Domenii | Autori

Arhiva

Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop


Am încercat să surprindem, în această lucrare, cele două mari dimensiuni ale alterității, intersubiectivității, adică ale dialogului uman, și anume: dimensiunea sa filosofică și dimensiunea sa estetică, încheind cu o analiză pe text, pentru a dovedi că se poate vorbi despre dialog, relativ în toate aspectele existenței, de la primele gesturi de înțelegere și iubire, până la marile construcții artistice, care nu sunt, de altfel, decât o lecție de viață, povestită de oamenii care au revelația Adevărului și Iubirii.

Lecturați gratuit Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3075-8

You must be logged in to post a comment.