Domenii | Autori

Arhiva

Spre o poetică a baladei populare româneşti: două studii de caz, autor Radu Niculescu

Volumul de faţă cuprinde două studii cu caracter monografic consacrate baladelor Pintea Viteazul şi Colo sus pe munte verde, elaborate de autor între 1961 şi 1973. Textele sunt inedite cu excepţia primei părţi a studiului Pintea Viteazul care a apărut într-o versiune rezumativă în 1962. Ele reprezintă suprastructura unei investigaţii extrem de laborioase, de bibliotecă şi teren, conncretizate într-un material întins alcătuit din redactări parţiale, note, excerpte, bibliografi i, rezumate, numeroase sugestii de dezvoltat. Fără îndoială că, potrivit proiectului iniţial şi acribiei modului său de lucru, autorul şi-ar fi completat şi perfecţionat textele, lărgind aria de investigaţie şi adâncind interpretarea. Abundenţa însemnărilor de lectură şi reflecţie pe marginea acestor teme, rămase în arhiva lui personală, sunt o dovadă. Dar chiar şi sub această formă de întrerupere conjuncturală a unei completitudini virtuale şi indefinite, determinată de dispariţia prematură a autorului, cele două studii – analize semantice, structurale, tipologice şi de ordinul biologiei folclorice, în perspectivă istorică şi funcţională după caz – se constituie, metodologic vorbind, într-un model de excelenţă în cercetarea disciplinei folclorului, căci, dincolo de valoarea lor euristică, ele izbutesc să impună un mod de abordare care îngemănează rigoarea teoretică, subtilitatea demonstraţiei, meticulozitatea analizei cu eleganţa şi incisivitatea expunerii. Ele invită generos la reflecţie şi continuare. Este motivul pentru care am considerat oportună publicarea lor.

V. N.

Descărcaţi gratuit Spre o poetică a baladei populare româneşti: două studii de caz, autor Radu Niculescu.

ISBN 978-606-671-049-7

You must be logged in to post a comment.