Domenii | Autori

Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Creativitatea devine educabilă încă de la vărsta prescolară, în condiŃiile în care fiecare educatoare trebuie să stie, să preŃuiască si să stimuleze potenŃialul creativ al copiilor săi.
Pentru a reusi să stimuleze creativitatea prescolarului, educatoarea trebuie să fie ea însăsi creativă, să cunoască si să stimuleze potenŃialul creativ al fiecărui copil, să recurgă la creativitatea în grup, să inhibe atitudinile de blocare a manifestărilor creatoare.

Lecturați gratuit Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1124-5

Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea constituie o incursiune teoretico-aplicativă ȋn studiul operei lui Ion Creangă, demers facilitat prin perfecţionarea metodelor de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn activitatea didactică

Lecturați gratuit Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1123-8

Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

Modernizarea învăţământului constituie la ora actuală o problemă care se pune cu deosebită acuitate pe plan mondial şi aceasta pentru că fiecare naţiune doreşte să-şi pregătească tinerele generaţii de aşa natură ca să poată face cu brio surprizelor viitorului.
Pentru aceasta japonezii au creat o nouă ştiinţă – viitorologia – care caută să cerceteze, să anticipeze, pe baze ştiinţifice, problemele pe care le va pune dezvoltarea societăţii în următorii 20-30 şi chiar 50 ani.

Pentru aceasta însă se cere modernizarea celor două laturi ale sistemului de învăţământ: baza materială şi efectorii (cadrele didactice). Dacă baza materială se poate asigura prin alocarea unor fonduri din venitul naţional, mai delicată se dovedeşte munca cu omul, respectiv modernizarea gândirii pedagogice a cadrelor didactice în funcţiune sau, permiţându-ne o butadă, modernizarea modernizatorilor.

Acest lucru se realizează prin perfecţionarea pregătirii profesionale a educatorilor, proces complex şi continuu care trebuie să asigure premisele unui învăţământ modem.

Autoarea

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1101-6

Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

Activitatea desfăşurată de copii, atât în cadrul organizat – al activităţilor obligatorii – cât şi în afara acestora, trebuie să aibă un caracter sistematic. Aceasta impune o cunoaştere temeinică, de către educatoare a tuturor problemelor teoretice şi practice care fac obiectul activităţii sale şi în special a bazelor psihologice şi pedagogice ale procesului de predare a activităţilor practice.

Metodica de faţă stabileşte cerinţele de care educatoarea trebuie să ţină seama în planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor obligatorii practice. Aceste cerinţe sunt rezultate din îmbinarea experienţei înaintate cu cele mai noi date ale ştiinţei pedagogice şi psihologice şi propun cunoaşterea şi analizarea următoarelor probleme esenţiale:
1) Volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ce trebuie predate copiilor în raport cu particularităţile psiho-fizice.
2) Sarcinile urmărite în cadrul fiecărei activităţi (deprinderi).
3) Metodele şi procedeele folosite în funcţie de posibilităţile copiilor, în scopul realizării acestor sarcini.

Autoarea

Lecturați gratuit Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1102-3

Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

În cuprinsul lucrării de faţă se analizează sarcinile principale ale activităţilor practice şi realizarea acestora în funcţie de particularităţile de vârstă a copiilor.
Toate indicaţiile de ordin metodic sunt concretizate în planurile de activităţi. În această parte se dau o serie de indicaţii cu privire la tehnica executării diferitelor teme recomandate de programă.
Întrucât procedeele de lucru însuşite de copii în activităţile practice obligatorii sunt folosite şi în activităţile libere, în conţinutul lucrării se dau indicaţii şi se sugerează teme care pot fi realizate de copii sub directa îndrumare a educatoarei, în activităţile alese.
Deci studierea metodicii sprijină pe educatoare în înţelegerea fiecărei sarcini şi în cunoaşterea modului şi a căilor de rezolvare a acestei sarcini, îndrumările precise şi buna orientare practică o vor ajuta să obţină, în cadrul activităţilor practice, rezultate tot mai bune.

Autoarea

Lecturați gratuit Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1103-0

Studiu privind conținutul pregătirii unei grupe de copii 6-10 ani, la clubul de fotbal Universitatea Cluj, autor Radu-Nicolae Danciu

O particularitate a practicării fotbalului de către copii o constituie posibilitatea dobândiriii unui număr relativ mare de deprinderi motrice , elemente de alergare, sărituri, căderi, ridicări, întoarceri, opriri. Necesitatea trecerii rapide de la o formă de mişcare la alta, diferă ca structura, necesită o înaltă stabilitate a proceselor nervoase, constituie o trăsătură caracteristică fotbalului, chiar şi la copii. Jocul de fotbal necesită reacţii rapide la solicitări care alterenează continuu şi surprinzător. Atenţia în timpul jocului, are un caracter voluntar, copilul se concentrează conştient, făcând abstracţie de alţi excitanţi străini, obiectele asupra cărora este îndreptată atenţia, mingea, poziţia, mişcarea şi acţiunea adversarului.La copii, atenţia este concentrată, în special asupra lovirii mingii(pase, şutul, conducerea ei).
Practicarea jocului de fotbal la această vârstă, se caracterizează printr-o complexitate de stări emoţionale, generate de faptul că, jocul de fotbal în sine reprezintă o întrecere între mici grupuri sau 2 echipe, ambele dornice să câştige.Aceasta este foarte uşor vizibilă la copii, stimulentul victoriei fiind prezent chiar înaintea începerii jocului, manifestările lor fiind vii şi sugestive.
Demonstrarea de către antrenor atunci când se impune, a unor exerciţii tehnice, este necesară, în scopul formării la copii, a imaginii lor cât mai corecte. In concluzie între 8-10 ani , copiii fac rapid progrese în capacitatea de învăţare motrică.

Lecturați gratuit Studiu privind conținutul pregătirii unei grupe de copii 6-10 ani, la clubul de fotbal Universitatea Cluj, autor Radu-Nicolae Danciu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1104-7

Fericirea mea este fericirea ta – Investigarea importanței individualismului în relațiile de cuplu, autor Andreea-Otilia Mitrache

Motivația alegerii acestei teme a fost, în mod fundamental, lărgirea spațiului investigativ în ceea ce privește menținerea satisfacției în relația de cuplu, cu interes direct asupra identificării unor variabile personale care pot fi responsabile de dinamizarea (opusă aplatizării și rutinei) relației.
Investigația a urmărit relevarea impactului a două forme de individualism (etic și egoist) și a altruismului asupra calității relației de cuplu și a preferințelor celor cu un anumit profil individualist spre un anume stil motivațional de menținere a relației și spre stiluri conflictuale care întăresc relația de cuplu.

Lecturați gratuit Fericirea mea este fericirea ta -Investigarea importanței individualismului în relațiile de cuplu, autor Andreea-Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1108-5

Provocarea satanismului. Un studiu psihosocial al satanismului modern în România, autor Andreea-Otilia Mitrache

Scopul acestei cercetări a fost investigarea principalelor valori promovate de satanismul modern și analiza rezultatelor obținute într-un context psihosocial adecvat având ca reper concluziile studiilor relevante din domeniu. Cercetarea a reprezentat prima tentativă în România de a aborda fenomenul satanist din perspectivă psihosocială.

Lecturați gratuit Provocarea satanismului. Un studiu psihosocial al satanismului modern în România, autor Andreea-Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1109-2

Inegalităţi algebrice şi geometrice elementare, autor Nina Rotaru

Pornind de la realitatea că bagajul de cunoștințe al unui profesor trebuie să depășească substanțial nivelul manualelor, dar și de la faptul ca în ultima perioada nu se mai acorda o atenție prea mare inegalităților și aplicațiilor acestora în rezolvarea unor probleme (mai ales în ciclul gimnazial) am considerat necesar și util prezentarea celor mai reprezentative inegalități algebrice și geometrice precum și unele aplicații ale acestora.

Lecturați gratuit Inegalităţi algebrice şi geometrice elementare, autor Ninam Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1116-0

Evaluarea centrată pe elev. Studiu de caz pentru învăţământul gimnazial, autor Nina Rotaru

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât profesori, cât şi elevi. Ceea ce m-a preocupat în mod special nu a fost doar prezentarea acestei problematici la nivel teoretic, ci şi realizarea unei cercetări având că principal scop identificarea efectelor negative ce influentează obiectivitatea evaluării. Prin realizarea acestei lucrări am dorit să evidenţiez că investigarea realitătii şcolare, şi în mod special, a interacţiunii din clasă prin metode interpretative contribuie semnificativ la explicarea unor fenomene existente în câmpul educaţional.

Lecturați gratuit Evaluarea centrată pe elev. Studiu de caz pentru învăţământul gimnazial, autor Nina Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1115-3

Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Opțiunea lucrării pentru o pondere ridicată a metodelor active moderne nu încearcă să minimizeze calitățile metodelor tradiționale, cu caracter mobilizant. Există opinii conform cărora o metodă de învăţământ nu este nici veche, nici nouă, trăsătura care exprimă clasificarea din acest punct de vedere fiind concepţia, spiritul – clasic sau modern – în care metoda este aplicată. Astfel, metodele vechi pot să se adapteze pentru a răspunde unor cerinţe noi, de actualitate, iar cele moderne pot deveni, în timp, tradiţionale.

Lecturați gratuit Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1100-9

Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea îşi propune ca principal obiectiv elucidarea, într-un fel sau altul, a problemei adverbelor “predicative”, problemă dezbătută de-a lungul timpului de diferiţi oameni de ştiinţă de renume, dar rămasă, totuşi, ambiguă. Lucrarea se ocupă într-o mică măsură şi de problema interjecţiilor predicative, pentru a putea, prin intermediul acestora, să lămurească problema adverbelor în discuţie.
Pornind de la definiţia tradiţională a predicatului şi prezentând câteva opinii referitoare la funcţia sintactică de predicat şi, implicit, la predicativitate, propun ca în lucrarea de faţă să depăşim sferele predicativităţii verbale şi să intrăm pe tărâmul unei altfel de predicativităţi, anume a predicativităţii non-verbale.

Lecturați gratuit Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1092-7

Dezvoltarea şi educarea comunicării în cadrul activităţilor de predare a disciplinei comunicare în limba română în ciclul primar, autor Georgeta Claudia Iștoan

Familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul constituie în ciclul primar principalul obiectiv al învăţării. Se poate spune că, atât în şcoală, cît şi în viaţă, întreaga evoluţie a elevilor depinde de modul în care aceştia şi-au însuşit cititul şi scrisul. De asemenea, se spune că elevii care citesc şi scriu bine sunt buni şi la celelalte obiecte de învăţământ. Trebuie evidenţiat faptul că, deşi mijloacele audiovizuale au invadat lumea, cartea rămâne unul dintre cele mai importante mijloace de formare a omului în societatea modernă. Lectura cărţii oferă cititorului momente unice de reflecţie, de meditaţie şi valori formativ-educative, care o să-i dezvolte comportamentul şi modul de viaţă.

Lecturați gratuit Dezvoltarea şi educarea comunicării în cadrul activităţilor de predare a disciplinei comunicare în limba română în ciclul primar, autor Georgeta Claudia Iștoan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1105-4

Influenţa limbajului verbal şi nonverbal şi a mass-mediei în evoluţia copiilor, autor Georgeta Claudia Iștoan

Cu toţii ştim că limbajul utilizat în mass-media este de o importanţă majoră. Cuvintele şi expresiile de cuvinte trebuie selecţionate, pentru a produce un impact cât mai mare asupra publicului. Limbajul verbal şi cel nonverbal folosit în programe radio şi de televiziune ne ajută să înţelegem semnificaţiile date de un mesaj. Este foarte important pentru public ca emiţătorii să aibă un limbaj adecvat, un limbaj prin care să se facă înţeleşi, oferind copiilor posibilitatea receptării mesajelor.

Lecturați gratuit Influenţa limbajului verbal şi nonverbal şi a mass-mediei în evoluţia copiilor, autor Georgeta Claudia Iștoan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1106-1

Diminutivitatea limbii române, autor Monica Georgiana Cozma

Pentru elaborarea lucrării, s-a apelat la metode de cercetare lingvistice, urmărind sistematic prezența diminutivelor în cele mai vechi texte ale limbii române, în texte reprezentative ale literaturii populare, culte, în rețete culinare și studiind îndeaproape vocabularul actual al tinerilor.
Noutatea acestui studiu constă în culegerea aspectelor definitorii ale fenomenului diminutivării, punerea într-o anumită ordine, de la origine până în prezent, urmând modelul sincronie-diacronie, ilustrând cu exemple însoțite de contexte, dintre cele mai diverse.

Lecturați gratuit Diminutivitatea limbii române, autor Monica Georgiana Cozma.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1099-6

Ecouri mitico–magice în textele ludice, autor Monica Georgiana Cozma

Obiectivul major al acestei lucrări este să analizăm dpdv mito-folcloric, textul cu caracter ludic. Printre textele analizate sunt formulele de incantaţie adresate elementelor naturii, animalelor şi plantelor, numărătorile de la jocurile care încep cu acest element, păsăreasca copiilor – păstrată până azi ca un cod de comunicare secretă.
Aceste texte au fost specifice copilăriei, însă se întâlnesc şi texte ludice din folclorul adulţilor: în timpul dansului căluşarilor, texte care se rostesc în cadrul unor jocuri din timpul privegherii unui mort ş.a.

Lecturați gratuit Ecouri mitico – magice în textele ludice, autor Monica Georgiana Cozma.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1098-9

Corectitudine şi greşeală. Acordul gramatical greşit şi clişeele lingvistice, autor Fănița Elena Anuțoiu

Dacă neatenţia este sursa multor dezacorduri care nu-şi pot găsi nicio explicaţie, alteori tocmai sentimentul puternic al necesităţii acordului duce la formulări incorecte prin exagerarea corectitudinii sau la condamnarea nejustificată a unor excepţii admise de normă. Complexitatea normelor şi a problemelor puse de acordul gramatical impune mai multă grijă în însuşirea exactă a regulilor acordului, cu toate detaliile şi nuanţele lor.

Lecturați gratuit Corectitudine şi greşeală. Acordul gramatical greşit şi clişeele lingvistice, autor Fănița Elena Anuțoiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1088-0

Référents socioculturels dans la traduction des proverbes et des expressions figées, autor Fănița Elena Anuțoiu

Par la présente étude, je me suis proposé de surprendre les implications culturelles qui apparaîssent dans la traduction des proverbes et des expressions figées.
Ce document rassemble des proverbes et des expressions, certains anciens, d’autres plus récents, appartenant à la culture roumaine ou française. J’ai voulu faire une comparaison entre la tradition roumaine et la tradition française, pour montrer que chaque nation a ses coutumes et traditions, qu’elle respecte, et qui l’individualisent comme nation en lui donnant un sentiment de continuité, par l’héritage des expressions.
J’ai rapproché et comparé les proverbes et les expressions figées des deux peuples (Français et Roumain), d’une manière propre à recréer et à éclairer l’esprit de chacun d’entre eux, par la diversité des formes originales sous lesquelles se reproduit la même pensée.

Lecturați gratuit Référents socioculturels dans la traduction des proverbes et des expressions figées, autor Fănița Elena Anuțoiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1089-7

Biologie vegetală și animală. Clasele a IX-a și a X-a. Să ne pregătim pentru BAC!, autor Daniela Dumistracel

Conține teorii și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat la Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a.

Lecturați gratuit Biologie vegetală și animală. Clasele a IX-a și a X-a. Să ne pregătim pentru BAC!, autor Daniela Dumistracel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1077-4

Demonstraţia cu substitute – o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu

În lucrarea de faţă, am dorit să investingăm eficienţa uneia dintre metodele de instruire, şi anume metoda demonstraţiei cu substitute. Am considerat ca este o metodă fără de care nu se poate învăţa la clasă, deci explorată mai intens, ea poate aduce beneficii surprinzătoare prin favorizarea reţinerii conţinuturilor predate şi, implicit, prin favorizarea unei reuşite şcolare.

Lecturați gratuit Demonstraţia cu substitute – o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1071-2

Potenţialul turistic al judeţului Covasna, autor Simona-Mihaela Onu

Pe parcursul acestei lucrari am evidentiat potentialul turistic al judetului Covasna prezentand atat cadrul natural cat si cel antropic.In prima parte a lucrarii am facut o prezentare generala al cadrului natural al acestui teritoriu, facand referire la asezarea geografica, caile de comunicatie, cadrul istoric, cadrul geografic natural si cadrul socio-economic.

Lecturați gratuit Potenţialul turistic al judeţului Covasna, autor Simona-Mihaela Onu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1087-3

Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

În timpul activităţii didactice am constatat că elevii de la clasele liceale întâmpină cele mai mari dificultăţi în decodarea texte lirice, cu atât mai mult a celor moderniste, cu un nivel înalt de încifrare şi abstractizare. Studiul celor trei poeţi modernişti incluşi în programa şcolară (Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi) constituie un capitol distinct în manualul de clasa a XII-a şi presupune evaluare pe baza unor proiecte şi studii de caz. În acelaşi timp, textele lirice moderniste sunt incluse în programa pentru Examenul Naţional de Bacalaureat, iar înţelegerea lor devine esenţială pentru perceperea unui întreg fenomen cultural.
Receptarea modernismului presupune o maturitate a viziunii celui care decodează textul, iar poezia modernă, cu un grad ridicat de abstractizare, devine de multe ori, mai ales pentru elevul de la un liceu cu profil tehnologic, aproape imposibil de receptat. Aici intervine abilitatea profesorului de Limba şi literatura română în alegerea unor metode adecvate care să accesibilizeze înţelegerea acestui tip de text literar.

Lecturați gratuit Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1075-0

Ghid metodologic – Strategii didactice pentru stimularea lecturii la ciclul gimnazial și liceal, autor Mihaela Răducea

Lumea personajelor literare poate fi privită ca un laborator în care se analizează diferite situații de viață ce pot deveni experiențe de învățare pentru toți cei care n-au apucat să străbată ,,drumul spre înțelepciune”. Chiar dacă vremurile sunt altele, chiar dacă viziunea asupra lumii se modifică de la o generație la alta, stările de spirit sunt aceleași. Iubirea, amărăciunea și teama nu sunt invenții ale epocii contemporane. Ele și-au făcut loc în sufletul omenirii încă de la începuturile ei, ,,toate-s vechi și nouă toate”, motiv pentru care nu trebuie să irosim nicio ocazie să cumulăm învățături din experiențele altora.
Lectura oferă refugii posibile pentru momentele în care evenimentele par să ne copleșească și realitatea ne încruntă spiritul. Acolo ,,patimile adorm” între pagini de carte și frunțile se înseninează.
Lucrarea de faţă îşi propune să ofere un răspuns frământărilor profesorului de Limbă şi literatură română aflat într-o continuă căutare de soluții care să-l ajute să depășească actuala criză a lecturii şi se dorește o contribuție la eficientizarea procesului de receptare a literaturii prin prezentarea unor strategii concrete de lucru utilizate în cadrul orei de literatură.

Lecturați gratuit Ghid metodologic – Strategii didactice pentru stimularea lecturii la ciclul gimnazial și liceal, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1076-7

ON TRANSLATION -A FEW THEORETICAL ASPECTS-, author Prof. Daniela Bălan

Translation is an activity comprising the interpretation of the meaning of a text in one language — the source text — and the production, in another language, of a new, equivalent text — the target text, or translation. Traditionally, translation has been a human activity, although attempts have been made to automate and computerize the translation of natural-language texts — machine translation — or to use computers as an aid to translation — computer-assisted translation. The goal of translation is generally to establish a relation of equivalence of intent between the source and target texts (that is to say, to ensure that both texts communicate the same message), while taking into account a number of constraints. These constraints include context, the rules of grammar of both languages, their writing conventions, their idioms, and the like.

Lecturați gratuit ON TRANSLATION -A FEW THEORETICAL ASPECTS-, autor Prof. Daniela Bălan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1078-1

Influenţa insuccesului şcolar asupra stimei de sine a adolescenţilor, autor Sînziana-Camelia Ailenei

Stima de sine în adolescenţă este o componentă labilă a personalităţii, iar ca factori generatori se impun modul în care persoana s-a format şi locul pe care îl ocupă printre ceilalţi. Ea, la rândul ei, îi determină comportamentul în cadrul relaţiilor cu părinţii sau cu ceilalţi de o vârstă cu el şi mai ales în cadrul sistemului instructiv – educativ al cărui component principal este şcoala, locul unde persoana are posibilitatea să se valorizeze, mai ales din punct de vedere intelectual. De fapt relaţia stimă de sine – şcoală presupune o anumită dualitate în sensul că în funcţie de modul cum se percepe adolescentul va acţiona ca un elev bun sau slab, iar pe de altă parte succesul sau insuccesul şcolar sedimentează o stimă de sine pozitivă sau negativă.
Este foarte interesant faptul că, deşi se vorbeşte mult de identitate, cunoaştere de sine şi mai toate componentele acestora, stima de sine este un subiect cu discreţie abordat în literatura de specialitate.
Îmi propun în această lucrare să aduc la un loc cât mai multă informaţie despre stima de sine şi să aflu cum se conturează aceasta în adolescenţă, perioadă cu profunde frământări existenţiale, şi ce impact are asupra succeselor şcolare.

Lecturați gratuit Influenţa insuccesului şcolar asupra stimei de sine a adolescenţilor, autor Sînziana-Camelia Ailenei.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1063-7

Aspecte ale dublului la E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, autor Aura Pipeaua

Materialul de faţă propune o analiză a ipostazelor pe care le îmbracă motivul romantic al dedublării în operele scriitorilor E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, punctul de plecare fiind reprezentat de naşterea dublului în culturile lumii.
Abordarea subiectului se face atât ştiinţific (urmărind conceptul de dublu şi evoluţia acestuia în cultură, în general, şi în literatură, în special, atenţia concentrându-se pe materializările sale în prozele celor doi scriitori), cât şi didactic (vizând realizarea demersului metodologic la clasele unde se studiază literatura universală – filiera filologică şi vocaţională – , perioada Romantismului).

Lecturați gratuit Aspecte ale dublului la E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, autor Aura Pipeaua.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1064-4

De la civilisation aux civilisations dans l’espace français, autor Oana Silvia Nicu

Dans cette étude nous allons mettre en évidence l’histoire de la civilisation française. Nous essayerons d’exposer chronologiquement le déroulement de ce processus de “civilisation”. C’est pour ça que nous commencerons par l’apparition du mot „civilisation” et par la description de toutes les civilisations qui se sont passées sur le territoire de la France.
Notre point de départ est l’article d’un grand historien anglais Arnold J. Toynbee (1889-1975). Nous allons discuter sur les 38 civilisations dont il parle dans son article.
Nous parlerons surtout de ces groupes humains et non de leur bagage de créations mentales. Ensuite, nous dériverons l’évolution du genre de vie dans l’espace français, de la mentalité, la durée du travail, la profession, l’hygiène et la santé. Nous voulons souligner en quelques lignes l’évolution du niveau de vie dans l’espace français et aussi de l’amélioration du niveau de vie dans la société contemporaine.
Nous ferons une courte description de toutes les changements intervenus dans l’amélioration du sort matériel de l’homme, en ce qui concerne le pouvoir d’achat et la productivité, des phénomènes importants de la révolution industrielle contemporaine.

Lecturați gratuit De la civilisation aux civilisations dans l’espace français, autor Oana Silvia Nicu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1059-0

Aplicații economice în PHP și MySQL, autor Ciprian Crețu

Pe sistemele de operare Linux în mod uzual este instalat interpretorul PHP și serverul de baze de
date MySQL.
În acest manual vom folosi sistemul de operare Debian, care de la început l-am instalat astfel
încât să nu fie server de web. Acest sistem de operare poate fi descărcat de la adresa
www/debian.org și are număr număr de trei DVD-uri care conține în afară de sistemul de operare
un număr foarte mare de programe cum ar fi: Eclipse, PHP, Apache, MySQL, Code::Blocks, QT
etc.

Lecturați gratuit Aplicații economice în PHP și MySQL, autor Ciprian Crețu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1052-1

Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu

Interacţiunea electromagnetică este deosebit de importantă deoarece ea determină în cea mai mare măsură proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor atât la scară microscopică, în lumea
atomilor şi moleculelor, cât şi la scară microscopică. Forma şi stabilirea atomilor, moleculelor, a
structurilor moleculare biologice gigantice, aranjarea regulată a atomilor şi moleculelor în reţele
cristaline, mişcările pe care le execută particulele componente ale edificiilor micro- şi macroscopice, toate sunt determinate de interacţiunea electromagnetică. Raza de acţiune a interacţiunii electromagnetice nu este limitată nici inferior, nici superior.
Pornind de la existenţa celor două tipuri de sarcini electice, în cantităţi egale în corpurile
neutre, se pot explica simplu fenomenele de electrizare prin frecare, cunoscute încă din antichitate. În procesul de electrizare are loc doar o separare a sarcinilor electrice de semn opus, astfel ca unul din corpuri rămâne cu exces de sarcină pozitivă, iar celălalt cu exces egal de sarcină negativă. Remarcăm faptul că dacă atomii, moleculele şi corpurile macroscopice pot fi neutre sau incărcate sau sarcini electrice, particulele elementare nu pot fi decât, ori încărcate (sau sarcina + e sau− e ), ori neutre. Cele încărcate nu pot fi descărcate niciodată de sarcina lor, iar cele neutre nu pot fi încărcate niciodată cu sarcină electrică.

Lecturați gratuit Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1047-7

Spaţiul concentraţionar în literatura despre detenţie, autor Andreea Cătălina Șerban

După anul 1990 în România au apărut diverse scrieri cu caracter memorialistic menite a prezenta cealaltă faţă a comunismului, cea care nu este cunoscută cu ajutorul istoriei sau a documentelor făcute publice în perioada dictaturii sau în perioada imediat următoare. Această lucrare nu şi-a propus o abordare exhaustivă a scrierilor de acest gen, abordare care ar fi fost practic foarte greu de realizat din cauza numărului mare de astfel de publicaţii, dar mai ales din cauza editurilor mai puţin cunoscute care au acceptat publicarea de astfel de lucrări, cât şi a tirajului foarte mic în care acestea au fost publicate.

Lecturați gratuit Spaţiul concentraţionar în literatura despre detenţie, autor Andreea Cătălina Șerban.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1046-0

Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Calitatea vieţii şcolare presupune posibilitatea de a răspunde prin modul de existenţă şi funcţionare a şcolii ca întreg la cerinţele clienţilor direcţi(elevi) şi ale clienţilor indirecţi(părinţii, comunitatea, societatea în ansamblul ei şi chiar profesorii şcolii).
Creşterea calităţii educaţionale pentru toţi este un concept dezvoltat în Marea Britanie, ce vizează cuprinderea în câmpul educaţional a tuturor elevilor, considerarea oricărei acţiuni destinate creşterii calităţii procentului educaţional din perspectiva tuturor celor supuşi educaţiei la nivelul instituţiei şcolare.

Lecturați gratuit Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1045-3

Educația fizică și sportul, mijloace de socializare pentru ciclul gimnazial, autor Mihaela Voicu

Despre socializare știam că elevii au găsit o modalitate de a-și face prieteni în mediul virtual, imperiu ce a creat deja dependență în rândul elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Este atât de simplu să socializezi pe Facebook, Instagram, Yahoo, Google +, încât comportamentul copiilor s-a schimbat complet. Prietenii sunt defapt o listă disponibilă într-un banal telefon conectat la internet, iar interacțiunea cu aceștia stă în vârful degetelor.

Plecând de la premisa că în educație trebuie schimbat ceva, mi-am propus să studiez Cum, Ce, Unde și în special De ce disciplina obligatorie Educație fizică nu mai este Regina disciplinelor, cu toate că are efecte benefice asupra elevilor din ciclul gimnazial, dacă este „prezentată” de specialiștii domeniului.

Lecturați gratuit Educația fizică și sportul, mijloace de socializare pentru ciclul gimnazial, autor Mihaela Voicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1041-5