Domenii | Autori

Arhiva

Adaptarea şcolară - abordare psiho-socio-pedagogică în învăţământul primar, autor Aurelia Mihai

Şcoala, ca principal factor de educare şi formare a personalităţii copilului şi a viitorului adult, poartă răspunderea realizării pregătirii sale, astfel încât acesta să se poată adapta condiţiilor mereu schimbătoare ale mediului sociocultural.

Perioada de trecere de la nivelul de preşcolar la mediul şcolar este considerată ca o schimbare majoră în viaţa copilului care produce efecte marcante. Noua viziune curriculară, prin implementarea ciclurilor curriculare, propune o ameliorare în sensul trecerii graduale spre un mediu specific şcolii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Adaptarea şcolară – abordare psiho-socio-pedagogică în învăţământul primar”, autor Aurelia Mihai

ISBN 978-606-8193-65-6

You must be logged in to post a comment.