Domenii | Autori

Arhiva

RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga


Lecturați gratuit RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3094-9

Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean


Using multimedia material in order to improve implicit grammar teaching draws learners’ attention to grammatical structures incontext and fosters accuracy of the output. The role of explicit instruction was not neglected either in this p iece of work. Besides the structure, of the tense, the meaning it conveys was also emphasized. Though aware of the above-mentioned limitations, the researcher intended to shed a upon this versatile and promising method for grammar teaching.

Lecturați gratuit Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-50-3

Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara Robea


Structuré en trois chapitres, cette étude veut exemplifier les divers types de texte et de discours avec un appui particulier sur la langue spécialisée, et proposer des activités pour leur exploitation en classe de FLE.

Lecturați gratuit Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara Robea

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3088-8

Învățăm să citim cuvinte, propoziții, texte. Culegere cu fișe de lectură. Clasa I, autor Rodica Daniela Vlad


Lecturați gratuit Învățăm să citim cuvinte, propoziții, texte. Culegere cu fișe de lectură. Clasa I, autor Rodica Daniela Vlad

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3080-2

Ghid legislativ pentru managerii şcolari. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. Consideraţii teoretice şi practice între nou *legea 40/2011 şi vechi *legea 53/2003, autor Mariana Vlad


Lecturați gratuit Ghid legislativ pentru managerii şcolari. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. Consideraţii teoretice şi practice între nou *legea 40/2011 şi vechi *legea 53/2003, autor Mariana Vlad

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3078-9

Tărâmul poveștilor – auxiliar pentru orele de lectură clasa a IV-a, autori Violeta Tulumis, Suzana Purice, Camelia Podaru


Lecturați gratuit Tărâmul poveștilor – auxiliar pentru orele de lectură clasa a IV-a, autori Violeta Tulumis, Suzana Purice, Camelia Podaru

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3079-6

Alteritatea lingvistică și dimensiunea pragmatică, autor Dana Pop


Această lucrare şi-a propus să discute noţiunea de alteritate din două perspective: cea pragmatică şi cea coşeriană. Comunicarea ca transmitere de informaţii, punctul de plecare al demersului nostru, nu este decât o dimensiune a comunicării de tip pragmatic, în pofida vocilor care neagă orice legătură între cele două tipuri de comunicaţie/comunicare prin limbaj (de exemplu Oswald Ducrot).

Lecturați gratuit Alteritatea lingvistică și dimensiunea pragmatică, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3076-5

Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop


Am încercat să surprindem, în această lucrare, cele două mari dimensiuni ale alterității, intersubiectivității, adică ale dialogului uman, și anume: dimensiunea sa filosofică și dimensiunea sa estetică, încheind cu o analiză pe text, pentru a dovedi că se poate vorbi despre dialog, relativ în toate aspectele existenței, de la primele gesturi de înțelegere și iubire, până la marile construcții artistice, care nu sunt, de altfel, decât o lecție de viață, povestită de oamenii care au revelația Adevărului și Iubirii.

Lecturați gratuit Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3075-8

A comparative approach of literature as presented in romanian textbooks. For highschool level, autor Anca-Roxana Plînge


During the last fifty years, English has emerged as the most sought-after language for foreign learners throughout the world. As the demand for effective English teaching has increased, the critical awareness of both teacher and trainee has heightened.
It is not surprising therefore, that the present mood in language teaching and testing is one of restlessness and continuous movement. Nothing could be healthier for a profession. Moreover, in no other profession would one find so many young, critical and enthusiastic practitioners. When elaborating texts, textbook writers have to take into account the requirements of the learning/ teaching reform in our country. At the same time, they must keep pace with international examination, such as TOEFL and Cambridge examinations, to ensure that standards are being met and that examinations develop in order to meet the changing needs of the candidates. Their task, therefore, is not an easy one, as they have not only to adopt different types of tests but also to adapt them to the specific conditions in our country.
This does not necessarily mean lack of originality, adaptation requiring both psychological and methodological research. To adopt international types of texts means reading everything that was published in the respective field and choosing the best solutions. To adapt these types of texts to the Romanian context is rather like adapting a classical play for the cinema. You need talent and hard work to do it properly.

Lecturați gratuit A comparative approach of literature as presented in romanian textbooks. For highschool level, autor Anca-Roxana Plînge

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3061-1

Valorificarea descrierilor de peisaje naturale în vederea dezvoltării exprimării orale, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica


Pornind de la cunoaşterea unor aspecte generale ce ţin de particularităţile dezvoltării proceselor şi capacităţilor psihice la vârsta şcolară mică şi mijlocie, ale dezvoltării proceselor senzoriale, percepţiei, reprezentărilor, memoriei, atenţiei, imaginaţiei, gândirii, limbajului, afectivităţii, deprinderilor şi intereselor, voinţei, precum şi de caracteristicile de personalitate ale copiilor, cadrul didactic pregăteşte terenul pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare.
Copii trebuie încurajaţi, stimulaţi pentru a înfăţişa verbal, într-o manieră liberă, impresiile, observaţiile, părerile, sentimentele, de modul cum se realizează comunicarea educator-educaţi depinzând nu numai eficienţa actului comunicaţional concret în care aceştia interacţionează, cât şi eficienţa pe termen lung, aceea de a forma competenţele comunicative ale elevilor.

Lecturați gratuit Valorificarea descrierilor de peisaje naturale în vederea dezvoltării exprimării orale, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3053-6

Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica


Experienţa activităţii didactice a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în special, are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din şcoală, în procesul relaţiei copil – copil, copil – învăţătoare, pe baza experienţei cognitive căpătate. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor de şcoală, copiii asimilează, îşi însuşesc forme de limbă privind dezvoltarea fonetică, vocabularul şi structura gramaticală.
Pentru educaţia limbajului şi a comunicării există premise psihologice favorabile încă de la o vârsta timpurie. Aceasta educaţie este necesară cel puţin începând cu etapa preşcolară (3-6/7 ani), iar apoi în primele clase de şcoala, pentru o bună utilizare a limbii în comunicare, în viaţa socială.
Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte, efortul nostru, al învăţătorilor, trebuie să fie suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor, a universului şi personalităţii lor, dar şi de pasiune pentru acceptarea noului, pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare conştientă a limbii.

Lecturați gratuit Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3052-9

Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă


Materialul de faţă încearcă să aducă în dezbatere modul în care eu, ca și cadru didactic am încercat să integrez TIC în activitatea mea la clasă.
Din punctul de vedere al cadrului didactic, am constatat că introducerea calculatorului în școală nu constituie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței învățării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru pentru noi, ca profesori cât și pentru elevi, un nou mod de concepere a instruirii și învățării, care îmbogățește sistemul activităților didactice pe care aceștia le desfășoară și prezintă importante valențe formative și informative.
Din punctul de vedere al profesorului am constatat că fiecare dintre noi, trebuie să facă predarea cât mai pe înţelesul tinerei generaţii, cât mai atractivă şi mai apropiată de practică, de aplicarea teoriei în practică. Şi nu putem face aceste lucruri fără o pregătire substanţială a noastră în a preda într-un limbaj cunoscut de ei şi folosit zilnic. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie o prioritate a tuturor factorilor de decizie astfel ca toţi elevii să beneficieze de o cât mai bună pregătire şi având la dispoziţie cele mai noi tehnologii.

Lecturați gratuit Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3070-3

Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu


Pedagogia orei de religie are ca scop privirea copilului către componenta numită ,,suflet” și orientarea vieții către Dumnezeu Care înseamnă iubire, adevăr, iertare, bunătate, milă, iar consilierea conduce omul către acea stare de bine și echilibru. Așadar, scopul comun ar fi binele omului, privit ca trinitate minte-trup-suflet.
Voi încerca să fac de altfel și o pledoarie pentru prezența orei de religie în curriculumul școlar, aceasta prin prisma faptului că omul contemporan are nevoie de o bună așezare axiologică în raport cu sine, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Ora de religie încearcă să ofere elevilor puncte de reper pentru viață, toate avându-și izvorul în creștinism. Pentru a aduce argumente pro orei de religie, este nevoie să facem și o analiză a lumii contemporane pentru a înțelege mai bine de ce omul are nevoie să cunoască măcar importanța valorilor moral etice și roadele aplicării lor în existența noastră cotidiană.

Lecturați gratuit Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3057-4

STEAM creativ, autor Adela Gabriela Mureșan


Lucrarea de față, un auxiliar curricular, prezintă idei de experimente realizate de elevi pasionați de științe în cadrul proiectului Erasmus
+ Challenge-Engage, Investigate, Act.
Materialele prezentate sunt o diseminare a activităților lunare realizate la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud, jud. BN sau în cadrul mobilităților la școlile partenere din Spania, Lituania, Polonia.

Lecturați gratuit STEAM creativ, autor Adela Gabriela Mureșan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3077-2

Auxiliar – caiet de lucru pentru micii matematicieni, autor Iulia Mihaela Stan


Lecturați gratuit Auxiliar – caiet de lucru pentru micii matematicieni, autor Iulia Mihaela Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3043-7

Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, autor Corina Ștefan


Această lucrare vizează analizarea uneia dintre părţile principale de propoziţie, deoarece, din punct de vedere gramatical, pune în dificultate pe mulţi vorbitori de limbă română. Am structurat informaţia aşa cum aş prezenta o lecţie. Am pus accent atât pe situaţiile aparte în care poate apărea subiectul, cât şi pe problemele de acord ale predicatului cu subiectul.

Lecturați gratuit Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, autor Corina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3065-9

Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan


În activitatea didactică, cadrului didactic îi revine sarcina să îmbine metodele tradiționale cu cele moderne în funcție de tipul lecției și obiectivele propuse. Este important ca și cadrul didactic să fie adeptul noutăților, să fie creativ, să fie flexibil în concepții și să se adapteze ușor la schimbările survenite.
Pe baza bibliografiei de specialitate, precum și a experienței didactice, această lucrare și-a propus prezentarea unor metode moderne de predare-învățare, care transformă actul didactic ineficient într-unul eficient, elevul fiind un participant activ la transformarea gândirii sale critice, a creativității, a vocabularului și a capacității sale de autoinstruire.

Lecturați gratuit Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3062-8

Language for Specific Purposes. The Language of the Law Concepts and Characteristics, autor Cătălina Daria Mărginean


The paper is an explanatory study designed to identify and examine the linguistic particularities of the English language of the law, irrespective of genre, grouping them under three generic characteristics: technicality, coherence and ritualism. In brief, it covers the two components that define it, that is, legal terminology and legal discourse. The selection of features in what concerns common-law terminology is largely based on previous works in the area of legal language, mainly those of David Mellinkoff and Peter Tiersma. With respect to legal discourse, the study is conducted upon excerpts taken from statutory instruments issued by the Parliament of the United Kingdom. However, the investigation closes with a brief account of legal argot which is the shade of colour in the neutral and opaque texture of the English language of the law.

Lecturați gratuit Language for Specific Purposes. The Language of the Law Concepts and Characteristics, autor Cătălina Daria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3054-3

Bună dimineața! Sursă de energie, pentru o zi bună!, autor Alexandra Murgu


Ce cuprinde cartea mea?
Câteva idei, gânduri așternute pe hârtie la ceas târziu, în noapte, când mintea fiecărui dascăl încă nu se odihnește, ci plănuiește cum să-și primească elevii, cum să-i facă să înțeleagă tainele lumii, cum să-i bucure.
Zilnic pornim la drum cu un mesaj specific alternativei step by step pe o foaie mare, cu litere vesele și cu imagini sugestive. Acesta este rolul de „a aprindeʺ o discuție. Elevii sunt nerăbdători când vine vorba de mesaj și de noutățile zilnice aduse de aceștia. Fiecare mesaj scris poate fi un punct de plecare pentru o activitate tematică sau interdisciplinară.
Mesajele propuse dau posibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră să „brodezeʺ în continuare sarcini de lucru diverse, plăcute și eficiente.
Așadar, dragi colegi, vă invit să folosiți mesajele propuse de mine pentru a vă ușura și eficientiza munca și pentru a înfrumuseța o zi, o activitate.

Lecturați gratuit Bună dimineața! Sursă de energie, pentru o zi bună!, autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3046-8

Pentru copilul meu: alternativa educațională Step by Step – în sprijinul profesorilor și al părinților – Ghid metodologic. Rolul alternativei Step by Step în dezvoltarea armonioasă a copilului, autor Alexandra Murgu, Maria Alice Chirac


Am realizat acest ghid, pe de o parte, din dorința de a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să predea în alternativa Step by Step și de a oferi câteva repere ale acestui model educațional, pe de altă parte, de a informa părinții că predarea la nivelul învățământului primar în sistemul alternativei Step by Step are un mare avantaj asupra dezvoltării personalității copilului, asupra formarii concepției de a învăța în mod activ cu accent pe cercetare, descoperire, formare de priceperi, deprinderi și abilități.
Alternativa Step by Step promovează, prin metodologia sa, inițiativa personală și consolidarea încrederii în sine, libertatea de gândire și expresie, accesul egal al copiilor la oportunitățile educaționale, respectul pentru ceilalți, respectul și aprecierea diferențelor.

Lecturați gratuit Pentru copilul meu: alternativa educațională Step by Step – în sprijinul profesorilor și al părinților – Ghid metodologic. Rolul alternativei Step by Step în dezvoltarea armonioasă a copilului, autor Alexandra Murgu, Maria Alice Chirac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3047-5

Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu


Lucrarea de faţă îşi propune analiza particularităţilor de limbaj specific literaturii şi filmului, înţelegerea punctelor de interferenţă dintre aceste modalităţi de comunicare artistică şi a manierei de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, se urmăreşte cultivarea şi dezvoltarea capacității elevilor de a recepta și interpreta un mesaj artistic (fie din domeniul literaturii, fie din cel a cinematografiei) folosind toate mijloacele de comunicare disponibile (cuvânt, sunet, imagine). De asemenea, lucrarea va cuprinde exemple de activități prin care cinematografia poate sprijini o mai bună percepere a operei literare. Nu în ultimul rând, vor fi trecute în revistă avantajele și dezavantajele folosirii ecranizărilor în procesul de predare a textelor literare.

Lecturați gratuit Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3055-0

Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica


Impactul comunicării copilului cu adultul se proiectează asupra raportului dintre elementele de structură ale inteligenţei, altfel spus asupra calităţii ei.
Conform tuturor studiilor psihologice privind comunicarea cu adultul, rezultă cum aceasta repercusionează asupra componentelor concrete ale inteligenţei, provocând modificări calitative ale raporturilor funcţionale la nivel de sistem cognitiv.
În corespondenţă cu concluzia formulată anterior, s-ar putea afirma că comunicarea cu adultul, cel puţin în primele trei perioade examinate, stimulează mai mult dezvoltarea acţiunilor intelectuale cu conţinut social, dezvoltă aplicarea aptitudinilor mintale în procesul de soluţionare a problemelor sociale.

Lecturați gratuit Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3016-1

Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu


Lecturați gratuit Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3019-2

Rebusuri noi dezlegăm, geografie învățăm, autor Daniela Chițescu


Această carte este un auxiliar în consolidarea noţiunilor de la disciplina Geografie, clasa a IV-a. Prin dezlegarea rebusurilor doresc să trezesc interesul şi dragostea copiilor pentru acest obiect.
Jocul inteligenței îl face pe micul participant ca prin rezolvarea diferitelor rebusuri școlare să se simtă şi el mai aproape de fraţii mai mari, de adulţi. În acelaşi timp însă, ineditul „joc” dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, memoria, atenţia, creativitatea, voinţa; poate fi folosit şi ca metodă- mijloc de învăţare şi evaluare sau procedeu în cadrul unei metode.
Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Folosit ca joc, face ca elevul să învețe de plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfășoară. Ca mijloc instructiv, rebusul, bine pregătit şi organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoștințelor şi la valorificarea lor creatoare. Este un mijloc de educaţie indirect.
Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului.

Lecturați gratuit Rebusuri noi dezlegăm, geografie învățăm, autor Daniela Chițescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3058-1

Ştiinţe. Rebusuri şcolare, autor Daniela Chițescu


Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Folosit ca joc, face ca elevul să înveţe de plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară. Ca mijloc instructiv, rebusul, bine pregătit şi organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. Este un mijloc de educaţie indirect.
Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului.
Pentru obţinerea acestor rezultate, învăţătorul trebuie să fie un mare „meşter” în a şti când, cum, unde poate fi folosit rebusul şi, mai ales, să fie un „creator” de astfel de jocuri, pentru care copiii, de orice vârstă şcolară, au o mare satisfacţie când reuşesc să le rezolve, folosindu-şi toate cunoştinţele căpătate în şcoală, ca şi cele din cultura generală.

Lecturați gratuit Ştiinţe. Rebusuri şcolare, autor Daniela Chițescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3004-8

Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu


Practica limbii literare impune respectarea unor norme unanim recunoscute şi acceptate.
Orice încălcare a acestor norme constituie o abatere de ordin lingvistic. Învăţarea limbii este în acelaşi timp libertate şi constrângere. Libertate pentru că ea permite fiecăruia să se exprime, să se afirme, să înţeleagă lumea şi pe ceilalţi oameni, şi este constrângere fiindcă, pentru a comunica ea obligă pe emiţător şi pe receptor să respecte reguli şi norme. De aici organizarea studiului limbii în jurul a două tipuri fundamentale de activitate didactică: exersarea comunicării şi studiul sistematic al comportamentelor limbii, într-o viziune globală de independenţă şi de echilibru.

Lecturați gratuit Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3039-0

Tehnici diversificate de înțelegere și de interpretare a textelor cu caracter patriotic din ciclul gimnazial – aplicație pe textul liric -, autor Nicoleta Cărăușu


Azi, mai mult decât oricând, țara e pândită de pericole mai mult sau mai puțin perceptibile. Griji, probleme de naturi diferite ne împovărează cumplit, încât se așează pe sufletul nostru o zgură (nedeslușită) a indiferenței, a autosuficienței, a înstrăinării.
Problema patriotismului este amplă și acută în zilele noastre. În iureșul evenimentelor social-politice, abia dacă ne putem înțelege pe noi înșine, dacă ne „vedem” ca entitate distinctă pe noi înșine, darămite să ne mai înțelegem ca făcând parte indisolubilă din marele și sfântul concept, Patrie. Pentru Patrie au murit strămoși, pentru neatârnarea țării noastre au fost nopți nedormite, jertfe necunoscute.
Departe de a aluneca în naționalism ori xenofobie, studiul de față își propune o evidențiere, pe înțelesul elevilor de gimnaziu, a ceea ce înseamnă simțire românească, identificarea propriei persoane cu destinul țării.

Lecturați gratuit Tehnici diversificate de înțelegere și de interpretare a textelor cu caracter patriotic din ciclul gimnazial – aplicație pe textul liric -, autor Nicoleta Cărăușu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3028-4

Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu


Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XX, utopiile şi distopiile pure încep să fie tot mai rare. Exegeții se împart în două categorii: o parte care declară 1984 al lui Orwell drept ultima distopie pură ce aplică performanţa estetică – o capodoperă literară şi, de cealaltă parte, cercetătorii care consideră aberantă această afirmaţie şi care fac distincție netă între criteriile estetice, criteriile tematice şi cele ideologice.
Care sunt particularităţile scriiturii lui Ismail Kadare, prin ce se distinge de restul construcţiilor sau deconstrucțiilor imaginare şi de ce și prin ce poate fi considerată „un fenomen literar“, contituie subiectul lucrării de față.

Lecturați gratuit Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3027-7

Educația ecologică în cadrul activităților din grădiniță, autor Mădălina Alexandra Grecu


Scopul educaţiei ecologice trebuie să fie cel de a pregăti tineretul pentru viaţa de mâine în spiritul respectului absolut pentru valorile naturii, ale culturii naţionale şi universale, fiind parte componentă a educaţiei morale. În acest scop învaţamântului îi revine un rol tot mai important în educarea tineretului, căruia trebuie să i se imprime o gândire ecologică despre lume.
Educaţia ecologică, aşa cum oamenii de ştiinţă susţin, poate fi abordată de la vârste fragede, la care trebuie să participe factori educativi cu multă responsabilitate.
Viaţa, practica pedagogică demonstrează că educaţia copiilor trebuie să fie rodul preocupării şi eforturilor întregii societăţi.

Lecturați gratuit Educația ecologică în cadrul activităților din grădiniță, autor Mădălina Alexandra Grecu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3005-5

L’enseignement / apprentissage du vocabulaire à l’aide des expressions figées, autor Livia Emilia Păvălaşcu


Le thème abordé répond au besoin des élèves de connaȋtre et de parler le « vrai » français et non de réaliser une traduction littérale du roumain en franҫais. On connaȋt le fait que les élèves ont parfois besoin de moments de détente pour ne plus voir la classe comme un lieu où les professeurs les surchargent avec des notions qu’ils doivent assimiler. Dans ce but on doit mettre en valeur le sens des expressions et l’histoire de leur formation, ce qui va provoquer la joie des élèves, en leur éveillant en même temps l’attention. L’intérêt que l’auteur de ce mémoire a manifesté concernant les expressions du français pendant les études supérieures tout comme l’expérience didactique accumulée jusqu’à présent l’ont déterminé à s’arrêter sur ce sujet pour valoriser en classe un aspect du vocabulaire qui aide les élèves à apprendre plus facilement et aussi pour réaliser une recherche approfondie d’un fait de langue qu’on ignore généralement.

Lecturați gratuit L’enseignement / apprentissage du vocabulaire à l’aide des expressions figées, autor Livia Emilia Păvălaşcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3009-3

Figement et défigement dans l’œuvre de San-Antonio – Difficultés de traduction en roumain – , autor Livia Emilia Păvălaşcu


La traduction de l’œuvre de San-Antonio est un véritable exercice de style parce que cet écrivain offre au traducteur roumain l’occasion d’exploiter au maximum l’expressivité de sa langue maternelle, en cherchant le meilleur argot, la meilleure expression idiomatique correspondante en roumain, le calembour convenable afin de rendre en roumain le sens visé par San-Antonio, l’effet humoristique et le ton ironique en même temps. On se pose la question dans quelle mesure les traducteurs ont réussi à rendre en roumain le naturel de la langue de San-Antonio.

Lecturați gratuit Figement et défigement dans l’œuvre de San-Antonio – Difficultés de traduction en roumain – , autor Livia Emilia Păvălaşcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3010-9

Rolul consilierului/psihologului şcolar în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă. Realităţi şi perspective, autor Marilena Hațegan-Comșa


Motivele care conduc la abandonarea şcolii sunt multiple şi nu ţin numai de „persoana elevului” ci şi de mediul în care trăieşte şi relaţionează. Fiecare specialist şi aici mă refer la educator/învăţător, profesor/diriginte, psiholog, sau asistent social, mediator şcolar, consilier şcolar are un rol şi poate interveni ferm, cu mijloace pe măsură în prevenirea şi diminuarea acestui fenomen.

Lecturați gratuit Rolul consilierului/psihologului şcolar în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă. Realităţi şi perspective, autor Marilena Hațegan-Comșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2991-2