Domenii | Autori

Octavian Goga – Poems, autor Roxana Marinescu

În 1905, Octavian Goga dobȃndește consacrarea odată cu apariţia primului său volum de versuri, intitulat “Poezii”, care rămȃne cel mai reprezentativ din ȋntreaga sa carieră poetică. Poezia sa avea să aducă ȋn contextul lirismului contemporan o mutație de substanță, un timbru unic, inconfundabil și profund original.

Lecturați gratuit Octavian Goga – Poems, autor Roxana Marinescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1843-5

Prelucrarea lemnului prin traforaj. Ghid metodic, autori Tamara Veronica Japalela, Iulian Paiu

A ajuta elevii sa înveţe cât mai uşor şi mai repede este provocarea noastră ca profesori. De aceea aplicarea strategiilor efective de predare este o provocare prin care putem eficientiza stilurile curente de predare şi să luăm în considerare noi căi inovatoare pentru îmbunătăţirea predării.

Lecturați gratuit Prelucrarea lemnului prin traforaj. Ghid metodic, autori Tamara Veronica Japalela, Iulian Paiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1840-4

Analiza vibraţiilor centrifugelor modelate ca sisteme cu două grade de libertate, autor Adriana Luminiţa Alexandrescu

Studiul vibraţiilor sistemului format din arbore şi tambur poate fi făcută în două feluri:

- sistem discret cu două grade de libertate, alcătuit din arbore elastic de masă neglijabilă aşzat pe două reazeme şi un tambur fixat pe arbore (între reazeme sau în consolă);/p>

- arbore elastic considerat mediu continuu (cu o infinitate de grade de libertate) aşezat pe două reazeme şi un tambur fixat pe arbore (între reazeme sau în consolă).

Lecturați gratuit Analiza vibraţiilor centrifugelor modelate ca sisteme cu două grade de libertate, autor Adriana Luminiţa Alexandrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-77-0
Editura Sfântul Ioan

Activizarea vocabularului elevilor în lecțiile de limba și literatura română la clasele I și a II-a, autor Sorina Dalia Mureșan

La vârsta şcolară mică, vocabularul copilului cuprinde aproximativ 2500 – 3000 cuvinte, din care aproximativ 700 – 800 fac parte din vocabularul activ. La sfârşitul celor patru clase primare, copilul va poseda 4000 – 4500 cuvinte, va folosi practic cam întreg vocabularul activ al limbii.
Sarcina dezvoltării vorbirii are în vedere exersarea organului fonator al vorbirii, în vederea asigurării unei pronunţii clare, pentru prevenirea unor greşeli sau corectarea unor defecte de pronunţare a sunetelor sau a cuvintelor, activizarea vocabularului prin folosirea cât mai frecventă a cuvintelor noi învăţate, precum şi prin introducerea acestora în structuri corecte de limbă.
Faptul că elevii ascultă şi înţeleg ceea ce li se relatează de către învăţător nu poate fi suficient pentru a învăţa să exprime ei singuri ceea ce cunosc, observaţiile, impresiile sau gândurile proprii. Nu se poate concepe învăţarea exprimării fără ca elevii să exerseze această activitate.

Lecturați gratuit Activizarea vocabularului elevilor în lecțiile de limba și literatura română la clasele I și a II-a, autor Sorina Dalia Mureșan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1858-9

Despre rezolvarea problemelor matematice la ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

În ciclul primar, matematica a rămas și va ramâne una dintre disciplinele de bază. Elevii își însușesc noțiuni elementare cu care operează pe tot parcursul vieții, li se formează unele aptitudini și abilități ale gândirii, pe lângă deprinderile de calcul și de rezolvare a problemelor.
În activitatea mea cu elevii am constatat o serie de greutăţi întâmpinate de aceştia în rezolvarea problemelor (neînţelegerea clară a elementelor problemei, omiterea întrebării, a unei date, neînţelegerea unor termeni, neselectarea corectă a datelor necesare rezolvării unor exerciţii), fapt care m-a determinat să studiez in profunzime predarea problemelor matematice la ciclul primar.

Lecturați gratuit Despre rezolvarea problemelor matematice la ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1838-1

Optimizarea metodologiei dezvoltării forţei la nivelul gimnazial, prin jocuri de mişcare şi ştafete specifice atletismului, autor Valentina Elena Tatu

Forţa musculară este una dintre cele mai importante calităţi de care dispune organismul uman, fiind solicitată în majoritatea domeniilor de activitate, dar foarte frecvent în activitatea motrică. Studiile şi cercetările de specialitate au confirmat ca nu există mişcare care să se poată realiza fără forţă, dezvoltarea necorespunzătoare a acestei calităţi făcând chiar imposibilă formarea, dar mai ales consolidarea deprinderilor motrice.
O deosebită importanţă o are dezvoltarea forţei în corelarea celorlalte calităţi motrice şi putem afirma că în cadrul raportului de intercondiţionare dintre acestea, forţa deţine rolul hotărâtor, de asemenea putem aminti că dezvoltarea forţei contribuie şi la realizarea altor obiective ale condiţiei fizice şi sportului şcolar.

Lecturați gratuit Optimizarea metodologiei dezvoltării forţei la nivelul gimnazial, prin jocuri de mişcare şi ştafete specifice atletismului, autor Valentina Elena Tatu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1804-6

Căi și mijloace de optimizare a procesului instructiv-educativ în vederea formării, însușirii și dezvoltării aruncării mingii de oină cu elan, autor Valentina Elena Tatu

Aruncarea mingii de oină, predarea ei prezintă interes în ceea ce priveşte şcoala aruncării ca exerciţiu pregătitor pentru învăţarea aruncării suliţei şi dezvoltarea calităţilor motrice, în special viteza, îndemnarea şi forţa membrelor superioare. Astfel se poate justifica prezenţa mingii de oină în programa şcolară începând din clasa a I-a până în clasa a VIII-a.
Pentru formarea unui model de însuşire se ţine seama în mare măsură de capacitatea senzo-motrică a elevului şi de structura formei de aruncare. În funcţie de aceste particularităţi au fost stabilite cerinţele cu privire la predarea aruncării mingii de oină în lecţiile de educaţie fizică.

Lecturați gratuit Căi și mijloace de optimizare a procesului instructiv-educativ în vederea formării, însușirii și dezvoltării aruncării mingii de oină cu elan, autor Valentina Elena Tatu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1803-9

Manualul alternativ de istorie, autor Janina Lăcrămioara Tăbăcaru

Prin pasiunea, dăruirea şi măiestria cu care ne adaptăm cerinţelor clasei, posibilităţilor colectivului de elevi, putem să valorificăm cunoştinţele de istorie în direcţia formării şi dezvoltării intereselor cognitive. Căci măiestria nu înseamnă doar transmiterea de informaţii (date, fapte, evenimente), ci şi talentul de a capta interesul elevilor pentru obiect, de a trezi dorinţa da a le asimila, de a le completa prin muncă individuală.
Având în vedere paticularităţile de vârstă ale elevilor, cantitatea de cunoştinţe ce se predă la istorie, în clasele primare, este relativ redusă, dar are o remarcabilă valoare educativă, fiind de fapt suportul material al valenţelor formative. Istoria educă şi formează convingeri, trăsături de voinţă şi caracter, sentimente, deprinderi de muncă şi de conduită, contribuie la cultivarea capacităţilor intelectuale ale elevilor.

Lecturați gratuit Manualul alternativ de istorie, autor Janina Lăcrămioara Tăbăcaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1835-0

Dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar prin activităţile artistico-plastice, autor Alice-Graţiela Mortoiu

La vârsta preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Această creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, fără ca aceasta să fie preocupată ca produsul activităţii să aibă un anume grad de utilitate sau valoare. Activităţile incluse în Domeniul Estetic şi Creativ (educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală), constituie cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Copilul învaţă să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui.
Mi-am ales această temă deoarece întodeauna m-a preocupat găsirea unor metode şi tehnici de lucru adecvate, care să asigure formarea şi dezvoltarea creativităţii la preşcolari.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar prin activităţile artistico-plastice, autor Alice-Graţiela Mortoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1818-3

Probleme de extrem în matematica elementară, autor Florea Dana Georgiana

În această lucrare mi-am propus să trec în revistă noțiunile care stau la baza rezolvării problemelor de extrem în algebră și analiza matematică și să prezint îmbinarea dintre acest tip de probleme și inegalitățile remarcabile ale analizei.
Aflarea punctelor de extrem şi a extremelor funcţiei cu ajutorul derivatei ne permit rezolvarea multor probleme de optimizare din diferite domenii.
În acelaşi timp, am avut un prilej deosebit de a exemplifica forţa metodelor analizei matematice la rezolvarea unor probleme de modelare matematică din algebră și analiză.
Lucrarea are ca bază cunoştinţele şi cercetările întreprinse de autor la cursurile de Analiză matematică studiate în timpul facultăţii cu domnul conferențiar universitar dr. Jenică Crînganu, căruia doresc să-i mulţumesc şi pe această cale pentru ajutorul acordat.

Lecturați gratuit Probleme de extrem în matematica elementară, autor Florea Dana Georgiana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1815-2

Lumea copilăriei – Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Autori: Fazacaş Florina Daniela, Poiană Alina Mihaela, Iacob Iuliana, Niţiş Roxana Paula, Gheţie Cristian Nicolaie, Jurj Rodica, Săndulescu Anamaria Ramona, Moldoveanu Alina, Baciu Mariana, Petcu Titiana, Pârvu Nicoleta, Petre Mirela Diana, Viţu Steluţa, Urzicana Mirela Nina, Grăniceru Claudia, Nicolae Mirela, Popescu Florina, Bulău Georgeta, Tudor Daniela, Dobre Zoica, Boşoi Camelia, Iftene Cristina Pompilia, Oancea Dorina, Arsenie Nicoleta, Radu Ramona Geanina, Bicoiu Mariana, Ungureanu Ortansa, Ungureanu Andreea, Filip Mihaela, Manole Joiţa, Tacu Cristina, Matei Roxana Carmen, Constantin Dana Elena, Stere Georgeta, Roşu Mihaela Petruţa, Necula Mădălina Nicoleta, Popa Adrian Laurenţiu, Popa Marilena, Bolovan Irina, Axente Florentina, Luntraru Rodica Crina, Dinu Gianina, Dobrin Elena Cristina, Cristea Crina, Bundă Cristina, Coroi Mariea, Nazâru Anişoara, Negoiţă Ionuţ Alin, Brăgaru Ştefania Florentina, Milea Ana Maria, Stanciu Elena, Ene Liliana, Stoica Roxana Gabriela, Toder Bianca, Lăzăroiu Mariana Victoriţa, Codreanu Mariana, Noapteş Dana, Drăgoescu Carmen Mihaela, Păun Cristina, Lupşan Mirela, Luşan Nicuşor, Trifan Marilena, Agapie Alina, Dumitru Maria, Iliescu Cameluţa, Delcea Alice Mariana, Vasile Floriana Gabriela, Zamfir Ramona, Bisa Rodica, Sprîncenatu Florica Felicia, Ghiţă Virginia Cristina, Bortă Elena Raluca, Guţoiu Delia, Stanciu Ştefana, Urmuzache Marilena, Podgoreanu Mădălin.

Lecturați gratuit Lumea copilăriei – Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice, Coordonatori: Prof. înv. primar Capmare Alice Mihaela, Prof. înv. primar Chivoiu Nușa Stelian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1796-4

Marketing în industria alimentară, autor Prof. Cristina Mihaela Văidean

Cartea este un ghid pentru elevi, profesori, având o formă atractivă şi accesibilă, şi constituie un ajutor documentar pentru studiu.

Lecturați gratuit Marketing în industria alimentară, autor Prof. Cristina Mihaela Văidean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1784-1

Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Pe baza manualelor și a auxiliarelor prezentate la bibliografi e, lucrarea de față cuprinde exerciții și probleme structurate pe nivele de di cultate – redus, mediu, ridicat – ce pot utilizate în predarea la clasa a XI-a.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1781-0

Ecuații diferențiale de ordin fracționar, autor Elena Dinu

Lucrarea de față propune o analiză a aspectelor matematice corespunzătoare calculului fracționar care stau la baza mai multor procedee precum calcularea concentrației unor tipuri electroactive, scrierea legii lui Hooke sub alte forme, scrierea ecuațiilor diferențiale ale mișcării. Această temă se dovedește a avea o importanță majoră în modelarea unor situații reale, generând un interes din ce în ce mai mare în cadrul conferințelor specializate.
Conținutul lucrării dezvăluie atât noțiunile teoretice matematice, cât și domenii de aplicabilitate a acestora, însoțite și de unele exemple concrete, arătând astfel importanța calculului fracționar în fenomenele curente.

Lecturați gratuit Ecuații diferențiale de ordin fracționar, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1779-7

Aplicații ale teoriei majorizării, autor Elena Dinu

Lucrarea de față prezintă o analiză a noțiunilor de bază ale teoriei majorizării, precum și aplicații ale acestora în diferite domenii de studii ale matematicii precum functțiile convexe sau elemente de algebră liniară, dar si aplicații în teoria grafurilor. Teoria majorizării modelează situatții cât mai variate, astfel că importanta acesteia se află în continuă creștere.

Lecturați gratuit Aplicații ale teoriei majorizării, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1780-3

Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Punctul de plecare al acestei lucrări a fost ideea conform căreia locul pe care îl ocupă Titu Maiorescu în litaratura noastră este foarte aprig controversat. În vechile istorii literare, ideologul Junimismului este elogiat fără rezerve, iar astăzi, în manualele școlare alternative și în publicistica literară, este repudiat cu atâta energie, încât cititorul neprevenit nu-și poate forma decât imaginea unui ideolog dușman hotărât al literaturii și culturii române.

Lecturați gratuit Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1770-4

De la imagine la icoană în educația creștină, autor Prof. Steluța Răsvan

Icoana este un câştig pentru toţi. Pentru noi, cei credincioşi, este un punct de sprijin, un pilon. Este ca o corabie în mijlocul mării, pe care se aşează, spre a se odihni, rândunelele aflate în zbor către ţările calde, care străbat văzduhul fără odihnă, iar când întalnesc corabia, se lasă în voia sorţii. Aşa şi noi, când contemplăm sfintele icoane, ne lăsam duşi cu ochii minţii către persoana reprezentată pe ea. După ce ne odihnim sufleteşte şi redobândim forţele spirituale necesare, pornim iarăşi în zbor înfruntând toate temerile şi durerile ce ne pot lovi în această viaţă pământească.
Însă icoana nu se rezumă la atât.

Lecturați gratuit De la imagine la icoană în educația creștină, autor Prof. Steluța Răsvan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1757-5

Ghid metodologic pentru predarea postmodernismului românesc, autor Adelina Timaru

Metodele tradiţionale, care au funcţionat până la sfârşitul secolului al XIX-lea, pot fi observate ca funcţionând alternativ, în spiritul unei teorii moderne a comunicării, în variantele moderne ale învăţământului deschis şi la distanţă sau în învăţământul multimedia.
Didactica modernă şi postmodernă urmăreşte să dezvolte terenul comunicării, observându-se tendinţa de trecere de la un învăţământ de tradiţie la afirmarea puternică a unui învăţământ bazat pe comunicare, îmbrăţişând toate strategiile didactice pretabile învăţării, într-o manieră multifuncţională.
Nu se poate vorbi de strategii didactice moderne sau postmoderne fără ca cele tradiţionale să nu coexiste cu acestea în formă alternativă sau complementară.

Lecturați gratuit Ghid metodologic pentru predarea postmodernismului românesc, autor Adelina Timaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1750-6

Criza politică din anii 1870-1871. Un episod din istoria modernă românească. Cauze, desfăşurare si epilog, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Despre evenimentele petrecute în intervalul 1870-1871 există în literatura de specialitate o bogată documentaţie şi, în acelaşi timp, destule „etichete”, conform cărora acestea ar avea un caracter antimonarhic, anticarlist, antidinastic sau republican. Scopul acestei lucrări este de a prezenta evenimentele care au generat discuţiile, nu neapărat într-o ordine cronologică, şi să demonstreze că anticarlismul nu era substituit de antimonarhism şi implicit, de republicanism. S-a urmărit activitatea propagandistică din ţară, apoi reacţia marilor puteri, şi în cele din urmă detalierea evenimentelor din ţară.

Lecturați gratuit Criza politică din anii 1870-1871. Un episod din istoria modernă românească. Cauze, desfăşurare si epilog, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1745-2

Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Scopul propus la începutul întocmirii acestei lucrări s-a îndeplinit prin conturarea rolului dr. Constantin Angelescu pentru învăţământul românesc în timpul perioadei interbelice. Însă a rămas un număr mare de idei nevalorificate, precum activitatea culturală a ministrului căreia i-ar fi trebuit dedicat un spaţiu mai cuprinzător. De asemenea, au rămas foarte multe intervenţii parlamentare, în Camera Deputaţilor şi la Senat, care nu au fost utilizate. Astfel, această lucrare lasă loc şi pentru alte cercetări, pornind de la bogatul material inedit existent.
Învăţământul interbelic, prin personalitatea dr.C. Angelescu, a făcut un progres remarcabil pe calea modernizării şi sincronizării cu învăţământul european.

Lecturați gratuit Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1744-5

Dr. Constantin Angelescu, ministrul instrucţiunii publice, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Activitatea dr. Constantin Angelescu a fost numai parţial amintită în lucrările dedicate istoriei învăţământului, cauzele care au determinat această „uitare” identificându-se în situaţia politică şi culturală a României după cel de-al doilea război mondial, toate realizările lui fiind recunoscute mai ales sub formă implicită. A existat o perioadă (anii 1950-1970) când istoria învăţământului a fost rescrisă de la Spiru Haret încoace, fiind eliminaţi cei care supărau regimul, chiar dacă au avut merite foarte importante. În ultima vreme, tot mai multe lucrări despre evoluţia învăţământului din România, viaţa politică şi culturală se opresc la activitatea dr.C. Angelescu.

Lecturați gratuit Dr. Constantin Angelescu, ministrul instrucţiunii publice, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1743-8

Dr. Constantin Angelescu. Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Cercetarea de faţă analizează activitatea dr. Angelescu în calitate de ministru la Instrucţiune în perioada 1922 – 1928. Anul 1922 marchează, la 9 ianuarie, venirea la guvernare a liberalilor sub conducerea marelui om politic Ionel Brătianu, care aducea la Ministerul Instrucţiunii Publice pe dr. Constantin Angelescu. Se are în vedere întreaga perioadă de guvernare, de la 9 ianuarie 1922 până la 22 martie 1926, când obiectivele partidului se concentrau pe consolidarea unificării, coordonată preluată şi de ministrul Angelescu în activitatea sa. Este perioada când s-a reorganizat învăţământul primar prin Legea învăţământului primar din 1924, dar şi cel particular prin Legea învăţământului particular din 1925. De asemenea, ne interesează şi perioada 22 iunie 1927 – 3 noiembrie 1928 pentru că atunci va reveni la Minister dr. Angelescu, adoptându-se Legea pentru învăţământul secundar, sinteză a concepţiei reformatoare dobândită.

Lecturați gratuit Dr. Constantin Angelescu. Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928, Ediția a II-a, autor Corina Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1742-1

COMMON ERRORS AND DIFFICULTIES IN TRANSLATING BUSINESS-RELATED TEXTS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

The present paper aims to be a theoretical approach to the field of economic translation.
It is structured in three chapters, each of which covering important issues related to translation studies and translation process.

Lecturați gratuit COMMON ERRORS AND DIFFICULTIES IN TRANSLATING BUSINESS-RELATED TEXTS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-69-5

A THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO PHRASAL VERBS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

The present study suggests a revision of all the theses concerning the domain of complex verbs. The practical aim of the study is to offer a synthesizing model of the conveyed theories that have been put forward in the specialized literature of complex verbs.
Being structured into three chapters, this paper is a study on phrasal verbs whose particular aim is that of producing an accurate description of phrasal verbs seen through their complex perspective of the morphological, syntactic, semantic and pragmatic features.

Lecturați gratuit A THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO PHRASAL VERBS, autor Andreea-Rosalia Olteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-68-8

Organizarea resurselor umane. Caiet de lucru, autor Oana Veronica Drăguș

O componentã importantã a managementului resurselor umane o constituie previziunea nevoilor de personal. Responsabilii de resurse umane trebuie sã anticipeze, cât de bine posibil, care va fi gradul de ocupare a forţei de muncã şi sã stabileascã astfel necesarul de resurse umane pentru o perioadã de câţiva ani. Aceştia trebuie sã fie capabili sã asigure o utilizare eficientã a resurselor umane, adaptând necesarul de salariaţi la necesitãţile impuse de evoluţia activitãţii organizaţiei.

Lecturați gratuit Organizarea resurselor umane. Caiet de lucru, autor Oana Veronica Drăguș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1737-7

Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului de volei în zona III, autor Radu-Emil Buzan

Înţelegând continua perfecţionare a jocului de volei atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, prin intermediul acestui studiu voi încerca să aduc o mică contribuţie la îmbogăţirea materialului privind jocul în zona 3 la nivelul echipei C.S. Ştiinţa Bacău.
Pe această cale voi încerca să împărtăşesc celor implicaţi în jocul de volei, respectiv antrenori, profesori, jucători, un cumul de idei care ar putea contribui la dezvoltarea în general a jocului de volei.

Lecturați gratuit Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului de volei în zona III, autor Radu-Emil Buzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1726-1

Motivația practicării sportului de performanță. Studiu privind motivația practicării voleiului de performanță, comparativ cu alte sporturi individuale și de echipă, autor Radu-Emil Buzan

Sarcinile psihologiei sportului de performanţă se regăsesc în general în încercările de rezolvare a aspectelor privitoare la pregătirea, îndrumarea, educarea sau motivarea sportivilor şi a echipelor din care aceştia fac parte.
La nivelul sportului de mare performanţă metodele şi tehnicile de asistenţă şi de pregătire psihologică sunt superioare celor tradiţionale, pentru că antrenamentul este individualizat, iar pregatirea psihologică se reduce la aplicarea metodelor de care are nevoie un anumit sportiv.

Lecturați gratuit Motivația practicării sportului de performanță. Studiu privind motivația practicării voleiului de performanță, comparativ cu alte sporturi individuale și de echipă, autor Radu-Emil Buzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1727-8

Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv – educativ. Ea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare – învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății contemporane.
Evaluarea națională reprezintă o evaluare sumativă, o evaluare de bilanţ a instruirii, care intervine la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, de exemplu: parcurgerea unei programe.
În urma cercetărilor efectuate, Evaluarea Naţională de la clasele primare este considerată utilă în mare măsură de către 50% din cadrele didactice chestionate.
Evaluarea Naţională de la clasa a II-a are scopul de a sugera ce schimbări trebuie făcute în strategia de predare a profesorului, iar Evaluarea Naţională de la clasa a IV-a are scopul de a pune un diagnostic al învăţământului primar.

Lecturați gratuit Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1718-6

Motivația și satisfacția profesională la cadrele didactice, autor prof. Florentina Grigore

Motivarea resurselor umane a devenit o preocupare continuă a managerilor din orice domeniu de activitate, iar sistemul de învăţământ nu poate face excepţie. Nenumărate studii de psihologie organizațională demonstrează că motivaţia şi satisfacţia angajaţilor sunt sursele esențiale care determină performanţele acestora.

Lecturați gratuit Motivația și satisfacția profesională la cadrele didactice, autor prof. Florentina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1699-8

Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de cărămidă şi piatră, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Sub aspectul cronologic am optat pentru sec. II – III pChr., adică din momentul în care avem primele ştiri despre fortificaţiile ce compun Limes Transalutanus şi până la data dispariţiei acestui sistem defensiv.
S-a avut în vedere, în măsura documentaţiei, descoperirile cuprinse în arealul din vestul Munteniei, aparţinând tuturor tipurilor de monumente ce ar putea condiţiona procesul de funcţionare al limesului, atât pentru a avea o viziune de ansamblu asupra fenomenului, cât şi pentru a încerca desluşirea raţiunilor care au dus la ridicarea lui.
Numai acestea ar putea contribui la o datare, cât de cât exactă, la modul de construcţie al valului şi lagărelor ce îl însoţeau de-a lungul traseului său şi la traseul pe care îl urma.

Autorul

Lecturați gratuit Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de cărămidă şi piatră, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1703-2

Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de pământ, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Deşi Troianul a fost intens cercetat, mai ales in ultimele decenii, el pune şi în prezent numeroase probleme. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta pe larg toate ipotezele referitoare la Limes-ul Transalutan. Această lucrare işi propune să trateze o serie de aspecte precum un scurt istoric al cercetărilor, prezentarea castrelor şi turnurilor care se aflau în imediata apropiere a acestuia. Se va insista asupra unor puncte arheologice şi situri cercetate sistematic, cum ar fi castrele de la Câmpulung-Jidava, Urluieni, Săpata de Jos, Gresia şi Băneasa.

Autorul

Lecturați gratuit Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei
în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de pământ, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1702-5

Câmpulung Muscel – file de istorie – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Castrul de piatră de la Câmpulung-Jidava are formă dreptunghiulară şi măsoară 132,35 x 98,65 m, este orientat cu porta pretoria spre sud; agger-ul era lat de cca. 5 m; berma măsura 2,50 m, uşor înclinată; fossa avea o deschidere de 7,50 m şi o adâncime de 2,30 m (Petolescu, Cioflan 1995, 22). S-a identificat un al doilea şanţ, mai mic, lat de 3,50 m şi adânc de 1,20 m.

Autorul

Lecturați gratuit Câmpulung Muscel – file de istorie – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1701-8