Domenii | Autori

Timpul în cultura populară românească, autor Andreea Tudor

Timpul, ca un cadru universal al lumii și al vieții, este prezent în cultura populară într-un mod cu totul specific și interesant pentru cercetare.
În satul tradițional se manifestă un timp concret și calitativ deosebit de diversificat. A fi în timp aici înseamnă a fi în veac, a fi în această lume, în realitatea obiectivă.

Autoarea

Lecturați gratuit Timpul în cultura populară românească, autor Andreea Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1589-2

Toate sunt pentru tine, autor Elena Arta Petrescu

Din dorința poetei Elena Arta Petrescu de a realiza antologia de versuri Toate sunt pentru tine, s-au strâns într-o singură carte aproape 360 de poeme, ca 360 de grade, care închid cercul a 30 de ani de creație literară.
Dăruită cu harul poeziei încă din adolescență, poeta a revenit la fila albă, odată cu dispariția celei mai iubite ființe din viața sa: doctorul Constantin Petrescu, soț și prieten adevărat.
Veșnic neconsolată de această imensă pierdere, Elena Arta Petrescu a continuat să comunice cu omul drag, prin Poezie, să-i împărtășească multitudinea de sentimente ce o copleșeau.
Toate aceste poeme sunt minunate “scrisori de dragoste”, sunt punți de legătură între pământ și cer, sunt cronici vii ale zilelor noastre și rugi închinate divinității. Peste timp, ele au deschis calea spre viața spirituală eternă și au păstrat aprinsă flacăra nemuritoare a iubirii.

Lecturați gratuit Toate sunt pentru tine, autor Elena Arta Petrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1541-0

Fantasticul în basm, autor Cristina Costișor

Basmul ia naştere atunci când subiectul şi actul ca atare al povestirii se desprinde de ritual; atunci când unui subiect sacru, magic i se dă o interpretare profană. Desacralizarea, demitizarea este faza în care mitul încetează să mai fie mit şi devine basm. Problema relaţiei mit-basm are o importanţă teoretică deosebită pentru înţelegerea raportului dintre sincretismul ideologic primitiv şi artă.

Autoarea

Lecturați gratuit Fantasticul în basm, autor Cristina Costișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-63-3
Editura Sfântul Ioan

Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea de faţǎ încearcǎ sǎ punǎ în evidenţǎ importanţa folosirii numerelor complexe în rezolvarea unor probleme de geometrie planǎ. Lucrarea este structuratǎ pe doua capitole. În primul capitol sunt prezentate definiţiile şi rezultatele importante ale principalelor noţiuni incluzând numere complexe, tratate din punct de vedere algebric şi geometric. Capitolul al doilea conţine aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, în special probleme de coliniaritate, concurenţǎ, arii, relaţii metrice şi transformǎri geometrice.
Lucrarea poate fi folositǎ de orice cadru didactic în pregǎtirea elevilor la orele de clasǎ sau la orele de la gupele de excelenţǎ.

Autoarea

Lecturați gratuit Utilizarea numerelor complexe în geometrie, autor Prof. Nicoleta Cîmpeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1576-2

Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Pledez pentru ideea conform căreia învăţătorul, cunoscând varietatea metodelor disponibile în câmpul didacticii moderne, cunoscând particularităţile elevilor cu care lucrează, valenţele conţinutului pe care trebuie să le atingă prin predare – învăţare, să acţioneze pentru a contribui la dezvoltarea disponibilităţilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context social – educaţional adecvat, folosind metode eficiente de interacţiune, promovând comportamente şi stiluri didactice flexibile, adaptând metodele de predare–învăţare–evaluare pentru fiecare conţinut, pentru fiecare formă de organizare şi pentru profilul psihologic al elevilor.

Autoarea

Lecturați gratuit Optimizarea învăţării operaţiilor cu numere naturale la clasele I-IV, autor Niculina Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1538-0

A Contrastive Analysis of Transitivity and Voice in English and Romanian, autor Consuelo Manole

The goal of this paper is to summarize the diverse existing materials about Transitivity and Voice and to link them so as to offer a clearer image about the relation betwen the two concepts.

Autoarea

Lecturați gratuit A Contrastive Analysis of Transitivity and Voice in English and Romanian, autor Consuelo Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1537-3

Legende populare despre plante și viețuitoare, autor Mirela Stoian

Prin forța exemplificatoare a mesajului legendei, individul deprinde o serie de precepte, de norme comportamentale referitoare la ceea ce este bine și ceea este rău conform sistemului de valori al comunității din care acesta face parte. (…)
Fiind o iubitoare de plante și animale, am adunat în acest volum câteva dintre cele mai frumoase legende românești legate de faună și floră.

Autoarea

Lecturați gratuit Legende populare despre plante și viețuitoare, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1536-6

Retelele de socializare, autor Catană Monica

Rețelele sociale s-au bucurat de o creștere uriașă în ultimii ani, și fiecare poate să-și găsească locul într-o astfel de comunitate: de la iubitorii de câini, la mămici, la împătimiții literaturii, la shopperi. Rețelele sociale, mai mult decât orice, le dau oamenilor un loc în care să-și petreacă timpul și să discute.

Autoarea

Lecturați gratuit Retelele de socializare, autor Catană Monica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1590-8

Războiul văzut prin ochii lui Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, autor Cristina Costișor

Pădurea Spânzuraților, de Liviu Rebreanu, și Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, a lui Camil Petrescu, sunt romane de analiză psihologică, de sondare a conștiinței celor doi eroi, Apostol Bologa și Ștefan Gheorghidiu, măcinate de nevoia atingerii unor idealuri.
Lucrarea prezintă și compară drama celor doi protagoniști, precum și formulele structural-constructive ale celor două romane.

Lecturați gratuit Războiul văzut prin ochii lui Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, autor Cristina Costișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1515-1

Latici reziduale comutative, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea abordează Centrul boolean al unei latice reziduată comutativă și Laticea sistemelor deductive ale unei latici reziduate comutative.

Lecturați gratuit Latici reziduale comutative, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1517-5

Grupuri rezolubile şi nilpotente, autor Simona-Maria Solniţă

Omniprezența grupurilor în toate ramurile matematicii cât şi în alte domenii face din ele un principiu central de organizare în matematica contemporană.
De exemplu, grupurile matriceale, pot fi folosite pentru a înțelege legi fundamentale ale fizicii, în teoria relativității restrânse, sau fenomene de simetrie în chimia moleculară.Există și multe alte aplicații practice. Criptografia se bazează pe combinația dintre abordarea din teoria grupurilor abstracte și cunoștințele algoritmice obținute în teoria computațională a grupurilor, în particular la implementarea în domeniul grupurilor finite. Unele grupuri de simetrie finite (cum ar fi grupurile Mathieu) sunt utilizate în teoria codificărilor, care, la rândul său, are aplicații în corecția erorilor în transmisia de date.

Lecturați gratuit Grupuri rezolubile şi nilpotente, autor Simona-Maria Solniţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1516-8

Dezvoltarea creativității prin jocul didactic, autor Maria Mădălina Răstoacă

Este important ca prin dezvoltarea actului creativ profesorul să dezvolte interesul, dragostea pentru cunoaştere, spiritul de observaţie şi nevoia de investigaţie a elevilor. Creativitatea elevilor poate fi dezvoltată prin folosirea unor metode moderne de predare, metode care să stârnească interesul elevilor și în același timp să creeze o atmosferă plăcută în clasă. Metode moderne precum jocul didactic, ce pot stimula interesul elevilor și dezvolta idei noi, soluții de rezolvare. Prin aceste metode moderne elevii își dezvoltă creativitatea. În sistemul educativ actual elevii au la dispoziție o multitudine de metode care să le dezvolte creativitatea, însă rămâne la latitudinea profesorului să găsească cele mai potrivite și adecvate metode de stimulare a creativității.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativității prin jocul didactic, autor Maria Mădălina Răstoacă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1513-7

Methods of teaching pupils through body language, autor Maria Mădălina Răstoacă

Nobody can choose what gestures are more or less appropriate in a certain situation; no one can choose gestures in advance because gestures are spontaneous. This is why the science of body language must be studied by teachers. Teachers that know how to correctly interpret gestures do not have problems in understanding pupil’s needs. Although the science of body language is known nowadays, unfortunately it does not receive the right amount of importance.
Through my research paper I will try to prove the impact that body language has in schools and how can the relation between teacher and pupils improve through its in depth study.

Lecturați gratuit Methods of teaching pupils through body language, autor Maria Mădălina Răstoacă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1514-4

Valorificarea conținutului istoriei în formarea moral-civică a școlarului mic, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Istoria şi educaţia civică se află în aceeaşi zonă de educaţie şi în interdependenţă una cu cealaltă prin transferul de fapte de la o disciplină la alta. Atât istoria cât şi educaţia civică au ca obiect comun al cunoaşterii omul şi societatea şi contribuie la implementarea în sistemul de valori al şcolarului mic a noţiunilor de morală şi civism.

Ca transmiţător al noţiunilor şi valorilor cuprinse în aceste discipline socioumane, învăţătorul are un rol hotărâtor, deoarece acesta se constituie într-un model pentru elevi. De aceea, dascălul trebuie să fie devotat misiunii sale de a pregăti şi forma cetăţenii care să contribuie la evoluţia societăţii.
Având în vedere că mare parte din publicaţii abordează educaţia moral-civică a şcolarului ca parte componentă a educaţiei, lucrarea de faţă propune spre analiză formarea moral-civică a şcolarului mic prin valorificarea conţinutului istoriei. Ea prezintă demersul didactic prin care conţinuturile istorice sunt valorificate cu scopul formării conştiinţei şi conduitei moral-civice a elevului din ciclul primar.

Lecturați gratuit Valorificarea conținutului istoriei în formarea moral-civică a școlarului mic, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1539-7

Atitudinea cadrelor didactice faţă de schimbare, autor Maria Alis Chirac

Societatea este într-o continuă evoluţie, iar sistemul de învăţământ trebuie sa se alinieze la problematica educaţiei pentru schimbare care ar permite creşterea şanselor de grăbire a acestei evoluţii.
Membrii societăţii trebuie nu numai să recepţioneze schimbările care intervin, ci să depună un efort de provocare şi promovare a schimbărilor educaţionale, devenind astfel, principalii pioni ai schimbării. De aici deducem că rolul principal în educarea şi formarea indivizilor în vederea conştientizării şi acceptării schimbărilor educaţionale îi revine şcolii. Astfel, cadrele didactice trebuie să nu rezume doar la activitatea de a transmite cunoştinţe, ci trebuie să întocmească demersuri privind schimbarea educaţională.

Lecturați gratuit Atitudinea cadrelor didactice faţă de schimbare, autor Maria Alis Chirac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1511-3

Valori moral-civice în textele literare pentru copii. Antologie de texte literare, autor Mirela Stoian

Basmele pun în lumină o multitudine de însușiri pozitive, care sunt aprobate și adoptate prin stări afective de simpatie, de iubire, de compasiune și în același timp combat manifestările negative care sunt amendate, dezaprobate de cei care le ascultă sau le citesc. Personajele au însușiri excepționale, antonimice. Unele sunt personificări ale bunătății, dreptății, frumuseții, curajului, vitejiei, cinstei, iar cele opuse sunt simboluri ale prefăcătoriei, urâțeniei, răutății, lașității.
Prin morala lor pozitivă si usor de receptat, poveștile au o deosebită însemnătate educativă. Toate poveștile au un tâlc moral care îi ajută pe copii să discearnă binele de rău, cumințenia de neascultare, viclenia de onestitate, prostia de istețime.
Această antologie aduce laolaltă mai multe opere literare îndrăgite de copii, care reflectă atât valorile moral-civice pe care copiii trebuie să și le însușească sau dezvolte, cât și opusul lor și efectele acestora.

Lecturați gratuit Valori moral-civice în textele literare pentru copii. Antologie de texte literare, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-61-9
Editura Sfântul Ioan

Apocalipsa, autor Emanoil Neacșu

Apocalipsa este cea mai misterioasă scriere din Sfânta Scriptură, fiind o carte greu de înţeles, în care este prezentată lupta Bisericii în lume cu duhurile rele şi biruinţa ei prin Hristos. Din Apocalipsa nu se citeşte niciodată în timpul sfintelor slujbe.
Ce este o profeţie? Profeţia înseamnă, etimologic, “a spune dinainte”, însă sensul termenului nu se reduce nicidecum la atât. Aşadar, sensul fundamental al profeţiei şi scopul acesteia nu este de a inocula vreo psihoză/spaimă “apocaliptică” faţă de evenimentele sfârşitului lumii, ci de a reaprinde în oameni focul conştiinţei şi al chemării la îndreptarea vieţii către Dumnezeu.
Apocalipsa a fost recunoscută atât în Răsărit cât şi în Apus drept o carte canonică.
Evenimentele istorice pe care le vedem petrecându-se în jurul nostru fac parte din întregul context al luptei Bisericii împotriva puterilor răului, al biruinţei finale a ei şi al începutului veşnicei Împărăţii a cerurilor.

Lecturați gratuit Apocalipsa, autor Emanoil Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1503-8

Japonia între tradiție și modernitate – Reformarea structurilor economico-sociale ale Japoniei în era Meiji, autor Simona Mariana Drulă

Dacă în 1854 Japonia era în ochii Occidentului o ţară înapoiată, astăzi ea face parte din rândul celor mai industrializate ţări ale lumii.
Momentul Meiji reprezintă intrarea Japoniei în circuitul civilizaţiei moderne. „Noul” ce a pătruns în Japonia a avut efectul unei revoluţii a schimbat rapid modul de viaţă şi cultura acestei ţări.
Intrarea Japoniei pe scara mondială a fost uimitoare. Dintr-un teritoriu perceput iniţial ca exotic, locuit de gheishe cu feţe de păpuşi şi omuleţi cu pălării de pai specifice, imaginea s-a schimbat brusc după victoriile asupra Chinei şi Rusiei, impunându-se chiar ideea „pericolului galben”, Japonia fiind considerată la propriu un rival pentru marile puteri ale vremii. Aceste transformări s-au datorat dorinţei japonezilor de a se autodepăşi, de a progresa, de a se adapta la împrejurările cele mai variate, de a asimila noul ţâşnit pe neaşteptate în fiecare moment al istoriei.

Lecturați gratuit Japonia între tradiție și modernitate – Reformarea structurilor economico-sociale ale Japoniei în era Meiji, autor Simona Mariana Drulă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1491-8

Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Studiind programa şcolară, manualele, lucrările de specialitate, am constatat că în şcoală accentul se pune azi mai mult pe căile şi mijloacele de modernizare a învăţământului.
Prin modul de tratare şi prezentare a temelor, această lucrare se înscrie în sfera stimulării creaţiei. Trecând dincolo de băncile şcolii, culoarea şi cuvîntul exprimă şi ne dezvăluie fascinaţia, parte a creaţiei.
În această lucrare se propune o incursiune în problematica punctului, liniei şi a petei, principalele elemente ale limbajului plastic.
Am ales această temă, convinsă fiind de necesitatea intensificării preocupărilor tuturor dascălilor pentru formarea cunoştinţelor, a priceperilor şi deprinderilor, de cultivare a creativităţii elevilor în cadrul orelor de educaţie plastică şi abilităţi practice.
Prezenta lucrare se înscrie în acelaşi sens de clarificare a unor aspecte metodologice ale educaţiei plastice, bazată pe experiment şi cercetare. Ea pune la dispoziţie o paletă largă de materiale, precum şi tehnici de lucru utilizate în artele plastice. Lucrarea poate constitui un veritabil ghid metodic- ştiinţific. Este un suport de idei, care trecut prin filtrul personalităţii, poate să vină în ajutorul celor care slujesc aducaţia artistică în şcolile noastre.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-41-1
Editura Sfântul Ioan

Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Actualitatea operei dramatice a scriitorului bucovinean stabilit la Paris, numărul extrem de mare de montări ale pieselor ce-i poartă semnătura şi mai ales deschiderea sa către dialog şi parteneriat creator cu ceilalţi participanţi la conturarea misterului teatral, ne-a determinat să analizăm în cele ce urmează modul în care spectacolele de teatru păstrează mesajul dar mai ales atmosfera şi „poezia” textului dramatic dintre file de carte.
Structurată în trei capitole, lucrarea îşi propune să analizeze modul în care Matei Vişniec face trecerea de la poezie la teatru ca formă de expresie literar-artistică dar şi mijloacele teatrale prin care spectacolul scenic al pieselor sale păstrează elemente specific lirice.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-58-9
Editura Sfântul Ioan

Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Însingurarea omului contemporan, situaţia sa de fiinţă mereu poziţionată între două lumi, între două alegeri, devine şi mai acută în teatrul absurdului dar şi în poezia sau proza postmodernă.
Din acest motiv poate, s-a ivit dorinţa noastră de a aborda un scriitor contemporan, care scrie despre realitatea în care traim şi noi, un scriitor ale cărui piese sunt cunoscute în aproape întreaga lume, dar şi a cărui faimă scriitoricească e de multă vreme bine stabilită de exegeţi şi de public.
În lucrarea de faţă am încercat să trasăm coordonatele cele mai importante dupa care se conturează întreaga operă a lui Matei Vişniec, în special cea dramatică, dar trecând bineînţeles prin avatarurile poeziei şi ale prozei postmoderniste.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-57-2
Editura Sfântul Ioan

Formes de sociabilité culturelle au XVIIIème siècle, autor Simona Mariana Drulă

Pourquoi cet intérêt pour les diverses formes que revêt la sociabilité culturelle au XVIIIe siècle? La réponse est simple : en tout temps et en tout lieu, la sociabilité est une dimension importante de la vie intellectuelle, mais le siècle des Lumières semble avoir été le véritable âge d’or de la sociabilité culturelle, l’époque qui a su introduire la sociabilité dans le patrimoine des valeurs humaines fondamentales et en même temps la faire descendre dans la vie quotidienne, la transformer en mode de vie. La célèbre phrase de Denis Diderot « il n’y a que le méchant qui reste seul » résume peut-être le mieux cette confiance sans faille que le XVIIIe siècle avait accordée aux vertus de la sociabilité.
Dans cet ouvrage on aborde l’histoire culturelle de la sociabilité, étroitement articulée aux nouvelles approches de la vie de société et de la sociabilité des élites européennes.

Lecturați gratuit Formes de sociabilité culturelle au XVIIIème siècle, autor Simona Mariana Drulă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1490-1

Recrutarea şi selecţia resurselor umane la FasTracKids, autor Oana Barbasura

Pentru a putea înţelege managementul resurselor umane la nivelul complexităţii procesului, va trebui să gândim de fiecare dată, dintr-o perspectivă sistematică, interrelaţională, a tuturor segmentelor sale, şi totodată dinamică, într-o permanentă evoluţie şi recorelare. Pentru a folosi o imagine plastică, închipuiţi-vă mulţimea pieselor dintr-un puzzle, piese care, deşi se modifică fiecare continuu în baza unor legi interne şi ca răspuns la anumite presiuni externe, trebuie să se îmbine perfect astfel încât să ofere, în fiecare clipă, imaginea de ansamblu din tematica puzzle-ului. Pentru a putea porni astfel de undeva în procesul de cunoaştere a fiecărei dimensiuni conţinute de managementul resurselor umane, ne vom referi la ceea ce pentru multe dintre studiile contemporane înseamnă începutul; este vorba despre procesele de recrutare şi de selecţie a resurselor umane, aceste activităţi fiind văzute drept una dintre cheile succesului organizaţional.

Lecturați gratuit Recrutarea şi selecţia resurselor umane la FasTracKids, autor Oana Barbasura

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1455-0

Rezolvarea sistemelor de ecuații mari prin metoda multigrid, autor Prof. Petrică Tiron

În cadrul acestei lucrări se urmărește abordarea metodei multigrid ca metodă generală de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare de mari dimensiuni obținute în urma discretizării problemelor inițiale. Datorită faptului că există o multitudine de clase de probleme de la care se poate porni (pentru fiecare fiind indicate în literatura de specialitate tipuri de procese de relaxare specifice, tehnici speciale de discretizare a domeniilor, etc.), pentru a fixa ideile, în această lucrare, se consideră metoda multigrid geometric – cazul liniar, iar ca problemă concretă ecuația lui Laplace cu condiții Dirichlet pe domeniul Ω=(0;1)x(0;1).

Lecturați gratuit Rezolvarea sistemelor de ecuații mari prin metoda multigrid, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1462-8

Consideraţii metodice privind elaborarea unui test de evaluare. Jocul didactic – metodă complementară de evaluare, autor Prof. Vasilica Traiana Ghiţă

Lucrarea este structurată pe două capitole: ,,Elaborarea unui test de evaluare“ şi “Pledoarie pentru jocul didactic la ciclul gimnazial” – metodă complementară de evaluare .
Primul capitol ,,Elaborarea unui test de evaluare“ este împărţit în 9 paragrafe. Se atrage atenţia asupra pericolului improvizaţiilor în evaluare, din perspectiva probelor (instrumentelor) utilizate, şi, respectiv, asupra necesităţii elaborării şi utilizării acestora în consens cu cerinţele ştiinţifico – metodologice.
Eficienţa activităţii de evaluare depinde atât de calitatea instrumentelor utilizate, cât şi de modul de administrare a acestora.
Al doilea capitol “Pledoarie pentru jocul didactic la ciclul gimnazial” cuprinde un paragraf . Îmbinarea elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca, pe parcursul desfăşurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care declanşează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc eficiența acesteia şi contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalităţii celor antrenaţi în joc.
Noţiunile teoretice prezentate se împletesc cu cele practice , fiind de un real folos celor care studiază această carte.

Referent științific Conf. univ. dr. Alb Lupaş Alina

Lecturați gratuit Consideraţii metodice privind elaborarea unui test de evaluare. Jocul didactic – metodă complementară de evaluare, autor Prof. Vasilica Traiana Ghiţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1494-9

Implementing And Developing Communication Strategies By Adjusting High School Curriculum To The Students’ Actual Needs, autor Silvia Gunia

The purpose of this paper is to find ways and solutions for increasing the efficiency of communication activities in the classroom, in particular speaking activities and explore the impact of extra-curricular activities (international projects) has on the development of speaking skills. The reason why I became interested in this specific aspect of teaching is that I have noticed that students tend to find speaking in class one of the most difficult experiences of language learning. Regardless of their general knowledge of grammar and vocabulary, most students will shy away from speaking in the classroom and avoid interaction in English. Nevertheless, speaking a foreign language has become a very important skill in today’s society.

Lecturați gratuit Implementing And Developing Communication Strategies By Adjusting High School Curriculum To The Students’ Actual Needs, autor Silvia Gunia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1409-3

LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 2nd edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

In April 2017, the international team involved in the Erasmus Plus project “Cross-Curricular approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts” organized the second edition of the contest “Links to the Real World”. The team developed a set of tests based on a commonly agreed upon syllabus of interdisciplinary/cross-curricular contents, mainly focusing on maths, sciences and their applications into the daily life.
The contest was organized in order to increase the motivation and engagement of the students, to develop their thinking skills, to develop the linguistic abilities in English & to develop the IT competences of less than 140 students from 7 European countries (approximately 20 students/partner).
The tests fit into a template conceived by all partners during the transnational meeting in Italy and included objective, semi-objective items and also questions with open answers. Out of all the tests conceived, one blended variant was selected in the morning of the contest and it was sent to all the partners during the same morning, in accordance with the provisions agreed upon by all the project staffs.
This booklet includes the tests elaborated by the multinational team and their solutions.

Lecturați gratuit LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 2nd edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-56-5
Editura Sfântul Ioan

LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 1st edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

In May 2016, the international team involved in the Erasmus Plus project “Cross-Curricular approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts” organized the first edition of the contest “Links to the Real World”. The team developed a set of tests based on a commonly agreed upon syllabus of interdisciplinary/cross-curricular contents, mainly focusing on maths, sciences and their applications into the daily life.
The contest was organized in order to increase the motivation and engagement of the students, to develop their thinking skills, to develop the linguistic abilities in English & to develop the IT competences of less than 140 students from 7 European countries (approximately 20 students/partner).
The tests fit into a template conceived by all partners during the transnational meeting in Italy and included objective, semi-objective items and also questions with open answers. Out of all the tests conceived, one blended variant was selected in the morning of the contest and it was sent to all the partners during the same morning, in accordance with the provisions agreed upon by all the project staffs.
This booklet includes the tests elaborated by the multinational team and their solutions.

Lecturați gratuit LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 1st edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-55-8
Editura Sfântul Ioan

Orașul Roznov – monografie, autor Ana-Simona Ilie

Am scris această carte pentru vlăstarele de astăzi şi pentru cele de mâine, pentru adultul care a uitat să se dezrobească din rutina zilnică, pentru cei care trebuie să-şi amintească de bunul Dumnezeu, care le este mereu aproape, pentru adultul care trebuie să se bucure de binecuvântările naturii care îl înconjoară şi din care este parte şi să se lase însufleţit de aceasta.
Dincolo de realităţile vremii, nu trebuie să uităm că suntem oameni, că suntem fraţi, că suntem ceea ce am primit moştenire şi trebuie să le lăsăm copiilor noştri, cu demnitate şi mândrie.

Lecturați gratuit Orașul Roznov – monografie, autor Ana-Simona Ilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1463-5

Județul Neamț. Orașul Roznov – Aspecte geografice, economice, sociale, autor Ana-Simona Ilie

Parcurgând treaptă după treaptă, pe calea cunoaşterii neamului meu moldovenesc, am redescoperit sentimentul apartenenţei la o mare familie, aceea a roznovenilor cinstiţi, voioşi, cu poftă şi drag de viaţă, spirituali şi amabili, ingenioşi şi optimişti, cu respect pentru valorile adevărate ale vieţii şi pentru rădăcinile puternice pe care le- au moştenit de la strămoşi.

Lecturați gratuit Județul Neamț. Orașul Roznov – Aspecte geografice, economice, sociale, autor Ana-Simona Ilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1464-2

Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Modul de predare al învăţătorului trebuie să fie adecvat nivelului de evoluţie al elevilor şi în raport cu acestea să fie dezvoltate posibilităţile lor de gândire, de asimilare, de aplicare în practică, de creare de conexiuni şi de cercetare şi investigare de noi cunoştinţe.
În cercetarea propusă de prezenta lucrare, cu tema “Valenţe instructiv – educative ale jocului didactic la clasa I”, am selectat conţinuturi ce trebuiau predate şi însuşite de către elevi, conţinuturi ce au fost prelucrate prin intermediul metodelor active cu accent pe utilizarea jocului didactic ca stategie de predare–învăţare– evaluare.
Activităţile desfăşurate trebuie să fie centrate pe elev, astfel încât achiziţiile acestora să fie durabile în timp şi cu un pronunţat caracter formativ.
Am exemplificat diverse activităţi predate la clasă utilizând alternanţa dintre jocul didactic şi alte metode active dar şi alternanţa jocului ca metodă de bază şi apoi ca procedeu în cadrul altei metode active.

Lecturați gratuit Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1437-6

Metale din blocul d. Obţinere. Proprietăţi. Aplicaţii, autor Prof. Georgeta Cristina Niţu

Lucrarea de faţă oferă un sprijin real elevilor care studiază chimia anorganică în liceu, pentru o pregătire suplimentară necesară olimpiadelor de chimie şi examenului de admitere în facultăţi de profil.

Lecturați gratuit Metale din blocul d. Obţinere. Proprietăţi. Aplicaţii, autor Prof. Georgeta Cristina Niţu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1435-2