Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodologic. Soluții didactice pentru rezolvarea dificultăților de abordare a textului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Demersul didactic de planificare presupune o valorificare specifică a programei şcolare şi a manualelor alternative, care permite profesorului completarea, înlocuirea sau omiterea unor conţinuturi din manualele şcolare. Așa se întâmplă, spre exemplu, în cazul materiei de clasa a X-a, unde, consider că, poeziile supuse discuției nu pot fi scoase din contextul cultural-artistic în care au apărut, fapt pentru care, în cadrul planificării am introdus studiul curentului literar căruia scriitorul și opera literară îi aparțin, în ciuda faptului că studiul cronologic al literaturii române este prevăzut începând din clasa a XI-a.
De asemenea, momentul planificării este cel în care se realizează opțiunile pentru operele literare de studiat, astfel încât profesorul poate propune texte apropiate de realitatea pe care elevii o trăiesc, de preocupările contemporane ale adolescenților întâmpinând în acest mod anumite dificultăți de ordin cultural și cognitiv cu care s-ar putea confrunta în receptare.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Soluții didactice pentru rezolvarea dificultăților de abordare a textului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2776-5

You must be logged in to post a comment.