Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea gândirii critice la elevii din învățământul primar, autor Georgiana Aureliana Dumitru (Alexandru)

Conţinutul curricular pe care îl propune învăţătorul elevului său vizează elaborarea şi consolidarea de noi componente. La vârsta şcolarului mic, un obiectiv prioritar este mărirea progresivă a capacităţii sistemului psihic de asimilare şi integrare a noilor achiziţii în structurile deja construite. Este însăşi esenţa caracterului transformator al educaţiei.
Deci, subiectul central al educaţiei este copilul, cu particularităţile sale de vârstă sau individuale. Lui i se va pretinde o gândire critică şi divergentă, capacitatea de a utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în diferite situaţii concrete, disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la schimbări, o ,,minte deschisă”, cu un interes pentru cunoaştere şi o atitudine de respect şi toleranţă faţă de cei din jur.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gândirii critice la elevii din învățământul primar, autor Georgiana Aureliana Dumitru (Alexandru)

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2608-9

You must be logged in to post a comment.