Domenii | Autori

Arhiva

Ameliorarea comunicării didactice desfăşurată la elevii claselor I-IV, autor Aurelia Mihai

Problema comunicării a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, pedagogi şi practicieni în domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi şi comportamentul unor indivizi comunicativi. Din ce în ce mai mulţi specialişti consideră comunicarea o trăsătură esenţială şi definitorie pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii. Fiecare om dispune, printre celelalte potenţialităţi, de un potenţial de comunicare. Sunt teoreticieni care consideră că potenţialul comunicativ are o forţă autopropulsivă, că se actualizează treptat şi de la sine, evoluţia sa nefiind influenţată de mediu şi de educaţie, care nu ar interveni decât în realizarea unei atmosfere permisive.

Relaţia profesor-elev reprezintă una dintre problemele majore ale învăţământului în general. Sensul formativ al învăţământului contemporan impune mai mult ca oricând luarea în consideraţie a relaţiei învăţător-elev pe fondul căreia se realizează o modelare a comportamentului elevului, precum şi sarcinile complexe ale formării personalităţii acestuia.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Ameliorarea comunicării didactice desfăşurată la elevii claselor I-IV”, autor Aurelia Mihai

ISBN 978-606-8193-20-5

You must be logged in to post a comment.