Domenii | Autori

Arhiva

Utilizarea creaţiei literare în învăţământul primar, autor Raluca Cristina Ropotoae

Lucrarea scoate în evidenţă rolul formativ al studierii operei literare în şcoală, contribuind la educaţia umanistă a copiilor, echilibrând asaltul disciplinelor tehnico-ştiinţifice şi al informatizării în perioada actuală.
Am structurat lucrarea în două părţi distincte: o primă parte teoretică (capitolul 1 şi capitolul 2), urmată apoi de o parte practic-aplicativă (capitolul 3 şi capitolul 4).
În capitolul 1 – Universul micii şcolarităţi -, am prezentat profilul psihologic al micului şcolar din perspectiva stadialităţilor clasice şi modalităţi de cunoaştere a acestuia.
Capitolul 2, intitulat Creaţia literară – complex de acţiuni educative în mica şcolaritate se referă la utilizarea creaţiei literare în curriculum-ul pentru învăţământul primar.

A doua parte a lucrării, cu un caracter practic – aplicativ, capitolul 3, Repere în însuşirea creaţiei literare la vârsta şcolară mică şi capitolul 4, Modalităţi de optimizare a procesului instructiv – educativ în folosirea creaţiei literare la ciclul prima,r se referă la posibile căi de însuşire a creaţiei literar-artistice la clasa a IV-a, cu analize de conţinut şi surprinderea conceptualizării realizate de elevi, aducând apoi în atenţie anumite modalităţi cu ajutorul cărora prin intermediul orelor de lectură se produc efecte de dezvoltare în personalitatea şcolarului de clasa a IV-a.

Lecturați gratuit Utilizarea creaţiei literare în învăţământul primar, autor Raluca Cristina Ropotoae.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0439-1

You must be logged in to post a comment.