Domenii | Autori

Arhiva

Atitudinea cadrelor didactice din învățământul primar față de schimbările educaționale, autor Alexandra Murgu

Membrii societăţii trebuie nu numai să recepţioneze schimbările care intervin, ci să depună un efort de provocare
și promovare a schimbărilor educaţionale, devenind astfel, principalii pioni ai schimbării. De aici, deducem că rolul principal în educarea şi formarea indivizilor în vederea conştientizării şi acceptării schimbărilor educaţionale îi revine şcolii. Astfel, cadrele didactice trebuie să nu rezume doar la activitatea de a transmite cunoştinţe, ci trebuie să întocmească demersuri privind schimbarea educaţională.
În concluzie, schimbările introduse prin reforma învățământului românesc contemporan conduc spre realizarea unui sistem educativ global şi deschis, care uşurează mobilitatea pe orizontală şi pe verticală a celor ce învaţă şi le multiplică posibilităţile de opţiune. Un astfel de învăţământ modernizat va reprezenta un factor important al accelerării ritmului progresului social în ţara noastră.

Lecturați gratuit Atitudinea cadrelor didactice din învățământul primar față de schimbările educaționale, autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2830-4

You must be logged in to post a comment.