Domenii | Autori

Arhiva

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XII-a – Romana Şufană

Ca şi în anterioarele Ghiduri publicate (pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a), noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

“Ne gândim acum mai ales la examenul de bacalaureat, când elevii trebuie să îşi fi însuşit deja toate noţiunile elementare de literatură, iar acum să opereze cu ele.

De aceea, în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a XII-a, vă propunem şase studii de caz (3 în plus pentru elevii din clasele de filologie), trei prezentări de curente culturale/literare şi o dezbatere, pe lângă textele diferite faţă de ceilalţi ani şcolari, chiar dacă autorii rămân cam aceiaşi.

Sperăm să ajutăm în demersul didactic al începătorilor şi nu numai, iar pentru elevi să fim un real sprijin în procesul de învăţare permanentă.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română” – autor prof. Romana Şufană

ISBN 978-606-8129-43-3

You must be logged in to post a comment.