Domenii | Autori

Arhiva

Pași spre universul cunoașterii prin lectură pentru elevii din mediul rural. Proba de portofolii

Bogata colecție de portofolii, pe cât de variate ca format, pe atât de interesante sub aspectul conținutului, a fost inventariată atent, prin grija inimoaselor profesoare Andreea Trandafir (limba și literatura română), Daniela Mocanu (matematică) și Paula Mihai (limba și literatura engleză), arhiva stând la baza realizării acestei broșuri bibliografice.

Lecturați gratuit Pași spre universul cunoașterii prin lectură pentru elevii din mediul rural. Proba de portofolii

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2787-1

Creative Teaching Activities, autor Elena-Amalia Antochi

The central working hypothesis of this research is that creative teaching methods used in the English class enhance and develop students’ ability to produce messages, both in writing and in speaking. But besides the primary hypothesis, we have established that we need to prove a second one, which states that the use of creative teaching activities creates a proper environment for students to be more confident in their ability to use English. Both hypotheses are the starting point in our research, which is meant to demonstrate the importance of using creative activities during the English classes. They hold great significance, being equally necessary for the present study. For, there is no success in teaching if the students are not confident in their learning and if they do not cooperate with the teacher.
Starting from the idea that we need to prove the veridicity of these two hypotheses, we decided to conduct an experiment with two classes: the 4th grade and the 6th grade. After intensive use of creative teaching activities in writing and speaking, for over five months, we collected data, we compared the results, and we are confident that the findings will confirm the hypotheses of our paper. We collected data with the help of the assessment scale and the questionnaires we had devised, we centralized and interpreted the data.

Lecturați gratuit Creative Teaching Activities, autor Elena-Amalia Antochi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2790-1

Înstruțatul boului. Rit agrar al românilor din Transilvania, autor Alina Lucreția Sălvan

În noaptea de Rusalii, boul este dus de feciori în afara satului lăsat să pască în voie, chiar şi în oprituri, fiind păzit de feciorii care povestesc despre „drăguțele” lor şi doinesc. În această noapte nu se doarme. În dimineaţa de Rusalii înainte de slujbă, boul este dus în păduricea din marginea satului, unde se adună tineretul pentru a-l împodobi, la această parte a ritualului participă şi fetele sau nevestele tinere care aduc. cuverturi ţesute, ştergare colorate, clopoţei, zurgălăi, bentițe cusute cu mărgele, panglici multicolorate şi multe alte obiecte decorative, în general zestrea lor. Fetele culeg flori pentru a împodobi boul cu cununi, în timp ce feciorii construiesc un schelet trapezoidal din lemn cu o cruce în mijloc pe care fetele o împodobesc cu flori, în final fiind pusă pe capul boului, legată de coarnele acestuia. Fetele sunt ajutate de o femeia mai bătrână, curată ritual, pricepută în arta împletitului. Feciorii iau coajă de cireş din care îşi fac apărători pentru picioare şi măşti, iar nuielele din lemn de alun lungi şi subţiri cu câteva frunze în vârf Ie folosesc pe post de arme împotriva duhurilor rele. Feciorii le rotesc în aer pe tot parcursul ceremoniei, vâjâitul lor speriind duhurile rele, astfel acestea neputându-se apropia de bou.

Lecturați gratuit Înstruțatul boului. Rit agrar al românilor din Transilvania, autor Alina Lucreția Sălvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2785-7

Romanul de război în literatura română interbelică, autor Alexandra Murgu

Pentru literatură, secolul XX este un secol al romanului şi acest fapt se vede cu evidenţă la noi după 1920. Apar operele epice masive, romanul modern, în special de factură socială, plin de probleme şi de documente omeneşti. Se instituie dosare de existenţă, ca la Camil Petrescu sau H.P. Bengescu. Dacă în secolul al XIX-lea romanul ca specie era mai mult o aventură zadarnică şi titlurile se puteau număra pe degete, după primul război toată lumea scrie roman – poeţi, dramaturgi, critici. Schiţa, povestirea sau nuvela sunt considerate doar nişte exerciţii prin care scriitori ,,îşi fac mâna” pentru marile creaţii ce vor urma (Liviu Rebreanu, H. P. Bengescu, Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu). Chiar spațiul tradiţional (mediul rural) se schimbă şi se adaptează vremurilor noi. Conform îndemnului călinescian care însoţea romanul său Cartea nunţii, romanul modern aduce în prim-plan oraşul, clubul, barul, piscina, automobilul, plimbările la şosea, expoziţiile de artă modernă, jazzul sau meciul de box. Mediul citadin este preferat prin excelenţă. Se pune accent pe obiectivitate, detaşare, experienţă directă şi se face ,,artă pentru artă”.

Lecturați gratuit Romanul de război în literatura română interbelică, autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2782-6

Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Printre atribuţiile profesorului de educaţie fizică se regăseşte şi aceea a evaluării elevilor lui. Evaluarea la educaţie fizică este un proces extrem de important, care are două aspecte importante: o parte a evaluării are caracter strict obiectiv, fiind formată din probe cu baremuri măsurabile, iar cea de-a doua parte are un caracter subiectiv, dar care, prin precizările actualului Sistem Național Școlar de Evaluare, încearcă să cuantifice acest subiectivism.
Evaluare elevilor prin probe de control are menirea de a stabili, cu cât mai mare exactitate, nivelul unui colectiv, de a-l caracteriza din punct de vedere fizic şi motric, dar şi potenţialul fiecărui elev în parte, pentru a vedea în ce direcţie trebuie acţionat în vederea îmbunătăţirii indicilor capacității lui motrice.
În esenţă, scopul lucrării a fost acela de a stabili cu exactitate nivelul capacității motrice a elevilor din învăţământul gimnazial, pe baza aplicării unor mijloace specifice jocului de fotbal și a evaluării prin probe şi norme de control relevante.

Lecturați gratuit Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2779-6

Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria I, 17-18 ani, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea de faţă încearcă să-şi aducă o contribuţie la îmbogăţirea materialului metodic pe care îl au la dispoziţie (totuşi încă insuficient) cei ce şi-au ales nobila misiune de a iniţia în tainele handbalului, copiii şi juniorii. Încercând să fim mai aproape de cerinţele practice şi oferind o serie de mijloace axate în principal pe structuri de acţionare nu am făcut altceva decât să punem la dispoziţia celor interesaţi un material metodic care ar urma să fie prelucrat şi adoptat condiţiilor existente.

Lecturați gratuit Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria I, 17-18 ani, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2778-9

Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea de faţă îşi propune, în prima parte, o definire a genului liric, prin particularităţile sale, precum și prezentarea evoluției genului liric în literatura română (de la primele identificări ale sale de către criticii și istoricii literari și până la situația actuală, când scriitorii postmoderni par a anula granițele dintre genurile și speciile literare). De asemenea, vom încerca să oferim o privire de ansamblu asupra prezenței genului liric în programele și manualele școlare cu exemplificarea prin diferite texte literare studiate în ciclul liceal.
Cea de-a doua parte a lucrării are în vedere o abordare a specificului receptării textelor lirice în cadrul liceului prin discutarea aspectelor particulare ale comunicării literare și explicarea operațiilor efectuate la clasă în studiul textelor literare propuse de manual sau profesori. Nu în ultimul rând, vom discuta dificultățile care apar în receptarea și predarea textului liric, având în vedere problemele lectorului în general, profilul cititorului adolescent din învățământul tehnologic și problemele profesorului contemporan nevoit să răspundă cerințelor „societății cunoașterii”.
Penultimul capitol va fi prin excelență dedicat aspectelor metodice urmărind cum se realizează proiectarea didactică a genului liric (planificări anuale, semestriale, pe unități de învățare și proiecte de lecție) astfel încât să poată fi eficientizată predarea textelor poetice și surmontate dificultățile de receptare/ interpretare și predare.
De asemenea, vom încerca să demonstrăm că în depășirea dificultăților amintite anterior trebuie să se țină cont de o alegere eficientă a metodelor și tehnicilor de predare, fie că este vorba despre metode clasice sau moderne. Nu trebuie omis nici rolul major al activităților nonformale, extracurriculare care contribuie în mod eficient la apropierea elevilor de literatură, în special la o lectură a textelor lirice mai puțin abordate, potrivit mărturisirilor elevilor.

Lecturați gratuit Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2775-8

Ghid metodologic. Soluții didactice pentru rezolvarea dificultăților de abordare a textului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Demersul didactic de planificare presupune o valorificare specifică a programei şcolare şi a manualelor alternative, care permite profesorului completarea, înlocuirea sau omiterea unor conţinuturi din manualele şcolare. Așa se întâmplă, spre exemplu, în cazul materiei de clasa a X-a, unde, consider că, poeziile supuse discuției nu pot fi scoase din contextul cultural-artistic în care au apărut, fapt pentru care, în cadrul planificării am introdus studiul curentului literar căruia scriitorul și opera literară îi aparțin, în ciuda faptului că studiul cronologic al literaturii române este prevăzut începând din clasa a XI-a.
De asemenea, momentul planificării este cel în care se realizează opțiunile pentru operele literare de studiat, astfel încât profesorul poate propune texte apropiate de realitatea pe care elevii o trăiesc, de preocupările contemporane ale adolescenților întâmpinând în acest mod anumite dificultăți de ordin cultural și cognitiv cu care s-ar putea confrunta în receptare.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Soluții didactice pentru rezolvarea dificultăților de abordare a textului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2776-5

Teatrul absurdului sau antiteatrul, autor Nicoleta Corina Popina

De multe ori discuţiile asupra teatrului absurdului sunt cantonate în planul exclusiv al literaturii. Fără a nega valoarea literară a fenomenului, se crede că ea nu dă întreaga lui măsură, limitându-i unilateral semnificaţiile. Pentru o înţelegere cât mai exactă, completă, trebuie adăugate numaidecât latenţele pe care le deţine şi valorile pe care le dobândeşte în contactul strict necesar cu arta spectacolului.

Lecturați gratuit Teatrul absurdului sau antiteatrul, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2777-2

Metode de predare la limba română în gimnaziu: munca individuală vs. munca în grup, autor Maria Nicoleta Dan

Dacă munca în grup este de multe ori apreciată pentru volumul mare de idei, pentru diversitatea părerilor, dar și pentru potențialul creator, nu trebuie să omitem momentul în care ajungem la responsabilitățile dintr-un grup, la modul în care aceste responsabilități sunt împărțite sau la felul în care sunt duse la îndeplinire. Pasivitatea, indiferența, poate chiar și nepriceperea duc la neîndeplinirea sarcinilor, ceea ce înseamnă un punct în minus referitor la această metodă. Nu de puține ori am observat această problemă la clasele unde s-a efectuat cercetare. În astfel de situații profesorul era cel care lua atitudine și încerca să afle „rădăcina” nepăsării. Cea mai bună atitudine care putea fi luată în astfel de situații era încredințarea unor sarcini mai ușoare acestor elevi, sau motivarea în diverse feluri a acestora. De multe ori elevii refuzau să participe la anumite teme, ceea ce însemna o cantitate mult mai mare de muncă pentru elevii rămași în cadrul grupului. Existau și momente în care profesorul izbutea în convingerea acestor membri ”problematici”, dar elementul negativ care pornea de aici era alocarea timpului pentru un moment care nu ținea de realizarea temei propuse la începutul orei. Așadar, munca în grup ajută, pe de o parte, în rezolvarea mai rapidă a unei anume teme, dar pe de altă parte, atunci când grupul este format din persoane care nu manifestă interes pentru temă, ci doar pentru beneficiile pe care această temă le presupune, nu mai aveam de-a face cu avantaje, ci cu ”plata pe spinarea altora.”

Lecturați gratuit Metode de predare la limba română în gimnaziu: munca individuală vs. munca în grup, autor Maria Nicoleta Dan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2772-7

HOW TO BECOME A SUCCESSFUL WOMAN MANAGER, autor Elena Stefania Radi

From the very beginning, I should like to present the title of my research paper, which is the following: “ How to Become a Successful Woman Manager”. The reason I have chosen this title is because I am a woman and in one way, I want to send a message to those women who do have courage to have their own career by affirming that every woman who deserves or is willing to become “someone” in life must be appreciated for what she represents in this contemporary society. I believe that women nowadays are more emancipated and more confident that one day their dreams will come true. In this research paper I will try to express my opinion regarding women’s nowadays possibilities to get a leading job, and even more to become successful women managers or having their own businesses.

Lecturați gratuit HOW TO BECOME A SUCCESSFUL WOMAN MANAGER, autor Elena Stefania Radi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2765-9

Activități școlare și extrașcolare. Ghid pentru învățământul primar, autor Constantin Porojan

Prin publicarea acestui ghid doresc să împărtășesc cu dumneavoastră din experiența mea didactică desfășurată la Școala gimnazială Răscăeți, județul Dâmbovița, în contexte școlare și extrașcolare.
Toate activitățile prezentate sunt cu titlu de sugestii, ele putând fi îmbunătățite și adaptate în funcție de disciplină, conținutul acestora, obiectivele propuse etc.
Activitățile școlare sau extrașcolare din acest ghid au fost realizate împreună cu elevii claselor pe care le-am coordonat în perioada 2018-2020, în diverse spații: sala de clasă, curtea școlii, căminul cultural, în comunitate, instituții din afara localității. O parte dintre acestea sunt desfășurate doar cu elevii clasei, iar altele în comun, împreună cu alți elevi și preșcolari din unitatea noastră de învățământ, cu prilejul unor evenimente deosebite (istorice, religioase, culturale ș.a.) sau workshop-uri pe diverse teme susținute de către personal calificat al unor instituții publice.
Activitățile prezentate fac parte atât din lecțiile susținute la clasă, cât și din din timpul unor activități extrașcolare curprinse în proiecte și parteneriate, dar și din perioada derulării Programului național, „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Lecturați gratuit Activități școlare și extrașcolare. Ghid pentru învățământul primar, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2747-5

Rolul jocului didactic din perspectiva abordării integrate în învățământul primar, autor Marcela-Alina Neacșu

Jocul didactic are valențe instructive și formativ-educative pe care învățătorul le poate exploata în activitatea cu elevii săi, nu doar pentru a facilita asimilarea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi și competențe, ci și pentru a-i cunoaște mai bine pe aceștia și, indirect, prin culegerea unor informații prețioase despre personalitatea elevilor, despre ritmul lor de învățare etc., să ajusteze permanent mijloacele și resursele educative pentru un act didactic performant.
Lucrarea de față își propune relevarea rolului pe care jocul didactic îl are din perspectiva abordării educaționale integrate din ciclul primar, confirmarea faptului că jocul didactic poate constitui un mijloc eficient de instruire și educare care dezvoltă școlarului deprinderi de muncă individuală și în echipă, îl fortifică fizic și intelectual, fiind o activitate instructiv-educativă plăcută și atractivă.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic din perspectiva abordării integrate în învățământul primar, autor Marcela-Alina Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2754-3

TRADUCTION ET RETRADUCTION DE GUY DE MAUPASSANT LE CAS DE BEL-AMI, autor Nadejda Lungu

Dès sa parution, le roman Bel-Ami de Guy de Maupassant a été le terrain pour beaucoup de commentaires et disputes en ce qui concerne le style de l’œuvre et de Maupassant en général. C’est un texte complet, travaillé avec beaucoup de raffinement par l’auteur.
L’objectif de cette étude est de faire une analyse comparative de deux traductions roumaines du roman Bel-Ami, la traduction de Garabet Ibrăileanu et celle de Radu Malcoci pour souligner les ressemblances et les différences entre les deux, pour relever les principales difficultés de la traduction littéraire.

Lecturați gratuit TRADUCTION ET RETRADUCTION DE GUY DE MAUPASSANT LE CAS DE BEL-AMI, autor Nadejda Lungu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2781-9

Proiectul unei excursii cu tematică geologică în Munții Măcinului, autor Elena Stanculeanu

Traseul excursiei este: Brăila-trecere bac-Ghecet ; Măcin (oprire Munții Măcinului- Culmea Pricopan) – înapoi pe șoseaua Măcin-Tulcea-Greci (oprire)- pe jos Turcoaia- Iacobdeal – Dealurile Bujoare – Culmea Pricopcea -localitatea Cerna (îmbarcarea autocar) – trecere bac -Brăila.
În timpul deplasărilor pe teren, pe itinerarii mai lungi, profesorul trebuie să fie preocupat de formarea la elevi a unor deprinderi de comportare civilizată și de grijă pentru păstrarea și ocrotirea calității mediului înconjurător.
Profesorul va interveni atât prin îndrumări și observații directe și prin exemplul său personal cât și prin evidențierea și demonstrarea concretă a efectelor negative ce se pot identifica în regiunea parcursă.

Lecturați gratuit Proiectul unei excursii cu tematică geologică în Munții Măcinului, autor Elena Stanculeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2761-1

Analiza formațiunilor paleozoice din Unitatea Măcin, autor Elena Stanculeanu

Munții Măcin, care constituie obiectul prezentei lucrări, se situează în partea sud-estică a țării, în treimea nordică a Dobrogei.
Aceștia sunt cuprinși între Dunăre la vest și Valea Tăiței la est, pe care o depășesc pe o anumită distanță, deoarece dealurile Boclugea și Coslugea, care aparțin Munților Macin, se găsesc la est de Valea Taitei.
Spre sud, zona se întinde până la paralela localităților Horia-Mircea- Vodă,-Traian-Valea Iaila.
Spre nord, Munții Măcin trimit ultimii martori până în Bugeac, mai departe, fiind acoperiți de depozite recente. La nord-vest de Dunăre, aceștia se continua sub forma unui lanț de munți îngropați, constituind Promontoriul Nord Dobrogean

Lecturați gratuit Analiza formațiunilor paleozoice din Unitatea Măcin, autor Elena Stanculeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2760-4

Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Pentru predarea noţiunilor teoretice de vocabular programa prevede un număr puţin de ore, dar valorificarea cunoştinţelor dobândite se regăseşte în studiul intregrat al disciplinei. Depinde, în mare măsură, cum reușește profesorul să combine metodele de învățare, astfel încât orice conținut predat să fie asimilat de către elev.
Cercetarea pe care am realizat-o pune în evidenţă utilitatea strategiilor didactice în asimilarea noţiunilor de vocabular. Datorită evoluţiei societăţii, limba română cunoaşte o mare dezvoltare care a dus la o rapidă îmbogăţire a vocabularului cu termeni noi. Acest fapt obligă profesorul de limba română să insiste asupra noţiunilor de vocabular care necesită explicaţii şi aplicaţii pentru ca elevul să deprindă corect competenţele de comunicare orală şi scrise.
Obiectivele cercetǎrii vizeazǎ componentele actului didactic: proiectare – predare – evaluare, relaţie care pune în valoare interactivitatea profesor-elev. Încercǎm sǎ rǎspundem astfel competenţelor avute în vedere de o adevǎratǎ lecţie de creativitate, lecţia de literaturǎ: stimularea gândirii autonome, reflexive, abordarea flexibilǎ a opiniilor, folosirea unor modalitǎţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textului literar.

Lecturați gratuit Strategii didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare a lexicului în gimnaziu, autor Minodora-Monica Bercea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2744-4

Icoana – suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Prin specificul său, religia, ca disciplină de învătământ, îşi propune să transmită cuvântul Domnului, care să devină duh şi viaţă (In 6,63) pentru fiecare participant la educaţie. Întrucât conţinutul educaţiei religioase derivă din învăţătura revelată, pentru a fi înţeles, trebuie ca elevii să fie mai sensibili şi mai receptivi. De aceea, este necesar ca ei să fie pregătiţi, moral şi spiritual, după cum urmăreşte şi scopul formativ al educaţiei religioase în şcoală.
Informaţiile sunt transpuse în practică în cadrul orelor de religie. Se cunoaşte faptul că, pentru atingerea finalităţilor educaţiei religioase, contextualizarea metodelor didactice reprezintă o importantă sarcină pentru profesor. De aceea, în partea a II-a a lucrării, cea pedagogico-metodică, am verificat următoarea ipoteză de lucru: icoana este un important suport didactic pentru ora de religie şi contribuie la o mai bună înţelegere a conţinuturilor lecţiei, în paralel cu aplicarea noilor metode active de predare-învăţare care fac apel la iniţiativa elevilor.
Am urmărit familiarizarea elevilor cu aceste valori ale Ortodoxiei, am arătat că icoana contribuie la trezirea, întreţinerea şi întărirea vieţii religioase, la cunoaşterea vieţii sfinţilor sau a evenimenteleor biblice studiate, că icoana este o bună formă a educaţiei religioase, că are o incontestabilă valoare educativă şi înlesneşte accesul către Dumnezeu.

Lecturați gratuit Icoana – suport didactic pentru ora de religie, autor Steluța Răsvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2743-7

Managementul învățării creative la vârsta preșcolară, autor Angela Moldovan

Am conceput această lucrare din dorinţa de a aduce ceva din propria experienţă, din instrumentele folosite de mine pentru a ajunge la sufletul preşcolarului şi a celor ce vin în contact cu el, în ideea de a-l sprijini în asimilarea cunoştinţelor predate, în cunoaşterea şi înțelegerea operațiilor matematice, dar pentru a-i dezvolta potențialul creator astfel încât rezultatul să fie unul creativ, original și util.

Lecturați gratuit Managementul învățării creative la vârsta preșcolară, autor Angela Moldovan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-43-5

Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Zona folclorică a Basarabiei reprezintă o parte a unui ţinut mai extins – Moldova. Această zonă îmbină armonios fondul general românesc, graiul moldovenesc cu particularităţile locale, determinate de amplasamentul geografic, aflându-se la hotarul cu alte culturi etnice.
Un act important din viaţa individului care se celebrează apelându-se la ceremonial este căsătoria, moment prin care familia şi colectivitatea recunosc oficial saltul ce marchează trecerea de la o categorie socială la alta, respectiv de la o grupă socio-dependentă, la alta independentă, cea a capilor de familie. În prezent rolul deosebit pe care nunta îl îndeplineşte în realizarea unei căsătorii nu este diminuat. Mai bogată sau mai modestă, nunta continuă să marcheze marele eveniment din viaţa omului. În pofida progresului tehnico-ştiinţific şi a marilor transformări ce s-au produs în societate şi în conştiinţa poporului, concepţiile ancestrale conservate şi transmise prin obiceiul nupţial despre necesitatea şi obligativitatea realizării acestuia s-au infiltrat adânc în spiritualitatea colectivităţii rurale şi nu numai. Nunta rămâne o manifestare colectivă cu un caracter organic în multitudinea ei de elemente şi forme. Studierea obiceiului de nuntă oferă un preţios material pentru cunoaşterea istoriei, culturii şi vieţii sociale a poporului. Păstrarea în repertoriul de nuntă a unor motive, melodii şi structuri arhaice, permit descoperirea unor laturi importante pentru înţelegerea evoluţiei gândirii muzicale.

Lecturați gratuit Obiceiuri de nuntă în Basarabia, autor Nadejda Lungu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2763-5

Managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Educaţia nu este un remediu miraculos sau o formulă magică ce permite deschiderea porţilor spre o lume în care toate idealurile pot fi atinse, ci unul dintre principalele mijloace disponibile pentru a cultiva o formă de dezvoltare umană mai adâncă şi mai armonioasă, ducând astfel la reducerea: sărăciei, excluderii sociale, ignoranţei, opresiunii şi războiului.
Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie, dar abia recent, calitatea învăţământului românesc a fost definită ca prioritate şi pentru învăţământul preuniversitar.
Pentru aceste motive managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar constituie tema lucrării noastre.

Lecturați gratuit Managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2695-9

Varietăţi diferenţiabile. Operatorul Laplace, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Varietăţile diferenţiabile au apărut din necesitatea de a face geometrie pe spaţii neeuclidiene. Pe o varietate diferenţiabilă pot fi introduse structuri adiţionale. Un exemplu de varietate cu structură adiţională este varietatea Riemanniană pe care putem defini noţiunea de unghi şi cea de distanţă. Tot pe o varietate Riemanniană se poate introduce un operator diferenţiabil numit operatorul Laplace după numele matematicianului francez Pierre-Simon de Laplace (1749-1827). Acest operator joacă un rol important în fizică, fiind folosit, de exemplu, în modelarea propagării undelor, dar şi în matematică: funcţii ale căror Laplacieni se anulează se numesc funcţii armonice.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta o scurtă introducere în teoria armonică pe varietăţi diferenţiabile.

Lecturați gratuit Varietăţi diferenţiabile. Operatorul Laplace, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2724-6

Algoritmi genetici, autor prof. Dadiana Dragomirescu

După cum sugerează şi numele, algoritmii genetici folosesc principii din genetica naturală. Câteva principii fundamentale ale geneticii sunt împrumutate şi folosite artificial pentru a construi algoritmi de căutare care sunt robuşti şi cer informaţii minime despre problemă.
Algoritmii genetici au fost inventaţi folosind modelul procesului de adaptare. Ei operează, în principal, cu şiruri binare şi folosesc un operator de încrucişare şi un operator de mutaţie.
Scopul acestei lucrări este de a face o introducere în programarea evolutivă şi de a prezenta unele noţiuni generale ale algoritmilor genetici.

Lecturați gratuit Algoritmi genetici, autor prof. Dadiana Dragomirescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2723-9

Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea de faţă se bazează pe o cercetare a problematicii alocării fondurilor europene, cu aplicaţie pe programele de cooperare transfrontalieră. Sunt descrise şi analizate atât fondurile de pre-aderare cât şi fondurile post-aderare, punându-se accent pe analiza lor comparativă. Este, de asemenea, prezentat un studiu de caz care poate fi folosit ca un exemplu de bune practice pentru o ţară care beneficiază în continuare de fonduri Phare.

Lecturați gratuit Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2719-2

Contribuția jocului didactic la îmbunătățirea capacității de comunicare la vârsta preșcolară, autor Ioana Bratu

În cadrul activității mele didactice am constatat că un rol foarte important în dezvoltarea personalității copilului preșcolar îl are dezvoltarea capacității de a comunica, iar cea mai importantă formă de comunicare o reprezintă comunicarea verbală. Aceasta necesită dezvoltarea și educarea limbajului, oferindu-i copilului posibilitatea de a se descurca cu uşurinţă în mediul care îl înconjoară şi în relaţie cu cei din jur. Dezvoltându-și corect de la vârsta preşcolară această capacitate, copilului i se deschid larg porţile spre integrarea socială de mai târziu, deoarece îi oferă posibilitatea de a-şi exprima gânduri, impresii, păreri, cerinţe, de a-și manifesta trăirile afective etc.

Lecturați gratuit Contribuția jocului didactic la îmbunătățirea capacității de comunicare la vârsta preșcolară, autor Ioana Bratu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2728-4

Dialogul – aspecte definitorii, autor Maria Nicoleta Dan

Dialogul este cea mai utilă și eficientă metodă de a dezvolta relații interumane. Înțelegându-se, oamenii pot face diferite schimburi de informații. Prin dialog oamenii se pot cunoaște și astfel se pot dezvolta diferite relații. Dialogul este prezent atât în viața de zi cu zi a oamenilor, cât și în opere literare. Aici, cele care dialoghează sunt personajele literare, pe care noi le cunoaștem bine atât prin acțiunile pe care le întreprind, cât și prin modul în care comunică cu celelalte personaje.

Lecturați gratuit Dialogul – aspecte definitorii, autor Maria Nicoleta Dan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2718-5

Relații româno-italiene (1878-1914), autor Anamaria Filip

Relațiile româno-italiene reprezintă în contextul actual, mai mult ca niciodată, un subiect de actualitate. Este un subiect asupra cărora istoricii nu au insistat foarte mult de-a lungul timpului, dar care, în perioada actuală, stârnește mult interes.
Legături mai profunde ale românilor cu italienii apar în momentul în care se afirmă conștiința națională a românilor și se cristalizează ideea originii comune, latine, a românilor și italienilor.

Lecturați gratuit Relații româno-italiene (1878-1914), autor Anamaria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2735-2

Monografia orașului Motru, autor Anamaria Filip

Studiul monografic al unei localități presupune o analiză a componentelor de bază ale așezării respective: repere geografice, evoluție istorică, populație, instituții, dezvoltare economică, viață cotidiană. Municipiul Motru este una din cele mai tinere așezări ale țării, fiind înființat în 1966, însă, în această lucrare nu mi-am propus să mă refer strict la perioada de existență a orașului, ci voi merge mult mai departe în timp și mă voi ocupa de evoluția istorică a așezărilor din zona municipiului Motru, pe structura cărora a fost construit orașul.
În ceea ce privește motivația științifică a alegerii acestei teme, zona Motrului a avut o evoluție interesantă din punct de vedere istoric, dar, din păcate, insuficient ilustrată în lucrări de specialitate.

Lecturați gratuit Monografia orașului Motru, autor Anamaria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2734-5

EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Europenizarea, ca parte integrantă a globalizării, este un fenomen de neignorat al lumii contemporane, care, în ciuda controverselor încă active referitoare la valorizarea sa pozitivă sau negativă, îl obligă pe individul european să se adapteze unor realități imposibil de tăgăduit: anularea graniţelor fizice dintre statele lumii, libera circulaţiea informaţiilor și a indivizilor, dacă nu chiar migrația masivă către zonele de maxim interes economic și financiar.
Beneficiile evidente includ oportunităţile hipermultiplicate ale individului de a cunoaşte realităţi străine de propria origine, de a-şi forma o imagine de ansamblu asupra lumii, ca spaţiu deschis, dar absolut cognoscibil, dispus de a fi luat în stăpânire. Nevoia de deschidere devine trăsătura dominantă a unei societăţi formate din identităţi care se oferă alterităţii. Însă, pentru ca toată această deschidere să fie cu adevărat funcțională, omul actual trebuie să acorde mult mai multă atenție limbajului, ca mijloc esențial de interacțiune umană autentică.
În acest context, care include și pericolul iminent al unui Brexit ce va reconfigura imaginea mondială a Europei, limba engleză rămâne în continuare parola de conectare la teritoriul cel mare, o structură comunicativă stabilă prin care individul poate pătrunde în Europolis. Indiferent de naționalitate, oamenii conștientizează, din ce în ce mai acut, necesitatea stăpânirii limbii engleze pentru a putea accede la darurile lumii deschise.
De aceea, cărți precum Embracing English through Exercises. 15 Lessons for Improving Your English, scrisă de doamna prof. Georgeta-Gabriela Udrea, sunt nu numai bine-venite, ci obligatorii. Având o structură clară și oportună, lucrarea vizează, în primul rând, dezvoltarea competențelor de comunicare în cea mai utilizată limbă străină, competențe indispensabile unui individ adaptat la profilul contemporaneității. Cele 15 „lecții” includ un set de întrebări premergătoare textului, care-l invită pe lector la dezinhibare conversațională, un text pe teme de interes actual și o suită de itemi obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi, care îmbină în mod eficient noțiunile de vocabular cu cele de gramatică. Prin urmare, cartea de față constituie un instrument de lucru util, antrenant și eficient, care poate fi folosit atât la clasă, sub îndrumarea unui profesor specializat, cât și în cadrul pregătirii autodidacte.

prof. dr. Elena-Cristina POPESCU

Lecturați gratuit EMBRACING ENGLISH THROUGH EXERCISES, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2726-0

Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Celebrei definiții a omului drept „ființă socială” i se subordonează implicit și statutul acestuia de „ființă competițională”. Cu alte cuvinte, odată cu grupul social, se instaurează și concurența, ca lege internă a dinamicii grupului. Aceasta face obligatorie stratificarea indivizilor în funcție de abilitățile prin care pot servi obiectivelor comunității. Pe poziția superioară a ierarhiei se situează, în mod evident, liderul, instanță care, prin natura sa hegemonică, a suscitat dintotdeauna fascinație și interes.
O lucrare precum cea propusă de domna prof. Georgeta-Gabriela Udrea este, așadar, cât se poate de bine-venită, mai ales în contextul actual, când, după o traumatizantă dictatură comunistă ce a denaturat până la tragism conceptul, acesta a intrat timid într-o etapă de firească reabilitare. Pentru a fi acceptat și validat ca atare, liderul autentic trebuie să se impună în grup prin calități și abilități de valoare, nu prin teroare sau prin subminarea raporturilor de putere. Comunicarea eficientă a unui lider tocmai asta face: detaliază fișa caracterologică și axiologică a liderului adevărat, care nu-și propune să domine, ci să îndrume, să organizeze și să coordoneze, care nu încearcă să manipuleze mulțimea, ci, dimpotrivă, să contribuie alături de mulțime la succesul comun. Structurată pe trei părți, lucrarea, fără a se dori exhaustivă, se focalizează mai ales pe abilitățile de comunicare, pârghii esențiale prin care liderul autentic își gestionează resursele umane.
Așadar, cartea de față propune o variantă onestă, realistă și documentată de portretizare a liderului, văzut ca individ competent și abil, animat de idealuri comune cu ale comunității în fruntea căreia se poziționează, și nu ca statut social, ca rol asumat superficial, doar pentru împlinirea nevoilor individuale.

prof. dr. Elena-Cristina POPESCU

Lecturați gratuit Comunicarea eficientă a unui lider, autor Georgeta–Gabriela Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2725-3

Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Limba scrisă se prezintă în general într-o formă mai îngrijită decât limba vorbită şi, de aceea, pentru a scrie corect, elevii trebuie să se exprime corect oral. Familiarizarea acestora mai întâi cu noţiunea de propoziţie, de care se leagă apoi toate cunoştinţele de morfologie şi sintaxă, constituie punctul de plecare în scrierea de către elevi a primelor cunoştinţe despre limbă. Cel care scrie are posibilitatea să cântărească fiecare cuvânt în parte, să revină asupra formulării şi s㬺i corecteze greşelile, fără ca efortul depus în acest sens să devină vizibil.
Rezultatul unei operaţii de normare a scrierii este ortografia, care are în vedere numai ceea ce se consideră a fi corect în sistemul de scriere dat; liniile mari de directivă se stabilesc în ortografie după anumite principii. Cuvântul „ortografie” provine de la grecescul „orthos”, care însemnă drept, corect, şi „graphos”, cu sensul de scriere. Deci, prin ortografie se întelege scrierea corectă sau, mai precis, totalitatea regulilor care stabilesc scrierea corectă a unei limbi. Ortografia constituie nu numai o sarcină a şcolii, ci şi o problemă de politică culturală.

Lecturați gratuit Principii lingvistice și semnele ortografice și de punctuație, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2621-8

Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Calitatea unei scrieri corecte este determinată de buna organizare şi desfăşurare a calităţii instructive-educative la clasa pregătitoare, apoi la clasa I în cele trei perioade: preabecedară, abecedară şi postabecedară.
În perioada preabecedară, introducerea copilului în procesul scrierii trebuie privită cu multă grijă. Reuşita însuşirii scrierii depinde şi de dezvoltarea auzului fonematic, a pronunţiei, a percepţiei formei literelor şi a spaţiului. Scrierea nu este o simplă dexteritate manuală, ci ea presupune şi înţelegerea raporturilor spaţiale dintre elementele, distanţele, legăturile diferitelor semne grafice.
Din această cauză, prin activităţile desfăşurate în această perioadă, am reuşit să deprind elevii să se orienteze în spaţiul grafic, să cunoască direcţiile, să perceapă clar formele, să le deosebească, să-şi dezvolte gustul şi grija pentru forma frumoasă şi pentru ordine.
În perioada abecedară, pe lângă însuşirea citirii corecte şi conştiente, învăţătorul are sarcina să înveţe pe elev să scrie corect, lizibil şi cu acurateţe. Elevul trebuie să perceapă semnele şi simbolurile scrise, asociindu-le cu valoarea lor fonetică.
Perioada postabecedară vizează, îndeosebi, continuarea sarcinilor din perioada abecedară. Cu ajutorul lecţiilor de la sfârşitul manualului, elevii îşi consolidează scrisul şi, odată cu aceasta, ortografia şi punctuaţia.

Lecturați gratuit Însuşirea normelor de ortografie şi punctuaţie la clasele I-IV, autor Constantin Porojan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2720-8