Domenii | Autori

Arhiva

Problematica totalitarismului în romanele lui Marin Preda, autor Gina-Flavia Grada

Deşi plasate la poluri opuse în raport cu axa tradiţională stânga – dreapta, comunismul şi nazismul- respectiv legionarismul care este tot o mişcare de dreapta de tip nazist / fascist – au în comun absurditatea ideologiilor politice, caracterizându-se prin antidemocratism, antiparlamentarism, violenţă, şantaj, presiune, crimă.
În ceea ce priveşte ideologiile, acestea sunt considerate drept un mod universalist de a interpreta realitatea, din care derivă interpretarea realităţii politice. Ideologiile majore au rădăcini în curente filozofice care par la prima vedere a avea puţin în comun cu realitatea politică, însă înainte de a adera la o politică propriu-zisă, individul trebuie să aibă o anumită concepţie despre om şi despre societatea omenească, despre natura omului şi despre capacitatea lui cognitivă.
În paginile care urmează se urmăreşte prezentarea acestor ideologii cu particularităţile lor, o prezentare care încearcă să pună în lumină filozofiile şi mecanismele interioare care au condus la o atât de largă răspândire a acestora.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Problematica totalitarismului în romanele lui Marin Preda, autor Gina-Flavia Grada .

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-966-7

You must be logged in to post a comment.