Domenii | Autori

Arhiva

Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad

Şi… ce să vezi!? Ca dintr-un abur, se desprinse o făptură cum nu se poate mai frumoasă, cu părul lung, auriu, cu zâmbet blând şi ochii de culoarea cerului senin. Ea îi atinse umerii cu o baghetă strălucitoare şi, dintr-o dată, pe spatele lui Ionuţ răsăriră două aripi străvezii.

O, ce încântat fu Ionuţ! Începu să le mişte, mai întâi încet, cu un pic de teamă, că îl va durea, apoi cu mai mult curaj şi tot mai repede…

- Iu-huuu!- chiui Ionuț plin de încântare, în timp ce coborî din pat.

Merse la fereastră şi o deschise. Vru să îşi ia zborul, dar Luna, cu un gest mustrător, îl opri. Ionuţ îşi spuse: Are dreptate Luna. Ce mă fac în întuneric? Eu n-am mai mers singur niciodată afară. Mama mă însoţeşte mereu. E mai bine s-aştept… Aşa că se aşeză pe marginea patului şi aşteptă cuminte să se ivească zorii.

Când primele raze de soare se arătară şi-l zăriră prin fereastră pe băieţelul cu aripi, ciocăniră, curioase foarte tare.

- Hei, cine eşti tu? Semeni foarte bine cu un băieţel care locuieşte aici.

(fragment poveste: Visul lui Ionuț)

Descărcaţi gratuit Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad. Ilustrații: Oana Scarlet

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-715-1

You must be logged in to post a comment.