Domenii | Autori

Arhiva

Colonizarea cavalerilor ioaniţi şi formaţiuni politice la sud de Carpaţi în secolul al XIII-lea, autor Adela-Florentina Stănescu

În istoria românilor, secolul al XIII-lea a constituit perioada de tranziţie de la formele tradiţionale de organizare politică, cnezate şi voievodate, la statul de sine stătător. Această evoluţie a formaţiunilor politice româneşti a avut loc pe fondul creat de noul val de expansiune al Regatului maghiar, care a îmbinat încercările de cucerire şi stăpânire a teritoriilor româneşti cu tendinţele de asimilare confesională a populaţiei ortodoxe. Aceste eforturi ale Regatului maghiar s-au manifestat în secolul al XIII-lea prin aducerea unor ordine de călugări – cavaleri în teritoriile româneşti. Dovezile pe care le avem în acest sens ţin mai mult de domeniul documentar, dovezi arheologice existând doar în ceea ce priveşte colonizarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei. În ceea ce priveşte colonizarea cavalerilor ioaniţi, nu există nici o dovadă arheologică care să dovedească stăpânirea efectivă a acestui ordin de călugări – cavaleri asupra teritoriului românesc.

Lecturați gratuit Colonizarea cavalerilor ioaniţi şi formaţiuni politice la sud de Carpaţi în secolul al XIII-lea, autor Adela-Florentina Stănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-96-1

You must be logged in to post a comment.