Domenii | Autori

Arhiva

Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători - județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Plecând de la ideea că şcoala trebuie să le formeze elevilor o personalitate deschisă schimbărilor de tip novator, care să trăiască într-o societate democratică şi să facă faţă concurenţei care vizează progresul, prezentul curs opţional îşi propune formarea la elevi a unor competenţe, deprinderi şi abilităţi de analiză, investigare, interpretare a fenomenelor demografice din judeţul natal în vederea înţelegerii dinamicii populaţiei şi a factorilor care influenţează populatia.

Lecturați gratuit Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători – județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2103-9

You must be logged in to post a comment.