Domenii | Autori

Arhiva

Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica


Impactul comunicării copilului cu adultul se proiectează asupra raportului dintre elementele de structură ale inteligenţei, altfel spus asupra calităţii ei.
Conform tuturor studiilor psihologice privind comunicarea cu adultul, rezultă cum aceasta repercusionează asupra componentelor concrete ale inteligenţei, provocând modificări calitative ale raporturilor funcţionale la nivel de sistem cognitiv.
În corespondenţă cu concluzia formulată anterior, s-ar putea afirma că comunicarea cu adultul, cel puţin în primele trei perioade examinate, stimulează mai mult dezvoltarea acţiunilor intelectuale cu conţinut social, dezvoltă aplicarea aptitudinilor mintale în procesul de soluţionare a problemelor sociale.

Lecturați gratuit Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3016-1

You must be logged in to post a comment.