Domenii | Autori

Arhiva

Rolul muzeului şi al expoziţiei în educaţia prin şi pentru artă a elevilor din ciclul primar şi gimnazial, autor Ancuţa Păun

Instituţie de mare valoare, ce se bucură de preţuire în întreaga lume, muzeul de artă joacă un rol important în educarea elevilor în spiritul respectului faţă de valorile materiale şi spirituale create de-a lungul istoriei. În muzeu, procesul de învaţare e stimulat eficient, facilitând, prin atmosfera deosebită creată de colecţiile de artă, asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite în cadrul şcolii prin contactul direct cu obiectele de patrimoniu. Pe baza cunoştinţelor referitoare la curentele, şcolile şi personalităţile artei plastice româneşti şi universale se formează gustul şi sensibilitatea estetică, capacitatea receptării şi aprecierii avizate a operelor de artă, şcolarii putând realiza comentarii de artă pe baza unor criterii ştiinţifice de evaluare. De asemeni, activităţile desfăşurate în muzeu generează motivaţia de a crea, dezvoltând diferenţiat, individualizat aptitudinile creatoare ale elevilor, atât prin realizarea unor reproduceri după operele receptate, cât şi prin realizarea unor compoziţii plastice din imaginaţie, sugerate de obiectele estetice contemplate, de atmosfera în care se desfăşoară activitatea. Astfel, se dezvoltă imaginaţia reproductivă şi creatoare a elevilor, capacitatea lor de a-şi exprima ideile şi sentimentele prin forme şi culori.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Rolul muzeului şi al expoziţiei în educaţia prin şi pentru artă a elevilor din ciclul primar şi gimnazial, autor Ancuţa Păun

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi.

ISBN 978-606-577-277-4

You must be logged in to post a comment.