Domenii | Autori

Arhiva

Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan


În activitatea didactică, cadrului didactic îi revine sarcina să îmbine metodele tradiționale cu cele moderne în funcție de tipul lecției și obiectivele propuse. Este important ca și cadrul didactic să fie adeptul noutăților, să fie creativ, să fie flexibil în concepții și să se adapteze ușor la schimbările survenite.
Pe baza bibliografiei de specialitate, precum și a experienței didactice, această lucrare și-a propus prezentarea unor metode moderne de predare-învățare, care transformă actul didactic ineficient într-unul eficient, elevul fiind un participant activ la transformarea gândirii sale critice, a creativității, a vocabularului și a capacității sale de autoinstruire.

Lecturați gratuit Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3062-8

You must be logged in to post a comment.