Domenii | Autori

Arhiva

Metode și tehnici de promovare a vânzărilor, autor Celsie Nastasia

Combinarea metodelor și tehnicilor folosite în activitatea de promovare și coordonarea lor în asa fel încât, să se înfăptuiască obiectivele de marketing propuse, în condițiile unei eficiențe cât mai mari, constituie mixul promoțional, pe care orice întreprindere trebuie să-l stabilească.
Cele patru componente ale mixului promoțional: publicitatea, vânzarea personală, promovarea vânzărilor și relațiile publice, se folosesc de către firme în funcție de situația lor specifică, nefiind obligatorie participarea simultană a tuturor (cel puțin două sunt necesare), ci îmbinarea acelor instrumente care la un moment dat aduc cele mai mari avantaje cu cheltuieli cât mai reduse.
În alegerea instrumentelor promoționale ce se vor înmănunchea la un moment dat, pentru a alcătui mixul promoțional se va ține seama, pe de o parte, de caracteristicile fiecărei componente, iar pe de altă parte, de incidențele unor factori, care își pun amprenta asupra eficienței combinării.

Lecturați gratuit Metode și tehnici de promovare a vânzărilor, autor Celsie Nastasia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2803-8

You must be logged in to post a comment.