Domenii | Autori

Arhiva

Ghid metodic de educaţie rutieră, autori Tamara Veronica Japalela, Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Visul fiecărui copil este să împlinească mai repede 18 ani şi să îşi ia permisul de conducere. Conştientizarea lui, încă de când este elev, asupra principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave, îl va face să fie un şofer mai responsabil atunci când va obţine permisul de conducere.
Scopul activităților de educație rutieră este prevenirea vătămării copiilor și adolescenților prin accident rutier, prin formarea abilităților, competențelor și comportamentului rutier.

Lecturați gratuit Ghid metodic de educaţie rutieră, autori Tamara Veronica Japalela,
Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3791-7

Managementul clasei de elevi, autori Tamara Veronica Japalela, Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Contribuția învățătorului /dirigintelui este hotărâtoare prin modul în care ştie să organizeze şi să stimuleze dorința şi ambiția elevilor de a-şi îndeplini cu simț de răspundere toate obligațiile şcolare. A le insufla conştiința datoriei şi autocontrolul înseamnă a-i ajuta să-şi înțeleagă corect statutul de şcolar şi să dobândească un comportament adecvat. Învățându-i cum să-nvețe, cum să-şi organizeze munca, cum să-şi formeze priceperi, deprinderi şi atitudini corespunzătoare în activitatea de instruire, dirigintele îi ajută de fapt să se integreze cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească drumul propriu al auto-realizării şi al auto-formării.

Lecturați gratuit Managementul clasei de elevi, autori Tamara Veronica Japalela,
Ana Simona Ilie, Maria Carmen Drîngu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3792-4

Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea de față, fără a avea pretenția să fie exhaustivă, își propune să supună atenției mai multe metode și strategii de predare–învățare–evaluare a problematicii și structurii romanelor lui Camil Petrescu, din perspectiva cercetării experimentale, detaliată în capitolul IV, investigația având ca punct de plecare necesitatea optimizării rezultatelor la disciplina limba și literatura română prin utilizarea cât mai variată a unor metode activ-participative, dar și a unor metode tradiționale. Modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu la ciclul liceal e abordată în lucrarea de față, atât pe baza unor repere teoretice, cât și pe seama unei contextualizări socio–culturale, ambele aspecte prezente în capitolul I.

Lecturați gratuit Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu Studiu privind modernitatea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3727-6

Cercetare pedagogică privind receptarea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Felul în care a insistat Camil Petrescu în abordarea teoretică a poeticii romanului, a lăsat impresia că cele două romane ale sale pe care le-am propus spre discuție au fost realizate tocmai dintr-o dorință de exprimare a unei concepții critice proprii. Această idee a fost consemnată sub forma unei interogații dubitative de către George Călinescu: „Teoria este forma generală a spiritului său productiv, anticipând fapta, ori –dimpotrivă- opera este mai mult un act de demonstrație, de ilustrare a teoriei, însă creația și reflecția critică nu sunt disjuncte.” Criticul M. Gheorghe constată: Camil Petrescu „face parte din acea categorie de personalități a căror viață și operă exprimă o aspirație goetheană de autoconstruire, sub semnul armoniei interioare, intelectuale și morale. Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război se evidențiază prin reverberațiile formate în conștiința prozatorului.

Lecturați gratuit Cercetare pedagogică privind receptarea romanelor interbelice ale lui Camil Petrescu, autor Anita Brăilescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3728-3

Efort sau abilitate în explicarea performanțelor la limba română și matematică la clasele I-IV, autor Emilia Sanda Petruș


De-a lungul vremii s-a considerat că inteligența este singura răspunzătoare de performanța școlară, dar odată cu dezvoltarea cercetărilor din domeniul psihologiei copilului s-a concluzionat că există și alți factori care contribuie la obținerea performanței. În acest sens discutăm despre autoeficacitate percepută, concepția de sine, stima de sine.
Această lucrare se înscrie în rândul cercetărilor din domeniul dezvoltării umane focalizându-se pe rolul inteligenței ca aptitudine generală și cel al efortului susținut din partea elevului în obținerea performanței școlare la disciplinele „Limba română” și „Matematică”.

Lecturați gratuit Efort sau abilitate în explicarea performanțelor la limba română și matematică la clasele I-IV, autor Emilia Sanda Petruș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3732-0

Introducerea predării elementelor de chimie verde ca modalitate de educare a elevilor de liceu pentru o societate sustenabilă, autor Eva Becsek


În timp ce chimia verde este larg acceptată ca o dezvoltare esențială în modul în care practicăm chimia și este vitală pentru dezvoltarea durabilă, aplicarea sa este fragmentată și reprezintă doar o mică parte din chimia reală. Unele dintre cercetările de pionierat din anii 1980 au fost efectuate în țări dezvoltate, inclusiv în Marea Britanie, Franța și Japonia, dar până când Agenția Statelor Unite pentru Protecția Mediului (US EPA) a inventat termenul „chimie verde” în anii 1990, au existat exemple bune de cercetări relevante și unele aplicații industriale în multe alte țări, inclusiv India și China.
Țările în curs de dezvoltare care construiesc noi instalații de fabricare a substanțelor chimice au o oportunitate excelentă de a aplica cuvântul cheie al chimiei verzi „Benign by Design” de la sol în sus. Este mult mai ușor să construiești de la zero o uzină nouă, compatibilă cu mediul, decât să trebuie să deconstruiești înainte de a reconstrui, așa cum se întâmplă în lumea dezvoltată.

Lecturați gratuit Introducerea predării elementelor de chimie verde ca modalitate de educare a elevilor de liceu pentru o societate sustenabilă, autor Eva Becsek

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3732-0

Gramatica limbii engleze. Auxiliar didactic pentru elevii de gimnaziu și liceu (Nivel A2-B1), autor Claudia-Emilia Frînculeasă

Lecturați gratuit Gramatica limbii engleze. Auxiliar didactic pentru elevii de gimnaziu și liceu (Nivel A2-B1), autor Claudia-Emilia Frînculeasă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3731-3

Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu


Medierea unei întâlniri adevărate cu literatura impune parcurgerea unor etape succesive, cum ar fi aceea centrată asupra lecturii inocente şi preocupată de valorizarea reacţiei emoţionale faţă de text. În felul acesta lectura poate deveni o experienţă personală sporită, o experienţă ce poate fi prelungită prin reflexia asupra aspectelor lingvistice şi textuale care au făcut-o cu putinţă. Astfel, lecţia de limba română devine prin lectură – o formă de dialog cu autorul, cu textul şi cu sine însuşi, iar prin limbă – o modalitate fundamentală de comunicare interumană.
În lucrarea de faţă mi-am propus să abordez utilizarea unor strategii adecvate de predare integrată a limbii şi literaturii române pornind de la planificarea anuală a conţinuturilor prevăzute de programa şcolară, înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevi, înregistrarea progresului, analiza relaţiei dintre predarea integrată a limbii şi literaturii române şi rezultatele şcolare, prin interpretarea rezultatelor elevilor, prin analiza climatului educaţional, a climatului interpersonal, a motivaţiei şi satisfacţiei în activitatea procesului instructiv, a factorilor care stimulează sau frânează formularea unor judecăţi de valoare corecte.

Lecturați gratuit Predarea integrată a limbii şi literaturii române la clasele I-IV, autor Ilona Albu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3327-8

Teste grilă pentru clasele VII-VIII. Chimie, autor Maria Tudorache


Lecturați gratuit Teste grilă pentru clasele VII-VIII. Chimie, autor Maria Tudorache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3701-6

Dreptul securității sociale. Accidentele de muncă și bolile profesionale, autor Loredana Nicolae


Dedicată unei teme de un mare interes teoretic și practic, lucrarea se constituie dintr-o cercetare amplă, documentată și relevantă pentru o materie a dreptului, care intersectează importante valori umane și sociale. Aceste valori sunt bine întemeiate legislativ și protejate prin instrumente juridice în permanentă ameliorare.

Lecturați gratuit Dreptul securității sociale. Accidentele de muncă și bolile profesionale, autor Loredana Nicolae

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3699-6

Caiet de lucru pentru clasa a X-a – Limba și literatura română, autor Rodica Alina Irimescu


Lecturați gratuit Caiet de lucru pentru clasa a X-a – Limba și literatura română, autor Rodica Alina Irimescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3712-2

Tipuri de jocuri didactice folosite la educaţie civică în clasele a III-a şi a IV-a, autor Livia Corina Rânceanu


Lecturați gratuit Tipuri de jocuri didactice folosite la educaţie civică în clasele a III-a şi a IV-a, autor Livia Corina Rânceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3685-9

Modalități de depistare, prevenire și remediere a elevilor cu dificultăți în înțelegerea matematicii în învățământul primar, autor Vasilica Dinu


De la învăţământul tradiţional, la cel modern şi chiar cel postmodern, actual, pedagogia a încercat să se raporteze la învăţare din diferite perspective, născându-se astfel diverse teorii asupra învăţării, unele dintre acestea fiind doar reluări sau reinterpretări ale unora mai vechi, altele, dimpotrivă fiind total opuse, contradictorii.
Dintotdeauna, însă, învăţarea a presupus depăşirea unor obstacole, eliminarea unor dificultăţi apărute în timpul studiului individual sau colectiv. Rămasă în umbră multă vreme, pedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare a cunoscut progrese însemnate, mai ales în ultimele decenii. Atâta timp cât se caută soluţii pentru o pedagogie a succesului trebuie să se ia în consideraţie aplicarea unor metode, strategii, tehnici de diminuare a dificultăţilor de învăţare ale elevilor.

Lecturați gratuit Modalități de depistare, prevenire și remediere a elevilor cu dificultăți în înțelegerea matematicii în învățământul primar, autor Vasilica Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3704-7

Dicționar român-englez, interdisciplinar și transdisciplinar de termeni și expresii, autor Monica Marchitan


Lecturați gratuit Dicționar român-englez, interdisciplinar și transdisciplinar de termeni și expresii, autor Monica Marchitan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3693-4

Social topics in the Brontë Sisters’ fiction, autor Monica Marchitan


Тhe nоvelѕ оf the Brоntë ѕіѕterѕ, thоѕe fіrѕt three eѕрecіally, are wоnderful examрleѕ оf lіterature at іtѕ beѕt. Тheіr ѕtоrіeѕ were very tyріcally Vіctоrіan, оften fіlled wіth the kіnd оf ragѕ-tо-rіcheѕ elementѕ whіch were the drіvіng fоrce оf much fіctіоn іn the 1800ѕ. Тhey were alѕо іnfluenced by the dramatіc landѕcaрeѕ іn whіch the gіrlѕ grew uр, and іn theіr turn theѕe bооkѕ have іnѕріred generatіоnѕ оf later authоrѕ.

Lecturați gratuit Social topics in the Brontë Sisters’ fiction, autor Monica Marchitan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3692-7

Medicină profundă, autor Ariana Andra Șerpar


Ariana este studentă în anul 2, la specializarea Informatică Economică și a elaborat această lucrare ca o activitate de seminar, legată de tema corupției. Corupția este omniprezentă în toate țările și în toate sectoarele de activitate. Afectează, de asemenea, și sistemul medical. Ariana și-a ales să analizeze modalitatea în care corupția afectează sistemul medical, deoarece în aceste vremuri, mai mult ca oricând, e nevoie de mecanisme menite să combată aceste practici imorale, să încurajeze o medicină profundă, adaptată fiecărui pacient în parte, etica fiind „sufletul medicinei”. După cum punctează Ariana, pe măsură ce tehnologiile devin tot mai sofisticate, va trebui ca oamenii să devină tot mai performanți, fără însă a uita de caracteristicile care-i diferențiază de alte forme ale vieții pe Pământ. Omul este singurul care are capacitatea de „a iubi, râde, plânge, visa, de a simți frică, de a suferi, de a simți bucurie, de a avea încredere, de a explora, de a fi creativ, curios, optimist, binevoitor, generos și respectuos, de a avea suflet.” Asistați fiind de tehnologii bazate pe inteligență artificială, oamenii vor trebui să aibă un comportament moral, pledând pentru o lume în care corupția e excepția, și nu regula.

În acest sens, și lucrarea Arianei e o pleadoarie academică pentru o lume mai bună, mai dreaptă, cu acces la servicii medicale de calitate, aflate la dispoziția unui public cât mai larg.

Lect. univ. dr. Alexandra-Codruța Bîzoi

Lecturați gratuit Medicină profundă, autor Ariana Andra Șerpar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3683-5

Speaking English, Having Fun, autor Simona Barbu


Lecturați gratuit Speaking English, Having Fun, autor Simona Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3681-1

Dor de limba română – Auxiliar curricular clasa a III-a, autor Hrista Octavia Niculescu


Lecturați gratuit Dor de limba română – Auxiliar curricular clasa a III-a, autor Hrista Octavia Niculescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3703-0

Știu să scriu corect? – Auxiliar curricular. Clasele a III-a și a IV-a, autor Oana Stângaciu


Lecturați gratuit Știu să scriu corect? – Auxiliar curricular. Clasele a III-a și a IV-a, autor Oana Stângaciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3702-3

Modalități de optimizare a comunicării verbale și nonverbale a elevilor din ciclul primar, autor Gabriela Carmen Iordache


Pe baza bibliografiei de specialitate parcurse, precum şi a experienţei practice acumulate în munca instructiv-educativă cu elevii, în prezenta lucrare îmi propun să demonstrez că utilizarea jocului didactic ca metodă de predare-învăţare şi procedeu didactic accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, a capacităţilor şi contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice. Munca independentă a elevilor trebuie să întrunescă cerinţele educaţionale, dar în acelaşi timp să fie atractivă şi să prezinte interes, atingând astfel două puncte: însuşirea de informaţii şi disciplina în timpul orei,elimin\nd astfel plictisul. În general prin joc se pun bazele formării caracterului, a personalităţii copilului .

Lecturați gratuit Modalități de optimizare a comunicării verbale și nonverbale a elevilor din ciclul primar, autor Gabriela Carmen Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3682-8

Litere fără secrete, autor Nicoleta Grațiela Nagy


Auxiliarul didactic „Litere fără secrete” este un instrument de lucru destinat elevilor de clasa I, conceput pe baza particularităților specifice vărstei și în conformitate cu noua programă școlară. Asigură o dezvoltare progresivă a competențelor, prin valorificarea achizițiilor anterioare, dar și prin dobândirea altora noi, în procesul didactic de asimilare treptată a noțiunilor de limbă română.

Lecturați gratuit Litere fără secrete, autor Nicoleta Grațiela Nagy

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3646-0

Comunicarea în organizaţia şcolară, autor Loredana Păun


În cadrul oricărei organizaţii şcolare, un element de prim rang îl reprezintă comunicarea. Prin intermediul acesteia, se produce circuitul de mesaje, instrucţiuni, informaţii, necesare atingerii scopului şi obiectivelor planificate. Comunicarea internă ajută la realizarea unei circulaţii optime a informaţiei în interiorul organizaţiei, la operaţionalizarea funcţiilor manageriale, monitorizarea, evaluarea şi motivarea angajaţilor, la dezvoltarea şi păstrarea unor echipe competitive.
Lucrarea de faţă îşi propune să observe modul în care are loc comunicarea în cadrul unei organizaţii şcolare.

Lecturați gratuit Comunicarea în organizaţia şcolară, autor Loredana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3684-2

Jocuri și activități recreative. Caiet interdisciplinar. Clasa I, autor Luminița Carpodean


Lecturați gratuit Jocuri și activități recreative. Caiet interdisciplinar. Clasa I, autor Luminița Carpodean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-07-8

Culegere de cântece. Pentru clasa pregătitoare, autor Nicoleta Stanciu


Lecturați gratuit Culegere de cântece. Pentru clasa pregătitoare, autor Nicoleta Stanciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-06-1

GHID METODOLOGIC – Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare – orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu


Lucrarea de faţă îşi propune o abordare metodico-ştiinţifică a ideii de frondă în literatura română, având cu precădere intenţia de a oglindi termenul de frondă în manifestările sale din perioada interbelică.
Considerăm că pentru a trata o asemenea perioadă atât de complexă, de eterogenă, trebuie să folosim metode la fel de diferite şi în acelaşi timp nonconformiste.
Problematica abordată ni se pare întru totul în acord cu orientarea tinerilor către revoltă, dispreţul faţă de regulile impuse şi dorinţa de a dărâma construcţiile deja existente pentru a le înlocui, eventual, cu altele.
Atunci când se discută cu elevii, în clasa a XII-a, perioada interbelică şi ideea de frondă în literatură, se face apel la toate cunoştinţele, la toate abilităţile şi deprinderile formate în cei patru ani de studiu. Deşi manifestări ale frondei pot fi discutate şi mai devreme, abia acum putem considera că elevul este destul de matur în gândire încât să diferenţieze valoarea de non-valoare şi să înţeleagă că în ceea ce-i priveşte pe frondeorii interbelici, revolta este susţinută întotdeauna de o pregătire intelectuală, spirituală, care le permite să facă acest lucru de pe poziţii îndreptăţite. Atitudinea lor este justificabilă prin pregătirea lor literară, filozofică, ştiinţifică.

Lecturați gratuit GHID METODOLOGIC – Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare – orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3654-5

Predarea expresiilor lexicale prin tehnica ’drilling’ în clasele primare și secundare – Teaching Lexical Chunks through Drilling Techniques in Primary and Secondary Classes, autor Erika Gaspar


I have been teaching English language since I graduated university. This means thirteen years spent in the school among my learners who have Hungarian as their mother tongue. As other language learners, many of my students also tend to believe that producing English consists of the process of matching the meaning in their language with an English word. Consequently, I came to the conclusion that I have to pay more attention to the chunking aspect of the English language so that my learners would not construct expressions translating Hungarian word for word. Rather, they should have a large stock of ready-made chunks at their disposal to access when they need them.

Lecturați gratuit Predarea expresiilor lexicale prin tehnica ’drilling’ în clasele primare și secundare – Teaching Lexical Chunks through Drilling Techniques in Primary and Secondary Classes, autor Erika Gaspar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3644-6

Lexicul în limba română – cu privire specială asupra neologismelor, autor Laura-Zenuca Lascău


Interesul şi sensibilitatea pentru fenomenele gramaticale ale limbii române trebuie formate la elevi în procesul instructiv – educativ. De altfel, practica pedagogică şi cercetările experimentale dovedesc că numai în urma unor principii psihopedagogice în predarea cunoştinţelor gramaticale reuşim să trezim elevilor interesul şi sensibilitatea pentru fenomenele limbii române, pentru fenomenele lingvistice în general.

Lecturați gratuit Lexicul în limba română – cu privire specială asupra neologismelor, autor Laura-Zenuca Lascău

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3642-2

Matematica de liceu și lumea materială de zi cu zi, autori Flavia Anton, Constantin Anton


În această lucrare se doreşte să se arate unele zone în care matematica poate fi utilizată cu folos și interesant, astfel încât elevii să se poată bucura de studiul matematicii. Au fost consultate atât resurse online cât şi clasice (vezi bibliografia), problemele propuse fiind traduse, prelucrate, adaptate şi organizate pe clase. Lucrarea este structurată şi respectă programa şcolară actuală.

Lecturați gratuit Matematica de liceu și lumea materială de zi cu zi, autori Flavia Anton, Constantin Anton

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3558-6

Lectura prozei narative a lui Liviu Rebreanu în ciclul liceal prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare, autor Loredana Păun


Motivația de a concepe această lucrare este că lectura, în opinia mea, stă la baza dezvoltării societăţii, a evoluţiei omenirii, îmbogățește cititorul din punct de vedere cognitiv, îi creează un bagaj de cunoştinţe, amplificându-i capacitatea de concentrare, memorare, înţelegere, analiză, îndrumându-l totodată pe calea spre descoperirea lui, spre regăsirea liniştii şi a păcii interioare, dar şi a armoniei cu cei din jur. Oamenii care şi-au făcut din lectură o meserie mărturisesc: „cititul e una din marile bucurii ale vieţii şi printre puţinele vicii care nu trebuie pedepsite, a citi înseamnă a învăţa, în dublu sens: a te instrui şi a înţelege” (Manolescu, 2010:23). Mi-am propus ca în lucrarea de față și în activitatea didactică și de cercetare pe care acesta s-a fundamentat, să identific și să aplic căi de comunicare cu elevii, pasiuni comune, pentru a-i învăța să iubească literatura de valoare.

Lecturați gratuit Lectura prozei narative a lui Liviu Rebreanu în ciclul liceal prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare, autor Loredana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3639-2

Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă


A educa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, înseamnă a purta grijă de copii şi de tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi buna-cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemeni unei arte; artă mai mare ca educaţia nu există, pentru că dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare.

Lecturați gratuit Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3599-9

Virtuţile creştine în scrierile scripturistice și patristice, autor Irina Beatrice Sincă


Între scopurile generale ale orei de religie se impune ajutorarea elevilor pentru ca aceștia să ajungă să conştientizeze şi să elucideze problematica legată de identitatea umană; oferirea de ajutor astfel încât să descopere noi răspunsuri la întrebările cine sunt, care este rolul meu, care este sensul vieţii mele? Deasemenea, scopul educaţiei religioase este maturizarea din punct de vedere religios într-o personalitate deplină.

Lecturați gratuit Virtuţile creştine în scrierile scripturistice și patristice, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3598-2

Metafora – sursă a neologiei stilistice, autor Cora Dună


Apariția de sensuri noi și utilizarea unor termeni specializați din diverse domenii în contexte politice determină vorbitorii să caute soluții pentru ca nevoile comunicării să fie satisfăcute.
Între procedeele de îmbogățire a lexicului, un loc aparte îl ocupă mutațiile semantice, având drept rezultat „determinologizarea” termenilor, care se realizează, de regulă, prin lărgirea semnificației și/sau apariția unor sensuri figurate. Eu cred că vitalitatea unei limbi și dinamismul ei reies din procedeele neologiei stilistice. Metaforizarea termenilor specializați reprezintă, probabil, cea mai productivă modalitate de îmbogățire semantică.
În lucrarea de față îmi propun să scot în evidență atât avantajele neologiei stilistice (expresivitate, brevilocvență), cât și dezavantajele ei (imprecizie, ambiguitate). Lucrarea va cuprinde fundamentarea teoretică, analiza corpusului și interpretarea rezultatelor.

Lecturați gratuit Metafora – sursă a neologiei stilistice, autor Cora Dună

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3626-2

Misterele matematicii. Probleme pentru picii geniali din clasele I și a II-a, autor Gabriela Nedelcu


Elevii nu sunt la fel, de aceea fiecare trebuie instruit în funcție de predispozițiile sale individuale. Un sistem de învățământ este cu atât mai valoros cu cât nu tinde să omogenizeze, ci are în vedere și programe speciale pentru elite, pentru „vârfuri”.
Am elaborat această lucrare din dorința de a veni în sprijinul părinților și cadrelor didactice care lucrează cu elevi care „pot mai mult”.

Lecturați gratuit Misterele matematicii. Probleme pentru picii geniali din clasele I și a II-a, autor Gabriela Nedelcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3595-1

Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac


Lucrarea noastră este realizată pe baza programelor examenului de definitivat și a concursului de titularizare, organizat la nivel național pentru profesorii de Religie Ortodoxă din învățământul preuniversitar.
De asemenea, lucrarea cuprinde tematica la disciplinele de specialitate (în proporție de 98%), tratate în mod sistematic, urmând ca într-o ediție următoare, să adăugăm și partea a doua, adică metodica și didactica disciplinei Religie Ortotoxă.
Un alt aspect ce trebuie menționat este faptul că cititorii pot găsi în anexele lucrării, atât programa pentru examenele mai sus menționate, cât și subiectele din anii anteriori, însoțite de baremele de corectare. Atașarea subiectelor din anii anteriori, însoțite de baremele de corectare au, pe de o parte, rolul de a familiariza candidații cu gradul de dificultate al examenului, iar, pe de altă parte, oferă posibilitatea verificării modului în care informațiile cuprinse în lucrare țin cont de exigențele baremelor de corectare.
Convinși fiind de importanţa acestor examene în viaţa oricărui cadru didactic, am hotărât, prin intermediul acestei lucrari, să oferim un sprijin candidaţilor.

Autorii

Lecturați gratuit Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3602-6

Biologie – teste grilă pentru clasa a VI-a, autor Valeria Chiosea


Lecturați gratuit Biologie – teste grilă pentru clasa a VI-a, autor Valeria Chiosea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3592-0

Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu


Parteneriatul educațional reprezintă un demers complex, în care sunt implicate în primul rând procesele de comunicare și colaborare, iar împreună vin în sprijinul elevului în procesul său educativ. Acesta se referă la toate procesele, începând cu proiectarea, luarea deciziilor optime, acţiunea, până la identificarea unor strategii cât mai benefice în colaborarea instituţiilor, cât şi ale agenţilor educaţionali. Este important să recunoaștem că succesul parteneriatului educațional este reprezentat de implicarea totală a triunghiului cadre didactice-elevi-părinți. Orice dezechilibru al aportului adus de către una din aceste părți poate conduce la un dezechilibru al întregului demers urmărit.

Lecturați gratuit Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3550-0

Adaptarea copilului preșcolar la debutul grădiniței, autor Anca Roxana Marcu


Perioada preșcolară este perioada cu foarte multă răbdare, grație și drăgălășenie. Este perioada “de ce-ului” repetat. Sensibilitatea este foarte accentuată și trebuie protejată. Atitudinea părinților va fi lipsită de rigiditate și cu o doza necesară de afecțiune. Copilul are nevoie de siguranță și iubire. În această perioadă imitația devine foarte activă. Copilul imită intens modul cum se comport adulții. Copilul preșcolar este vioi, vorbește bine și ușor, stabilește relații cu oricine și poate fi ușor antrenat în diverse activități.

Lecturați gratuit Adaptarea copilului preșcolar la debutul grădiniței, autor Anca Roxana Marcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3605-7

Ecuatii algebrice cu coeficienți reali în învățământul preuniversitar, autor Duța Culachi


Înca din antichitate, matematicienii ştiau să determine rădăcinile ecuaţiilor algebrice de gradul I sşi gradul II. În secolul al XVI-lea, in perioada Renaşterii italiene, matematicienii italieni: Scipione del Ferro şi Nicola Targalia au determinat formula de rezolvare pentru ecuaţia de gradul III,iar Ludovico Ferrari a determinat formula de rezolvare pentru ecuaţia de gradul IV. Acestea au fost publicate de Geralamo Cardano în Ars Magna (1545).
Încercările ulterioare ale matematicienilor de a gasi formule de rezolvare pentru ecuaţiile algebrice de grad mai mare decât patru au fost zadarnice.Rezolvarea ecuaţiilor algebrice de grad mai mare sau egal cu cinci a stat in continuare in atenţia matematicienilor (este suficient să-i amintim aici pe Euler, Descartes, Lagrange), dar abia la începutul secolului al XIX –lea a fost demonstrată de catre Abel si Ruffini imposibilitatea găsirii unor formule de rezolvare pentru ecuaţiile de grad mai mare sau egal cu cinci. Problema rezolvării ecuaţiilor algebrice a fost complet tranșată odată cu apariţia teoriei lui Galois când au fost date criterii de rezolvabilitate a ecuaţiilor prin radicali, teorie care a determinat întreaga dezvoltare a algebrei sub forma sa modernă.

Lecturați gratuit Ecuatii algebrice cu coeficienți reali în învățământul preuniversitar, autor Duța Culachi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-01-6

Rezolvarea de probleme de fizică cu metode noi și clasice la nivel gimnazial și liceal – Fizikafeladatok megoldása új és hagyományos módszerekkel gimnáziumi és líceumi szinten, autor Annamária Sas


Pe parcursul anilor de liceu, la disciplina fizică noi, profesorii, ne străduim să completăm și să aprofundăm cunoștințele dobândite în gimnaziu. Este necesar să procedăm astfel pe de o parte pentru că la finele anilor de studiu elevii să se poată orienta mai bine și mai ușor în labirintul fenomenelor fizice și tehnice, pe de altă parte pentru a pune bazele unei pregătiri profesionale temeinice.

În munca profesorului de fizică, rezolvarea de probleme este un indicator sigur al nivelului de cunoștinte al elevului. Cel care a însușit și a aprofundat în mod corespunzător noțiunile de fizică, cu siguranță, va rezolva individual toate problemele manualului și nu numai cele care pot fi rezolvate cu ajutorul operațiilor matematice ci și cele care cuprind întrebări. Răspunsurile corecte, logice date la aceste întrebări sunt la fel de valoroase ca cele cu rezolvările matematice.

Mi tanárok arra törekedünk, hogy a középiskolai diákokban a már meglev fizikai ismereteket pontosabbá tegyük és kiegészítsük. Szükséges ezt tennünk azért, hogy a mindennapi élet fizikai és technikai jelenségei között minél jobban és könnyebben eligazodjanak, és, hogy elsajátított fizikai ismeretekre támaszkodva minél eredményesebben szélesítsék és mélyítsék szakmai felkészültségüket.

A feladatok megoldása a tudásnak egyik legfontosabb fokmérje. Aki a tananyag lényegét kellen elsajátítja, az minden bizonnyal önállóan meg tudja oldani a tankönyvben található valamennyi feladatot, nem csak a számításokkal megoldható feladatok, hanem a kérdések kategóriájába tartozók is. A kérdésekre adott helyes, logikus válaszok éppen olyan értékesek, mint a számításokkal együtt járó feladatmegoldások. A tudományos ismeretek alapján egyre jobban fejldik a technika. Segítségével az ember mind szélesebb területen állította maga szolgálatába a természet erit. (Tihanyi, 1975)

Lecturați gratuit Rezolvarea de probleme de fizică cu metode noi și clasice la nivel gimnazial și liceal – Fizikafeladatok megoldása új és hagyományos módszerekkel gimnáziumi és líceumi szinten, autor Annamária Sas

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3598-2

Modelul experimental al evaluării cadrelor didactice -experiment-, autor Nicoleta Negreanu


Cercetarea s-a desfășurat printr-un studiu de caz și un experiment desfășurate între lunile iunie-noiembrie 2019. Scopul cercetării a fost găsirea modalităților cele mai eficiente pentru realizarea evaluării cadrelor didactice din instituția cu specific vocational, astfel încât prin evaluare să se ajungă la calitate în educație.

Lecturați gratuit Modelul experimental al evaluării cadrelor didactice
-experiment-, autor Nicoleta Negreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3561-6

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice (aspecte teoretice), autor Nicoleta Negreanu


Calitatea școlii este dată de calitatea cadrelor didactice ce realizează o activitate calitativ superioară și care sunt deschise la schimbare și în pas cu schimbările la nivelul societății, în general, și la nivelul învățământului, în special. Managerii școlari care au drept scop creșterea calității educației oferite de școla pe care o conduc, sunt interesați în special de cunoașterea nivelului de performanță și calitate a activității desfășurate de cadrele didactice. De aici reiese că evaluarea cadrelor didactice devine un pas absolut necesar în demersul managerial.

Lecturați gratuit Metodologia de evaluare a cadrelor didactice (aspecte teoretice), autor Nicoleta Negreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3560-9

Grammar Genius – gramatica limbii engleze pe scurt, autor Gabriela Manuela Albu


Lecturați gratuit Grammar Genius – gramatica limbii engleze pe scurt, autor Gabriela Manuela Albu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3589-0

Interferențe de succes pentru reconectare, coordonatori Prof. Bucșa Camelia Elena, prof. Radu Mirela Geanina, lab. Daniela Savastre, inf. Dumitriu Adrian


Interferențe de succes pentru reconectare – Broșura electronică a Conferinței Internaționale organizată în cadrul proiectului Erasmus+, “Educație incluzivă vs (cyber)bullying” 2019-1-RO01-KA101-014615; 28.04.2021

Lecturați gratuit Interferențe de succes pentru reconectare, coordonatori
Prof. Bucșa Camelia Elena, prof. Radu Mirela Geanina, lab. Daniela Savastre, inf. Dumitriu Adrian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-97-8

Jocul didactic, metodă eficientă de învățare a matematicii la ciclul preșcolar, autor Loredana Boldor


Matematica este mai mult decât o ştiinţă, este considerată pe drept cuvânt un element de cultură generală absolut necesară în orice domeniu de activitate umană. Matematica dispune de bogate valenţe formative, ea fiind o activitate mintală ce antrenează gândirea şi perfecţionează raţionamentul logic. Prin problematica diversă şi complexă care-i formează obiectul, prin solicitările la care obligă, prin metodologia bogată, prin antrenarea şi stimularea tuturor forţelor intelectuale fizice şi psihice ale copiilor, matematica contribuie la dezvoltarea personalităţii lor.

Lecturați gratuit Jocul didactic, metodă eficientă de învățare a matematicii la ciclul preșcolar, autor Loredana Boldor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3547-0

Comunicarea – mijloc de diminuare a agresivității în școală, autor Alina-Daniela Zorilă


Lucrarea de față își propune să pătrundă, prin intermediul instrumentelor cunoașterii, în substanța, mecanismele și secretele comportamentului agresiv, descoperind producerea și manifestările comportamentelor agresive înlăuntrul ființei umane, sub incidența factorilor exteriori care le provoacă.

Lecturați gratuit Comunicarea – mijloc de diminuare a agresivității în școală, autor Alina-Daniela Zorilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3546-3

Eficientizarea relației grădiniță-familie prin implicarea directă în viața preșcolarilor, autor Florina Aurora Ciubotaru


Derularea în condiții optime a procesului instructiv-educativ dintr-o grădiniță este condiționată de implicarea, într-o proporție egală, a celor mai importanți factori de decizie în dezvoltarea multilaterală a copilului preșcolar, respectiv familia, grădinița și chiar comunitatea.

Un act educațional eficient este început la grădiniță, în sala de grupă, de către educatoare, și se continuă acasă, în familie, de către părinți și bunici.

În acest sens, educatoarea trebuie să dețină atâta diplomație încât să asigure o colaborare subtilă între grădiniță și familie și să-i convingă pe părinți să păstreze unitatea de cerințe adresate copiilor și dincolo de zidurile instituției.

Lecturați gratuit Eficientizarea relației grădiniță-familie prin implicarea directă în viața preșcolarilor, autor Florina Aurora Ciubotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3541-8

Armonie și siguranță, la un click distanță. Alternative non-formale pentru elevi și profesori fericiți, coordonatori Eliza Agavriloaei, Camelia Bucșa


Ghid metodologic realizat in cadrul proiectului Erasmus+, KA1, “Inclusion vs Cyberbullying”, 2019-1-RO01-KA101-061514

Lecturați gratuit Armonie și siguranță, la un click distanță. Alternative non-formale pentru elevi și profesori fericiți, coordonatori Eliza Agavriloaei, Camelia Bucșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-96-1

Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile


Lecturați gratuit Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-98-5

Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko


Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității. Ele implica activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii, argumentate, de a le comunica celorlalți.

Lecturați gratuit Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-92-3

Auxiliar pentru abecedar. Fișe – Clasa I, ed. a II-a, autor Georgeta Male


Lecturați gratuit Auxiliar pentru abecedar. Fișe – Clasa I, ed. a II-a, autor Georgeta Male

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-81-7