Domenii | Autori

A serdülőkorúak önismerete mint a megfelelő pályaválasztási döntés előfeltétele – Autocunoaşterea adolescenţilor ca premiză a orientării profesionale adecvate, autor Maria-Erika Portik

În zilele noastre alegerea profesiei nu înseamnă doar decizie asupra modului de dobândire al unui venit, ci implică tot ce ţine de modul propriu de viaţă al individului, deoarece profesia care ni se potriveşte personalităţii influenţează şi determină întregul stil de viaţă al fiecăruia.
Formarea şi dezvoltarea autocunoaşterii constituie o premisă fundamentală a orientării profesionale corespunzătoare, care va avea ca şi consecinţă o decizie adecvată în alegerea profesiei.

Lecturați gratuit A serdülőkorúak önismerete mint a megfelelő pályaválasztási döntés előfeltétele – Autocunoaşterea adolescenţilor ca premiză a orientării profesionale adecvate, autor Maria-Erika Portik

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1332-4

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1303-4

Metode tradiționale și moderne în receptarea textelor literare populare, autor Anca-Florina Bivol

Având în vedere noua perspectivă a studierii literaturii în gimnaziu, impusă de programele şcolare, de manualele alternative, trebuie revizuită necesitatea abordării textului literar, prin utilizarea unor strategii didactice moderne, care să sporească interesul copiilor pentru lectură, care să dezvolte capacitatea acestora de a comunica liber, de a-şi exprima un punct de vedere, argumentându-l. Se naşte astfel o întrebare firească: ce voi urmări în cadrul acestei lucrări? Voi avea în vedere să demonstrez ipoteza acestui studiu, adică faptul că metodele activ-participative vor stimula creativitatea şi gândirea critică a elevilor într-o măsură mai mare decât metodele tradiţionale, utilizate de-a lungul anilor în orele de literatură.

Lecturați gratuit Metode tradiționale și moderne în receptarea textelor literare populare, autor Anca-Florina Bivol

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1304-1

Percepţia oportunităţii schimbării în managementul organizaţiei, autor Daniela Cristina Rus

Cu toţii suntem interdependenţi unul de celălalt şi putem obţine ceva acum pentru ca avem acces la informaţie, care ajunge aproape oriunde, instant. Ceea ce până acum avea nevoie de timp să ajungă este acum instantaneu, iar ceea ce era greu de atins este acum chiar aici: tandemul spaţiu – timp în informaţie.
Nu este greu de văzut şi mulţi dintre noi simt sau au simţit la un moment dat nevoia de a schimba ceva în organizaţia din care facem parte. Dacă veniturile scad brusc sau sunt sub target, dacă un competitor nou apare pe piaţă, dacă numarul de angajaţi este prea mare sau o companie nu poate face faţă cererii şi aşa mai departe… atunci este cazul unei schimbări. Întrebarea este “Cum ar trebui să abordam schimbarea în general” şi ce trebuie schimbat cu adevărat?

Lecturați gratuit Percepţia oportunităţii schimbării în managementul organizaţiei, autor Daniela Cristina Rus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1328-7

Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală şi formarea conceptului de număr natural cu ajutorul mulţimilor, autor Maria Alina Bocşe

Şcolarul mic percepe în general mulţimea sau grupul de obiecte în mod nedeterminat şi numai atunci când această mulţime este compusă din obiecte de acelaşi fel (ex.: maşini, păpuşi, cuburi). Perceperea diferenţială a obiectelor se reflectă în limbaj încă înainte de 3 ani, deoarece ei folosesc corect forma singularului şi a pluralului substantivelor care denumesc aceste obiecte (ex.: păpuşă-păpuşi, maşină-maşini).
Îmbogăţind experienţa senzorială, copiii ajung să perceapă mulţimea ca un tot unitar şi acordă o atenţie elementelor componente.

Lecturați gratuit Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală şi formarea conceptului de număr natural cu ajutorul mulţimilor, autor Maria Alina Bocşe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1269-3

Python de la începători la avansat, autor Cătălin-Ionuț Popescu

Provocarea unui limbaj de programare este formată din sintaxa limbajului. Cu cât sintaxa este mai aproape de codul mașină, cu atât este mai greu de învățat și de a găsi răspunsuri când comportamentul nu este tocmai cel scontat.
Spre exemplu, programarea în limbajul C presupune un efort imens pt. găsirea unei soluții la un comportament defectuos. Limbaje precum C, C++, C# sau Java sunt considerate limbaje de nivel înalt, mult mai aproape ca sintaxă de codul mașină decât de limbajul uman.
Dar Python are reguli clare și simple, fiind foarte aproape de limbajul uman, declarându-se pe bună dreptate ca Python este definit ca “programare la viteza gândului”.

Lecturați gratuit Python de la începători la avansat, autor Cătălin-Ionuț Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1311-9

New Approaches To Teaching Listening, autor Mariana Caplea

Listening is often thought of as a personal attribute which you either have or don‟t have, but it can be surely developed. The result is not only better results in the English class, but also improved relationships, less conflict and increased effectiveness; in short, better communication with colleagues, customers, friends and family.

Lecturați gratuit New Approaches To Teaching Listening, autor Mariana Caplea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1309-6

Managementul educaţional. Profesorul – modelator al personalităţii elevilor, autor Mihaela Asandei

Activitatea de predare a fiecărui profesor presupune integrarea contribuţiei sale, armonizarea ei cu a celorlalţi colegi şi mai ales orientarea şi adecvarea ei la modelul de personalitate pe care vrem sa-l realizăm. Un asemenea rol îi revine dirigintelui.
În ansamblul profesorului didactic se impune şi examinarea activităţii dirigintelui, acesta fiind promotorul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor.
Funcţia de diriginte îi sporeşte profesorului responsabilitatea, îi amplifică rolul şi îl aşează într-un anumit raport cu toţi ceilalţi factori educativi. Această funcţie îl apropie de elevi şi îi lărgeşte simţitor sfera de influenţă, adăugând la predarea specialităţii şi rolul de coordonator al întregii activităţi a clasei sale. Dirigintelui îi revine sarcina de a urmări climatul de muncă al clasei, interesul şi emulaţia elevilor pentru învăţătură, aria lor de informare, stilul de muncă, eficienţa activităţilor colective şi mai ales progresul fiecărui elev la fiecare obiect de învăţământ şi de la o etapă la alta.

Lecturați gratuit Managementul educaţional. Profesorul- modelator al personalităţii elevilor, autor Mihaela Asandei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1300-3

Caragiale… altfel, autor Mihaiela Adina Simioană

Nuvelele caragialiene zugrăvesc o lume predispusă spre rătăcire tragicomică a minţii, alienată de un permanent dezechilibru interior. „Nebunia – prevesteşte lucidul Caragiale – va fi, candva, starea normală a minţii omeneşti. Planeta noastră va fi un vast balamuc! Biata omenire! Dupa atâta prostie, frumos sfârşit.”
Viziunea realistă rămâne predominantă în opera lui Caragiale.Scriitorul transfigurează realul,îl depăşeşte, punându-l sub interogaţie, dezvaluindu-i zone ascunse, din nevoia profundă de a defini misterul condiţiei umane.
Opera lui Caragiale transmite stări contradictorii, dela la o neegalată bună dispozitie la o gravă înfiorare dramatică. Ea ne arată superficialitatea veselă a împrejurărilor şi a manifestărilor destinului naturii umane, dar ne dezvăluie şi măreţia tragică a lucrurilor şi a existenţei.

Lecturați gratuit Caragiale…altfel, autor Mihaiela Adina Simioană

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1318-8

Părțile principale şi părțile secundare de propoziție. Aspecte ştiințifico-metodice în ciclul primar, autor Ionela Haită

Necunoaşterea regulilor gramaticale poate duce la grave greşeli de exprimare orală şi scrisă care vor dăuna elevilor în viitor. Fără o exprimare corectă şi coerentă, elevii nu vor putea prezenta cunoştinţele în mod clar, fluent şi plăcut.
Ideal ar fi ca la sfârşitul primelor două clase, toţi elevii să ne delecteze cu o scriere corectă şi estetică. Cheia succesului trebuie căutată şi găsită aici, pe terenul fertil ce aparţine acestor mici şcolari şi vom reuşi s-o găsim dacă vom fi perseverenţi în predarea acestor probleme de limbă. Şi, dacă în clasele a III-a şi a IV-a vom acorda atenţia cuvenită perfecţionării automatismelor cerute de scrierea corectă, cu siguranţă că la sfârşitul învăţământului primar problema scrisului şi cititului corect este pe deplin rezolvată.

Lecturați gratuit Părțile principale şi părțile secundare de propoziție. Aspecte ştiințifico-metodice în ciclul primar, autor Ionela Haită

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1314-0

Metode interactive utilizate în predarea tehnologiei de prelucrare a legumelor şi fructelor, autor Adina Elena Maier

Societatea este într-un proces dinamic de schimbare, care ne obligă să ţinem pasul cu ea. Noile teorii moderne, îndeamnă la învăţarea experienţială cu profesorul în rol de ghid, de organizator al proceselor de învăţare, de valorizator şi dezvoltator al potenţialului fiecărui elev, de adaptare la ritmul şi stilul său cognitiv.
În învăţământ trebuie eficientizate tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală folosind uneori bani puţini şi luptând cu conservatorismul multora (elevi, părinţi, cadre didactice etc.)
Aceste schimbări pretind dascălilor o transformare radicală a modului de abordare a activităţii didactice. Este necesar să ne schimbăm mentalitatea, să devenim nişte dascăli reflexivi, să utilizăm calculatorul în activitatea didactică, în opţionale şi în activităţile non-formale.
Trebuie să schimbăm obiectivele activităţii noastre, să ne axăm pe formarea gândirii: critice, divergentă, flexibilă, creatoare, prin integrarea metodelor active în predarea curentă.

Lecturați gratuit Metode interactive utilizate în predarea tehnologiei de prelucrare a legumelor şi fructelor, autor Adina Elena Maier

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1299-0

Învăţarea creativă şi educarea capacităţilor creatoare, autor Stela Culcea

O compunere nu este un lucru pe care să-l poată realiza elevii prea des. Ea reprezintă”un punct” la care se ajunge după un timp mai îndelungat, după o muncă de documentare și un anumit grad de creativitate. Formularea unor teme de tipul ”faceti o compunere cu titul…” nu l-ajută pe elev. Și nu l-ajută nici unele desene din manuale. Ele sunt suporturi pentru niște exerciții pregătitoare, adică niște precompoziții.
Se pledează pentru o poziție teoretică și practică, care să înlesnească dezvoltarea și anume, o învațare independentă cu dirijare la momentul cel mai potrivit scoaterii copilului din impas. Deci nici dirijarea absolută și la fiecare pas, nici independența absolută, ci o învățare care să înlesnească dezvoltarea capacităților lor intelectuale, care la rândul lor să faciliteze și să optimizeze învățarea.

Lecturați gratuit Învăţarea creativă şi educarea capacităţilor creatoare, autor Stela Culcea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1296-9

Strategii actuale de formare a competenţelor în predarea Limbii şi literaturii române la elevii de etnie maghiară, autor Prof. Pârvu Edit-Maria

Se așteaptă de la profesor să fie bine pregătit, creativ și ingenios, să valorifice experiența pozitivă a școlii românești îmbinată cu ceea ce este eficient realmente în oferta didacticii
moderne.
Profesorul de limba și literatura română, pentru a putea răspunde acestor așteptări, trebuie să aibă deplină libertate în construirea strategiei didactice în funcție de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea.Până la urmă rezultatele obținute depind hotărâtor de priceperea, experiența la catedră și de talentul profesorului.
Cadrul didactic identifică dificultățile întâlnite în situații concrete și propune soluții. O astfel de situație concretă care necesită ca soluție o strategie didactică adaptată este predarea limbii și literaturii române în școlile cu predare în limba unor minorități naționale. Într-o situație cu totul
aparte se găsesc elevii aparținând minorității maghiare care cresc, trăiesc și învață într-un mediu lingvistic izolat.
Spre deosebire de elevii români, ei nu învață limba română într-un mediu familial, nici măcar în mediul lor de viață, și astfel le lipsește perioada de proces lent, de impregnare și construcție, în care învățarea se produce fără intervenții sistematice. Acești elevi nu au o competență lingvistică inițială în limba română ca drept urmare nu pot fi consideraţi bilingvi la momentul întrării lor în sistemul de învăţământ. Profesorul, atât în clasele primare cât și în gimnaziu, trebuie să fie conștient de acest lucru și să adapteze demersul didactic, strategiile de predare și evaluare acestei situații concrete.

Lecturați gratuit Strategii actuale de formare a competenţelor în predarea Limbii şi literaturii române la elevii de etnie maghiară, autor Prof. Pârvu Edit-Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1287-7

Matematica pe înțelesul tuturor!, autor Dan Luminița

Lucrarea conține cinci capitole reprezentând capitolele prevăzute în programa de matematică în vigoare de clasa a VII a. Fiecare capitol conține lecțiile în ordinea în care trebuie parcurse la clasă.. Prin modul în care au fost formulate aceste conținuturi, cartea este pe înțelesul tuturor elevilor pentru a-și dobândi cunoștințele de bază. Fiecare lecție începe cu noțiunile teoretice de bază ce trebuie știute, apoi continuă cu exemple de exerciții rezolvate și după parcurgerea acestor două etape elevul va fi cu siguranță capabil să rezolve singur. Pentru consolidarea cunoștințelor fiecare capitol se încheie cu un test de evaluare.
Lucrarea vine în sprijinul celor care vor să-și formeze o gândire simplă și constructivă ce ajută la formarea unei personalități puternice.

Lecturați gratuit Matematica pe înțelesul tuturor!, autor Dan Luminița

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1288-4

Matematica – nimic mai simplu!, autor Dan Marinel

Numerele au apărut ca o necesitate în dorința omului de dezvoltare și progres, având în vedere că relațiile interumane au cunoscut de-a lungul timpului o dezvoltare permanentă. Evident, într-o lume (comunitate) formată din mai mulți membri, a apărut nevoia comparării. Pentru a compara ceva acesta trebuie exprimat cantitativ sau calitativ. Astfel au apărut cele două valențe ale numerelor: numărarea (ex. eu am două mâini) și ordonarea adică aranjarea după un anumit criteriu a elementelor unei mulțimi (ex. la sfârșitul anului pe primul loc a fost Popescu, pe locul al doilea Ionescu).
De-a lungul timpului au apărut diverse sisteme de numărare, influențate în general de specificul activității zilnice al membrilor comunităților respective. Astfel unele comunități aveau două sau mai multe semne pentru reprezentarea numerelor. Se pare că a fost mai ușor de asimilat sistemul zecimal având ca posibilă explicație faptul că la cele două mâini sunt 10 degete și care sunt foarte ușor accesibile acestei acțiuni, prezentarea lor rapidă, de multe ori fără cuvinte, a făcut ca acest sistem să fie ușor de folosit.

Lecturați gratuit Matematica – nimic mai simplu!, autor Dan Marinel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1289-1

Activități independente concepute sub formă de experiment în studiul grupei a VI-a a sistemului periodic la gimnaziu, autor Prof. Tudor Ligia Elena

Ținând seama de principalele direcții ale modernizării învățământului,de statutul actual al cadrului didactic,ca și de multiplele semnificații ale evaluării radamentului școlar,am urmărit să prezint forme de organizare a procesului de instruire prin folosirea experimentului de laborator și aplicarea probelor de evaluare.Ele fac parte din căutările mele ca profesor,de a transfera conceptele psiho-pedagogice în condițiile concrete ale învățării chimiei la școala la care predau,ținând cont de particularitățile specifice colectivelor pe care le îndrum.
Experimentul de laborator este determinant pentru înțelegerea fenomenelor chimice și pentru dezvoltarea interesului pentru chimie.

Lecturați gratuit Activități independente concepute sub formă de experiment în studiul grupei a VI-a a sistemului periodic la gimnaziu, autor Prof. Tudor Ligia Elena

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1287-7

Rolul cercului de lectură în dezvoltarea competenţelor de comunicare, autor Mihaela Vîlcan

Tema aleasă vizează demersurile desfăşurate de mine din cadrul cercurilor de lectură pentru inovarea şi modernizarea strategiilor de predare-învăţare în vederea creşterii motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţarea şcolară, pentru valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil şi, nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare ale acestora.

Lecturați gratuit Rolul cercului de lectură în dezvoltarea competenţelor de comunicare, autor Mihaela Vîlcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1285-3

Aspecte ale utilizării audiției muzicale în lecția de teorie-solfegiu-dicteu, autor Prof. Davis Iulia-Claudia

Contactul cu muzica universală este esenţial în formarea unui tânăr muzician şi are un rol deosebit în conturarea personalităţii, a gustului estetic şi formarea unei culturi muzicale. În aceste condiţii, elementele de istoria muzicii rămân a fi prezentate în cadrul orelor de instrument, teorie sau ansamblu coral. Acesta este motivul alegerii subiectului abordat, cu atât mai mult cu cât despre audiţia muzicală nu există multe studii publicate şi nici de dată foarte recentă. Tocmai datorită lipsei acestor studii, au existat unele nelămuriri în încercarea de teoretizare a problemelor audiţiei tratată diferit de sursele bibliografice, fie ca metoda didactică, fie ca mijloc didactic. Desigur, opiniile diferite privitoare la audiţia muzicală sunt o consecinţă a faptului că audiţia aparţine sferei de desfăşurare strict muzicale nefiind teoretizată în cadrul pedagogiei generale.
În lucrare este surprins un fapt esenţial, şi anume că pregătirea copilului pentru audiţie trebuie începută timpuriu prin dezvoltarea capacităţilor de ascultare şi a atenţiei auditive.
Preocuparea pentru valorificarea audiţiei în cadrul activităţilor de educaţie muzicală a fost o constantă a activităţii personale, dar aceasta a primit noi valenţe pe parcursul pregătirii şi elaborării lucrării, fiind susţinută şi de ponderea sporită în normă a orelor de Teorie-Solfegii-Dictat şi Ansamblu coral. Am putut astfel observa îndeaproape progresul elevilor şi o creştere semnificativă a interesului acestora, cât şi o modificare a nivelului de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.

Lecturați gratuit Aspecte ale utilizării audiției muzicale în lecția de teorie-solfegiu-dicteu, autor Prof. Davis Iulia-Claudia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1279-2

Subiectul, autor Virginia Bujor

Unul dintre cele mai importante aspecte punctuate în conţinutul lucrării se referă la însemnătatea subiectului în propoziţie. Cu privire la problema aceasta, opiniile sunt împărţite. Gramatica tradiţională susţine încadrarea subiectului printre părţile principale ale propoziţiei, însă sunt şi voci care afirmă şi chiar aduc argumente în favoarea subordonării subiectului faţă de predicat şi invers.

Lecturați gratuit Subiectul, autor Virginia Bujor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1276-1

Proiecte didactice pentru clase simultane, autor Anca Dumea

Proiecte didactice – clasele a I-a și a II-a.

Lecturați gratuit Proiecte didactice pentru clase simultane, autor Anca Dumea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1262-4

Poveşti şi probleme în versuri – Auxiliar didactic pentru clasa pregătitoare, autor Anca Dumea

Anii de activitate didactică mi-au confirmat că din rime uşoare şi versuri scurte, din secvenţe dialogate, copiii reţin mult mai repede informaţiile şi personajele acţiunilor. Limbajul clar, în rime, îi provoacă pe elevii mici să fie atenţi la o poveste de la început până la sfârşit, de regulă aceştia descoperind morala sau povaţa, de regulă aceştia ducându-se la sursa versurilor din curiozitatea care a fost stârnită de textul aranjat în versuri.
Când copilul este cooptat într-un joc de rol, el se substituie personajului. Scenariul este mai complex, dar orice eveniment/fapt poate fi aşezat în versuri simple, într-un registru accesibil copilului, el aflând cum să se poarte, cum să interacţioneze cu mediul şi cu alţii, cum să se raporteze la el însuşi, la regulile grupului, ale comunităţii, societăţii etc.
Versurile nu sunt jocuri propriu-zise, dar pot deveni dacă le transformăm în activităţi distractive ştiind că viaţa celor mici e jocul. Versurilor li se pot crea linii melodice, iar acestea sunt şi mai plăcute micilor şcolari. Copiii reţin rimele, versurile, liniile melodice înainte de a descifra înţelesul cuvintelor.

Lecturați gratuit Poveşti şi probleme în versuri – Auxiliar didactic pentru clasa pregătitoare, autor Anca Dumea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1261-7

Sugestii de remodelare a comportamentelor elevilor prin valorizarea schiţelor lui I. L. Caragiale, autor Daniela Soare

Prezenta lucrare vine să completeze literatura română de specialitate din ultimii ani, în ceea ce privește înțelegerea evoluției globale și particulare a satului românesc tradițional, în condițiile actuale ale modernizării și evoluției societății românești, ca urmare a constatării și identificării problemelor recente cu care se confruntă cadrul socio-comunitar rural. Ea reprezintă un mod de abordare a aspectelor definitorii ale zonei de studiu, prin îmbinarea elementelor de geografie și istorie locală cu cele de antropologie, etnologie, etnografie, sociologie, psihologie, dar și cu aspectele de natură modernă ce țin de evoluția firească și inevitabilă a societății omenești.

Lecturați gratuit Sugestii de remodelare a comportamentelor elevilor prin valorizarea schiţelor lui I. L. Caragiale, autor Daniela Soare

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1254-9

Strategii de dezvoltare a creativităţii în învăţământul primar, autor Ramona Oratie

Stimularea creativităţii, a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie de riscuri pe care cel care educă trebuie să şi le asume, conştient fiind că rezultatul final merită un asemenea preţ.
Un cadru didactic nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă imagine de sine, se va simţi, în general, ameninţat de manifestările de nonconformism, implicite comportamentului creativ, şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată, absolut esenţială în creativitate.
O atitudine rigidă, dominatoare, care exclude dialogul, întrebările şi, în general, interacţiunea, va induce la elevi un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea capacităţilor lor creatoare.
Pe de altă parte, nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru stimularea şi cultivarea creativităţii, deoarece în asemenea condiţii elevii devin nesiguri şi şovăitori, temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. Trasarea precisă a limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură în copii o atmosferă deschisă şi stabilă emoţional, decât atitudinea exagerat de permisivă a cadrului didactic.
Pentru ca dimensiunea creativă a educaţiei să devină mai mult un ideal frumos, este imperios necesară sacrificarea prejudecăţilor, eliminarea miturilor care au consfinţit şi au dat legitimitate în trecut unui învăţământ egalitarist şi uniformizator.

Lecturați gratuit Strategii de dezvoltare a creativităţii în învăţământul primar, autor Ramona Oratie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-48-0

Managementul resurselor în instituțiile de învățământ, autor Mihaela Fulea

Conflictul este o parte integrantă a vieţii. Nu este întotdeauna tratat pozitiv sau în mod constructiv. În mediul şcolar conflictul este generat în urma agresiunilor fizice sau verbale. Dacă suntem prea blânzi din dorinţa de a proteja relaţia ajungem în cele din urmă să cedăm. Dacă ne impunem punctul de vedere prea dur, e posibil să deteriorăm relaţia cu cealaltă parte sau chiar să o pierdem.
Există însă o alternativă: rezolvarea în comun a problemei prin mediere. Această metodă nu este nici blândă, nici dură, ci reprezintă o cale de mijloc. Ea este blândă cu oamenii şi dură cu problema. În loc să ne atacăm reciproc, atacăm împreună problema. Pe scurt, confruntarea faţă în faţă se transformă în colaborare astfel încât rezolvarea în comun a problemei se concentrează pe interese şi nu pe poziţii.

Lecturați gratuit Managementul resurselor în instituțiile de învățământ, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1228-0

Prezentarea unor metode şi procedee specifice cu un grad ridicat de eficienţă în predarea clarinetului, autor Ioan Grămadă

Pentru o bună dezvoltare a elevului, profesorul trebuie să caute, să descopere şi să inventeze continuu metode şi procedee specifice care să ajute la formarea şi dezvoltarea armonioasă a artistului în devenire.
Pentru a detalia aceste metode şi procedee specifice trebuie să împărţim actul de interpretare în cele două direcţii fundamentale care sunt distincte, dar care se completează reciproc: tehnica instrumentală şi interpretarea muzicală.
În cadrul tehnicii instrumentale se include: respiraţia profesională, emisia sonoră, articulaţia şi tehnica motrică, iar în cadrul interpretării muzicale voi dezvolta următoarele aspecte: atitudinea elevului faţă de opera de artă, abordarea stilistică a repertoriului, elemente ale expresiei muzicale şi formarea concepţiei interpretative.

Lecturați gratuit Prezentarea unor metode şi procedee specifice cu un grad ridicat de eficienţă în predarea clarinetului, autor Ioan Grămadă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1252-5

Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării, autor Elena Gramer

În zorii celui de-al treilea mileniu creştin, civilizaţia umană şi creştinismul se confruntă cu o provocare de proporţii şi fără precedent atât prin dimensiuni cât şi prin implicaţii (departe de a se fi manifestat deplin) mondializarea, sau mai exact globalizarea în curs de realizare a întregii existenţe.
Fenomen social total, globalizarea nu are analogie cu nimic din trecut şi reprezintă o realitate care sfidează toate paradigmele sociale şi mentale cunoscute până acum, o gigantică mutaţie civilizaţională care traumatizează societăţile şi intimidează inteligenţele, manifestându-se printr-o ruptură tot mai evidentă atât cu ierarhiile de valori ale culturilor tradiţionale, cât şi cu valorile modernităţii occidentale „clasice” faţă de care apare ca o neliniştitoare şi inclasabilă post-modernitate.
Fenomenul globalizării cuprinde totalitatea domeniilor existenţei, de la ştiinţă, ideologie şi religie, până la cultural, social şi politico-economic. Multe dintre acestea, împreună cu infrastructurile create pentru materializarea lor, au implicaţii profunde asupra vieţii religios-morale creştine, în special aşa cum o înţelege ortodoxia.

Lecturați gratuit Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării, autor Elena Gramer

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1257-0

Vаlοrifiсаrеа trаdițiilοr și οbiсеiurilor din сοmunа Bаbа-Аnа ca modalitate de formare în procesul educaţional, autor Mădălina Maria Vlad

Prezenta lucrare vine să completeze literatura română de specialitate din ultimii ani, în ceea ce privește înțelegerea evoluției globale și particulare a satului românesc tradițional, în condițiile actuale ale modernizării și evoluției societății românești, ca urmare a constatării și identificării problemelor recente cu care se confruntă cadrul socio-comunitar rural. Ea reprezintă un mod de abordare a aspectelor definitorii ale zonei de studiu, prin îmbinarea elementelor de geografie și istorie locală cu cele de antropologie, etnologie, etnografie, sociologie, psihologie, dar și cu aspectele de natură modernă ce țin de evoluția firească și inevitabilă a societății omenești.

Lecturați gratuit Vаlοrifiсаrеа trаdițiilοr și οbiсеiurilor din сοmunа Bаbа-Аnа ca modalitate de formare în procesul educaţional, autor Mădălina Maria Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1237-2

Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a şcolarului mic, autor Viorica Neculai

Prin mesajul artistic transmis, prin modelele oferite, prin aspectele complexe de viaţă prezentate, textul literar devine un mentor în formarea caracterului micuţului lector, contribuiind la educarea acestuia în spiritul virtuţilor morale: adevăr, cinste, hărnicie, curaj, patriotism, politeţe, demnitate, toleranţă, milă. Investigând universul de cunoaştere al copilului, aspiraţiile acestuia, literatura pentru copii contribuie la modelarea caracterului, stimulează dorinţa de cunoaştere şi perfecţiune. Cu ajutorul textelor literare, copilul pătrunde într-o lume a ficţiunii, ceea ce-l ajută să îşi dezvolte imaginaţia, să-şi însuşească modalităţile de folosire a limbii, să exploreze lumea, să descopere noi civilizaţii.

Lecturați gratuit Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a şcolarului mic, autor Viorica Neculai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1246-4

Reflexia si refracția luminii. Aplicații, autor Prof. Lenuța Deleanu

Această lucrare metodico-științifică cuprinde o parte științifică, conform bibliografiei precizate, și o parte metodică, realizată de autor, raportată la studiul fizicii pentru nivel gimnazial. Este realizat dispozitivul experimental practic utilizat pentru observarea cu elevii a fenomenului de reflexie totală.

Lecturați gratuit Reflexia si refracția luminii. Aplicații, autor Prof. Lenuța Deleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-45-9
Editura Sfântul Ioan

Managementul comunicării verbale și nonverbale în sportul de performanță, autor Susana Gabriela Onaca

Consider că alegerea acestei teme m-a ajutat foarte mult în cariera mea de profesor antrenor de baschet. Am realizat că după fiecare meci, după fiecare conflict, după fiecare moment fericit, mai am de învățat despre felul în care trebuie să-mi perfecționez abilitatea de comunicare cu toți cei implicați în această activitate, în special cu sportivii. De aceea, un antrenor, bun pedagog și psiholog obține rezultate mai bune.
Deasemenea, se poate observa că foarte multe aspecte ale comunicării se regăsesc în viața noastră de zi cu zi, la locul de muncă în afara terenului de baschet, în cadrul familiei, acest lucru ajutându-mă pe mine să devin un om mai bun și să nu uit nicio secundă că înainte de a fi antrenor sunt educator și modelator de caractere.

Lecturați gratuit Managementul comunicării verbale și nonverbale în sportul de performanță, autor Susana Gabriela Onaca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1230-3

Rezolvarea ecuațiilor algebrice și a sistemelor de ecuații liniare în gimnaziu și liceu, autor Mihaela Fulea

Tema permite parcurgerea ei la toate clasele oricare ar fi nivelul de pregătire, permițând și tratarea diferențiată (lucrul cu elevii slab pregătiți și cu elevii cu performanțe).
Tema este generoasă și-mi permite perfecționarea continuă, putând să aprofundez noțiunile fundamentale învățate în timpul facultății și să pot aplica aceste noțiuni la nivel elementar elevilor de gimnaziu.

Lecturați gratuit Rezolvarea ecuațiilor algebrice și a sistemelor de ecuații liniare în gimnaziu și liceu, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1194-8

Managementul comunicării în unitatea de învățământ, autor Mihaela Fulea

O oportunitate de învăţare şi de maturizare o reprezintă însăşi conflictul. Predarea “temei de conflict” şi a abilităţilor de rezolvare a acesteia ajută oamenii să îşi asume responsabilitatea pentru sentimentele şi pentru comportamentul lor, contribuie la creşterea respectului de sine, îmbunătăţind totodată abilităţile sociale. Toate acestea conduc la crearea unui mediu pozitiv, apariţia unor şcoli mai sigure şi medii de sală de clasă mult mai cooperante.

Lecturați gratuit Managementul comunicării în unitatea de învățământ, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1193-1