Domenii | Autori

Lumea copilăriei – Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Autori: Fazacaş Florina Daniela, Poiană Alina Mihaela, Iacob Iuliana, Niţiş Roxana Paula, Gheţie Cristian Nicolaie, Jurj Rodica, Săndulescu Anamaria Ramona, Moldoveanu Alina, Baciu Mariana, Petcu Titiana, Pârvu Nicoleta, Petre Mirela Diana, Viţu Steluţa, Urzicana Mirela Nina, Grăniceru Claudia, Nicolae Mirela, Popescu Florina, Bulău Georgeta, Tudor Daniela, Dobre Zoica, Boşoi Camelia, Iftene Cristina Pompilia, Oancea Dorina, Arsenie Nicoleta, Radu Ramona Geanina, Bicoiu Mariana, Ungureanu Ortansa, Ungureanu Andreea, Filip Mihaela, Manole Joiţa, Tacu Cristina, Matei Roxana Carmen, Constantin Dana Elena, Stere Georgeta, Roşu Mihaela Petruţa, Necula Mădălina Nicoleta, Popa Adrian Laurenţiu, Popa Marilena, Bolovan Irina, Axente Florentina, Luntraru Rodica Crina, Dinu Gianina, Dobrin Elena Cristina, Cristea Crina, Bundă Cristina, Coroi Mariea, Nazâru Anişoara, Negoiţă Ionuţ Alin, Brăgaru Ştefania Florentina, Milea Ana Maria, Stanciu Elena, Ene Liliana, Stoica Roxana Gabriela, Toder Bianca, Lăzăroiu Mariana Victoriţa, Codreanu Mariana, Noapteş Dana, Drăgoescu Carmen Mihaela, Păun Cristina, Lupşan Mirela, Luşan Nicuşor, Trifan Marilena, Agapie Alina, Dumitru Maria, Iliescu Cameluţa, Delcea Alice Mariana, Vasile Floriana Gabriela, Zamfir Ramona, Bisa Rodica, Sprîncenatu Florica Felicia, Ghiţă Virginia Cristina, Bortă Elena Raluca, Guţoiu Delia, Stanciu Ştefana, Urmuzache Marilena, Podgoreanu Mădălin.

Lecturați gratuit Lumea copilăriei – Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice, Coordonatori: Prof. înv. primar Capmare Alice Mihaela, Prof. înv. primar Chivoiu Nușa Stelian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1796-4

Marketing în industria alimentară, autor Prof. Cristina Mihaela Văidean

Cartea este un ghid pentru elevi, profesori, având o formă atractivă şi accesibilă, şi constituie un ajutor documentar pentru studiu.

Lecturați gratuit Marketing în industria alimentară, autor Prof. Cristina Mihaela Văidean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1784-1

Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Pe baza manualelor și a auxiliarelor prezentate la bibliografi e, lucrarea de față cuprinde exerciții și probleme structurate pe nivele de di cultate – redus, mediu, ridicat – ce pot utilizate în predarea la clasa a XI-a.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1781-0

Ecuații diferențiale de ordin fracționar, autor Elena Dinu

Lucrarea de față propune o analiză a aspectelor matematice corespunzătoare calculului fracționar care stau la baza mai multor procedee precum calcularea concentrației unor tipuri electroactive, scrierea legii lui Hooke sub alte forme, scrierea ecuațiilor diferențiale ale mișcării. Această temă se dovedește a avea o importanță majoră în modelarea unor situații reale, generând un interes din ce în ce mai mare în cadrul conferințelor specializate.
Conținutul lucrării dezvăluie atât noțiunile teoretice matematice, cât și domenii de aplicabilitate a acestora, însoțite și de unele exemple concrete, arătând astfel importanța calculului fracționar în fenomenele curente.

Lecturați gratuit Ecuații diferențiale de ordin fracționar, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1779-7

Aplicații ale teoriei majorizării, autor Elena Dinu

Lucrarea de față prezintă o analiză a noțiunilor de bază ale teoriei majorizării, precum și aplicații ale acestora în diferite domenii de studii ale matematicii precum functțiile convexe sau elemente de algebră liniară, dar si aplicații în teoria grafurilor. Teoria majorizării modelează situatții cât mai variate, astfel că importanta acesteia se află în continuă creștere.

Lecturați gratuit Aplicații ale teoriei majorizării, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1780-3

Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Punctul de plecare al acestei lucrări a fost ideea conform căreia locul pe care îl ocupă Titu Maiorescu în litaratura noastră este foarte aprig controversat. În vechile istorii literare, ideologul Junimismului este elogiat fără rezerve, iar astăzi, în manualele școlare alternative și în publicistica literară, este repudiat cu atâta energie, încât cititorul neprevenit nu-și poate forma decât imaginea unui ideolog dușman hotărât al literaturii și culturii române.

Lecturați gratuit Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1770-4

De la imagine la icoană în educația creștină, autor Prof. Steluța Răsvan

Icoana este un câştig pentru toţi. Pentru noi, cei credincioşi, este un punct de sprijin, un pilon. Este ca o corabie în mijlocul mării, pe care se aşează, spre a se odihni, rândunelele aflate în zbor către ţările calde, care străbat văzduhul fără odihnă, iar când întalnesc corabia, se lasă în voia sorţii. Aşa şi noi, când contemplăm sfintele icoane, ne lăsam duşi cu ochii minţii către persoana reprezentată pe ea. După ce ne odihnim sufleteşte şi redobândim forţele spirituale necesare, pornim iarăşi în zbor înfruntând toate temerile şi durerile ce ne pot lovi în această viaţă pământească.
Însă icoana nu se rezumă la atât.

Lecturați gratuit De la imagine la icoană în educația creștină, autor Prof. Steluța Răsvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1757-5

Ghid metodologic pentru predarea postmodernismului românesc, autor Adelina Timaru

Metodele tradiţionale, care au funcţionat până la sfârşitul secolului al XIX-lea, pot fi observate ca funcţionând alternativ, în spiritul unei teorii moderne a comunicării, în variantele moderne ale învăţământului deschis şi la distanţă sau în învăţământul multimedia.
Didactica modernă şi postmodernă urmăreşte să dezvolte terenul comunicării, observându-se tendinţa de trecere de la un învăţământ de tradiţie la afirmarea puternică a unui învăţământ bazat pe comunicare, îmbrăţişând toate strategiile didactice pretabile învăţării, într-o manieră multifuncţională.
Nu se poate vorbi de strategii didactice moderne sau postmoderne fără ca cele tradiţionale să nu coexiste cu acestea în formă alternativă sau complementară.

Lecturați gratuit Ghid metodologic pentru predarea postmodernismului românesc, autor Adelina Timaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1750-6

Criza politică din anii 1870-1871. Un episod din istoria modernă românească. Cauze, desfăşurare si epilog, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Despre evenimentele petrecute în intervalul 1870-1871 există în literatura de specialitate o bogată documentaţie şi, în acelaşi timp, destule „etichete”, conform cărora acestea ar avea un caracter antimonarhic, anticarlist, antidinastic sau republican. Scopul acestei lucrări este de a prezenta evenimentele care au generat discuţiile, nu neapărat într-o ordine cronologică, şi să demonstreze că anticarlismul nu era substituit de antimonarhism şi implicit, de republicanism. S-a urmărit activitatea propagandistică din ţară, apoi reacţia marilor puteri, şi în cele din urmă detalierea evenimentelor din ţară.

Lecturați gratuit Criza politică din anii 1870-1871. Un episod din istoria modernă românească. Cauze, desfăşurare si epilog, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1745-2

Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Scopul propus la începutul întocmirii acestei lucrări s-a îndeplinit prin conturarea rolului dr. Constantin Angelescu pentru învăţământul românesc în timpul perioadei interbelice. Însă a rămas un număr mare de idei nevalorificate, precum activitatea culturală a ministrului căreia i-ar fi trebuit dedicat un spaţiu mai cuprinzător. De asemenea, au rămas foarte multe intervenţii parlamentare, în Camera Deputaţilor şi la Senat, care nu au fost utilizate. Astfel, această lucrare lasă loc şi pentru alte cercetări, pornind de la bogatul material inedit existent.
Învăţământul interbelic, prin personalitatea dr.C. Angelescu, a făcut un progres remarcabil pe calea modernizării şi sincronizării cu învăţământul european.

Lecturați gratuit Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1744-5

Dr. Constantin Angelescu, ministrul instrucţiunii publice, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Activitatea dr. Constantin Angelescu a fost numai parţial amintită în lucrările dedicate istoriei învăţământului, cauzele care au determinat această „uitare” identificându-se în situaţia politică şi culturală a României după cel de-al doilea război mondial, toate realizările lui fiind recunoscute mai ales sub formă implicită. A existat o perioadă (anii 1950-1970) când istoria învăţământului a fost rescrisă de la Spiru Haret încoace, fiind eliminaţi cei care supărau regimul, chiar dacă au avut merite foarte importante. În ultima vreme, tot mai multe lucrări despre evoluţia învăţământului din România, viaţa politică şi culturală se opresc la activitatea dr.C. Angelescu.

Lecturați gratuit Dr. Constantin Angelescu, ministrul instrucţiunii publice, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1743-8

Dr. Constantin Angelescu. Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Cercetarea de faţă analizează activitatea dr. Angelescu în calitate de ministru la Instrucţiune în perioada 1922 – 1928. Anul 1922 marchează, la 9 ianuarie, venirea la guvernare a liberalilor sub conducerea marelui om politic Ionel Brătianu, care aducea la Ministerul Instrucţiunii Publice pe dr. Constantin Angelescu. Se are în vedere întreaga perioadă de guvernare, de la 9 ianuarie 1922 până la 22 martie 1926, când obiectivele partidului se concentrau pe consolidarea unificării, coordonată preluată şi de ministrul Angelescu în activitatea sa. Este perioada când s-a reorganizat învăţământul primar prin Legea învăţământului primar din 1924, dar şi cel particular prin Legea învăţământului particular din 1925. De asemenea, ne interesează şi perioada 22 iunie 1927 – 3 noiembrie 1928 pentru că atunci va reveni la Minister dr. Angelescu, adoptându-se Legea pentru învăţământul secundar, sinteză a concepţiei reformatoare dobândită.

Lecturați gratuit Dr. Constantin Angelescu. Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1742-1

COMMON ERRORS AND DIFFICULTIES IN TRANSLATING BUSINESS-RELATED TEXTS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

The present paper aims to be a theoretical approach to the field of economic translation.
It is structured in three chapters, each of which covering important issues related to translation studies and translation process.

Lecturați gratuit COMMON ERRORS AND DIFFICULTIES IN TRANSLATING BUSINESS-RELATED TEXTS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-69-5

A THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO PHRASAL VERBS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

The present study suggests a revision of all the theses concerning the domain of complex verbs. The practical aim of the study is to offer a synthesizing model of the conveyed theories that have been put forward in the specialized literature of complex verbs.
Being structured into three chapters, this paper is a study on phrasal verbs whose particular aim is that of producing an accurate description of phrasal verbs seen through their complex perspective of the morphological, syntactic, semantic and pragmatic features.

Lecturați gratuit A THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO PHRASAL VERBS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-68-8

Organizarea resurselor umane. Caiet de lucru, autor Oana Veronica Drăguș

O componentã importantã a managementului resurselor umane o constituie previziunea nevoilor de personal. Responsabilii de resurse umane trebuie sã anticipeze, cât de bine posibil, care va fi gradul de ocupare a forţei de muncã şi sã stabileascã astfel necesarul de resurse umane pentru o perioadã de câţiva ani. Aceştia trebuie sã fie capabili sã asigure o utilizare eficientã a resurselor umane, adaptând necesarul de salariaţi la necesitãţile impuse de evoluţia activitãţii organizaţiei.

Lecturați gratuit Organizarea resurselor umane. Caiet de lucru, autor Oana Veronica Drăguș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1737-7

Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului de volei în zona III, autor Radu-Emil Buzan

Înţelegând continua perfecţionare a jocului de volei atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, prin intermediul acestui studiu voi încerca să aduc o mică contribuţie la îmbogăţirea materialului privind jocul în zona 3 la nivelul echipei C.S. Ştiinţa Bacău.
Pe această cale voi încerca să împărtăşesc celor implicaţi în jocul de volei, respectiv antrenori, profesori, jucători, un cumul de idei care ar putea contribui la dezvoltarea în general a jocului de volei.

Lecturați gratuit Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului de volei în zona III, autor Radu-Emil Buzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1726-1

Motivația practicării sportului de performanță. Studiu privind motivația practicării voleiului de performanță, comparativ cu alte sporturi individuale și de echipă, autor Radu-Emil Buzan

Sarcinile psihologiei sportului de performanţă se regăsesc în general în încercările de rezolvare a aspectelor privitoare la pregătirea, îndrumarea, educarea sau motivarea sportivilor şi a echipelor din care aceştia fac parte.
La nivelul sportului de mare performanţă metodele şi tehnicile de asistenţă şi de pregătire psihologică sunt superioare celor tradiţionale, pentru că antrenamentul este individualizat, iar pregatirea psihologică se reduce la aplicarea metodelor de care are nevoie un anumit sportiv.

Lecturați gratuit Motivația practicării sportului de performanță. Studiu privind motivația practicării voleiului de performanță, comparativ cu alte sporturi individuale și de echipă, autor Radu-Emil Buzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1727-8

Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv – educativ. Ea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare – învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății contemporane.
Evaluarea națională reprezintă o evaluare sumativă, o evaluare de bilanţ a instruirii, care intervine la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, de exemplu: parcurgerea unei programe.
În urma cercetărilor efectuate, Evaluarea Naţională de la clasele primare este considerată utilă în mare măsură de către 50% din cadrele didactice chestionate.
Evaluarea Naţională de la clasa a II-a are scopul de a sugera ce schimbări trebuie făcute în strategia de predare a profesorului, iar Evaluarea Naţională de la clasa a IV-a are scopul de a pune un diagnostic al învăţământului primar.

Lecturați gratuit Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1718-6

Motivația și satisfacția profesională la cadrele didactice, autor prof. Florentina Grigore

Motivarea resurselor umane a devenit o preocupare continuă a managerilor din orice domeniu de activitate, iar sistemul de învăţământ nu poate face excepţie. Nenumărate studii de psihologie organizațională demonstrează că motivaţia şi satisfacţia angajaţilor sunt sursele esențiale care determină performanţele acestora.

Lecturați gratuit Motivația și satisfacția profesională la cadrele didactice, autor prof. Florentina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1699-8

Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de cărămidă şi piatră, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Sub aspectul cronologic am optat pentru sec. II – III pChr., adică din momentul în care avem primele ştiri despre fortificaţiile ce compun Limes Transalutanus şi până la data dispariţiei acestui sistem defensiv.
S-a avut în vedere, în măsura documentaţiei, descoperirile cuprinse în arealul din vestul Munteniei, aparţinând tuturor tipurilor de monumente ce ar putea condiţiona procesul de funcţionare al limesului, atât pentru a avea o viziune de ansamblu asupra fenomenului, cât şi pentru a încerca desluşirea raţiunilor care au dus la ridicarea lui.
Numai acestea ar putea contribui la o datare, cât de cât exactă, la modul de construcţie al valului şi lagărelor ce îl însoţeau de-a lungul traseului său şi la traseul pe care îl urma.

Autorul

Lecturați gratuit Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de cărămidă şi piatră, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1703-2

Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de pământ, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Deşi Troianul a fost intens cercetat, mai ales in ultimele decenii, el pune şi în prezent numeroase probleme. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta pe larg toate ipotezele referitoare la Limes-ul Transalutan. Această lucrare işi propune să trateze o serie de aspecte precum un scurt istoric al cercetărilor, prezentarea castrelor şi turnurilor care se aflau în imediata apropiere a acestuia. Se va insista asupra unor puncte arheologice şi situri cercetate sistematic, cum ar fi castrele de la Câmpulung-Jidava, Urluieni, Săpata de Jos, Gresia şi Băneasa.

Autorul

Lecturați gratuit Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei
în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de pământ, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1702-5

Câmpulung Muscel – file de istorie – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Castrul de piatră de la Câmpulung-Jidava are formă dreptunghiulară şi măsoară 132,35 x 98,65 m, este orientat cu porta pretoria spre sud; agger-ul era lat de cca. 5 m; berma măsura 2,50 m, uşor înclinată; fossa avea o deschidere de 7,50 m şi o adâncime de 2,30 m (Petolescu, Cioflan 1995, 22). S-a identificat un al doilea şanţ, mai mic, lat de 3,50 m şi adânc de 1,20 m.

Autorul

Lecturați gratuit Câmpulung Muscel – file de istorie – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1701-8

Bârla – permanenţe istorice – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Menţinerea stăpânirii romane în Dacia a impus organizarea unui sistem eficient de apărare împotriva atacurilor barbare. Acesta era reprezentat, în zonele de graniţa, de valuri de pământ, în spatele cărora se aflau castre şi turnuri. Acest sistem defensiv poartă denumirea de limes.
La est de Olt s-a construit limes transalutanus, cu o lungime de aproximativ 235 km. Pornea de la Dunăre (castrul de la Flămânda), trecea pe la est de oraşul Roşiori de Vede, ajungând în zona submontană în faţa oraşului Câmpulung (castrul de la Jidava).

Autorul

Lecturați gratuit Bârla – permanenţe istorice – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1700-1

Viaţa, un dar de la Dumnezeu, autor Manole Cșunea

Cu cât analizăm mai mult mecanismele vieții, cu atât mai complicate le descoperim, și cu atât mai mult descoperim că viața NU putea să apară de la sine. Nu este nevoie numai de o sursă de informație, dar și de “mașinăriile” complexe ale chimiei vieții, chiar de la început! De asemenea acum știm că noi ne schimbăm continuu, că nimic din copilul de altădată nu mai este prezent în adultul de acum și nimic material din adultul de acum nu va mai fi prezent în bătrânul de peste câțiva ani și totuși memoria, gândirea, obiceiurile, etc, eu-l care ne caracterizează, esența noastră, rămâne în noi.
Vom observa apoi de la pagina 45 că toate metodele de datare sunt inconsecvente și produc rezultate contradictorii, care nu sunt comunicate publicului, fiind prezentate doar acele rezultate care sunt în concordanță cu teoria evoluționistă. Dacă toată materia a apărut în același timp, lucru acceptat de toată lumea științifică, cum putem să spunem că o piatră este mai veche decât altă piatră, decât apelând la multe supoziții care nu pot fi verificate?

Lecturați gratuit Viaţa, un dar de la Dumnezeu, autor Manole Cșunea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1696-7

Ioan Slavici – nuvelist, autor Mihaela Asandei

În preocupările lucrării de față, am dorit să îl dezbat pe Ioan Slavici deoarece, exceptând câțiva istorici literari, opera sa literară nu s-a bucurat nici pe departe de atenția cuvenită.
Ioan Slavici face parte din constelația de aur a literaturii române. Lectura operei sale nu e un exercițiu aspru de voință, ci dimpotrivă o încântare, o întâlnire cu viața din viață, structurată în durabilă creație. Opera lui, de un realism robust, popular, viață din viață adevărată, nu a rămas doar un capitol ilustru de istorie literară. Ea nu e doar un document al unor vremuri revolute, nici numai mărturia moartă a unei anume etape din evoluția literaturii române. Este o realitate vie, organic încorporată în fluxul spiritualității noastre, un pisc al geniului creator românesc, exprimat inegalabil prin scriitorii cei mai iluștrii ai „ Junimii”.

Autoarea

Lecturați gratuit Ioan Slavici-nuvelist, autor Mihaela Asandei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1704-9

Studiu privind fundamentarea plăților făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Sectorul privat de asistenţă medicală obligă prin însăşi natura lui, la plata prestaţiilor după reguli economice, aşa cum se procedează pentru toate entităţile economice prestatoare de servicii. CNAS, ca instituţie publică, primeşte alocaţii bugetare (clasificate ca atare) doar pentru finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării ei; fondurile alocate pentru plata serviciilor medicale nu au acest regim şi trebuie folosite după reguli economice comune ambelor părţi
contractante.
Din aceleaşi resurse financiare şi în aceleaşi condiţii contractuale se finanţează şi serviciile medicale prestate de spitalele de stat, de unităţile de recuperare medicală, etc.
Toţi aceşti furnizori de servicii medicale, fie din sfera privată, fie din sistemul bugetar, generează costuri pentru serviciile prestate, costuri care trebuie recuperate prin calculaţiile de tarif.
Orice contract de prestări de servicii prevede cantitatea, tariful pe u/m şi valoarea totală convenită între părţi; suma lor, în cazul asigurărilor de sănătate reprezintă necesarul real de fonduri pentru finanţarea sistemului, necesar care trebuie acoperit din surse proprii şi din surse atrase în caz de deficit.
Aceste realităţi ar trebui să stea la baza construcţiei mecanismului de tarifare, de contractare şi decontare a serviciilor medicale şi repartizare a fondurilor pe domenii.
Din păcate, mecanismul reglementat nu are încă o abordare economică, nu se bazează pe costurile reale ale furnizorilor respectivi, pe ofertele de servicii medicale ale acestora, adică pe informaţii de la baza sistemului prelucrate succesiv către vârf, ci pe proceduri relativ bugetare de defalcare a fondurilor disponibile şi de calculare a tarifelor în limita acestora, totul făcut de la nivel central.

Autorul

Lecturați gratuit Studiu privind fundamentarea platilor facute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1694-3

Elemente de construcţie a comunicării – o abordare practică în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare specifice învăţământului gimnazial, autor Simona Mara Neacșu

Instrumentul indispensabil prin care se realizează atât acumularea de cunoştinţe, cât şi dezvoltarea posibilităţilor de folosire creatoare, de exprimare originală a acestora, este limbajul, mijloc de exprimare a conştiinţei noastre (prin vorbire şi scriere). Fără ajutorul cuvintelor nu ar fi posibil limbajul interior şi limbajul exterior, pentru că limbajul este suportul gândirii; gândim cu ajutorul cuvintelor şi este necesar să le utilizăm corect, clar şi coerent. Din aceste adevăruri reiese cât se poate de clar, rolul hotărâtor al exerciţiilor de dezvoltare a limbajului, de îmbogăţire a vocabularului, de însuşire a regulilor impuse de fonetică, de morfologie şi sintaxă.

Autoarea

Lecturați gratuit Elemente de construcţie a comunicării – o abordare practică în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare specifice învăţământului gimnazial, autor Simona Mara Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1681-3

Dezvoltarea modalităţilor de cunoaştere a elementelor de construcţie a comunicării prin activităţi curriculare şi extracurriculare în învăţământul gimnazial. Repere teoretice, autor Simona Mara Neacșu

Copilul învaţă să se exprime încă din primii ani de viață, de fapt, elementele de construcţie a limbii se învaţă în procesul exprimării, treptat, noţiunile de limbă devenind un instrument valoros în dezvoltarea vorbirii corecte a elevilor. Prin studiul limbii elevii îşi fundamentează ştiinţific exprimarea corectă, normele limbii devenind modele de urmat; dezvoltă logica elevului, ordonează ideile şi conferă coerenţă în comunicare.

Autoarea

Lecturați gratuit Dezvoltarea modalităţilor de cunoaştere a elementelor de construcţie a comunicării prin activităţi curriculare şi extracurriculare în învăţământul gimnazial. Repere teoretice, autor Simona Mara Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1680-6

Formarea deprinderilor de exprimare orală a elevilor din clasa a II-a, autor Alina-Ioana Tecșa

Lucrarea de faţă constituie rezultatul cercetarii mele din perioada noiembrie2005, ianuarie, februarie si martie 2006, atât la clasa I, cât şi la clasa a II-a dorind a pune în evidenţă necesitatea educării unei exprimări verbale corecte gramatical, dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului, comunicarea cu ajutorul limbajului, factorii de influenţă în dezvoltarea exprimării corecte, perfecţionarea capacităţii de exprimare orală şi a receptării mesajului oral.

Autoarea

Lecturați gratuit Formarea deprinderilor de exprimare orală a elevilor din clasa a II-a, autor Alina-Ioana Tecșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1687-5

Potenţialul turistic al litoralului românesc cuprins între Agigea şi Tuzla, autor Oana Emilia Matei

În prezent, este mai mult decât necesară amenajarea spaţiilor turistice existente prin modernizarea şi extinderea bazei de primire, diversificarea ei, introducerea în circuitul turistic a unor noi areale cu potenţial nevalorificat, dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului, ca o nouă formă de turism, legată de activităţile tradiţionale ale populaţiei.
Lucrarea cuprinde patru capitole ce încearcă să prezinte faptul că dezvoltarea turismului trebuie să fie durabilă sub aspect ecologic, viabilă şi rentabilă sub aspect economic şi echitabilă din punct de vedere etic şi social pentru comunitatea locală.

Autoarea

Lecturați gratuit Potenţialul turistic al litoralului românesc cuprins între Agigea şi Tuzla, autor Oana Emilia Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1686-8

Methodological guide, Coord. Nicoleta Nechita

The methodological guide has developed out o f the activities implemented within Erasmus+ project,„MIGRATION“ 2016-1-RO01-KA219-024814 for two years. It is the jointly work of teachers coming from eight countries: Romania (the coordinator), Sweden, Turkey, Autria, Spain, Croatia, Germany and Italy. The lesson plans are mostly about the migration process from different perspectives, they are diverse concerning the content, time and resources.
It is meant to be an inspirational tool for educators around the world not only to be used in the classroom, but also as informative resources as it provides detailed guidance in the development of materials and it also serves as a basis for the development of curriculum.

Lecturați gratuit Methodological guide, Coord. Nicoleta Nechita

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1665-3

Migration Without Borders, Profesori coordonatori: Nicoleta Nechita, Carmen Neagu, Mioara Singeorzan, Oana Dulea

Lucrarea ”Migration without borders” este o colecție de poezii și eseuri pe tema ”migrației” realizate de elevii participanți la Concursul Național ”Margareta Sterian” – 2017. Tema concursului a fost propusă în urma implementării proiectului internațional ”Migration”, nr de referinţă 2016-1-RO01-KA219-024814, din cadrul programului Erasmus+, ca o provocare a imaginației și creativității elevilor prin manifestările artistice, dar și ca o formă de conștientizare a acestui fenomen care ia amploare la nivel global și care prezintă atât provocări, cât și oportunități pentru întreaga Europă.

Lecturați gratuit Migration Without Borders, Profesori coordonatori: Nicoleta Nechita, Carmen Neagu, Mioara Singeorzan, Oana Dulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1666-0