Domenii | Autori

Arhiva

Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu


Lucrarea de faţă îşi propune analiza particularităţilor de limbaj specific literaturii şi filmului, înţelegerea punctelor de interferenţă dintre aceste modalităţi de comunicare artistică şi a manierei de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, se urmăreşte cultivarea şi dezvoltarea capacității elevilor de a recepta și interpreta un mesaj artistic (fie din domeniul literaturii, fie din cel a cinematografiei) folosind toate mijloacele de comunicare disponibile (cuvânt, sunet, imagine). De asemenea, lucrarea va cuprinde exemple de activități prin care cinematografia poate sprijini o mai bună percepere a operei literare. Nu în ultimul rând, vor fi trecute în revistă avantajele și dezavantajele folosirii ecranizărilor în procesul de predare a textelor literare.

Lecturați gratuit Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3055-0

You must be logged in to post a comment.