Domenii | Autori

Arhiva

Metode interactive utilizate în predarea tehnologiei de prelucrare a legumelor şi fructelor, autor Adina Elena Maier

Societatea este într-un proces dinamic de schimbare, care ne obligă să ţinem pasul cu ea. Noile teorii moderne, îndeamnă la învăţarea experienţială cu profesorul în rol de ghid, de organizator al proceselor de învăţare, de valorizator şi dezvoltator al potenţialului fiecărui elev, de adaptare la ritmul şi stilul său cognitiv.
În învăţământ trebuie eficientizate tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală folosind uneori bani puţini şi luptând cu conservatorismul multora (elevi, părinţi, cadre didactice etc.)
Aceste schimbări pretind dascălilor o transformare radicală a modului de abordare a activităţii didactice. Este necesar să ne schimbăm mentalitatea, să devenim nişte dascăli reflexivi, să utilizăm calculatorul în activitatea didactică, în opţionale şi în activităţile non-formale.
Trebuie să schimbăm obiectivele activităţii noastre, să ne axăm pe formarea gândirii: critice, divergentă, flexibilă, creatoare, prin integrarea metodelor active în predarea curentă.

Lecturați gratuit Metode interactive utilizate în predarea tehnologiei de prelucrare a legumelor şi fructelor, autor Adina Elena Maier

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1299-0

You must be logged in to post a comment.