Domenii | Autori

Arhiva

Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin programe educaţionale formale şi nonformale, autor Doinița Sîmpetru

Sunt preocupată, la începutul fiecărui an şcolar, de identificarea formulelor eficiente pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Învăţătorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru învăţarea în clasă. Prin felul cum învăţătorul reuşeşte să motiveze elevul, să îi trezească curiozităţi intelectuale, să îi modeleaze personalitatea, creează premisele de care va depinde reuşita acestuia în şcoală, în profesie, în viaţă şi în societate după terminarea şcolii.
Pe de altă parte, constat tot mai frecvent nevoia de diversificare şi diferenţiere a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor, tehnicilor ori instrumentelor proprii procesului de învăţământ, toate acestea plecând de la existenţa unor personalităţi bazate pe inteligenţe diferite, deci a unor moduri diferite în care elevii învaţă. Elevii îşi însuşesc mai uşor cunoştinţele când activităţile şcolare sunt îmbinate cu joc, atunci când se folosesc în cadrul orelor metode interactive, dar mai ales când activităţile formale sunt îmbinate cu cele nonformale; când învaţă fără să conştientizeze că o fac.

Lecturați gratuit Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin programe educaţionale formale şi nonformale, autor Doinița Sîmpetru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1951-7

You must be logged in to post a comment.