Domenii | Autori

Arhiva

Creșterea eficienței procesului de predare-învățare la limba și literatura română prin perfecționarea metodelor de învățământ, autor Arsinica Vasile

Pregătirea activităţilor didactice privind receptarea textului în şcoală, în lumina învătământului activ, cere un mare efort din partea cadrului didactic. Sarcina învăţătorului, în acest context, consideră I. Şerdean, este familiarizarea elevilor cu valorile informative, formativ-educative, artistice ale textului abordat . Învăţătorul este cel care, prin intermediul textului literar, face cunoscut elevilor farmecul deosebit al limbii şi literaturii române. El trebuie să fie un ghid care îndrumă eforturile receptive ale elevilor, un ghid competent, inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic, pentru ca, prin întregul său comportament, să introducă în lecţie, dimensiunea estetică.
Selectarea metodelor, din perspectiva acestui experiment, nu am făcut-o în mod arbitrar, la întâmplare, ci având la bază raţiuni desprinse, în primul rând, din particularităţile limbii şi literaturii române, precum şi din particularităţile psihologice ale elevilor din clasele primare.

Lecturați gratuit Creșterea eficienței procesului de predare-învățare la limba și literatura română prin perfecționarea metodelor de învățământ, autor Arsinica Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2623-2

You must be logged in to post a comment.