Domenii | Autori

Arhiva

Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Formarea competenţelor cerute de standardul de pregătire profesională, corespunzător domeniului de pregătire de bază electric pentru elevii care studiază în liceele tehnologice şi şcoli profesionale, reprezintă cheia mobilităţii profesionale a viitorilor absolvenţi. Noţiunile teoretice trebuie puse în valoare, prin aplicaţii practice realizate în orele de laborator şi instruire practică sub îndrumarea profesorilor ingineri şi profesorilor de instruire practică.
Itemii prezentaţi în această culegere vizează verificarea noţiunilor teoretice specifice modulelor
Electrotehnică şi Măsurări electrice, module integrate în cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală ELECTRIC, din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional.

Lecturați gratuit Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2395-8

You must be logged in to post a comment.