Domenii | Autori

Arhiva

Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea de faţǎ încearcǎ sǎ punǎ în evidenţǎ importanţa folosirii numerelor complexe în rezolvarea unor probleme de geometrie planǎ. Lucrarea este structuratǎ pe doua capitole. În primul capitol sunt prezentate definiţiile şi rezultatele importante ale principalelor noţiuni incluzând numere complexe, tratate din punct de vedere algebric şi geometric. Capitolul al doilea conţine aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, în special probleme de coliniaritate, concurenţǎ, arii, relaţii metrice şi transformǎri geometrice.
Lucrarea poate fi folositǎ de orice cadru didactic în pregǎtirea elevilor la orele de clasǎ sau la orele de la gupele de excelenţǎ.

Autoarea

Lecturați gratuit Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1576-2

You must be logged in to post a comment.