Domenii | Autori

Arhiva

Strategii actuale de formare a competenţelor în predarea Limbii şi literaturii române la elevii de etnie maghiară, autor Prof. Pârvu Edit-Maria

Se așteaptă de la profesor să fie bine pregătit, creativ și ingenios, să valorifice experiența pozitivă a școlii românești îmbinată cu ceea ce este eficient realmente în oferta didacticii
moderne.
Profesorul de limba și literatura română, pentru a putea răspunde acestor așteptări, trebuie să aibă deplină libertate în construirea strategiei didactice în funcție de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea.Până la urmă rezultatele obținute depind hotărâtor de priceperea, experiența la catedră și de talentul profesorului.
Cadrul didactic identifică dificultățile întâlnite în situații concrete și propune soluții. O astfel de situație concretă care necesită ca soluție o strategie didactică adaptată este predarea limbii și literaturii române în școlile cu predare în limba unor minorități naționale. Într-o situație cu totul
aparte se găsesc elevii aparținând minorității maghiare care cresc, trăiesc și învață într-un mediu lingvistic izolat.
Spre deosebire de elevii români, ei nu învață limba română într-un mediu familial, nici măcar în mediul lor de viață, și astfel le lipsește perioada de proces lent, de impregnare și construcție, în care învățarea se produce fără intervenții sistematice. Acești elevi nu au o competență lingvistică inițială în limba română ca drept urmare nu pot fi consideraţi bilingvi la momentul întrării lor în sistemul de învăţământ. Profesorul, atât în clasele primare cât și în gimnaziu, trebuie să fie conștient de acest lucru și să adapteze demersul didactic, strategiile de predare și evaluare acestei situații concrete.

Lecturați gratuit Strategii actuale de formare a competenţelor în predarea Limbii şi literaturii române la elevii de etnie maghiară, autor Prof. Pârvu Edit-Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1287-7

You must be logged in to post a comment.