Domenii | Autori

Rolul cercului de lectură în dezvoltarea competenţelor de comunicare, autor Mihaela Vîlcan

Tema aleasă vizează demersurile desfăşurate de mine din cadrul cercurilor de lectură pentru inovarea şi modernizarea strategiilor de predare-învăţare în vederea creşterii motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţarea şcolară, pentru valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil şi, nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare ale acestora.

Lecturați gratuit Rolul cercului de lectură în dezvoltarea competenţelor de comunicare, autor Mihaela Vîlcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1285-3

Aspecte ale utilizării audiției muzicale în lecția de teorie-solfegiu-dicteu, autor Prof. Davis Iulia-Claudia

Contactul cu muzica universală este esenţial în formarea unui tânăr muzician şi are un rol deosebit în conturarea personalităţii, a gustului estetic şi formarea unei culturi muzicale. În aceste condiţii, elementele de istoria muzicii rămân a fi prezentate în cadrul orelor de instrument, teorie sau ansamblu coral. Acesta este motivul alegerii subiectului abordat, cu atât mai mult cu cât despre audiţia muzicală nu există multe studii publicate şi nici de dată foarte recentă. Tocmai datorită lipsei acestor studii, au existat unele nelămuriri în încercarea de teoretizare a problemelor audiţiei tratată diferit de sursele bibliografice, fie ca metoda didactică, fie ca mijloc didactic. Desigur, opiniile diferite privitoare la audiţia muzicală sunt o consecinţă a faptului că audiţia aparţine sferei de desfăşurare strict muzicale nefiind teoretizată în cadrul pedagogiei generale.
În lucrare este surprins un fapt esenţial, şi anume că pregătirea copilului pentru audiţie trebuie începută timpuriu prin dezvoltarea capacităţilor de ascultare şi a atenţiei auditive.
Preocuparea pentru valorificarea audiţiei în cadrul activităţilor de educaţie muzicală a fost o constantă a activităţii personale, dar aceasta a primit noi valenţe pe parcursul pregătirii şi elaborării lucrării, fiind susţinută şi de ponderea sporită în normă a orelor de Teorie-Solfegii-Dictat şi Ansamblu coral. Am putut astfel observa îndeaproape progresul elevilor şi o creştere semnificativă a interesului acestora, cât şi o modificare a nivelului de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.

Lecturați gratuit Aspecte ale utilizării audiției muzicale în lecția de teorie-solfegiu-dicteu, autor Prof. Davis Iulia-Claudia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1279-2

Subiectul, autor Virginia Bujor

Unul dintre cele mai importante aspecte punctuate în conţinutul lucrării se referă la însemnătatea subiectului în propoziţie. Cu privire la problema aceasta, opiniile sunt împărţite. Gramatica tradiţională susţine încadrarea subiectului printre părţile principale ale propoziţiei, însă sunt şi voci care afirmă şi chiar aduc argumente în favoarea subordonării subiectului faţă de predicat şi invers.

Lecturați gratuit Subiectul, autor Virginia Bujor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1276-1

Proiecte didactice pentru clase simultane, autor Anca Dumea

Proiecte didactice – clasele a I-a și a II-a.

Lecturați gratuit Proiecte didactice pentru clase simultane, autor Anca Dumea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1262-4

Poveşti şi probleme în versuri – Auxiliar didactic pentru clasa pregătitoare, autor Anca Dumea

Anii de activitate didactică mi-au confirmat că din rime uşoare şi versuri scurte, din secvenţe dialogate, copiii reţin mult mai repede informaţiile şi personajele acţiunilor. Limbajul clar, în rime, îi provoacă pe elevii mici să fie atenţi la o poveste de la început până la sfârşit, de regulă aceştia descoperind morala sau povaţa, de regulă aceştia ducându-se la sursa versurilor din curiozitatea care a fost stârnită de textul aranjat în versuri.
Când copilul este cooptat într-un joc de rol, el se substituie personajului. Scenariul este mai complex, dar orice eveniment/fapt poate fi aşezat în versuri simple, într-un registru accesibil copilului, el aflând cum să se poarte, cum să interacţioneze cu mediul şi cu alţii, cum să se raporteze la el însuşi, la regulile grupului, ale comunităţii, societăţii etc.
Versurile nu sunt jocuri propriu-zise, dar pot deveni dacă le transformăm în activităţi distractive ştiind că viaţa celor mici e jocul. Versurilor li se pot crea linii melodice, iar acestea sunt şi mai plăcute micilor şcolari. Copiii reţin rimele, versurile, liniile melodice înainte de a descifra înţelesul cuvintelor.

Lecturați gratuit Poveşti şi probleme în versuri – Auxiliar didactic pentru clasa pregătitoare, autor Anca Dumea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1261-7

Sugestii de remodelare a comportamentelor elevilor prin valorizarea schiţelor lui I. L. Caragiale, autor Daniela Soare

Prezenta lucrare vine să completeze literatura română de specialitate din ultimii ani, în ceea ce privește înțelegerea evoluției globale și particulare a satului românesc tradițional, în condițiile actuale ale modernizării și evoluției societății românești, ca urmare a constatării și identificării problemelor recente cu care se confruntă cadrul socio-comunitar rural. Ea reprezintă un mod de abordare a aspectelor definitorii ale zonei de studiu, prin îmbinarea elementelor de geografie și istorie locală cu cele de antropologie, etnologie, etnografie, sociologie, psihologie, dar și cu aspectele de natură modernă ce țin de evoluția firească și inevitabilă a societății omenești.

Lecturați gratuit Sugestii de remodelare a comportamentelor elevilor prin valorizarea schiţelor lui I. L. Caragiale, autor Daniela Soare

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1254-9

Strategii de dezvoltare a creativităţii în învăţământul primar, autor Ramona Oratie

Stimularea creativităţii, a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie de riscuri pe care cel care educă trebuie să şi le asume, conştient fiind că rezultatul final merită un asemenea preţ.
Un cadru didactic nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă imagine de sine, se va simţi, în general, ameninţat de manifestările de nonconformism, implicite comportamentului creativ, şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată, absolut esenţială în creativitate.
O atitudine rigidă, dominatoare, care exclude dialogul, întrebările şi, în general, interacţiunea, va induce la elevi un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea capacităţilor lor creatoare.
Pe de altă parte, nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru stimularea şi cultivarea creativităţii, deoarece în asemenea condiţii elevii devin nesiguri şi şovăitori, temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. Trasarea precisă a limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură în copii o atmosferă deschisă şi stabilă emoţional, decât atitudinea exagerat de permisivă a cadrului didactic.
Pentru ca dimensiunea creativă a educaţiei să devină mai mult un ideal frumos, este imperios necesară sacrificarea prejudecăţilor, eliminarea miturilor care au consfinţit şi au dat legitimitate în trecut unui învăţământ egalitarist şi uniformizator.

Lecturați gratuit Strategii de dezvoltare a creativităţii în învăţământul primar, autor Ramona Oratie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-48-0

Managementul resurselor în instituțiile de învățământ, autor Mihaela Fulea

Conflictul este o parte integrantă a vieţii. Nu este întotdeauna tratat pozitiv sau în mod constructiv. În mediul şcolar conflictul este generat în urma agresiunilor fizice sau verbale. Dacă suntem prea blânzi din dorinţa de a proteja relaţia ajungem în cele din urmă să cedăm. Dacă ne impunem punctul de vedere prea dur, e posibil să deteriorăm relaţia cu cealaltă parte sau chiar să o pierdem.
Există însă o alternativă: rezolvarea în comun a problemei prin mediere. Această metodă nu este nici blândă, nici dură, ci reprezintă o cale de mijloc. Ea este blândă cu oamenii şi dură cu problema. În loc să ne atacăm reciproc, atacăm împreună problema. Pe scurt, confruntarea faţă în faţă se transformă în colaborare astfel încât rezolvarea în comun a problemei se concentrează pe interese şi nu pe poziţii.

Lecturați gratuit Managementul resurselor în instituțiile de învățământ, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1228-0

Prezentarea unor metode şi procedee specifice cu un grad ridicat de eficienţă în predarea clarinetului, autor Ioan Grămadă

Pentru o bună dezvoltare a elevului, profesorul trebuie să caute, să descopere şi să inventeze continuu metode şi procedee specifice care să ajute la formarea şi dezvoltarea armonioasă a artistului în devenire.
Pentru a detalia aceste metode şi procedee specifice trebuie să împărţim actul de interpretare în cele două direcţii fundamentale care sunt distincte, dar care se completează reciproc: tehnica instrumentală şi interpretarea muzicală.
În cadrul tehnicii instrumentale se include: respiraţia profesională, emisia sonoră, articulaţia şi tehnica motrică, iar în cadrul interpretării muzicale voi dezvolta următoarele aspecte: atitudinea elevului faţă de opera de artă, abordarea stilistică a repertoriului, elemente ale expresiei muzicale şi formarea concepţiei interpretative.

Lecturați gratuit Prezentarea unor metode şi procedee specifice cu un grad ridicat de eficienţă în predarea clarinetului, autor Ioan Grămadă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1252-5

Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării, autor Elena Gramer

În zorii celui de-al treilea mileniu creştin, civilizaţia umană şi creştinismul se confruntă cu o provocare de proporţii şi fără precedent atât prin dimensiuni cât şi prin implicaţii (departe de a se fi manifestat deplin) mondializarea, sau mai exact globalizarea în curs de realizare a întregii existenţe.
Fenomen social total, globalizarea nu are analogie cu nimic din trecut şi reprezintă o realitate care sfidează toate paradigmele sociale şi mentale cunoscute până acum, o gigantică mutaţie civilizaţională care traumatizează societăţile şi intimidează inteligenţele, manifestându-se printr-o ruptură tot mai evidentă atât cu ierarhiile de valori ale culturilor tradiţionale, cât şi cu valorile modernităţii occidentale „clasice” faţă de care apare ca o neliniştitoare şi inclasabilă post-modernitate.
Fenomenul globalizării cuprinde totalitatea domeniilor existenţei, de la ştiinţă, ideologie şi religie, până la cultural, social şi politico-economic. Multe dintre acestea, împreună cu infrastructurile create pentru materializarea lor, au implicaţii profunde asupra vieţii religios-morale creştine, în special aşa cum o înţelege ortodoxia.

Lecturați gratuit Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării, autor Elena Gramer

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1257-0

Vаlοrifiсаrеа trаdițiilοr și οbiсеiurilor din сοmunа Bаbа-Аnа ca modalitate de formare în procesul educaţional, autor Mădălina Maria Vlad

Prezenta lucrare vine să completeze literatura română de specialitate din ultimii ani, în ceea ce privește înțelegerea evoluției globale și particulare a satului românesc tradițional, în condițiile actuale ale modernizării și evoluției societății românești, ca urmare a constatării și identificării problemelor recente cu care se confruntă cadrul socio-comunitar rural. Ea reprezintă un mod de abordare a aspectelor definitorii ale zonei de studiu, prin îmbinarea elementelor de geografie și istorie locală cu cele de antropologie, etnologie, etnografie, sociologie, psihologie, dar și cu aspectele de natură modernă ce țin de evoluția firească și inevitabilă a societății omenești.

Lecturați gratuit Vаlοrifiсаrеа trаdițiilοr și οbiсеiurilor din сοmunа Bаbа-Аnа ca modalitate de formare în procesul educaţional, autor Mădălina Maria Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1237-2

Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a şcolarului mic, autor Viorica Neculai

Prin mesajul artistic transmis, prin modelele oferite, prin aspectele complexe de viaţă prezentate, textul literar devine un mentor în formarea caracterului micuţului lector, contribuiind la educarea acestuia în spiritul virtuţilor morale: adevăr, cinste, hărnicie, curaj, patriotism, politeţe, demnitate, toleranţă, milă. Investigând universul de cunoaştere al copilului, aspiraţiile acestuia, literatura pentru copii contribuie la modelarea caracterului, stimulează dorinţa de cunoaştere şi perfecţiune. Cu ajutorul textelor literare, copilul pătrunde într-o lume a ficţiunii, ceea ce-l ajută să îşi dezvolte imaginaţia, să-şi însuşească modalităţile de folosire a limbii, să exploreze lumea, să descopere noi civilizaţii.

Lecturați gratuit Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a şcolarului mic, autor Viorica Neculai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1246-4

Reflexia si refracția luminii. Aplicații, autor Prof. Lenuța Deleanu

Această lucrare metodico-științifică cuprinde o parte științifică, conform bibliografiei precizate, și o parte metodică, realizată de autor, raportată la studiul fizicii pentru nivel gimnazial. Este realizat dispozitivul experimental practic utilizat pentru observarea cu elevii a fenomenului de reflexie totală.

Lecturați gratuit Reflexia si refracția luminii. Aplicații, autor Prof. Lenuța Deleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-45-9
Editura Sfântul Ioan

Managementul comunicării verbale și nonverbale în sportul de performanță, autor Susana Gabriela Onaca

Consider că alegerea acestei teme m-a ajutat foarte mult în cariera mea de profesor antrenor de baschet. Am realizat că după fiecare meci, după fiecare conflict, după fiecare moment fericit, mai am de învățat despre felul în care trebuie să-mi perfecționez abilitatea de comunicare cu toți cei implicați în această activitate, în special cu sportivii. De aceea, un antrenor, bun pedagog și psiholog obține rezultate mai bune.
Deasemenea, se poate observa că foarte multe aspecte ale comunicării se regăsesc în viața noastră de zi cu zi, la locul de muncă în afara terenului de baschet, în cadrul familiei, acest lucru ajutându-mă pe mine să devin un om mai bun și să nu uit nicio secundă că înainte de a fi antrenor sunt educator și modelator de caractere.

Lecturați gratuit Managementul comunicării verbale și nonverbale în sportul de performanță, autor Susana Gabriela Onaca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1230-3

Rezolvarea ecuațiilor algebrice și a sistemelor de ecuații liniare în gimnaziu și liceu, autor Mihaela Fulea

Tema permite parcurgerea ei la toate clasele oricare ar fi nivelul de pregătire, permițând și tratarea diferențiată (lucrul cu elevii slab pregătiți și cu elevii cu performanțe).
Tema este generoasă și-mi permite perfecționarea continuă, putând să aprofundez noțiunile fundamentale învățate în timpul facultății și să pot aplica aceste noțiuni la nivel elementar elevilor de gimnaziu.

Lecturați gratuit Rezolvarea ecuațiilor algebrice și a sistemelor de ecuații liniare în gimnaziu și liceu, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1194-8

Managementul comunicării în unitatea de învățământ, autor Mihaela Fulea

O oportunitate de învăţare şi de maturizare o reprezintă însăşi conflictul. Predarea “temei de conflict” şi a abilităţilor de rezolvare a acesteia ajută oamenii să îşi asume responsabilitatea pentru sentimentele şi pentru comportamentul lor, contribuie la creşterea respectului de sine, îmbunătăţind totodată abilităţile sociale. Toate acestea conduc la crearea unui mediu pozitiv, apariţia unor şcoli mai sigure şi medii de sală de clasă mult mai cooperante.

Lecturați gratuit Managementul comunicării în unitatea de învățământ, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1193-1

Strategii didactice de formare a deprinderilor muzicale ritmice la vârsta preşcolară, autor Ingrid Iulia Rădulescu

Înainte de a putea explica şi înţelege muzica, trebuie asimilată o mare bogăţie de impresii, de trăiri afective intense, care să constituie ulterior o bază solidă şi pentru abordarea teoretică a muzicii.
Treptat, prin analiză dirijată, copilul devine conştient de diferitele componente ale fenomenului muzical, învaţă să le distingă, să le deosebească, să le stăpânească.
Factor de mişcare şi dinamism al artei muzicale, ritmul este unul din principalele mijloace de expresie muzicală. Fiind legat intrinsec de mişcare, acesta ocupă un loc esenţial în viaţa copilului preşcolar.

Lecturați gratuit Strategii didactice de formare a deprinderilor muzicale ritmice la vârsta preşcolară, autor Ingrid Iulia Rădulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1218-1

Dezvoltarea creativităţii elevilor din gimnaziu prin compunerile şcolare, autor Loredana Munteanu

În experienţa didactică, într-o şcoală din mediul rural, am identificat mai multe cauze care conduc la o percepţie negativă a compunerilor. În primul rând, menţionez vocabularul sărac şi limbajul lipsit de expresivitate al multora dintre elevi. În al doilea rând, unii întâmpină dificultăţi în a se exprima, în a-şi închega ideile, chiar dacă deţin cunoştinţele teoretice pe care trebuie să le utilizeze într-un text. Apare astfel o barieră între informaţie şi învelişul propriu pe care elevul trebuie să-l creeze. În al treilea rând, am observat dificultăţi în receptarea textului la prima vedere. Toate acestea sunt consecinţele unui cumul de factori: lectură deficitară, mediul familial antagonic şcolii şi ideii de a citi, mediul social (o societate în care oamenii de cultură nu sunt promovaţi nu instigă la culturalizare), preocupările adolescentine (jocurile pe calculator care ocupă mult din timpul liber al elevului şi care, deşi stimulează imaginaţia prin lumile virtuale create, conduc la interiorizare şi la blocaje de exprimare).
În această ordine de idei, propun un demers didactic care să îmbunătăţeacă performanţele elevilor în elaborarea compunerilor prevăzute de programa şcolară şi de cea pentru Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor din gimnaziu prin compunerile şcolare, autor Loredana Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1214-3

Dezvoltarea forţei cu ajutorul aparatelor didactice moderne şi tradiţionale în lecţia de educaţie fizică, la nivel liceal (Erőfejlesztés hagyományos és új sportszerekkel a testnevelés órán a középiskolai oktatásban), autor Borbély Botond

Mens sana in corpore sano latin közmondás. Jelentése „Ép testben ép lélek”. Szatírák 10, 356: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Azért kellene imádkozni, hogy ép testben ép lélek legyen.
Juvenalis római költő eredetileg azokat a római polgárokat kívánta ostorozni, akik ostoba imádságokkal és kérésekkel fordultak isteneikhez. Úgy gondolta, hogy imádkozni legfeljebb testi és szellemi épségért érdemes. Mens sana in corpore sano értelme csak az imák és panaszok tartalmával és értelmével összefüggésben érthető teljesen. Szatirikusként nem azt állította tehát, hogy kizárólag egészséges testben lakhat egészséges lélek, hanem azt, hogy ez kívánatos lenne, mert gyakran találkozott ennek ellenkezőjével.

Lecturați gratuit Dezvoltarea forţei cu ajutorul aparatelor didactice moderne şi tradiţionale în lecţia de educaţie fizică, la nivel liceal (Erőfejlesztés hagyományos és új sportszerekkel a testnevelés órán a középiskolai oktatásban), autor Borbély Botond

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1188-7

Știința fericirii. Aplicații ale Psihologiei Pozitive în educație și consiliere, autor Otilia Mitrache

Un review din 2000 al Psychology Today semnalează faptul că în ultimele decenii au fost publicate aproximativ 1.000.000 de articole cu bine-cunoscutele cuvinte-cheie depresie și anxietate și doar 500 despre fericire. „Cred că este un drept din naştere al psihologului să exploreze optimismul, iubirea, perseverenţa, responsabilitatea, altruismul, toleranţa”, spunea atunci Martin Seligman şi cu siguranţă valenţele în cercetare au început să se schimbe în ultimii 10 ani.
… Ştiinţa fericirii – Sheldon&King (2001)- sau Psihologia pozitivă este studiul ştiinţific al puterilor şi virtuţilor umane. Scopul fundamental al acestei abordări este acela de a spori experienţele noastre pozitive prin descoperirea și folosirea propriilor puteri și virtuți de caracter.

Lecturați gratuit Știința fericirii. Aplicații ale Psihologiei Pozitive în educație și consiliere, autor Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1189-4

Probleme rezolvabile cu operaţiile de bază în clasele primare, autor Dimény Mónika

În această profesiune este foarte important să iubim ceea ce facem şi să iubească şi cei care sunt în grija noastră.
În prima parte a lucrării prezint noțiunile de bază legate de tema lucrării, operaţiile de bază, definiţiile acestora, proprietăţile operaţiilor, aprofundarea acestora.
În a doua parte a lucrării compar manualele alternative valabile, acord atenţie introducerii operaţiilor, tiipurilor de exerciţii şi problemelor stabilite pentru aprofundarea lor. În cursul cercetării am observat că în clasa I. trebuie să realizăm o muncă migăloasă cu privire la adunarea şi scăderea numerelor naturale.

Lecturați gratuit Probleme rezolvabile cu operaţiile de bază în clasele primare, autor Dimény Mónika

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1147-4

Familii sumabile în spaţii Banach, autor prof. Lungescu Violeta-Cristina

În această lucrare voi prezenta noțiunea generală de familie sumabilă și problemele legate de ea, mai întâi în grupuri topologice,apoi în spații Banach și în încheiere în corpul al numerelor reale.
Deși titlul lucrării se referă la familii în spații Banach, pentru o mai mare generalitate și pentru a o putea prezenta, în paralel, și noțiunea de familie multiplicabilă, voi considera mai întâi cazul familiilor de grupuri topologice.

Lecturați gratuit Familii sumabile în spaţii Banach, autor prof. Lungescu Violeta-Cristina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1187-0

Psihologia procesului de creaţie artistică. O abordare cognitivistă, autor Ozana Budau Tunyagi

Lucrarea discută aspecte ale psihologiei creației artistice, abordând concepte cheie ale paradigmei cognitiviste, postcognitiviste, postmoderne ale teatrului contemporan, precum: mecanisme psihologice ale deconstrucției prezenței-absenței actorului, modificări psihologice care acompaniază prezenţa virtuală în scenă şi aspecte ale interpretării actoriceşti în teatrul video, teatrul virtual.

Lecturați gratuit Psihologia procesului de creaţie artistică. O abordare cognitivistă, autor Ozana Budau Tunyagi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1154-2

Capodoperele pentru vioară în creația compozitorului Ludwig van Beethoven, autor Diana-Corina Gaspar

În această lucrare voi încerca să sistematizez informațiile existente despre Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, Sonatele pentru vioară și pian și Romanțele compozitorului Ludwig van Beethoven, cu gândul că acest compozitor ne-a lăsat un tezaur nemaipomenit de capodopere, de care ar trebui să ne bucurăm la maxim.
Caracterul acestor lucrări pline de lirism, de sentimente și de entuziasm conțin toate elementele tehnice și expresive pe care un absolvent de master în muzică ar trebui să le fi acumulat în acești ani de studiu, adăugarea lor în repertoriu fiind indispensabilă pentru dezvoltarea unui violonist, atât solist cât și orchestrant sau membru al unui ansamblu cameral.

Lecturați gratuit Capodoperele pentru vioară în creația compozitorului Ludwig van Beethoven, autor Diana-Corina Gaspar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1151-1

Politeness Strategies, autor Roxana Moisescu

This paper reports a study on the politeness strategies used by native speakers of English, Americans and non-native speakers, Romanians. The paper has three aims:
• To discover similarities and differences in politeness strategies between American English speakers and Romanian speakers;
• To provide evidence for or against the idea that, in understanding the strategies of politeness resulted from a multicultural interaction, one has to be aware of factors such as the subjectivity of perception, of the communication management, and the cultural background of the persons involved in such an act;
• To reveal differences of social values between the two groups.

Lecturați gratuit Politeness Strategies, autor Roxana Moisescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1153-5

Școala de la Târgoviște – Romanul și jurnalul la Radu Petrescu, autor Roxana Moisescu

Punctul de plecare al lucrării de față îl reprezintă reluarea conceptelor de canon (din perspectiva lui H. Bloom) și teorie a genurilor (în viziunea lui Schaeffer, G. Genette, Tz. Todorov) pentru a reliefa de-canonizarea genului romanului sau intersecția dintre cele două genuri, romanul și jurnalul la Radu Petrescu, care se regăsește ca reprezentant al Școlii de la Târgoviște.

Lecturați gratuit Școala de la Târgoviște – Romanul și jurnalul la Radu Petrescu, autor Roxana Moisescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1152-8

Educație, sănătate, hrană și credință în misiune, autor Teodora Cojan

Această carte este dedicată tuturor misionarilor pe care am avut onoarea de a-i întâlni și care au lăsat o amprentă puternică asupra mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească pentru mărturia voastră deosebită, iar pe cei pe care i-a chemat la sine să-i facă părtași ai fericirii sale veșnice!

Lecturați gratuit Educație, sănătate, hrană și credință în misiune, autor Teodora Cojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1168-9

Maikona – Deșertul viu, autor Teodora Cojan

Am avut privilegiul să lucrez alături de echipa misionară din Maikona și pentru acest lucru voi purta mereu o recunoștință profundă față de membrii ei și în mod special față de pr. Eugen, care m-a primit în echipa lui și mi-a oferit șansa de a lucra în diferite domenii, pentru că a împărtășit atât de deschis experiența și cunoștințele lui care m-au ajutat mult să înțeleg și să mă integrez în acel mediu.
Kenya, Maikona, sunt nume cunoscute pentru cei din Moldova și din alte părți ale țării noastre, deoarece din 2002 misiunea din Maikona se află sub administrația preoților Fidei Donum ai diecezei de Iași, iar activitatea misionarilor a fost mediatizată cu ocazia unor evenimente: concerte, simpozioane, întâlniri ale tinerilor; prin articole sau emisiuni.

Lecturați gratuit Maikona – Deșertul viu, autor Teodora Cojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1167-2

Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Primul război mondial a constituit un moment de cotitură în istoria României, încheindu-se cu Marea Unire, care a refăcut ţara în graniţele ei fireşti. Experienţa războiului a modificat profund mentalităţile şi a impus, implicit, un nou mod de a crea şi recepta arta.
Perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă un moment de referinţă în evoluţia prozei româneşti, atât prin lărgirea ariei tematice, prin cuprinderea unor mai variate medii sociale, cât şi prin diversificarea formelor de expresie epică, a mentalităţilor narative.

Lecturați gratuit Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1107-8

Inegalități, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea aduce în atenţia cititorului inegalităţi remarcabile şi tehnici cu aplicabilitate largă în abordarea problemelor de acest tip. Ea poate fi un suport pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri sau examene şcolare şi urmăreşte ca elevii să capete o deschidere cât mai largă spre studiul sistematic al inegalităţilor şi inecuaţiilor. Marea majoritate a aplicaţiilor sunt probleme propuse la olimpiadele de matematică sau apărute în reviste de specialitate şi sunt utile din punct de vedere metodologic pentru că rezolvarea acestora implică folosirea de strategii variate şi raţionamente fine. Ȋn egală măsură poate fi folosită ca îndrumar pentru cadrele didactice aflate la început de drum.

Referent: Prof. Mirela Grigore

Lecturați gratuit Inegalități, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1164-1

Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Problematica inegalităţilor şi inecuaţiilor se regăseşte în programele şcolare de gimnaziu şi liceu încă din clasa a V-a, când elevii învaţă despre compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor
naturale.
Încă de la început profesorul urmăreşte să dezvolte la elevi operaţii mentale fundamentale precum analiza, comparaţia, sinteza, abstractizarea şi generalizarea ce vor fi folosite ulterior pentru demonstrarea unor inegalităţi şi rezolvarea unor inecuaţii complexe în care elevul va trebui să îmbine diferite ipoteze şi, prin raţionamente logice, să descopere soluţia, realizându-se în acest caz o unitate dialectică între formativ şi informativ.

Lecturați gratuit Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1163-4

Măsuri reale – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Această lucrare are drept scop prezentarea principalelor rezultate din teoria măsurilor reale, necesare dezvoltării unor capitole de bază din analiza funcţională, teoria probabilităţilor, analiză numerică, ecuaţii diferenţiale, etc. Un rezultat important în teoria măsurilor reale (dar şi în analiza matematică) este teorema de reprezentare a lui Radon-Nikodym.

Lecturați gratuit Măsuri reale – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1162-7