Domenii | Autori

Arhiva

Lectura prozei narative a lui Liviu Rebreanu în ciclul liceal prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare, autor Loredana Păun


Motivația de a concepe această lucrare este că lectura, în opinia mea, stă la baza dezvoltării societăţii, a evoluţiei omenirii, îmbogățește cititorul din punct de vedere cognitiv, îi creează un bagaj de cunoştinţe, amplificându-i capacitatea de concentrare, memorare, înţelegere, analiză, îndrumându-l totodată pe calea spre descoperirea lui, spre regăsirea liniştii şi a păcii interioare, dar şi a armoniei cu cei din jur. Oamenii care şi-au făcut din lectură o meserie mărturisesc: „cititul e una din marile bucurii ale vieţii şi printre puţinele vicii care nu trebuie pedepsite, a citi înseamnă a învăţa, în dublu sens: a te instrui şi a înţelege” (Manolescu, 2010:23). Mi-am propus ca în lucrarea de față și în activitatea didactică și de cercetare pe care acesta s-a fundamentat, să identific și să aplic căi de comunicare cu elevii, pasiuni comune, pentru a-i învăța să iubească literatura de valoare.

Lecturați gratuit Lectura prozei narative a lui Liviu Rebreanu în ciclul liceal prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare, autor Loredana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3639-2

You must be logged in to post a comment.