Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Pe baza manualelor și a auxiliarelor prezentate la bibliografi e, lucrarea de față cuprinde exerciții și probleme structurate pe nivele de di cultate – redus, mediu, ridicat – ce pot utilizate în predarea la clasa a XI-a.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1781-0

You must be logged in to post a comment.