Domenii | Autori

Arhiva

Junimea – societate literară şi culturală, autor Maria Vartolomei


Junimea este societatea care, într-o perioadă de criză reală a literaturii a semnalat, cu răbdare şi tenacitate, actul salvator din viaţa literară.
Lucrarea de faţă nu intenţionează a releva probleme necunoscute criticilor literari sau a elucida datele controversate în istoria literară şi nici nu se pretinde a fi un studiu complet care să cuprindă toate aspectele caracteristice ale Junimii.
Pornind încă de la înfiinţarea societăţii, am încercat să schiţăm, în limitele posibile, ceea ce ni s-a părut mai important, vizând mai ales perioada de până în anul 1890, adică aceea în care revista „Convorbiri literare” s-a afirmat pe scena culturii şi a literaturii române, umbrind activitatea altor publicaţii literare, prin remarcarea marilor personalităţi ale literaturii, începând cu Titu Maiorescu, primul critic literar şi culminând cu creaţiile clasicilor literaturii române.

Lecturați gratuit Junimea – societate literară şi culturală, autor Maria Vartolomei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2957-8

You must be logged in to post a comment.