Domenii | Autori

Managementul comunicării în unitatea de învățământ, autor Mihaela Fulea

O oportunitate de învăţare şi de maturizare o reprezintă însăşi conflictul. Predarea “temei de conflict” şi a abilităţilor de rezolvare a acesteia ajută oamenii să îşi asume responsabilitatea pentru sentimentele şi pentru comportamentul lor, contribuie la creşterea respectului de sine, îmbunătăţind totodată abilităţile sociale. Toate acestea conduc la crearea unui mediu pozitiv, apariţia unor şcoli mai sigure şi medii de sală de clasă mult mai cooperante.

Lecturați gratuit Managementul comunicării în unitatea de învățământ, autor Mihaela Fulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1193-1

Strategii didactice de formare a deprinderilor muzicale ritmice la vârsta preşcolară, autor Ingrid Iulia Rădulescu

Înainte de a putea explica şi înţelege muzica, trebuie asimilată o mare bogăţie de impresii, de trăiri afective intense, care să constituie ulterior o bază solidă şi pentru abordarea teoretică a muzicii.
Treptat, prin analiză dirijată, copilul devine conştient de diferitele componente ale fenomenului muzical, învaţă să le distingă, să le deosebească, să le stăpânească.
Factor de mişcare şi dinamism al artei muzicale, ritmul este unul din principalele mijloace de expresie muzicală. Fiind legat intrinsec de mişcare, acesta ocupă un loc esenţial în viaţa copilului preşcolar.

Lecturați gratuit Strategii didactice de formare a deprinderilor muzicale ritmice la vârsta preşcolară, autor Ingrid Iulia Rădulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1218-1

Dezvoltarea creativităţii elevilor din gimnaziu prin compunerile şcolare, autor Loredana Munteanu

În experienţa didactică, într-o şcoală din mediul rural, am identificat mai multe cauze care conduc la o percepţie negativă a compunerilor. În primul rând, menţionez vocabularul sărac şi limbajul lipsit de expresivitate al multora dintre elevi. În al doilea rând, unii întâmpină dificultăţi în a se exprima, în a-şi închega ideile, chiar dacă deţin cunoştinţele teoretice pe care trebuie să le utilizeze într-un text. Apare astfel o barieră între informaţie şi învelişul propriu pe care elevul trebuie să-l creeze. În al treilea rând, am observat dificultăţi în receptarea textului la prima vedere. Toate acestea sunt consecinţele unui cumul de factori: lectură deficitară, mediul familial antagonic şcolii şi ideii de a citi, mediul social (o societate în care oamenii de cultură nu sunt promovaţi nu instigă la culturalizare), preocupările adolescentine (jocurile pe calculator care ocupă mult din timpul liber al elevului şi care, deşi stimulează imaginaţia prin lumile virtuale create, conduc la interiorizare şi la blocaje de exprimare).
În această ordine de idei, propun un demers didactic care să îmbunătăţeacă performanţele elevilor în elaborarea compunerilor prevăzute de programa şcolară şi de cea pentru Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor din gimnaziu prin compunerile şcolare, autor Loredana Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1214-3

Dezvoltarea forţei cu ajutorul aparatelor didactice moderne şi tradiţionale în lecţia de educaţie fizică, la nivel liceal (Erőfejlesztés hagyományos és új sportszerekkel a testnevelés órán a középiskolai oktatásban), autor Borbély Botond

Mens sana in corpore sano latin közmondás. Jelentése „Ép testben ép lélek”. Szatírák 10, 356: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Azért kellene imádkozni, hogy ép testben ép lélek legyen.
Juvenalis római költő eredetileg azokat a római polgárokat kívánta ostorozni, akik ostoba imádságokkal és kérésekkel fordultak isteneikhez. Úgy gondolta, hogy imádkozni legfeljebb testi és szellemi épségért érdemes. Mens sana in corpore sano értelme csak az imák és panaszok tartalmával és értelmével összefüggésben érthető teljesen. Szatirikusként nem azt állította tehát, hogy kizárólag egészséges testben lakhat egészséges lélek, hanem azt, hogy ez kívánatos lenne, mert gyakran találkozott ennek ellenkezőjével.

Lecturați gratuit Dezvoltarea forţei cu ajutorul aparatelor didactice moderne şi tradiţionale în lecţia de educaţie fizică, la nivel liceal (Erőfejlesztés hagyományos és új sportszerekkel a testnevelés órán a középiskolai oktatásban), autor Borbély Botond

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1188-7

Știința fericirii. Aplicații ale Psihologiei Pozitive în educație și consiliere, autor Otilia Mitrache

Un review din 2000 al Psychology Today semnalează faptul că în ultimele decenii au fost publicate aproximativ 1.000.000 de articole cu bine-cunoscutele cuvinte-cheie depresie și anxietate și doar 500 despre fericire. „Cred că este un drept din naştere al psihologului să exploreze optimismul, iubirea, perseverenţa, responsabilitatea, altruismul, toleranţa”, spunea atunci Martin Seligman şi cu siguranţă valenţele în cercetare au început să se schimbe în ultimii 10 ani.
… Ştiinţa fericirii – Sheldon&King (2001)- sau Psihologia pozitivă este studiul ştiinţific al puterilor şi virtuţilor umane. Scopul fundamental al acestei abordări este acela de a spori experienţele noastre pozitive prin descoperirea și folosirea propriilor puteri și virtuți de caracter.

Lecturați gratuit Știința fericirii. Aplicații ale Psihologiei Pozitive în educație și consiliere, autor Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1189-4

Probleme rezolvabile cu operaţiile de bază în clasele primare, autor Dimény Mónika

În această profesiune este foarte important să iubim ceea ce facem şi să iubească şi cei care sunt în grija noastră.
În prima parte a lucrării prezint noțiunile de bază legate de tema lucrării, operaţiile de bază, definiţiile acestora, proprietăţile operaţiilor, aprofundarea acestora.
În a doua parte a lucrării compar manualele alternative valabile, acord atenţie introducerii operaţiilor, tiipurilor de exerciţii şi problemelor stabilite pentru aprofundarea lor. În cursul cercetării am observat că în clasa I. trebuie să realizăm o muncă migăloasă cu privire la adunarea şi scăderea numerelor naturale.

Lecturați gratuit Probleme rezolvabile cu operaţiile de bază în clasele primare, autor Dimény Mónika

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1147-4

Familii sumabile în spaţii Banach, autor prof. Lungescu Violeta-Cristina

În această lucrare voi prezenta noțiunea generală de familie sumabilă și problemele legate de ea, mai întâi în grupuri topologice,apoi în spații Banach și în încheiere în corpul al numerelor reale.
Deși titlul lucrării se referă la familii în spații Banach, pentru o mai mare generalitate și pentru a o putea prezenta, în paralel, și noțiunea de familie multiplicabilă, voi considera mai întâi cazul familiilor de grupuri topologice.

Lecturați gratuit Familii sumabile în spaţii Banach, autor prof. Lungescu Violeta-Cristina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1187-0

Psihologia procesului de creaţie artistică. O abordare cognitivistă, autor Ozana Budau Tunyagi

Lucrarea discută aspecte ale psihologiei creației artistice, abordând concepte cheie ale paradigmei cognitiviste, postcognitiviste, postmoderne ale teatrului contemporan, precum: mecanisme psihologice ale deconstrucției prezenței-absenței actorului, modificări psihologice care acompaniază prezenţa virtuală în scenă şi aspecte ale interpretării actoriceşti în teatrul video, teatrul virtual.

Lecturați gratuit Psihologia procesului de creaţie artistică. O abordare cognitivistă, autor Ozana Budau Tunyagi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1154-2

Capodoperele pentru vioară în creația compozitorului Ludwig van Beethoven, autor Diana-Corina Gaspar

În această lucrare voi încerca să sistematizez informațiile existente despre Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, Sonatele pentru vioară și pian și Romanțele compozitorului Ludwig van Beethoven, cu gândul că acest compozitor ne-a lăsat un tezaur nemaipomenit de capodopere, de care ar trebui să ne bucurăm la maxim.
Caracterul acestor lucrări pline de lirism, de sentimente și de entuziasm conțin toate elementele tehnice și expresive pe care un absolvent de master în muzică ar trebui să le fi acumulat în acești ani de studiu, adăugarea lor în repertoriu fiind indispensabilă pentru dezvoltarea unui violonist, atât solist cât și orchestrant sau membru al unui ansamblu cameral.

Lecturați gratuit Capodoperele pentru vioară în creația compozitorului Ludwig van Beethoven, autor Diana-Corina Gaspar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1151-1

Politeness Strategies, autor Roxana Moisescu

This paper reports a study on the politeness strategies used by native speakers of English, Americans and non-native speakers, Romanians. The paper has three aims:
• To discover similarities and differences in politeness strategies between American English speakers and Romanian speakers;
• To provide evidence for or against the idea that, in understanding the strategies of politeness resulted from a multicultural interaction, one has to be aware of factors such as the subjectivity of perception, of the communication management, and the cultural background of the persons involved in such an act;
• To reveal differences of social values between the two groups.

Lecturați gratuit Politeness Strategies, autor Roxana Moisescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1153-5

Școala de la Târgoviște – Romanul și jurnalul la Radu Petrescu, autor Roxana Moisescu

Punctul de plecare al lucrării de față îl reprezintă reluarea conceptelor de canon (din perspectiva lui H. Bloom) și teorie a genurilor (în viziunea lui Schaeffer, G. Genette, Tz. Todorov) pentru a reliefa de-canonizarea genului romanului sau intersecția dintre cele două genuri, romanul și jurnalul la Radu Petrescu, care se regăsește ca reprezentant al Școlii de la Târgoviște.

Lecturați gratuit Școala de la Târgoviște – Romanul și jurnalul la Radu Petrescu, autor Roxana Moisescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1152-8

Educație, sănătate, hrană și credință în misiune, autor Teodora Cojan

Această carte este dedicată tuturor misionarilor pe care am avut onoarea de a-i întâlni și care au lăsat o amprentă puternică asupra mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească pentru mărturia voastră deosebită, iar pe cei pe care i-a chemat la sine să-i facă părtași ai fericirii sale veșnice!

Lecturați gratuit Educație, sănătate, hrană și credință în misiune, autor Teodora Cojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1168-9

Maikona – Deșertul viu, autor Teodora Cojan

Am avut privilegiul să lucrez alături de echipa misionară din Maikona și pentru acest lucru voi purta mereu o recunoștință profundă față de membrii ei și în mod special față de pr. Eugen, care m-a primit în echipa lui și mi-a oferit șansa de a lucra în diferite domenii, pentru că a împărtășit atât de deschis experiența și cunoștințele lui care m-au ajutat mult să înțeleg și să mă integrez în acel mediu.
Kenya, Maikona, sunt nume cunoscute pentru cei din Moldova și din alte părți ale țării noastre, deoarece din 2002 misiunea din Maikona se află sub administrația preoților Fidei Donum ai diecezei de Iași, iar activitatea misionarilor a fost mediatizată cu ocazia unor evenimente: concerte, simpozioane, întâlniri ale tinerilor; prin articole sau emisiuni.

Lecturați gratuit Maikona – Deșertul viu, autor Teodora Cojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1167-2

Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Primul război mondial a constituit un moment de cotitură în istoria României, încheindu-se cu Marea Unire, care a refăcut ţara în graniţele ei fireşti. Experienţa războiului a modificat profund mentalităţile şi a impus, implicit, un nou mod de a crea şi recepta arta.
Perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă un moment de referinţă în evoluţia prozei româneşti, atât prin lărgirea ariei tematice, prin cuprinderea unor mai variate medii sociale, cât şi prin diversificarea formelor de expresie epică, a mentalităţilor narative.

Lecturați gratuit Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1107-8

Inegalități, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea aduce în atenţia cititorului inegalităţi remarcabile şi tehnici cu aplicabilitate largă în abordarea problemelor de acest tip. Ea poate fi un suport pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri sau examene şcolare şi urmăreşte ca elevii să capete o deschidere cât mai largă spre studiul sistematic al inegalităţilor şi inecuaţiilor. Marea majoritate a aplicaţiilor sunt probleme propuse la olimpiadele de matematică sau apărute în reviste de specialitate şi sunt utile din punct de vedere metodologic pentru că rezolvarea acestora implică folosirea de strategii variate şi raţionamente fine. Ȋn egală măsură poate fi folosită ca îndrumar pentru cadrele didactice aflate la început de drum.

Referent: Prof. Mirela Grigore

Lecturați gratuit Inegalități, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1164-1

Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Problematica inegalităţilor şi inecuaţiilor se regăseşte în programele şcolare de gimnaziu şi liceu încă din clasa a V-a, când elevii învaţă despre compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor
naturale.
Încă de la început profesorul urmăreşte să dezvolte la elevi operaţii mentale fundamentale precum analiza, comparaţia, sinteza, abstractizarea şi generalizarea ce vor fi folosite ulterior pentru demonstrarea unor inegalităţi şi rezolvarea unor inecuaţii complexe în care elevul va trebui să îmbine diferite ipoteze şi, prin raţionamente logice, să descopere soluţia, realizându-se în acest caz o unitate dialectică între formativ şi informativ.

Lecturați gratuit Inecuaţii, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1163-4

Măsuri reale – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Această lucrare are drept scop prezentarea principalelor rezultate din teoria măsurilor reale, necesare dezvoltării unor capitole de bază din analiza funcţională, teoria probabilităţilor, analiză numerică, ecuaţii diferenţiale, etc. Un rezultat important în teoria măsurilor reale (dar şi în analiza matematică) este teorema de reprezentare a lui Radon-Nikodym.

Lecturați gratuit Măsuri reale – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1162-7

Topologie pe spaţii de măsuri – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Spaţiile de măsuri, pe lângă importanţa lor ca spaţii topologice cu structură separată, sunt importante pentru că reprezintăcadrul în care se pot scufunda spaţiile de funcţii măsurabile.
Astfel, proprietăţi remarcabile ale unor spaţii de funcţii vor putea fi studiate cu ajutorul spaţiilor de măsuri. Pe de altă parte, spaţiile de măsuri sunt deosebit de importante ca şi spaţii topologice, rezultatele obţinute prin studiul acestora putând fi aplicate în studiul topologiilor pe spaţii de funcţii.

Lecturați gratuit Topologie pe spaţii de măsuri – lucrare ştiinţifică, autor Alina Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1161-0

Depășește ușor anxietatea!, autor Otilia Mitrache

„Depășește ușor anxietatea!” este o carte practică scrisă pentru educarea și ghidarea copiilor și părinților în folosirea tehnicilor cognitiv-comportamentale, cele mai eficiente în tratarea tulburărilor de anxietate.
Angajantă și ușor de parcurs, această carte educă, motivează și capacitează copiii și părinții pentru depășirea anxietății.
Copiii de 5-12 ani și peste aceste interval de vârstă, cât și părinții lor vor înțelege ce este anxietatea, de unde vin stările pe care le trăim atunci când suntem anxioși și ce putem face pentru a depăși aceste stări supărătoare.
Cartea conține un jurnal-ghid atractiv care urmează principiile abordării cognitiv-comportamentale a copilului anxios. Acesta poate fi un suport bun în consilierea psihologică și psihopedagogică. Există multiple dovezi care arată că faptul în sine de a scrie despre teamă poate reduce efectele anxietății la copii (Harvard Health Publications).

Lecturați gratuit Depășește ușor anxietatea!, autor Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1160-3

Tehnici de rezolvare a problemelor în învăţământul primar, autor Eliza Gabriela Frățilă

Rezolvarea problemelor este una dintre modalităţile cele mai productive pentru a realiza noua misiune a şcolii în general, şi a ciclului primar în special. Dar punerea în practică a unor astfel de idei este destul de dificilă. În primul rând, deoarece conţinuturile prin care se exprimă problemele s-au schimbat. Apoi intervine şi faptul că noua viziune despre educaţie şi formare subliniază necesitatea participării active a elevilor în formarea şi construirea propriile repere care să îi ajute la realizarea învăţării continue.

Lecturați gratuit Tehnici de rezolvare a problemelor în învăţământul primar, autor Eliza Gabriela Frățilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1119-1

O perspectivă psihologică asupra agresivității și managementul conflictelor. Lucrare științifică, autor Eliza Gabriela Frățilă

Această lucrare încercă să definească şi să explice comportamentul agresiv în contextul interacţiunilor sociale. Conflictul nu este în mod necesar negativ, însă nu reprezintă neapărat nici un fenomen pozitiv.
Fără îndoială, conflictul poate în mod irevocabil să separe oameni şi naţiuni. Pe de altă parte, există un alt aspect sau efect al conflictului şi anume potenţialul de a genera calităţi. În aceste condiţii, ar trebui să căutăm, chiar să provocăm conflictul, pentru a putea beneficia de oportunităţile sale constructive.

Lecturați gratuit O perspectivă psihologică asupra agresivității și managementul conflictelor. Lucrare științifică, autor Eliza Gabriela Frățilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1118-4

Integrating Skills Through Films. Film As the English Classroom. Practical Considerations, author Roxana Săvulescu

This e-book is intended as a neatly structured presentation of the main techniques and activities a teacher can employ when using film in class; hence its practical nature, also found in the final experimental section. Last but not least, the whole paper itself is by no means an analysis of film or any of the listed titles; it only uses film as an inexhaustible re(source) of the English language to be exploited in the classroom, in order to enhance students’ learning experiences.

Lecturați gratuit Integrating Skills Through Films. Film As the English Classroom. Practical Considerations, author Roxana Săvulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1131-3

Integrating Skills Through Films. Film in the English Classroom. Theoretical Background, author Roxana Săvulescu

Though not new, the use of video, films and DVDs in the English classroom has only recently started to gain field. Not long ago, a teacher would list the following ingredients of a perfect lesson – engaging topic, natural flow of activities, integrated skills, pair and group work, and above all ‘listening’ as a ‘must have’. How about now? Would they give the same answer? Or would they add anything else to the list? Definitely yes. It seems that video has been a solid addition to the perfect English lesson menu lately.

Lecturați gratuit Integrating Skills Through Films. Film in the English Classroom. Theoretical Background, author Roxana Săvulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1130-6

Didactica limbajului în colective de elevi cu preponderență romă, autor Ana-Maria Daniela Ganea

Îmi propun să evidențiez importanța cunoașterii și utilizării limbii române în grădinița de copii prin activități de educarea limbajului. De asemenea am în vedere dezvoltarea de atitudini pozitive intre copiii romi și cei ne-romi,precum și combaterea discriminării romilor, ceea ce reprezintă o mare provocare, deoarece aceștia întotdeauna au fost considerați drept un popor minoritar și au constituit ținta constantă a unor prejudecăți și obiectul unor puternice stereotipuri negative.
Într-un capitol destul de vast voi descrie perioada de preșcolaritate, deoarece acesta este una dintre cele mai importante perioade din viața copilului, pentru că atunci preșcolarul își dezvoltă un bagaj uluitor de cunoștințe, priceperi, deprinderi.

Lecturați gratuit Didactica limbajului în colective de elevi cu preponderență romă, autor Ana-Maria Daniela Ganea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1122-1

Competenţa de lectură sau… drumul spre cunoaştere, autor Daniela-Maria Crişan

Scopul lecturii în perioada şcolarităţii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumos şi în viitor să poată continua procesul de învăţare în orice fază a existenţei sale. Pentru a putea realiza aceste deziderate, lecţia de limba şi literatura română trebuie construită după o strategie care respectă logica educaţională şi se bazează pe principiile educaţionale, producând în final efecte formative asupra elevului.

Lecturați gratuit Competenţa de lectură sau… drumul spre cunoaştere, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1120-7

Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Deşi problema asupra căreia ne-am oprit a fost şi este larg cercetată în literatura de specialitate, unele aspecte ale ei continuă să rămână încă nelimpezite: locul subiectului în structura enunţului şi în relaţiile sale cu predicatul, trăsăturile semantice ale subiectului, modalităţile sale de realizare structurală la nivelul propoziţiei şi la cel al frazei, tipurile de subiect etc.
La baza alegerii acestei teme a stat faptul că problema subiectului este una actuală, prezentând un interes ştiinţific pentru lingvistica românească.

Lecturați gratuit Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1128-3

Alice Voinescu – Jurnalul unei vieți trăite ”cu mănuși”, autor Claudia Emilia Păun

Un gen al solitudinii, al vieții trăite printre rânduri, al stărilor uneori induse tocmai de sentimentul libertății totale din fața colii albe, jurnalul cucerește în continuare publicul românesc și nu numai. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să tratăm în lucrarea de față, jurnalul voluminos, atât la propriu cât și la figurat, al profesoarei și al misterioasei doamne Alice Voinescu.

Lecturați gratuit Alice Voinescu – Jurnalul unei vieți trăite ”cu mănuși”, autor Claudia Emilia Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1127-6

Jurnaliștii pricepuți la toate. Cum se nasc pseudo-liderii de opinie, autor Alexandra Daniela Codreanu

Am abordat în studiul de caz jurnalistul Mircea Badea, un exemplu de jurnalist care este apreciat şi urmărit de foarte multe persoane şi care se bucura de succes. Este el un lider de opinie ori un pseudo-lider de opinie? Eu am considerat că este un pseudo-lider de opinie şi am argumentat corespunzător.
Formatorii de opinie ai mass-mediei deţin arme intelectuale inimaginabile cu ajutorul cărora pot manipula şi influenţa opinia publică şi pot dărâma instituţii ale statului, de aceea este extrem de important ca aceste aptitudini şi înclinaţii să fie studiate atent, pentru a putea descoperi falșii lideri de opinie.

Lecturați gratuit Jurnaliștii pricepuți la toate. Cum se nasc pseudo-liderii de opinie, autor Alexandra Daniela Codreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1125-2

Hegemonia Thebei în Grecia (371 – 362 a.Chr.), autor Laura Vădeanu

Cel mai important moment al secolului al IV-lea l-a constat ridicarea unei noi cetăți, Theba. Prin puterea, iscusința și îndemânarea unui comandant priceput, Epaminondas, Theba a devenit într-o perioadă destul de scurtă o mare putere în Grecia. Cu pași mărunți, Theba și-a impus hegemonia după anul 371 a. Chr., după bătălia de la Leuctra, în care Epaminondas și-a demonstrat ingeniozitatea prin aplicarea unei noi tactici militare, nemaiîntâlnite până atunci.
Prin dispunerea pe aripa stângă a celor mai bune trupe ale sale, și nu pe cea dreaptă, cum se procedase până atunci, cu o adâncime de 80 de oameni, această falangă compactă, i-a permis să distrugă liniile inamice, spartane exact acolo unde au fost plasate cele mai bune trupe. Cleombrotos și lacedemonienii au fost surprinși și înfrânți, aproape umiliți. Presiunea formată prin adâncirea falangei a însemnat cu alte cuvinte călcarea în picioare a spartanilor. Având în vedere și lungimea suliței hoplite exista posibilitatea ca inamicul să fie înjunghiat din primul rând.
Deși această tactică a lui Epaminondas a fost repetată, în mai multe rânduri, spartanii și aliații săi au continuat să fie învinși, ei neînvățând practic din experiențele anterioare de pe câmpul de luptă. Lucrarea de față are ca scop descrierea noii tactici și proceduri militare, folosită pentru prima dată în istorie pe câmpul de luptă din apropierea Leuctrei.

Lecturați gratuit Hegemonia Thebei în Grecia (371 – 362 a.Chr.), autor Laura Vădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1136-8

Marea Epidemie de Ciumă de la Atena din perioada Războiului Peloponesiac, autor Laura Vădeanu

Lucrarea de față nu are ca scop descrierea Războiului Peloponesiac, pornind de la cauze și analizând toți pașii în desfășurarea sa. Acest lucru a fost făcut cu mare iscusință de către istoricul antic Tucydides, care a lăsat în urmă o lucrare de mare valoare istorică. Eu voi analiza doar trei ani importanți de la începutul acestui război, anii epidemiei de ciumă. Mulți autori, printre care mari profesori de la universități de renume din întreaga lume (Oxford, Yale, Cambridge), au încercat să dezbată o problemă importantă a acelei perioade: dacă epidemia de la Atena a fost sau nu ciumă, așa cum s-a crezut în toți acești ani, sau nu.

Lecturați gratuit Marea Epidemie de Ciumă de la Atena din perioada Războiului Peloponesiac, autor Laura Vădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1135-1

Modelul jucătorului de fotbal junior “C”. Criterii de selecție, medode și mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice, autor Radu-Nicolae Danciu

Promovarea pe verticală reprezintă trecerea într-o grupă de vârstă şi valoare superioară. Ea trebuie să fie obiectivă şi cu tot mai multă exigenţă pe măsura valorii şi evoluţiei biologice, specifice fiecărui palier.
La sfârşitul stadiului I, selecţionabilii (de 14 ani) sunt supuşi selecţiei iniţiale (pentru juniori ”C”), după sistemul elaborat de F.R.F., completat eventual de antrenorii interesaţi cu probe şi norme care să le satisfacă obiectivele propuse. Rezultatele obţinute pot fi echivalate în puncte pe baza tabelelor de evaluare.
Trecând în stadiul II procesul de pregătire începe cu selecţia, în urma căreia, pe date numerice şi de calitate, unităţile sportive cu profil de fotbal îşi pot elabora obiectivele generale şi pe componente de antrenament, precum şi mijloacele de realizare corespunzătoare vârstei, dar mai ales a evoluţiei biologice a juniorilor.
Remarcând faptul că această perioadă corespunde adolescenţei, va impune din partea antrenorilor (cu experienţă în munca cu adolescenţii)o activitate atentă, diversificată educaţional, păstrând în permanenţă legătura cu familia şi şcoala. Antrenorilor nu trebuie să le rămână indiferent “antrenamentul invizibil” care cuprinde calitatea “cercurilor” frecventate de juniorii lor, programul zilnic, alimentaţia, odihna etc. Începând cu stadiul II (juniori ”C”), majoritatea obiectivelor propuse nu pot fi îndeplinite decât prin selectarea şi propunerea unor “modele”, pentru aproape toate componentele antrenamentului, particulare pentru fiecare eşalon de vârstă şi valoare sportivă.

Lecturați gratuit Modelul jucătorului de fotbal junior “C”. Criterii de selecție, medode și mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice, autor Radu-Nicolae Danciu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1117-7

Predarea-învăţarea integrate în învăţământul primar, autor Lăcrămioara Bechir-Meclea

Din experienţa la clasă şi din discuţiile cu colegii în cadrul reuniunilor la nivel local şi judeţean, am învăţat că orice schimbare are un efect major asupra elevilor. Schimbările determinate de necesitatea adaptării la o societate aflată într-o perioadă de evoluţie extrem de rapidă, trebuie înţelese şi aplicate. Numai aşa învăţămâtul devine o corabie solidă, care transportă fiecare copil prin ape cât mai liniştite, peisaje cât mai frumoase, într-o atmosferă relaxată şi lipsită de monotonie, către ţărmul dorit şi potrivit fiecăruia dintre ei, iar integrarea lor în colective să fie cât mai uşoară, atât pe traseu, cât şi după debarcare.

Lecturați gratuit Predarea-învăţarea integrate în învăţământul primar, autor Lăcrămioara Bechir-Meclea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1113-9