Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic în orele de educaţie rutieră. Lucrare metodico–ştiinţifică, autor Ana-Simona Ilie

Cea dintâi calitate a unui şcolar este aceea de copil. Şi cum jocul constituie o necesitate fiziologică şi psihologică a fiecărui copil, timpul liber al acestuia este, în mare parte, acoperit prin diferite jocuri. În raport cu rigorile circulaţiei şi ţinând seama de intensificarea ei, copiii trebuie învăţaţi cum să se joace şi, mai ales, unde să o facă, pentru a nu pune în pericol viaţa lor sau a altor participanţi la trafic.

Lucrarea ilustrează valenţele formative ale jocului didactic în învăţământul primar şi este structurată pe patru capitole. Capitolul I vizează relaţia dintre joc – învăţare – dezvoltare şi un profil psihologic al şcolarului mic. Capitolul II aduce în prim-plan contribuţia pe care o are jocul didactic în dezvoltarea personalităţii copilului. Capitolul III se referă la coordonatele metodologice ale cercetării, obiectivele, ipoteza cercetării efectuată, cât şi metodologia cercetării. Capitolul IV prezintă, analizează şi interpretează rezultatele cercetării întreprinse.

Descărcaţi gratuit Jocul didactic în orele de educaţie rutieră. Lucrare metodico–ştiinţifică, autor Ana-Simona Ilie

ISBN 978-606-671-018-3

You must be logged in to post a comment.