Domenii | Autori

Arhiva

Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea de faţă îşi propune, în prima parte, o definire a genului liric, prin particularităţile sale, precum și prezentarea evoluției genului liric în literatura română (de la primele identificări ale sale de către criticii și istoricii literari și până la situația actuală, când scriitorii postmoderni par a anula granițele dintre genurile și speciile literare). De asemenea, vom încerca să oferim o privire de ansamblu asupra prezenței genului liric în programele și manualele școlare cu exemplificarea prin diferite texte literare studiate în ciclul liceal.
Cea de-a doua parte a lucrării are în vedere o abordare a specificului receptării textelor lirice în cadrul liceului prin discutarea aspectelor particulare ale comunicării literare și explicarea operațiilor efectuate la clasă în studiul textelor literare propuse de manual sau profesori. Nu în ultimul rând, vom discuta dificultățile care apar în receptarea și predarea textului liric, având în vedere problemele lectorului în general, profilul cititorului adolescent din învățământul tehnologic și problemele profesorului contemporan nevoit să răspundă cerințelor „societății cunoașterii”.
Penultimul capitol va fi prin excelență dedicat aspectelor metodice urmărind cum se realizează proiectarea didactică a genului liric (planificări anuale, semestriale, pe unități de învățare și proiecte de lecție) astfel încât să poată fi eficientizată predarea textelor poetice și surmontate dificultățile de receptare/ interpretare și predare.
De asemenea, vom încerca să demonstrăm că în depășirea dificultăților amintite anterior trebuie să se țină cont de o alegere eficientă a metodelor și tehnicilor de predare, fie că este vorba despre metode clasice sau moderne. Nu trebuie omis nici rolul major al activităților nonformale, extracurriculare care contribuie în mod eficient la apropierea elevilor de literatură, în special la o lectură a textelor lirice mai puțin abordate, potrivit mărturisirilor elevilor.

Lecturați gratuit Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2775-8

You must be logged in to post a comment.