Domenii | Autori

Arhiva

Comuna Vânători, Judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Prin lucrarea de faţă am încercat un studiu asupra populaţiei comunei Vânători în perioada dintre cele două războaie mondiale, după cel de-al doilea război mondial care a avut urmări deosebite pe plan economic, social şi în evoluţia demografică a populaţiei.
Deasemeni, prin prisma restructurărilor economice care au avut loc în perioada post comunistă, am analizat evoluţia populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă, natalitatea, mortalitatea şi urmările fenomenului de îmbătrânire a populaţiei satelor.
Interes prezintă şi celelalte probleme legate de nivelul de trai, starea generală de sănătate a populaţiei, modul cum se asigură asistenţa medicală, fără pretenţia de a fi epuizat posibilitatea unui studiu şi mai aprofundat asupra problemelor demografice complexe din viaţa satelor.

Lecturați gratuit Comuna Vânători, Judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2104-6

You must be logged in to post a comment.