Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea


Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

Scopul demersului de faţă, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii și oportunităţii desfăşurării de jocuri și exerciţii creative, aplicabile în diverse domenii experienţiale specifice activităţilor-instructiv educative din grădiniţă, dar și din școală.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3527-2

You must be logged in to post a comment.