Domenii | Autori

Arhiva

Ora de Limba română – atelier al minţii şi al sufletului - autor Şerban Daniela

Copilul de astăzi se vede nevoit să răzbată prin noianul de “ispite” facile şi aflate mereu la îndemână, de informaţii abundente pe care adesea nu ştie să le selecteze, să le prelucreze, să le înţeleagă. Fără a încerca să minimalizez rolul informaţional pozitiv al televiziunii, radioului, presei, cred că tânărul trebuie să aibă mai întâi impactul cu textul literar, cu valorile perene ale literaturii de bună calitate. Acestea sunt, neîndoielnic, izvorul celor mai adânci modele existenţialiste şi suportul pe care se pot fonda viitorii beneficiari avizaţi cu informaţie de orice fel.

Dar ca sufletul copilului să ajungă să vibreze la acordurile “întâiului poem al unui popor” (Blaga) el trebuie să fie iniţiat, îndrumat şi ajutat să ajungă să înţeleagă ceea ce e dincolo de cuvinte, să fie în stare să se transpună. Iar acest rol de “dirijor din umbră” îi revine dascălului.

Lucrarea de faţă se vrea o prezentare a încercării unui dascăl de a reface legătura copil-carte, un studiu perfectibil a celor mai eficiente căi (metodice) de a aduce textul literar mai aproape de sufletul tinerilor, de a face din lectură o necesitate, o pasiune, un mod de explorare a lumii interioare şi exterioare, a vieţii.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ora de Limba română – atelier al minţii şi al sufletului – autor Şerban Daniela

ISBN 978-606-8129-41-9

You must be logged in to post a comment.