Domenii | Autori

Steluțe… pe harta Europei, coordonator prof. Aurel Graur

Această carte am gândit-o ca mijloc de promovare a muncii echipelor de proiect din școlile ce desfășoară proiecte internaționale finanțate de către Uniunea Europeană și ca modalitate de diseminare a acestor proiecte, a rezultatelor lor precum și a impactului pe care îl au asupra elevilor și școlilor în care se desfășoară. Numai cine scrie o cerere de finanțare înțelege emoțiile ce însoțesc momentul aflării rezultatului acestei încercări și emoțiile ce însoțesc recunoașterea eforturilor depuse pe parcursul a unu, doi sau trei ani de muncă, necesară pentru concretizarea gândurilor echipei creatoare, fie că este vorba de un scor foarte bun acordat în urma evaluării de către experții ANPCDEFP sau Comisiei Europene, fie că este vorba de premii la competiții precum Made for Europe sau Școală Europeană.

Lecturați gratuit Steluțe… pe harta Europei, coordonator prof. Aurel Graur

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2463-4

Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Educaţia individualizată necesară recuperării elevilor cu tendinţă de abandon educativ cere o pregătire psihopedagogică specifică a profesorilor antrenaţi în acest program. Aceasta se datorează nevoii de cunoştere atât a caracteristicilor personale sau culturale ale elevilor precum stilul de învăţare sau deschiderea către anumite nişe sociale, cât şi a caracteristicilor ce ţin de dinamica dezvoltării personalităţii elevilor la diferite etape de vârstă şi în diferite situaţii cheie. Este mult mai mare nevoia de aprofundare a acestor caracteristici ce se reflectă în factorii emoţionali, motivaţionali, intelectuali, sociali, etc. la elevii cu tendinţă de abandon decât la elevii fără această problemă de bază.
Pe de altă parte este de reflectat la uriaşul impact negativ pe care îl are abandonul educativ asupra vieţilor copiilor dar şi asupra bogăţiei naţionale. Studiile europene arată că statul pierde un milion cinci sute de mii de euro la buget pentru fiecare tânăr care din cauza abandonului educativ a ajuns să fie un abandonat şi pe piaţa muncii. Aceasta se întâmplă deoarece abandonul social cere costuri de protecţie socială, ceea ce nu se întâmplă cu tinerii ce au absolvit cu succes o şcoală ce le-a dat o calificare ce le asigură un salariu foarte bun şi care implicit prin taxe şi impozite aduc bani serioşi la buget.
Materialul de mai jos este centrat pe înţelegerea dinamicii şi complexităţii dezvoltării personalităţii umane cu centrare specifică pe înţelegerea instrumentelor pedagogice ce pot ajuta copilu sau tânărul aflat în faţa deciziei de abandon educativ.

Lecturați gratuit Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2462-7

MasterPeace Romania – Stories of a united world, coord. Marian Dragomir

MasterPeaceRo, in collaboration with HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) and IPYG (International Peace Youth Group), organised the 2019 Peace Education Conference, which was held in Bucharest on the Febryary 4’th, 2019. The event gathered more than 500 youth and guests that rejoiced the company of several speakers, including a memorable speech from Chairman Man Hee Lee himself, in which he spoke about the power of youth, the importance of peacekeeping and also of spreading the Peace Education throughout the world. In May of 2019 we also held another Peace Walk, which generated an even stronger response from the local community, several civilian groups expressing their desire to be a part of this activity through sports, like cycling.

Lecturați gratuit MasterPeace Romania – Stories of a united world, coord. Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2461-0

Valenţele formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi, autor Nicoleta Cristina Rotar

De-a lungul carierei didactice se întâmpină greutăţi în învăţarea operaţiilor aritmetice: înmulţirea şi împărţirea şi implicit a rezolvării problemelor cu aceste operaţii. Unii elevi nu reuşesc să înveţe tabla înmulţirii şi a împărţirii. Atunci se pot crea câteva jocuri didactice în care se combină toate cele patru operaţii şi care îi atrag pe copii, chiar şi pe cei mai slabi, determinându-i şi pe ei să înveţe ca să poată lua parte la joc. Se observă că în felul acesta, copiii reuşesc să obţină progrese. Această reuşită determină cadrele didactice să folosească mai mult jocul didactic, să-l folosească şi la alte discipline, în felul acesta reuşind să antreneze în lecţie toţi elevii clasei.

Lecturați gratuit Valenţele formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi, autor Nicoleta Cristina Rotar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2436-8

Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Descântecul începe să nu mai fie un fenomen viu în perpetuă schimbare, ci o relicvă a trecutului, supravieţuiri dintr-o civilizaţie moartă închisă într-una vie.
În studiul de faţă am ales spre interpretare 3 variante ale unui descântec de deochi cules din satul Vlădeşti, judeţul Galaţi. Informatori: 3 femei, cu vârste cuprinse între 73-86 de ani.

Lecturați gratuit Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2447-4

Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Informaţiile folosite ȋn aceastǎ lucrare, despre riturile de ȋnmormântare, sunt rǎspunsurile doamnei Negoiţǎ Anica, nǎscutǎ pe 24 iunie 1930, care locuieşte ȋn comuna Gologanu. Urmǎrind acest studiu de caz, vom observa atât unele asemǎnari, cât şi unele deosebiri ce apar ȋn ritul ȋnmormântǎrii ȋn diferite zone ale ţǎrii.

Lecturați gratuit Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2446-7

Evaziunea fiscală – fenomen economic şi social complex, autor Felomela Pleșu

Având în vedere realităţile concrete din societatea românească şi ţinând cont de complexitatea procesului de trecere la economia de piaţa, evaziunea fiscală din România în perioada ultimilor ani a fost şi continuă să fie în interdependenţă cu manifestarea acestui fenomen pe plan internaţional, precum şi în legătură cu criminalitatea economico-financiară şi crima organizată. De aceea, organelor de control fiscal precum şi celorlalte instituţii cu atribuţii de control financiar şi fiscal, le revine obligaţia să stabilească principalele componente ale evaziunii şi fraudei fiscale şi să identifice cele mai bune metode şi mijloace prin care să acţioneze pentru diminuarea şi contracararea acestui fenomen.
Evaziunea fiscală, în diversele sale forme de manifestare, continuă să reprezinte o ameninţare pentru procesele de realizare a veniturilor statului.
În funcţie de domeniul de activitate şi legislaţia specifică, evaziunea fiscală îmbracă diverse forme şi se manifestă mult mai pregnant şi ofensiv în domeniile în care fiscalitatea este mare. În aceste domenii evitarea plăţii obligaţiilor fiscale aduce profituri foarte mari şi elimină concurenţa agenţilor economici de bună credinţă.

Lecturați gratuit Evaziunea fiscală ~ fenomen economic şi social complex, autor Felomela Pleșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2432-0

700 Steps To English Proficiency, autor Liliana Caloian

Lecturați gratuit 700 Steps To English Proficiency, autor Liliana Caloian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2423-8

Geometria patrulaterului, autor Veronica I. Huiu

Scopul principal al geometriei fiind studiul proprietăților figurilor, ar trebui să le fie elevilor, mai uşoară, mai atractivă decât alte capitole ale matematicii. Încă din Egipt, după revărsarea Nilului, operațiile de măsurare a pământului erau necesare apărând astfel, din necesităţi practice, numele de geometrie. Formarea conceptelor geometrice ridică probleme de ordin psihologic şi pedagogic deosebite. Figura geometrică apare pentru elev în două ipostaze: ca reflectare idealizată a unor proprietăți spațiale pure și ca posibilitate de concretizare a unor concepte. Deci figura apare atât în procesul de trecere de la concret la abstract, cât şi în procesul de trecere de la concept la imagine.

Lecturați gratuit Geometria patrulaterului, autor Veronica I. Huiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2426-9

Violenţa în mediul şcolar, autor Alina Mirela Stânea

Agresiunile profesorilor asupra elevilor au făcut obiectul unei mediatizări intense iar faţă de cadrele didactice care au un comportament neadecvat, societatea are o reacţie rapidă şi eficientă, mergând până la îndepărtarea acestor cadre didactice din mediul şcolar.
Dar agresiunile elevilor (asupra altor elevi ori chiar asupra cadrelor didactice) reprezintă majoritatea faptelor de acest gen comise în unităţile de învăţământ. Ce le generează? Ce le favorizează ? Cum le putem preveni? Sunt întrebări la care voi încerca să răspund în continuare.

Lecturați gratuit Violenţa în mediul şcolar, autor Alina Mirela Stânea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2422-1

Trăsăturile de personalitate și alegerile vocaționale la adolescenți, autor Bucurică (Georgescu) Andreea-Daniela

Lucrarea de faţă urmăreşte să studieze relaţia dintre trăsăturile de personalitate şi alegerile vocaţionale la adolescenţi. Am considerat că în situaţia actuală de viaţă este foarte important ca adolescenţii să se orienteze din timp la ceea ce vor dori să realizeze pe viitor, să se cunoască în profunzime, să înţeleagă abilităţile pe care le deţin şi să le valorifice la adevărata valoare.

Lecturați gratuit Trăsăturile de personalitate și alegerile vocaționale la adolescenți, autor Bucurică (Georgescu) Andreea-Daniela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2418-4

Crossing The Bridge With Drama Games, autor Nicoleta Pușcaș

The bridge represents the crossover between the left side of the brain and the right side, between the analytical/critical and the creative side. My students are usually stuck on the analytical side and they need to be tricked or lured somehow onto the creative side. In other words, the crossover represents the difference between going slowly and worrying about grammar or vocabulary mistakes and going quickly without stopping to analyze or correct until afterwards, concentrating on the internal goal of the game.

Lecturați gratuit Crossing The Bridge With Drama Games, autor Nicoleta Pușcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2411-5

Supereroii prieteniei. Proiect interdisciplinar privind dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală la ciclul primar, autor Florentina Olaru

Competenţa de comunicare este considerată de mulţi autori ca o capacitate globală care cuprinde capacităţi comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieţii. Acestea pot fi îmbunătăţite prin aplicarea unei metodologii speciale care ar contribui la dezvoltarea competenţei de comunicare.
Din acest motiv, pornind de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci vizează şi dezvoltarea unor competențe de comunicare, de comportare civilizată cu ceilalți, am hotărât aplicarea diferitelor strategii având drept scop dezvoltarea competenţei comunicaţionale în ansamblul ei: formarea unor abilități de exprimare orală corectă, coerentă și fluentă, depășirea obstacolelor interioare, exprimarea și explorarea sentimentelor ce conferă încărcătură afectivă comunicării. Am avut în vedere toate aceste aspecte ale comunicării deoarece micul școlar nu sesizează ușor lumea din jur, nu comunică destul de eficient cu semenii, cu greu se integrează în societate, cît şi în soluţionarea unor probleme, exprimându-şi anevoios gândurile, stările, sentimentele, opiniile.

Lecturați gratuit Supereroii prieteniei. Proiect interdisciplinar privind dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală la ciclul primar, autor Florentina Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2410-8

Comunicarea interpersonală în clasa de elevi, autor Florentina Olaru

Este necesară, încă de timpuriu, formarea și dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor pentru obţinerea performanţelor în procesul de comunicare, de relaţionare şi a dezvoltării inteligenţei emoţionale, deoarece relațiile interpersonale reprezintă un fundament pentru structurarea personalității. Personalitatea este “ecoul” și, în același timp, “oglinda” influențelor sociale, socializarea fiind procesul de adaptare la viața socială. Ea se produce în relațiile cu ceilalți (în familie, grădiniță, școală, grupuri). Prin socializare, se obține aptitudinea de a trăi în societate, adică sociabilitatea, prin care înțelegem înclinația individului spre cultivarea relațiilor sociale. Relaţiile copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenţei sale, vor exercita o influenţă deosebită atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă devenire, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate.

Lecturați gratuit Comunicarea interpersonală în clasa de elevi, autor Florentina Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2409-2

Dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă la clasa a IV-a prin activități integrate, autor Anamaria Molnar

Manualele oferă lecții model prin care, la limba română, se repetă reguli și definiții, se fac analize interminabile, fără a se urmări formarea abilităților de comunicare la elevi.
Consider că elevii trebuie să fie capabili să-și formeze discursuri proprii și să exerseze mai mult scrierea în clasă, sub supravegherea dascălului, pentru a-și forma deprinderi de comunicare și pentru a înțelege mai ușor textele literare.
Atenția acordată comunicării scrise la elevii de clasa a IV-a nu este întâmplătoare. În școală elevii sunt pregătiți pentru viață, iar în viață, întâlnesc tot felul de situații în care au nevoie de competențe de comunicare, orală sau scrisă. Cunoaștem cu toții faptul că, la ora actuală, comunicarea se realizează cu mai multă ușurință în mediul virtual. Copiii sunt atrași de tehnologie, dar noi, dascălii, trebuie să-i facem să înțeleagă că au nevoie de abilități de comunicare scrisă pentru a reuși să rezolve orice problemă. Arta scrisului este la fel de importantă ca arta cuvântului.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă la clasa a IV-a prin activități integrate, autor Anamaria Molnar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2408-5

Prietenii lecturilor frumoase de clasa a II-a, autor Cornelia Bârlea

S-a desfăcut din mugur, într-o dimineață calda, a începutului de primăvară. Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe ea, ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri. Ziua întâi i s-a părut scurtă şi apropierea nopții o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea o făcu sa se zgribulească, să se vâre între celelalte și să aştepte, aţipind până a doua zi, venirea soarelui.
Cu ce revărsare de strălucire se ridica stăpânitorul lumii, până sus pe cer! Raza se scoborî din nou, şi toată ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului.
În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De deasupra îi cădea lumina, dedesubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor.

Lecturați gratuit Prietenii lecturilor frumoase de clasa a II-a, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2433-7

Jocuri, cântece și ghicitori pentru elevii din ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

„Calculatorul”: copiii sunt invitaţi să-şi imagineze că sunt litere pe tastatura unui calculator. Primesc fiecare câte o literă din carton. Li se propune un cuvânt uzual, cum ar fi prenumele unui elev sau un cuvânt exersat. Se amestecă și, la semnalul învățătoarei, încearcă să refacă cuvântul dat, scris pe tablă cu litere de tipar (învățătoarea va asigura suficiente litere pentru compunerea cuvântului).

Lecturați gratuit Jocuri, cântece și ghicitori pentru elevii din ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2405-4

10 paşi spre …. Evaluarea Naţională. Limba şi literatura română. Clasa a IV-a, autor Daniela Chitescu

Prezentul auxiliar este un instrument de lucru eficient şi plăcut adresat şcolarilor de clasa a IV-a în vederea susţinerii cu succes a probei de Evaluare Naţională la Limba română.
Lucrarea conţine 10 teste de comunicare în limba română scris –citit.Testele evaluează competenţele de receptare a mesajului scris, precum şi competenţe de exprimare scrisă.

Lecturați gratuit 10 paşi spre … Evaluarea Naţională. Limba şi literatura română. Clasa a IV-a, autor Daniela Chitescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2386-6

Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Formarea competenţelor cerute de standardul de pregătire profesională, corespunzător domeniului de pregătire de bază electric pentru elevii care studiază în liceele tehnologice şi şcoli profesionale, reprezintă cheia mobilităţii profesionale a viitorilor absolvenţi. Noţiunile teoretice trebuie puse în valoare, prin aplicaţii practice realizate în orele de laborator şi instruire practică sub îndrumarea profesorilor ingineri şi profesorilor de instruire practică.
Itemii prezentaţi în această culegere vizează verificarea noţiunilor teoretice specifice modulelor
Electrotehnică şi Măsurări electrice, module integrate în cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală ELECTRIC, din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional.

Lecturați gratuit Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2395-8

Evaluare modernă sau evaluare tradițională, autor Luminița Comșa

Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calităţile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo.
Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea proiectată!
Evaluarea de orice fel nu trebuie să pedepsească, ci să stimuleze pentru etapa următoare a învăţării! Cel care învaţă trebuie să înţeleagă că evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are de învăţat.
Evaluarea trebuie proiectată cu scopul judecării stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului, fiind o parte componentă a procesului de învăţare, chiar dacă este realizată de altcineva decât cel care este implicat în procesul de predare – învăţare.

Lecturați gratuit Evaluare modernă sau evaluare tradițională, autor Luminița Comșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2398-9

Inele factoriale, autor Luminița Comșa

Această lucrare îşi propune să prezinte o clasă de inele şi anume inelele care au proprietatea de factorialitate.
Am ales această temă pentru că sunt profesor de gimnaziu și am considerat tema referitoare la inele factoriale – adică, de fapt, aritmetică pe domenii de integritate, mai apropiată de aritmetica pe care o predau (pe N și pe Z).

Lecturați gratuit Inele factoriale, autor Luminița Comșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2397-2

Modele de abordare a lecţiilor de vocabular, autor Henriette Tonţa

Antrenându-i pe elevi în exerciţii de creaţie, de indentificare, de exemplificare, le vom stârni interesul pentru descoperirea sensurilor cuvintelor. Aceste descoperiri într-o manieră interactivă, au ca rezultat şi îmbogăţirea vocabularului. Iar aceasta la rândul ei, generează o mai bună înţelegere şi receptare a textelor, mai ales în cazul textelor literare. Studiul sensurilor cuvintelor este important şi pentru îmbogăţirea altor noţiuni de vocabular cum ar fi arhaismele, neologismele.
În cazul în care elevii cunosc un număr maxim de sinonime, reuşesc să găseasca şi variantele arhaice sau neologice şi aceasta va conduce către o mai bună receptare a textelor în care se regăsesc acestea.
Aceste demersuri didactice, ce se referă la câteva metode interactive, sunt importante prin faptul că stimulează spiritul de creativitate şi imaginaţia. Elevul este pus în situaţia de a recepta câteva conţinuturi de vocabular într-o manieră activă, prin care aceasta descoperă şi creează. Exerciţiile de creaţie sunt sarcini individuale, deci fiecare elev îşi poate exprima personalitatea şi se poate evidenţia în felul său. Un rol important în modelarea personalităţii elevilor îl poate avea şi metoda jocului de rol prezentată în acestă lucrare. Elevii îşi însuşesc noţiuni importante de vocabular printr-un joc, interpretând rolurile unor personaje.

Lecturați gratuit Modele de abordare a lecţiilor de vocabular, autor Henriette Tonţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2407-8

Studiu privind eficienţa mijloacelor fundamentale ale kinetoterapiei în corectarea cifozelor depistate în rândul copiilor de vârstă preşcolară (5-7 ani), autor Diana-Elena Luchian

Kinetoterapia concentrează toate tehnicile, procedeele şi metodele terapeutice pentru orice tip sau grad al diverselor deficienţe fizice cunoscute, fie singură, fie asociată cu tratamentul ortopedic sau chirurgical. Ea va însoţi în mod obligatoriu pacientul cu o deficienţă fizică pe toată durata tratamentului. Ideal ar fi ca pacientul să păstreze obiceiul de a practica mişcările specifice kinetoterapiei, zilnic, pe toată durata vieţii. Trebuie însă subliniat că nici o tehnică, procedeu sau metodă de kinetoterapie nu poate opri procesul de agravare al unei deviaţii vertebrale sau de alt tip, de natură evolutivă. De aceea, în astfel de cazuri, trebuie apelat la metode ortopedice sau/şi chirurgicale asociate cu kinetoterapia, în recuperarea unei astfel de deficienţe.
Preocuparea pentru creşterea normală, dezvoltarea armonioasă, depistarea şi corectarea la timp a deficienţelor şi tulburărilor care apar în timpul evoluţiei fizice a copiilor sunt sarcini permanente şi de mare încredere pe care medicii, educatorii şi părinţii trebuie să le îndeplinească cu grijă şi simţ de răspundere.

Lecturați gratuit Studiu privind eficienţa mijloacelor fundamentale ale kinetoterapiei în corectarea cifozelor depistate în rândul copiilor de vârstă preşcolară (5-7 ani), autor Diana-Elena Luchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2377-4

Studiu constatativ privind nivelul creşterii şi dezvoltării fizice la copiii de vârstă preşcolară, autor Diana-Elena Luchian

Preocuparea pentru creşterea normală, dezvoltarea armonioasă, depistarea şi corectarea la timp a deficienţelor şi tulburărilor care apar în timpul evoluţiei fizice a copiilor sunt sarcini permanente şi de mare încredere pe care medicii, educatorii şi părinţii trebuie să le îndeplinească cu grijă şi simţ de răspundere.
Folosind cu convingere şi măiestrie pedagogică exerciţiile fizice, sub formele lor cele mai variate, adaptate vârstei şi sexului, precum şi mijloacele ajutătoare, educatorii vor avea dreptul la stima celor ce cunosc importanţa creşterii şi dezvoltării unor generaţii mai sănătoase, mai viguroase, mai bine educate şi instruite.

Lecturați gratuit Studiu constatativ privind nivelul creşterii şi dezvoltării fizice la copiii de vârstă preşcolară, autor Diana-Elena Luchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2376-7

Activități integrate la CLR și MATE. Clasa a II-a, autor Mirela Popa

Lecturați gratuit Activități integrate la CLR și MATE. Clasa a II-a, autor Mirela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2374-3

Is there anybody out there?, Coordinators: Hilgo Wempe, Anca Gabriela Bărbulescu, Georgeta Dincă, Pernille Cecilie Koksbang

This handbook is a result of the Erasmus+ project “Is there anybody out there?” (no. 2017-1-NL01-KA219-
035261), conceived in multinational team.
This project was implemented in partnership by four schools from: The Netherlands, Romania, Denmark and Ireland. The project partners are:
OSG de Ring van Putten, Spijkenisse, The Netherlands
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, Romania
Kerteminde 10.KlasseCenter, Munkebo, Denmark
Carrick-on-Shannon Community School, Carrick-on-Shannon, Ireland

Lecturați gratuit Is there anybody out there?, Coordinators: Hilgo Wempe, Anca Gabriela Bărbulescu, Georgeta Dincă, Pernille Cecilie Koksbang

ISBN 978-606-30-2425-2

Problematica jocului didactic în procesul de învățare și terapie educațională la elevii cu C.E.S, autor Elena Gabriela Olaru

Putem spune că jocul este „munca copilului”. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social.
De-a lungul activităţii didactice am constatat că jocul didactic poate fi folosit în orice etapă a învăţării, respectând obiectivele stabilite pentru unitatea de învăţare corespunzătoare. Se impune o exigenţă sporită în ceea ce priveşte dozarea ritmică a volumului de cunoştinţe ce trebuie asimilate de elevi şi, în mod deosebit, necesitatea ca lecţia să fie completată sau intercalată cu jocuri didactice .
Un exerciţiu sau o problemă poate deveni joc didactic dacă: realizează un scop sau o sarcină didactică, foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinilor propuse, foloseşte un conţinut accesibil şi atractiv, utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi, educatorul fiind „arbitrul” principal al întrecerii.

Lecturați gratuit Problematica jocului didactic în procesul de învățare și terapie educațională la elevii cu C.E.S., autor Elena Gabriela Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2373-6

Drept constituțional. Noțiuni generale. Constituția României, autor Daniela Lameș

Studierea constituției în contextul statului, societății și dreptului, clarifică rolul acesteia ca fiind liantul prin care sunt statuate și delimitate normele fundamentale ale oricărui stat de drept, ce aparține unei societăți umane bine determinate.
Statul, încă din cele mai vechi timpuri, a semnificat pentru popoare: stabilitate și permanență, reprezentând forma general acceptată pentru societate în conservarea valorilor umane, dar și pentru dezvoltarea sa, sub toate aspectele esențiale.

Lecturați gratuit Drept constituțional. Noțiuni generale. Constituția României, autor Daniela Lameș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2412-2

Integrating songs and games in EFL teaching: a communicative aproach, autor Tania Paraschiv

I think there is no child who would not like to sing a song or to play a game. Playing is their innate nature and, in the context of the classroom activities this allows them to discover and rediscover themselves. Activities linked to songs or games create a new approach in the language teaching as they can provide a relaxing but dynamic atmosphere, fun and engagement and, most importantly, a significant development of the students’ skills.
This paper will deal with the benefits of integrating songs and games in the English classes and their contribution to the students’ language skills improvement.

Lecturați gratuit Integrating songs and games in EFL teaching: a communicative aproach, autor Tania Paraschiv

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2389-7

Monografia probei atletice de 400 metri plat din zona Reghin – Tg. Mureş, autor Aurelian Mărginean

În urma cercetării s-a constatat că rezultate mai bune au obţinut sportivii din eşantionul experimental, modelul de antrenament fiind cel pentru probele de 200 – 400 metri plat.
Participarea la concursuri a fost abordată prin creşterea numărului de starturi, în special la probe mai scurte decât proba de bază, pentru creşterea vitezei de deplasare şi mărirea experienţei competiţionale.
Experimentul pedagogic a demonstrat că modelul de antrenament aplicat grupei experimentale, precum şi creşterea numărului de starturi, duce la creşterea vitezei specifice şi a vitezei de deplasare, obţinerea unui parcurs optim al cursei, dând garanţia obţinerii performanţei dorite.

Lecturați gratuit Monografia probei atletice de 400 metri plat din zona Reghin – Tg. Mureş, autor Aurelian Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2355-2

Prevenţia dislexiei prin metoda combinată a povestirii cu muzică la copii de vârsta 5-7 ani – Diszlexia veszélyeztetett 5-7 éves gyerekek fejlesztése mese és zenei elemeket kombináló programmal, autor Katalin Siklody

A gyermekek életének egyik legnagyobb fordulópontja, amikor az óvodából iskolába kerülnek, s a kötetlen óvodai élet után komoly elvárásoknak kell megfelelniük.
Mint minden életszakasz váltás idején az iskolába kerülés időszakában is sérülékenyebbé válnak. Akkor tudják ezt az időszakot könnyebben átvészelni ha önbizalommal és kíváncsisággal tele léphetnek az iskolába.

Lecturați gratuit Prevenţia dislexiei prin metoda combinată a povestirii cu muzică la copii de vârsta 5-7 ani – Diszlexia veszélyeztetett 5-7 éves gyerekek fejlesztése mese és zenei elemeket kombináló programmal, autor Katalin Siklody

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2353-8

Copilăria-un start egal pentru toți. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Copilăria este un start egal pentru toți, de noi ca părinți depinde în ce direcție ne orientăm copiii.E foarte important să ținem cont de aptitudinile copiilor noștri, de ceea ce le place, de resursele de care dispunem la un moment dat.Ceea ce urmează după copilărie e de fapt un set de alegeri… de care depinde întreaga noastră viață viitoare! Noi alegem ceea ce vrem să devenim.
Trăiți-vă copilăria! Nu vă veți mai întâlni cu ea!

(Ancuța Diana Maria)

Lecturați gratuit Copilăria-un start egal pentru toți. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2344-6