Domenii | Autori

Arhiva

Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Educaţia individualizată necesară recuperării elevilor cu tendinţă de abandon educativ cere o pregătire psihopedagogică specifică a profesorilor antrenaţi în acest program. Aceasta se datorează nevoii de cunoştere atât a caracteristicilor personale sau culturale ale elevilor precum stilul de învăţare sau deschiderea către anumite nişe sociale, cât şi a caracteristicilor ce ţin de dinamica dezvoltării personalităţii elevilor la diferite etape de vârstă şi în diferite situaţii cheie. Este mult mai mare nevoia de aprofundare a acestor caracteristici ce se reflectă în factorii emoţionali, motivaţionali, intelectuali, sociali, etc. la elevii cu tendinţă de abandon decât la elevii fără această problemă de bază.
Pe de altă parte este de reflectat la uriaşul impact negativ pe care îl are abandonul educativ asupra vieţilor copiilor dar şi asupra bogăţiei naţionale. Studiile europene arată că statul pierde un milion cinci sute de mii de euro la buget pentru fiecare tânăr care din cauza abandonului educativ a ajuns să fie un abandonat şi pe piaţa muncii. Aceasta se întâmplă deoarece abandonul social cere costuri de protecţie socială, ceea ce nu se întâmplă cu tinerii ce au absolvit cu succes o şcoală ce le-a dat o calificare ce le asigură un salariu foarte bun şi care implicit prin taxe şi impozite aduc bani serioşi la buget.
Materialul de mai jos este centrat pe înţelegerea dinamicii şi complexităţii dezvoltării personalităţii umane cu centrare specifică pe înţelegerea instrumentelor pedagogice ce pot ajuta copilu sau tânărul aflat în faţa deciziei de abandon educativ.

Lecturați gratuit Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2462-7

You must be logged in to post a comment.