Domenii | Autori

Arhiva

Rolul jocului didactic din perspectiva abordării integrate în învățământul primar, autor Marcela-Alina Neacșu

Jocul didactic are valențe instructive și formativ-educative pe care învățătorul le poate exploata în activitatea cu elevii săi, nu doar pentru a facilita asimilarea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi și competențe, ci și pentru a-i cunoaște mai bine pe aceștia și, indirect, prin culegerea unor informații prețioase despre personalitatea elevilor, despre ritmul lor de învățare etc., să ajusteze permanent mijloacele și resursele educative pentru un act didactic performant.
Lucrarea de față își propune relevarea rolului pe care jocul didactic îl are din perspectiva abordării educaționale integrate din ciclul primar, confirmarea faptului că jocul didactic poate constitui un mijloc eficient de instruire și educare care dezvoltă școlarului deprinderi de muncă individuală și în echipă, îl fortifică fizic și intelectual, fiind o activitate instructiv-educativă plăcută și atractivă.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic din perspectiva abordării integrate în învățământul primar, autor Marcela-Alina Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2754-3

You must be logged in to post a comment.