Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Pentru predarea noţiunilor teoretice de vocabular programa prevede un număr puţin de ore, dar valorificarea cunoştinţelor dobândite se regăseşte în studiul intregrat al disciplinei. Depinde, în mare măsură, cum reușește profesorul să combine metodele de învățare, astfel încât orice conținut predat să fie asimilat de către elev.
Cercetarea pe care am realizat-o pune în evidenţă utilitatea strategiilor didactice în asimilarea noţiunilor de vocabular. Datorită evoluţiei societăţii, limba română cunoaşte o mare dezvoltare care a dus la o rapidă îmbogăţire a vocabularului cu termeni noi. Acest fapt obligă profesorul de limba română să insiste asupra noţiunilor de vocabular care necesită explicaţii şi aplicaţii pentru ca elevul să deprindă corect competenţele de comunicare orală şi scrise.
Obiectivele cercetǎrii vizeazǎ componentele actului didactic: proiectare – predare – evaluare, relaţie care pune în valoare interactivitatea profesor-elev. Încercǎm sǎ rǎspundem astfel competenţelor avute în vedere de o adevǎratǎ lecţie de creativitate, lecţia de literaturǎ: stimularea gândirii autonome, reflexive, abordarea flexibilǎ a opiniilor, folosirea unor modalitǎţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textului literar.

Lecturați gratuit Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2744-4

You must be logged in to post a comment.