Domenii | Autori

Arhiva

Thanaticului liric blagian în trei ipostaze, autor Mihaela Claudia Cheregi

Deşi tratată din mai multe puncte de vedere, tema morţii „leagă” o serie de opere literare lirice aparţinând perioadei interbelice. Dacă la Bacovia ea capătă o formă sumbră, neagră, Blaga, în schimb, vede în moarte o reintegrare în Marele Tot şi o acceptă cu seninătate, iar Arghezi percepe moartea atât ca joc cât şi ca suferinţă groaznică în poeziile în care prezintă spectacolului lumii închisorilor sau al mahalalelor. Bacovia vede şi aude moartea în tot ce-1 înconjoară: oraşul, natura sunt contaminate, la fel dragostea, Arghezi se joacă „de-a moartea”, în sensul cel mai trist şi mai profund posibil, iar Blaga se resemnează în aşteptarea evenimentului.

Chiar dacă este văzută diferit, moartea apare ca realitate în viaţa omului, ca ultim eveniment, iminent şi sigur. Iar dacă scriem despre ea, o facem pentru a ne obişnui cu ideea că suntem doar „în trecere” pe această lume, şi pentru a suporta mai uşor viitoarea „plecare” sau „revenire” la elementul iniţial.

Lecturați gratuit Thanaticului liric blagian în trei ipostaze, autor Mihaela Claudia Cheregi.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0435-3

You must be logged in to post a comment.