Domenii | Autori

Arhiva

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Primul capitol abordează câteva noțiuni de teoria grupurilor necesare celorlalte capitole, care urmează.

Cel de-al doilea capitol începe cu definirea noțiunii de permutare (substituție), a compunerii (produsului) permutărilor și proprietăților compunerii…

În al treilea capitol sunt prezentate noțiunile de inversiune și signatură a unei permutări. Cu ajutorul noțiunii de inversiune se poate da definiția permutărilor pare. Urmează proprietăți ale subgrupului permutărilor pare.

Preluare din Referatul întocmit de Prof. Univ. Dr. Violeta Fotea

Descărcaţi gratuit Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-739-7

You must be logged in to post a comment.