Domenii | Autori

Arhiva

Icoana - suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Prin specificul său, religia, ca disciplină de învătământ, îşi propune să transmită cuvântul Domnului, care să devină duh şi viaţă (In 6,63) pentru fiecare participant la educaţie. Întrucât conţinutul educaţiei religioase derivă din învăţătura revelată, pentru a fi înţeles, trebuie ca elevii să fie mai sensibili şi mai receptivi. De aceea, este necesar ca ei să fie pregătiţi, moral şi spiritual, după cum urmăreşte şi scopul formativ al educaţiei religioase în şcoală.
Informaţiile sunt transpuse în practică în cadrul orelor de religie. Se cunoaşte faptul că, pentru atingerea finalităţilor educaţiei religioase, contextualizarea metodelor didactice reprezintă o importantă sarcină pentru profesor. De aceea, în partea a II-a a lucrării, cea pedagogico-metodică, am verificat următoarea ipoteză de lucru: icoana este un important suport didactic pentru ora de religie şi contribuie la o mai bună înţelegere a conţinuturilor lecţiei, în paralel cu aplicarea noilor metode active de predare-învăţare care fac apel la iniţiativa elevilor.
Am urmărit familiarizarea elevilor cu aceste valori ale Ortodoxiei, am arătat că icoana contribuie la trezirea, întreţinerea şi întărirea vieţii religioase, la cunoaşterea vieţii sfinţilor sau a evenimenteleor biblice studiate, că icoana este o bună formă a educaţiei religioase, că are o incontestabilă valoare educativă şi înlesneşte accesul către Dumnezeu.

Lecturați gratuit Icoana – suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2743-7

You must be logged in to post a comment.