Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu


Practica limbii literare impune respectarea unor norme unanim recunoscute şi acceptate.
Orice încălcare a acestor norme constituie o abatere de ordin lingvistic. Învăţarea limbii este în acelaşi timp libertate şi constrângere. Libertate pentru că ea permite fiecăruia să se exprime, să se afirme, să înţeleagă lumea şi pe ceilalţi oameni, şi este constrângere fiindcă, pentru a comunica ea obligă pe emiţător şi pe receptor să respecte reguli şi norme. De aici organizarea studiului limbii în jurul a două tipuri fundamentale de activitate didactică: exersarea comunicării şi studiul sistematic al comportamentelor limbii, într-o viziune globală de independenţă şi de echilibru.

Lecturați gratuit Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3039-0

You must be logged in to post a comment.