Domenii | Autori

Arhiva

Evaziunea fiscală ~ fenomen economic şi social complex, autor Felomela Pleșu

Având în vedere realităţile concrete din societatea românească şi ţinând cont de complexitatea procesului de trecere la economia de piaţa, evaziunea fiscală din România în perioada ultimilor ani a fost şi continuă să fie în interdependenţă cu manifestarea acestui fenomen pe plan internaţional, precum şi în legătură cu criminalitatea economico-financiară şi crima organizată. De aceea, organelor de control fiscal precum şi celorlalte instituţii cu atribuţii de control financiar şi fiscal, le revine obligaţia să stabilească principalele componente ale evaziunii şi fraudei fiscale şi să identifice cele mai bune metode şi mijloace prin care să acţioneze pentru diminuarea şi contracararea acestui fenomen.
Evaziunea fiscală, în diversele sale forme de manifestare, continuă să reprezinte o ameninţare pentru procesele de realizare a veniturilor statului.
În funcţie de domeniul de activitate şi legislaţia specifică, evaziunea fiscală îmbracă diverse forme şi se manifestă mult mai pregnant şi ofensiv în domeniile în care fiscalitatea este mare. În aceste domenii evitarea plăţii obligaţiilor fiscale aduce profituri foarte mari şi elimină concurenţa agenţilor economici de bună credinţă.

Lecturați gratuit Evaziunea fiscală ~ fenomen economic şi social complex, autor Felomela Pleșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2432-0

You must be logged in to post a comment.