Domenii | Autori

Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Deşi problema asupra căreia ne-am oprit a fost şi este larg cercetată în literatura de specialitate, unele aspecte ale ei continuă să rămână încă nelimpezite: locul subiectului în structura enunţului şi în relaţiile sale cu predicatul, trăsăturile semantice ale subiectului, modalităţile sale de realizare structurală la nivelul propoziţiei şi la cel al frazei, tipurile de subiect etc.
La baza alegerii acestei teme a stat faptul că problema subiectului este una actuală, prezentând un interes ştiinţific pentru lingvistica românească.

Lecturați gratuit Trăsăturile structural-semantice ale subiectului în limba română, autor Claudia Emilia Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1128-3

Alice Voinescu – Jurnalul unei vieți trăite ”cu mănuși”, autor Claudia Emilia Păun

Un gen al solitudinii, al vieții trăite printre rânduri, al stărilor uneori induse tocmai de sentimentul libertății totale din fața colii albe, jurnalul cucerește în continuare publicul românesc și nu numai. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să tratăm în lucrarea de față, jurnalul voluminos, atât la propriu cât și la figurat, al profesoarei și al misterioasei doamne Alice Voinescu.

Lecturați gratuit Alice Voinescu – Jurnalul unei vieți trăite ”cu mănuși”, autor Claudia Emilia Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1127-6

Jurnaliștii pricepuți la toate. Cum se nasc pseudo-liderii de opinie, autor Alexandra Daniela Codreanu

Am abordat în studiul de caz jurnalistul Mircea Badea, un exemplu de jurnalist care este apreciat şi urmărit de foarte multe persoane şi care se bucura de succes. Este el un lider de opinie ori un pseudo-lider de opinie? Eu am considerat că este un pseudo-lider de opinie şi am argumentat corespunzător.
Formatorii de opinie ai mass-mediei deţin arme intelectuale inimaginabile cu ajutorul cărora pot manipula şi influenţa opinia publică şi pot dărâma instituţii ale statului, de aceea este extrem de important ca aceste aptitudini şi înclinaţii să fie studiate atent, pentru a putea descoperi falșii lideri de opinie.

Lecturați gratuit Jurnaliștii pricepuți la toate. Cum se nasc pseudo-liderii de opinie, autor Alexandra Daniela Codreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1125-2

Hegemonia Thebei în Grecia (371 – 362 a.Chr.), autor Laura Vădeanu

Cel mai important moment al secolului al IV-lea l-a constat ridicarea unei noi cetăți, Theba. Prin puterea, iscusința și îndemânarea unui comandant priceput, Epaminondas, Theba a devenit într-o perioadă destul de scurtă o mare putere în Grecia. Cu pași mărunți, Theba și-a impus hegemonia după anul 371 a. Chr., după bătălia de la Leuctra, în care Epaminondas și-a demonstrat ingeniozitatea prin aplicarea unei noi tactici militare, nemaiîntâlnite până atunci.
Prin dispunerea pe aripa stângă a celor mai bune trupe ale sale, și nu pe cea dreaptă, cum se procedase până atunci, cu o adâncime de 80 de oameni, această falangă compactă, i-a permis să distrugă liniile inamice, spartane exact acolo unde au fost plasate cele mai bune trupe. Cleombrotos și lacedemonienii au fost surprinși și înfrânți, aproape umiliți. Presiunea formată prin adâncirea falangei a însemnat cu alte cuvinte călcarea în picioare a spartanilor. Având în vedere și lungimea suliței hoplite exista posibilitatea ca inamicul să fie înjunghiat din primul rând.
Deși această tactică a lui Epaminondas a fost repetată, în mai multe rânduri, spartanii și aliații săi au continuat să fie învinși, ei neînvățând practic din experiențele anterioare de pe câmpul de luptă. Lucrarea de față are ca scop descrierea noii tactici și proceduri militare, folosită pentru prima dată în istorie pe câmpul de luptă din apropierea Leuctrei.

Lecturați gratuit Hegemonia Thebei în Grecia (371 – 362 a.Chr.), autor Laura Vădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1136-8

Marea Epidemie de Ciumă de la Atena din perioada Războiului Peloponesiac, autor Laura Vădeanu

Lucrarea de față nu are ca scop descrierea Războiului Peloponesiac, pornind de la cauze și analizând toți pașii în desfășurarea sa. Acest lucru a fost făcut cu mare iscusință de către istoricul antic Tucydides, care a lăsat în urmă o lucrare de mare valoare istorică. Eu voi analiza doar trei ani importanți de la începutul acestui război, anii epidemiei de ciumă. Mulți autori, printre care mari profesori de la universități de renume din întreaga lume (Oxford, Yale, Cambridge), au încercat să dezbată o problemă importantă a acelei perioade: dacă epidemia de la Atena a fost sau nu ciumă, așa cum s-a crezut în toți acești ani, sau nu.

Lecturați gratuit Marea Epidemie de Ciumă de la Atena din perioada Războiului Peloponesiac, autor Laura Vădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1135-1

Modelul jucătorului de fotbal junior “C”. Criterii de selecție, medode și mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice, autor Radu-Nicolae Danciu

Promovarea pe verticală reprezintă trecerea într-o grupă de vârstă şi valoare superioară. Ea trebuie să fie obiectivă şi cu tot mai multă exigenţă pe măsura valorii şi evoluţiei biologice, specifice fiecărui palier.
La sfârşitul stadiului I, selecţionabilii (de 14 ani) sunt supuşi selecţiei iniţiale (pentru juniori ”C”), după sistemul elaborat de F.R.F., completat eventual de antrenorii interesaţi cu probe şi norme care să le satisfacă obiectivele propuse. Rezultatele obţinute pot fi echivalate în puncte pe baza tabelelor de evaluare.
Trecând în stadiul II procesul de pregătire începe cu selecţia, în urma căreia, pe date numerice şi de calitate, unităţile sportive cu profil de fotbal îşi pot elabora obiectivele generale şi pe componente de antrenament, precum şi mijloacele de realizare corespunzătoare vârstei, dar mai ales a evoluţiei biologice a juniorilor.
Remarcând faptul că această perioadă corespunde adolescenţei, va impune din partea antrenorilor (cu experienţă în munca cu adolescenţii)o activitate atentă, diversificată educaţional, păstrând în permanenţă legătura cu familia şi şcoala. Antrenorilor nu trebuie să le rămână indiferent “antrenamentul invizibil” care cuprinde calitatea “cercurilor” frecventate de juniorii lor, programul zilnic, alimentaţia, odihna etc. Începând cu stadiul II (juniori ”C”), majoritatea obiectivelor propuse nu pot fi îndeplinite decât prin selectarea şi propunerea unor “modele”, pentru aproape toate componentele antrenamentului, particulare pentru fiecare eşalon de vârstă şi valoare sportivă.

Lecturați gratuit Modelul jucătorului de fotbal junior “C”. Criterii de selecție, medode și mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice, autor Radu-Nicolae Danciu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1117-7

Predarea-învăţarea integrate în învăţământul primar, autor Lăcrămioara Bechir-Meclea

Din experienţa la clasă şi din discuţiile cu colegii în cadrul reuniunilor la nivel local şi judeţean, am învăţat că orice schimbare are un efect major asupra elevilor. Schimbările determinate de necesitatea adaptării la o societate aflată într-o perioadă de evoluţie extrem de rapidă, trebuie înţelese şi aplicate. Numai aşa învăţămâtul devine o corabie solidă, care transportă fiecare copil prin ape cât mai liniştite, peisaje cât mai frumoase, într-o atmosferă relaxată şi lipsită de monotonie, către ţărmul dorit şi potrivit fiecăruia dintre ei, iar integrarea lor în colective să fie cât mai uşoară, atât pe traseu, cât şi după debarcare.

Lecturați gratuit Predarea-învăţarea integrate în învăţământul primar, autor Lăcrămioara Bechir-Meclea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1113-9

Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Creativitatea devine educabilă încă de la vărsta prescolară, în condiŃiile în care fiecare educatoare trebuie să stie, să preŃuiască si să stimuleze potenŃialul creativ al copiilor săi.
Pentru a reusi să stimuleze creativitatea prescolarului, educatoarea trebuie să fie ea însăsi creativă, să cunoască si să stimuleze potenŃialul creativ al fiecărui copil, să recurgă la creativitatea în grup, să inhibe atitudinile de blocare a manifestărilor creatoare.

Lecturați gratuit Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1124-5

Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea constituie o incursiune teoretico-aplicativă ȋn studiul operei lui Ion Creangă, demers facilitat prin perfecţionarea metodelor de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn activitatea didactică

Lecturați gratuit Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1123-8

Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

Modernizarea învăţământului constituie la ora actuală o problemă care se pune cu deosebită acuitate pe plan mondial şi aceasta pentru că fiecare naţiune doreşte să-şi pregătească tinerele generaţii de aşa natură ca să poată face cu brio surprizelor viitorului.
Pentru aceasta japonezii au creat o nouă ştiinţă – viitorologia – care caută să cerceteze, să anticipeze, pe baze ştiinţifice, problemele pe care le va pune dezvoltarea societăţii în următorii 20-30 şi chiar 50 ani.

Pentru aceasta însă se cere modernizarea celor două laturi ale sistemului de învăţământ: baza materială şi efectorii (cadrele didactice). Dacă baza materială se poate asigura prin alocarea unor fonduri din venitul naţional, mai delicată se dovedeşte munca cu omul, respectiv modernizarea gândirii pedagogice a cadrelor didactice în funcţiune sau, permiţându-ne o butadă, modernizarea modernizatorilor.

Acest lucru se realizează prin perfecţionarea pregătirii profesionale a educatorilor, proces complex şi continuu care trebuie să asigure premisele unui învăţământ modem.

Autoarea

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic și rolul său în dezvoltarea capacității intelectuale la preșcolari și școlari mici, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1101-6

Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

Activitatea desfăşurată de copii, atât în cadrul organizat – al activităţilor obligatorii – cât şi în afara acestora, trebuie să aibă un caracter sistematic. Aceasta impune o cunoaştere temeinică, de către educatoare a tuturor problemelor teoretice şi practice care fac obiectul activităţii sale şi în special a bazelor psihologice şi pedagogice ale procesului de predare a activităţilor practice.

Metodica de faţă stabileşte cerinţele de care educatoarea trebuie să ţină seama în planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor obligatorii practice. Aceste cerinţe sunt rezultate din îmbinarea experienţei înaintate cu cele mai noi date ale ştiinţei pedagogice şi psihologice şi propun cunoaşterea şi analizarea următoarelor probleme esenţiale:
1) Volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ce trebuie predate copiilor în raport cu particularităţile psiho-fizice.
2) Sarcinile urmărite în cadrul fiecărei activităţi (deprinderi).
3) Metodele şi procedeele folosite în funcţie de posibilităţile copiilor, în scopul realizării acestor sarcini.

Autoarea

Lecturați gratuit Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1102-3

Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

În cuprinsul lucrării de faţă se analizează sarcinile principale ale activităţilor practice şi realizarea acestora în funcţie de particularităţile de vârstă a copiilor.
Toate indicaţiile de ordin metodic sunt concretizate în planurile de activităţi. În această parte se dau o serie de indicaţii cu privire la tehnica executării diferitelor teme recomandate de programă.
Întrucât procedeele de lucru însuşite de copii în activităţile practice obligatorii sunt folosite şi în activităţile libere, în conţinutul lucrării se dau indicaţii şi se sugerează teme care pot fi realizate de copii sub directa îndrumare a educatoarei, în activităţile alese.
Deci studierea metodicii sprijină pe educatoare în înţelegerea fiecărei sarcini şi în cunoaşterea modului şi a căilor de rezolvare a acestei sarcini, îndrumările precise şi buna orientare practică o vor ajuta să obţină, în cadrul activităţilor practice, rezultate tot mai bune.

Autoarea

Lecturați gratuit Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1103-0

Studiu privind conținutul pregătirii unei grupe de copii 6-10 ani, la clubul de fotbal Universitatea Cluj, autor Radu-Nicolae Danciu

O particularitate a practicării fotbalului de către copii o constituie posibilitatea dobândiriii unui număr relativ mare de deprinderi motrice , elemente de alergare, sărituri, căderi, ridicări, întoarceri, opriri. Necesitatea trecerii rapide de la o formă de mişcare la alta, diferă ca structura, necesită o înaltă stabilitate a proceselor nervoase, constituie o trăsătură caracteristică fotbalului, chiar şi la copii. Jocul de fotbal necesită reacţii rapide la solicitări care alterenează continuu şi surprinzător. Atenţia în timpul jocului, are un caracter voluntar, copilul se concentrează conştient, făcând abstracţie de alţi excitanţi străini, obiectele asupra cărora este îndreptată atenţia, mingea, poziţia, mişcarea şi acţiunea adversarului.La copii, atenţia este concentrată, în special asupra lovirii mingii(pase, şutul, conducerea ei).
Practicarea jocului de fotbal la această vârstă, se caracterizează printr-o complexitate de stări emoţionale, generate de faptul că, jocul de fotbal în sine reprezintă o întrecere între mici grupuri sau 2 echipe, ambele dornice să câştige.Aceasta este foarte uşor vizibilă la copii, stimulentul victoriei fiind prezent chiar înaintea începerii jocului, manifestările lor fiind vii şi sugestive.
Demonstrarea de către antrenor atunci când se impune, a unor exerciţii tehnice, este necesară, în scopul formării la copii, a imaginii lor cât mai corecte. In concluzie între 8-10 ani , copiii fac rapid progrese în capacitatea de învăţare motrică.

Lecturați gratuit Studiu privind conținutul pregătirii unei grupe de copii 6-10 ani, la clubul de fotbal Universitatea Cluj, autor Radu-Nicolae Danciu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1104-7

Fericirea mea este fericirea ta – Investigarea importanței individualismului în relațiile de cuplu, autor Andreea-Otilia Mitrache

Motivația alegerii acestei teme a fost, în mod fundamental, lărgirea spațiului investigativ în ceea ce privește menținerea satisfacției în relația de cuplu, cu interes direct asupra identificării unor variabile personale care pot fi responsabile de dinamizarea (opusă aplatizării și rutinei) relației.
Investigația a urmărit relevarea impactului a două forme de individualism (etic și egoist) și a altruismului asupra calității relației de cuplu și a preferințelor celor cu un anumit profil individualist spre un anume stil motivațional de menținere a relației și spre stiluri conflictuale care întăresc relația de cuplu.

Lecturați gratuit Fericirea mea este fericirea ta -Investigarea importanței individualismului în relațiile de cuplu, autor Andreea-Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1108-5

Provocarea satanismului. Un studiu psihosocial al satanismului modern în România, autor Andreea-Otilia Mitrache

Scopul acestei cercetări a fost investigarea principalelor valori promovate de satanismul modern și analiza rezultatelor obținute într-un context psihosocial adecvat având ca reper concluziile studiilor relevante din domeniu. Cercetarea a reprezentat prima tentativă în România de a aborda fenomenul satanist din perspectivă psihosocială.

Lecturați gratuit Provocarea satanismului. Un studiu psihosocial al satanismului modern în România, autor Andreea-Otilia Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1109-2

Inegalităţi algebrice şi geometrice elementare, autor Nina Rotaru

Pornind de la realitatea că bagajul de cunoștințe al unui profesor trebuie să depășească substanțial nivelul manualelor, dar și de la faptul ca în ultima perioada nu se mai acorda o atenție prea mare inegalităților și aplicațiilor acestora în rezolvarea unor probleme (mai ales în ciclul gimnazial) am considerat necesar și util prezentarea celor mai reprezentative inegalități algebrice și geometrice precum și unele aplicații ale acestora.

Lecturați gratuit Inegalităţi algebrice şi geometrice elementare, autor Ninam Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1116-0

Evaluarea centrată pe elev. Studiu de caz pentru învăţământul gimnazial, autor Nina Rotaru

Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât profesori, cât şi elevi. Ceea ce m-a preocupat în mod special nu a fost doar prezentarea acestei problematici la nivel teoretic, ci şi realizarea unei cercetări având că principal scop identificarea efectelor negative ce influentează obiectivitatea evaluării. Prin realizarea acestei lucrări am dorit să evidenţiez că investigarea realitătii şcolare, şi în mod special, a interacţiunii din clasă prin metode interpretative contribuie semnificativ la explicarea unor fenomene existente în câmpul educaţional.

Lecturați gratuit Evaluarea centrată pe elev. Studiu de caz pentru învăţământul gimnazial, autor Nina Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1115-3

Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Opțiunea lucrării pentru o pondere ridicată a metodelor active moderne nu încearcă să minimizeze calitățile metodelor tradiționale, cu caracter mobilizant. Există opinii conform cărora o metodă de învăţământ nu este nici veche, nici nouă, trăsătura care exprimă clasificarea din acest punct de vedere fiind concepţia, spiritul – clasic sau modern – în care metoda este aplicată. Astfel, metodele vechi pot să se adapteze pentru a răspunde unor cerinţe noi, de actualitate, iar cele moderne pot deveni, în timp, tradiţionale.

Lecturați gratuit Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1100-9

Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea îşi propune ca principal obiectiv elucidarea, într-un fel sau altul, a problemei adverbelor “predicative”, problemă dezbătută de-a lungul timpului de diferiţi oameni de ştiinţă de renume, dar rămasă, totuşi, ambiguă. Lucrarea se ocupă într-o mică măsură şi de problema interjecţiilor predicative, pentru a putea, prin intermediul acestora, să lămurească problema adverbelor în discuţie.
Pornind de la definiţia tradiţională a predicatului şi prezentând câteva opinii referitoare la funcţia sintactică de predicat şi, implicit, la predicativitate, propun ca în lucrarea de faţă să depăşim sferele predicativităţii verbale şi să intrăm pe tărâmul unei altfel de predicativităţi, anume a predicativităţii non-verbale.

Lecturați gratuit Adverbele predicative, autor Daniela-Maria Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1092-7

Dezvoltarea şi educarea comunicării în cadrul activităţilor de predare a disciplinei comunicare în limba română în ciclul primar, autor Georgeta Claudia Iștoan

Familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul constituie în ciclul primar principalul obiectiv al învăţării. Se poate spune că, atât în şcoală, cît şi în viaţă, întreaga evoluţie a elevilor depinde de modul în care aceştia şi-au însuşit cititul şi scrisul. De asemenea, se spune că elevii care citesc şi scriu bine sunt buni şi la celelalte obiecte de învăţământ. Trebuie evidenţiat faptul că, deşi mijloacele audiovizuale au invadat lumea, cartea rămâne unul dintre cele mai importante mijloace de formare a omului în societatea modernă. Lectura cărţii oferă cititorului momente unice de reflecţie, de meditaţie şi valori formativ-educative, care o să-i dezvolte comportamentul şi modul de viaţă.

Lecturați gratuit Dezvoltarea şi educarea comunicării în cadrul activităţilor de predare a disciplinei comunicare în limba română în ciclul primar, autor Georgeta Claudia Iștoan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1105-4

Influenţa limbajului verbal şi nonverbal şi a mass-mediei în evoluţia copiilor, autor Georgeta Claudia Iștoan

Cu toţii ştim că limbajul utilizat în mass-media este de o importanţă majoră. Cuvintele şi expresiile de cuvinte trebuie selecţionate, pentru a produce un impact cât mai mare asupra publicului. Limbajul verbal şi cel nonverbal folosit în programe radio şi de televiziune ne ajută să înţelegem semnificaţiile date de un mesaj. Este foarte important pentru public ca emiţătorii să aibă un limbaj adecvat, un limbaj prin care să se facă înţeleşi, oferind copiilor posibilitatea receptării mesajelor.

Lecturați gratuit Influenţa limbajului verbal şi nonverbal şi a mass-mediei în evoluţia copiilor, autor Georgeta Claudia Iștoan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1106-1

Diminutivitatea limbii române, autor Monica Georgiana Cozma

Pentru elaborarea lucrării, s-a apelat la metode de cercetare lingvistice, urmărind sistematic prezența diminutivelor în cele mai vechi texte ale limbii române, în texte reprezentative ale literaturii populare, culte, în rețete culinare și studiind îndeaproape vocabularul actual al tinerilor.
Noutatea acestui studiu constă în culegerea aspectelor definitorii ale fenomenului diminutivării, punerea într-o anumită ordine, de la origine până în prezent, urmând modelul sincronie-diacronie, ilustrând cu exemple însoțite de contexte, dintre cele mai diverse.

Lecturați gratuit Diminutivitatea limbii române, autor Monica Georgiana Cozma.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1099-6

Ecouri mitico–magice în textele ludice, autor Monica Georgiana Cozma

Obiectivul major al acestei lucrări este să analizăm dpdv mito-folcloric, textul cu caracter ludic. Printre textele analizate sunt formulele de incantaţie adresate elementelor naturii, animalelor şi plantelor, numărătorile de la jocurile care încep cu acest element, păsăreasca copiilor – păstrată până azi ca un cod de comunicare secretă.
Aceste texte au fost specifice copilăriei, însă se întâlnesc şi texte ludice din folclorul adulţilor: în timpul dansului căluşarilor, texte care se rostesc în cadrul unor jocuri din timpul privegherii unui mort ş.a.

Lecturați gratuit Ecouri mitico – magice în textele ludice, autor Monica Georgiana Cozma.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1098-9

Corectitudine şi greşeală. Acordul gramatical greşit şi clişeele lingvistice, autor Fănița Elena Anuțoiu

Dacă neatenţia este sursa multor dezacorduri care nu-şi pot găsi nicio explicaţie, alteori tocmai sentimentul puternic al necesităţii acordului duce la formulări incorecte prin exagerarea corectitudinii sau la condamnarea nejustificată a unor excepţii admise de normă. Complexitatea normelor şi a problemelor puse de acordul gramatical impune mai multă grijă în însuşirea exactă a regulilor acordului, cu toate detaliile şi nuanţele lor.

Lecturați gratuit Corectitudine şi greşeală. Acordul gramatical greşit şi clişeele lingvistice, autor Fănița Elena Anuțoiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1088-0

Référents socioculturels dans la traduction des proverbes et des expressions figées, autor Fănița Elena Anuțoiu

Par la présente étude, je me suis proposé de surprendre les implications culturelles qui apparaîssent dans la traduction des proverbes et des expressions figées.
Ce document rassemble des proverbes et des expressions, certains anciens, d’autres plus récents, appartenant à la culture roumaine ou française. J’ai voulu faire une comparaison entre la tradition roumaine et la tradition française, pour montrer que chaque nation a ses coutumes et traditions, qu’elle respecte, et qui l’individualisent comme nation en lui donnant un sentiment de continuité, par l’héritage des expressions.
J’ai rapproché et comparé les proverbes et les expressions figées des deux peuples (Français et Roumain), d’une manière propre à recréer et à éclairer l’esprit de chacun d’entre eux, par la diversité des formes originales sous lesquelles se reproduit la même pensée.

Lecturați gratuit Référents socioculturels dans la traduction des proverbes et des expressions figées, autor Fănița Elena Anuțoiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1089-7

Biologie vegetală și animală. Clasele a IX-a și a X-a. Să ne pregătim pentru BAC!, autor Daniela Dumistracel

Conține teorii și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat la Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a.

Lecturați gratuit Biologie vegetală și animală. Clasele a IX-a și a X-a. Să ne pregătim pentru BAC!, autor Daniela Dumistracel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1077-4

Demonstraţia cu substitute – o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu

În lucrarea de faţă, am dorit să investingăm eficienţa uneia dintre metodele de instruire, şi anume metoda demonstraţiei cu substitute. Am considerat ca este o metodă fără de care nu se poate învăţa la clasă, deci explorată mai intens, ea poate aduce beneficii surprinzătoare prin favorizarea reţinerii conţinuturilor predate şi, implicit, prin favorizarea unei reuşite şcolare.

Lecturați gratuit Demonstraţia cu substitute – o formă activă de învăţare la şcolarii mici, autor Ioana Petrescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1071-2

Potenţialul turistic al judeţului Covasna, autor Simona-Mihaela Onu

Pe parcursul acestei lucrari am evidentiat potentialul turistic al judetului Covasna prezentand atat cadrul natural cat si cel antropic.In prima parte a lucrarii am facut o prezentare generala al cadrului natural al acestui teritoriu, facand referire la asezarea geografica, caile de comunicatie, cadrul istoric, cadrul geografic natural si cadrul socio-economic.

Lecturați gratuit Potenţialul turistic al judeţului Covasna, autor Simona-Mihaela Onu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1087-3

Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

În timpul activităţii didactice am constatat că elevii de la clasele liceale întâmpină cele mai mari dificultăţi în decodarea texte lirice, cu atât mai mult a celor moderniste, cu un nivel înalt de încifrare şi abstractizare. Studiul celor trei poeţi modernişti incluşi în programa şcolară (Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi) constituie un capitol distinct în manualul de clasa a XII-a şi presupune evaluare pe baza unor proiecte şi studii de caz. În acelaşi timp, textele lirice moderniste sunt incluse în programa pentru Examenul Naţional de Bacalaureat, iar înţelegerea lor devine esenţială pentru perceperea unui întreg fenomen cultural.
Receptarea modernismului presupune o maturitate a viziunii celui care decodează textul, iar poezia modernă, cu un grad ridicat de abstractizare, devine de multe ori, mai ales pentru elevul de la un liceu cu profil tehnologic, aproape imposibil de receptat. Aici intervine abilitatea profesorului de Limba şi literatura română în alegerea unor metode adecvate care să accesibilizeze înţelegerea acestui tip de text literar.

Lecturați gratuit Ghid metodologic – Strategii de abordare a textului liric modernist la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1075-0