Domenii | Autori

Arhiva

Metafora – sursă a neologiei stilistice, autor Cora Dună


Apariția de sensuri noi și utilizarea unor termeni specializați din diverse domenii în contexte politice determină vorbitorii să caute soluții pentru ca nevoile comunicării să fie satisfăcute.
Între procedeele de îmbogățire a lexicului, un loc aparte îl ocupă mutațiile semantice, având drept rezultat „determinologizarea” termenilor, care se realizează, de regulă, prin lărgirea semnificației și/sau apariția unor sensuri figurate. Eu cred că vitalitatea unei limbi și dinamismul ei reies din procedeele neologiei stilistice. Metaforizarea termenilor specializați reprezintă, probabil, cea mai productivă modalitate de îmbogățire semantică.
În lucrarea de față îmi propun să scot în evidență atât avantajele neologiei stilistice (expresivitate, brevilocvență), cât și dezavantajele ei (imprecizie, ambiguitate). Lucrarea va cuprinde fundamentarea teoretică, analiza corpusului și interpretarea rezultatelor.

Lecturați gratuit Metafora – sursă a neologiei stilistice, autor Cora Dună

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3626-2

You must be logged in to post a comment.