Domenii | Autori

Arhiva

Caragiale... altfel, autor Mihaiela Adina Simioană

Nuvelele caragialiene zugrăvesc o lume predispusă spre rătăcire tragicomică a minţii, alienată de un permanent dezechilibru interior. „Nebunia – prevesteşte lucidul Caragiale – va fi, candva, starea normală a minţii omeneşti. Planeta noastră va fi un vast balamuc! Biata omenire! Dupa atâta prostie, frumos sfârşit.”
Viziunea realistă rămâne predominantă în opera lui Caragiale.Scriitorul transfigurează realul,îl depăşeşte, punându-l sub interogaţie, dezvaluindu-i zone ascunse, din nevoia profundă de a defini misterul condiţiei umane.
Opera lui Caragiale transmite stări contradictorii, dela la o neegalată bună dispozitie la o gravă înfiorare dramatică. Ea ne arată superficialitatea veselă a împrejurărilor şi a manifestărilor destinului naturii umane, dar ne dezvăluie şi măreţia tragică a lucrurilor şi a existenţei.

Lecturați gratuit Caragiale…altfel, autor Mihaiela Adina Simioană

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1318-8

You must be logged in to post a comment.