Domenii | Autori

ÎNOT. Îndrumar lucrări practice, autor Raluca Mădălina Burlui

Importanţa igienică și recreativă a înotului, efectele favorabile pe care le exercită asupra organismului sunt completate de acțiunea factorilor naturali ai mediului ambiant, care contribuie la călirea organismului și, implicit, la întărirea sănătăţii practicanţilor. Totodată, înotul este un important mijloc al odihnei active, unul din sporturile cu un puternic caracter utilitar si aplicativ. Acesta dezvoltă hotărârea, curajul, perseverenţa, constituind un factor indispensabil pentru evitarea unor accidente în unele meserii ca: pescar, marinar, constructor de baraje si poduri, cercetători subacvatici,etc.
Una dintre funcţiile importante ale înotului rezidă în faptul că, pe plan medical, este folosit atât profilactic, cât mai ales ca mijloc de tratament (paralizii, TBC pulmonar, boli de inimă, boli de circulaţie, boli de rinichi, obezitate etc.).
La noi, înotul este practicat de obicei vara, când condiţiile atmosferice sunt prielnice și într-un mod mai restrâns iarna, acolo unde există condiţiile propice pentru practicarea acestuia (bazine acoperite).
Numărul celor ce sunt iniţiaţi crește cu regularitate de la an la an dar, cu toate acestea, există un număr mare de copii care nu știu să înoate.

Lecturați gratuit ÎNOT. Îndrumar lucrări practice, autor Raluca Mădălina Burlui

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2261-6

Strategii de reabilitare în urma unei crize organizaţionale, autor Ioana Mihai

Criza organizaţională aleasă, retragerea de către MECI a acreditării Universităţii Spiru Haret, în vara anului 2009, este una fără precedent în România şi de aceea ea a devenit atractivă pentru studierea evoluţiei sale şi a strategiilor aplicate de actanţii implicaţi, într-un context social-politic delicat, datorită crizei economice dar şi a alegerilor prezidenţiale din perioada imediat următoare, care şi-au pus amprenta în gestionarea crizei.

Lecturați gratuit Strategii de reabilitare în urma unei crize organizaţionale, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2260-9

Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Prin această lucrare ne propunem a ajuta elevii să înțeleagă lecția copilăriei, să desprindă frumusețea și importanța acestor texte pentru literatura română pentru că Amintirile îl fac inegalabil pe Ion Creangă, căci el este cele care a știut cel mai bine să povestească despre copilărie „singură (…) veselă și nevinovată”.
Povestirile nelipsite de învățături oferă micului lector un set de valori morale chiar dacă „Morala este și ea pe dos”, cum observă N. Manolescu. Prin studiul acestor texte elevii își dezvoltă empatia , nuanțele propriei dimensiuni etice, capacități proprii de a produce texte prin care să demonstreze înțelegerea operelor crengiene. Dramatizările pun în valoare oralitatea stilului lui I. Creangă, scheletul de recenzie, piramida povestirii şi alte metode activ-participative alături de cele tradiționale folosite în practica pedagogică conduc elevul către cunoaşterea artei narative a celui ce-a fost Ion Creangă.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2259-3

Integration of techniques and language skills through Sherlock Holmes’s detective stories, autor Alina Fevga

Sherlock Holmes short stories encourage skills such as the power of observation and critical thinking and because each story is independent one from another, the teacher is offered the opportunity of presenting the stories the students would be most interested in. The aim is to stimulate curiosity and interest in the topic, to keep their attention focused on the characters of the story.

Lecturați gratuit Integration of techniques and language skills through Sherlock Holmes’s detective stories, autor Alina Fevga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2258-6

Detective stories and the teaching of english, autor Alina Fevga

Detective Stories and the Teaching of English focuses on the need and importance of acquiring English language skills through the use of detective fiction short stories. They serve as a source for teaching techniques of the English language in authentic context. The main goal of this work is to create a real purpose for reading detective fiction as part of the English language teaching and to introduce various activities aimed at reading, speaking, language study and writing.

Lecturați gratuit Detective stories and the teaching of english, autor Alina Fevga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2257-9

Assessing the English Curriculum at the end of compulsory education, autor Daniela Balalia

The paper attempts to highlight the gaps between European language policies and the Romanian policy in use, on one hand, and on the other hand, the inappropriate formulation of objectives and competences within the formal documents and the Romanian students’ real level of performance in foreign languages.

Lecturați gratuit Assessing the English Curriculum at the end of compulsory education, autor Daniela Balalia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2256-2

Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Fiecare persoană trebuie să înţeleagă importanţa cunoaşterii noţiunilor de geometrie deoarece aplicaţiile practice din geometrie ne însoţesc mereu în viaţa cotidiană. Aceste noţiuni ne ajută la observarea şi aplicarea, în diferite activităţi, a proprietăţilor formelor plane dar deasemenea şi spaţiale, apoi la recunoaşterea unor proprietăţi simple de simetrie ale unor desene. Descoperirea, recunoaşterea şi utilizarea în diferite contexte a corespondenţelor simple şi a succesiunii de obiecte reprezintă o parte formatoare din procesul cunoaşterii. Rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi implică de asemenea cunoaşterea noţiunilor de geometrie plană, cât şi spaţială. Abordarea noţiunilor mai sus menţionate în clasele primare contribuie la formarea la elevi a unor reprezentări spaţiale, la dezvoltarea unei gândiri logice şi a diferitelor raţionamente (ipotetico- deductiv, inductiv-analitic).

Lecturați gratuit Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2255-5

Poluarea cu produsele gazoase ale arderii, autor Maria Ardeleanu

Practica şcolară demonstrează ideea că insuficienta implicare a elevilor în activităţile didactice se datorează motivaţiei scăzute, astfel, titlul lucrării, îmi permite să abordez teoretic şi să experimentez o serie de strategii şi metode didactice în care să evidențiez faptul că, incluşi în activitatea în grupuri, rezultatele elevilor vor fi mai bune, astfel am ales utilizarea metodelor interactive ca situaţii didactice “motivogene” (M. Ionescu, “Didactica Modernă”).
Voi analiza modul în care motivaţia extrinsecă şi intrinsecă, colaborarea între membrii unei echipe de lucru, va stimula elevii unei clase, clasa experiment, fiind studiu experimental-ameliorativ. Este cunoscut faptul ca stimulați prin abțibilduri sau diplome sau note mai mari, elevii sunt implicați mai mult, mai ales dacă lucrează pe echipe.

Lecturați gratuit Poluarea cu produsele gazoase ale arderii, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2243-2

Să învățăm chimie din experimente, autor Maria Ardeleanu

Orice activitate umană, inclusiv activitatea de învățare, se află sub impulsul motivației. Crearea unui “cȃmp motivațional” se realizează prin utilizarea lucrului în echipă, ceea ce implică utilizarea metodelor clasice ȋn paralel cu metodele interactive; colaborarea ȋn cadrul echipei determină o creştere a eficienței activităților de ȋnvățare-predare, ceea ce duce implicit la creşterea randamentului şcolar.

Lecturați gratuit Să învățăm chimie din experimente, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2242-5

Personajul feminin în opera lui Stendhal, autor Mihaela Farcaș

Ideea acestui studiu ne-a apărut în momentul în care citind critica şi analiza literară a operei lui Stendhal, pe parcursul întregilor pagini ale lucrărilor, nu am găsit analizate decât două „probleme” ale acestui mare scriitor; şi anume, apartenenţa la un curent anume, încadrarea operelor într-un moment anume şi problematica personajelor care, interesant, sunt doar masculine. Prea puţin loc, am observat, se dăruieşte în lucrările critice şi de analiză întâlnite, personajului feminin stendhalian. Şi, atunci ne-a apărut întrebarea: de ce?; de ce, dacă se discută despre Roşu şi negru primul personaj care apare înaintea vorbitorului este Julien Sorel, sau discutând despre Mănăstirea din Parma, prima imagine care-ţi apare în memorie este cea a lui Fabrice del Dongo? Nu se doreşte, în studiul de faţă, o răsturnare de situaţie, mai ales nefiind în măsură şi-n drept pentru demararea acestei proceduri. Desigur fiecare personaj amintit mai sus îşi are importanţa sa. Nu se vrea ofensarea sau jignirea marilor critici ai operei stendhaliene; nu vrem înţelegerea greşită a acestei lucrări.
Dar, ni s-a părut interesantă problema şi, mai mult, ar fi un punct de plecare în studiul operei stendhaliene puţin mai diferit.

Lecturați gratuit Personajul feminin în opera lui Stendhal, autor Mihaela Farcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2241-8

Perspectivă asupra personajului în specii literare epice, autor Marina Cîrlea

Avănd în vedere raportul dintre propoziții și intrigă, putem distinge între “personaje supuse intrigii” și cele pe care intriga le “ajută”. Cele dintâi nu apar decât pentru a asuma o funcție în înlănțuirea cauzală a acțiunii, adesea fiind vorba despre simple întrebuințări (cum este cazul personajelor secundare).
Însă pe lângă această tipologie formală mai trebuie luate în considerare şi alte elemente care au un rol deosebit de important în cadrul diferitelor construcţii epice asupra cărora mă voi opri în lucrarea de faţă (basm, legendă şi snoavă). Este vorba despre funcţia personajului, despre condiţia lui care diferă de la o specie narativă la alta, despre tipul de conflict în care e angajat precum şi modul de rezolvare al acestui conflict şi nu în ultimul rând despre spaţiu şi timp.
Ţinând cont de această tipologie formală pe care T. Todorov o propune în “Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage” (capitolul „Personnage“), precum şi de toate aceste elemente, voi analiza în lucrarea de faţă personajele următoarelor categorii folclorice: basm, legendă şi snoavă, demonstrând că personajul nu este altceva decât factorul care determină acţiunea şi că acţiunea reprezintă, de fapt, o ilustrare a personajului.

Lecturați gratuit Perspectivă asupra personajului în specii literare epice, autor Marina Cîrlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2233-3

Motivul călătoriei în literatura epică orală, autor Marina Cîrlea

Călătoria nu trebuie privită ca o simplă deplasare locală, ci ca o profundă dorință de schimbare, ca o nevoie de noi experiențe. Potrivit concepției lui Jung ea este mărturia unei nemulțumiri care împinge la căutarea și descoperirea de noi orizonturi. Din acest punct de vedere călătoria simbolizează deci “o aventură” și o cercetare, fie că este vorba de o comoară sau de o simplă dorință de cunoaștere, concretă sau spirituală.”
Simbol al căutarii, al inițierii, al perfecționării și al cunoașterii, călătoria este întotdeauna desprinderea de un centru sau căutarea unui centru și, deci, o devenire spirituală, o transformare. Centrul, loc al condensării forțelor opuse, a fost asimilat în culturile arhaice cu locul unde se întâlnește cerul cu pământul. Asemenea călătoriei, centrul are valoare axiologică, sacrală.
Epica orală vorbește despre motivul călătoriei facută de diferiți eroi care se află în căutarea unei valori; aspirația acestora poate fi împlinită (ca în basm) sau nu (călătoria eșecului din legendă).

Lecturați gratuit Motivul călătoriei în literatura epică orală, autor Marina Cîrlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2232-6

Rolul metodelor activ-participative în formarea competențelor, prin predarea biologiei la gimnaziu, autor Cristina Bâc

Lucrarea de față a apărut din dorința de a-i face pe elevi să deslușească tainele naturii și ale vieții prin conexiunea între conținuturile învățate la orele de biologie și viața reală, de a le dezvolta elevilor pasiunea pentru cunoaştere, spiritul de observaţie, imaginaţia, prin utilizarea strategiilor didactice ce pun accent pe formarea deprinderilor practic-aplicative.

Lecturați gratuit Rolul metodelor activ-participative în formarea competențelor, prin predarea biologiei la gimnaziu, autor Cristina Bâc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2230-2

Prevenirea tulburărilor de limbaj în mica şcolarizare, autor Elena Panțeru

Activitatea corectiv recuperativă trebuie să înceapă încă de timpuriu începând cu copiii preşcolari şi şcolarii mici pentru a evita transformarea tulburărilor de vorbire în deprinderi greşite şi pentru a înlesni desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii adecvate.

Lecturați gratuit Prevenirea tulburărilor de limbaj în mica şcolarizare, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2228-9

Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Studierea formelor şi figurilor în învăţământ a beneficiat de modificări spectaculoase fiind vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt ce are implicaţii majore în formarea tinerei generaţii.
Pentru abordarea formelor geometrice se porneşte de la studiul unor figuri concrete, ce exprimă trăsături esenţiale ale realităţii obiective, apoi se elaborează propoziţii abstracte.
Prin această modalitate, gândirea concretă şi cea abstractă se împletesc, având un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacităţii deductive.

Lecturați gratuit Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2227-2

Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Şcoala de azi trebuie să urmărească în primul rând formarea omului demn de cugetul lui, să-l iniţeze, să valorifice în fiecare elev energiile latente, să-l aducă la nivelul unei gândiri critice, să-l îndrume spre cunoaşterea şi înţelegerea lumii şi a propriei persoane.
Resuscitarea interesului pentru literatură, ca element important pentru formarea copilului reprezintă un factor important în dezvoltarea pedagogică actuală.
Dacă obiectivul fundamental al predării-învăţării literaturii în şcoală este formarea lectorului capabil să utilizeze instrumente de apreciere şi evaluare (nu neapărat al unui specialist), formarea unui cititor conştient de alegerea sa şi de gustul său, este necesar să analizăm mai întâi, prin raportare la modelul abstract al idealului nostru pedagogic, experienţa reală a copilului. Este vorba de a exploata pertinent şi creator curiozitatea nativă a elevilor, evitând, printr-o riguroasă abordare a lecturii, atât cea obligatorie cât şi cea suplimentară, consumarea subproduselor literare, lectura întâmplătoare etc.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2225-8

Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Industria alimentară are rolul de a produce alimente de calitate superioară sub aspectul inocuităţii (calităţii igienice), valorii nutritive, însuşirilor senzoriale şi estetice. Starea de sănătate a consumatorilor este asigurată dacă aceştia consumă alimente salubre (care nu conţin factori ce ar produce îmbolnăvirea). Pericolul ca acest aliment să devină dăunător pentru om rezultă din contaminarea sau poluarea acestuia cu organisme sau cu substanţe chimice.
Aşadar, calitatea alimentelor este hotărâtor influenţată de calitatea materiilor prime. Indiferent de măsurile ce s-ar putea lua în procesul tehnologic de prelucrare, nu se poate obţine un produs finit de calitate superioară dintr-o materie primă de calitate inferioară.
De aceea, se impune o organizare amănunţită a recepţiei materiilor prime şi primirea pentru prelucrare numai a acelora care corespund tuturor condiţiilor de calitate.

Lecturați gratuit Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2224-1

Proiectarea unei unități tip creperie-saladerie-salon de the, care să funcționeze într-un centru comercial (capacitate 30 locuri, program funcționare: 9 – 19), autor Antoneta Topor

Lecturați gratuit Proiectarea unei unități tip creperie-saladerie-salon de the, care să funcționeze într-un centru comercial (capacitate 30 locuri, program funcționare: 9 – 19), autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2223-4

Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Alegerea acestei teme este motivată de importanța deosebită a înțelegerii noțiunilor specifice stilului beletristic în contextul actual al învățământului românesc. Dacă în etapa anterioară studiul limbii și literaturii române își propunea să formeze ”un orizont cultural compus din cât mai multe cunoștințe” (Pamfil, A.-”Lb. și lit. rom. în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Pitești, Ed Paralela45, 2003, p.9), actuala reformă își propune să formeze ”un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.”( Programe școlare. Limba și literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009, p.2). Acest lucru se poate realiza la clasă prin desprinderea de metodele tradiționale de lucru și folosirea eficientă a metodelor moderne.

Lecturați gratuit Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2229-6

Imaginea paradisului în opera lui Macedonski, autor Nicoleta Maxim

În general, paradisul este asociat cu lumina dumnezeiască, dătătoare de viaţă. De asemenea, lumina reprezintă chintesenţa înaltului ca realitate sensibilă. Observăm, la Macedonski o legătură extrem de rezistentă între cultul luminii şi chemarea începuturilor, între regresul către luminile iniţiale şi albul strălucitor al peisajului care reconstituie aceste lumi.Lumina solară şi lumina nopţii sunt foarte bine delimitate în „Thalassa”.

Lecturați gratuit Imaginea paradisului în opera lui Macedonski, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2222-7

Lets Play… Tenses, autor Nicoleta Maxim

Lecturați gratuit Lets Play… Tenses, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2221-0

Însușirea noțiunilor specifice ariei curriculare matematica și științe prin lecțiile de lectură. Aplicații la clasa a II-a, autor Mariana-Floarea Bor

Arta de a conştientiza, de a dezvolta interesele, de a face să înţeleagă cunoştinţele privitoare la mediul înconjurător este condiţionată de dezvoltarea competențelor de lectură și măiestria cu care învăţătorul îndrumă lectura elevilor. Esenţa măiestriei pedagogice, rezidă în capacitatea învăţătorului de a găsi forme şi mijloace de activitate, de natură să corespundă diverselor situaţii educaţionale determinate de particularităţile anumitor elevi, pentru ca astfel să fie, în final, asigurată reuşita la învăţătură a tuturor. Învăţătorului îi revine sarcina de a organiza activitatea copilului în mod judicios, pentru ca acesta să aibă încredere în propriile forţe. Trebuie de asemenea sa-l stimuleze pornind de la texte și probleme accesibile.

Lecturați gratuit Însușirea noțiunilor specifice ariei curriculare matematica și științe prin lecțiile de lectură. Aplicații la clasa a II-a, autor Mariana-Floarea Bor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2202-9

Strategii didactice interactive utilizate în predarea–învățarea–evaluarea capitolului „Oxizi” (la clasa a VIII-a), autor Maria Ardeleanu

Voi analiza modul în care motivaţia extrinsecă şi intrinsecă, colaborarea între membrii unei echipe de lucru, va stimula elevii unei clase, clasa experiment, fiind studiu experimental-ameliorativ. Este cunoscut faptul ca stimulați prin abțibilduri sau diplome sau note mai mari, elevii sunt implicați mai mult, mai ales dacă lucrează pe echipe.

Lecturați gratuit Strategii didactice interactive utilizate în predarea–învățarea–evaluarea capitolului „Oxizi” (la clasa a VIII-a), autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2212-8

Activités théâtrales a l’expression orale, autor Violeta Măzăroaie

L’objectif de cet outil sera d’ameliorer le progrès d’apprentissage du français langue etrangère dans les classes où on insère les activités dramatiques. Nous essayons de donner quelques raisons pour lesquelles une pièce de théâtre bien choisie peut offrir plusieurs pistes pédagogiques, peut suggérer des pratiques pédagogiques interactives et finalement, peut contribuer à ce qu’on dise le français est une langue vivante.

Lecturați gratuit Activités théâtrales a l’expression orale, autor Violeta Măzăroaie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2207-4

Stratégies d’acquisition de la compétence de communication par les activités théâtrales, autor Violeta Măzăroaie

Si on demande si on peut faire apprendre le français avec du théâtre, la réponse est plus qu’évidente : oui ! Les bénéfices en sont nombreux. Les apprenants pourront améliorer leur prononciation, enrichir leur vocabulaire, faire de la grammaire implicite, entraîner leur mémoire par des exercices de mémorisation etc.
Mais ce qui me semble le plus important c’est qu’il aboutira à tout cela par les biais du plaisir et du divertissement. Le théâtre rompt la monotonie des cours traditionnels qui visent explicitement la grammaire et le vocabulaire. Les répliques, les didascalies, les mouvements scéniques amusent et créent une disposition favorable à l’apprentissage. Grâce à l’intéractivité, les élèves prennent plaisir à apprendre.

Lecturați gratuit Stratégies d’acquisition de la compétence de communication par les activités théâtrales, autor Violeta Măzăroaie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2206-7

Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

În cadrul acestei lucrări este analizată modalitatea prin care se pot implementa și evalua schimbările curriculare prin formularea de politici privind îmbunătățirea calității implementării la nivelul ciclului primar, reprezentând totodată un exercițiu de reflexie asupra rolului, principalelor schimbări și provocări cu care se confruntă învățământul primar la începutul mileniului III.

Lecturați gratuit Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2199-2

Studiu privind fundamentarea plăților făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Sectorul privat de asistenţă medicală obligă prin însăşi natura lui, la plata prestaţiilor după reguli economice, aşa cum se procedează pentru toate entităţile economice prestatoare de servicii. CNAS, ca instituţie publică, primeşte alocaţii bugetare (clasificate ca atare) doar pentru finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării ei; fondurile alocate pentru plata serviciilor medicale nu au acest regim şi trebuie folosite după reguli economice comune ambelor părţi
contractante.
Din aceleaşi resurse financiare şi în aceleaşi condiţii contractuale se finanţează şi serviciile medicale prestate de spitalele de stat, de unităţile de recuperare medicală, etc.
Toţi aceşti furnizori de servicii medicale, fie din sfera privată, fie din sistemul bugetar, generează costuri pentru serviciile prestate, costuri care trebuie recuperate prin calculaţiile de tarif.
Orice contract de prestări de servicii prevede cantitatea, tariful pe u/m şi valoarea totală convenită între părţi; suma lor, în cazul asigurărilor de sănătate reprezintă necesarul real de fonduri pentru finanţarea sistemului, necesar care trebuie acoperit din surse proprii şi din surse atrase în caz de deficit.
Aceste realităţi ar trebui să stea la baza construcţiei mecanismului de tarifare, de contractare şi decontare a serviciilor medicale şi repartizare a fondurilor pe domenii.
Din păcate, mecanismul reglementat nu are încă o abordare economică, nu se bazează pe costurile reale ale furnizorilor respectivi, pe ofertele de servicii medicale ale acestora, adică pe informaţii de la baza sistemului prelucrate succesiv către vârf, ci pe proceduri relativ bugetare de defalcare a fondurilor disponibile şi de calculare a tarifelor în limita acestora, totul făcut de la nivel central.

Autorul

Lecturați gratuit Studiu privind fundamentarea platilor facute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1694-3

O poveste cu științe ! Opțional, clasa a VI-a, autor Elena Barbălată

Competenţele propuse prin programa de „ O POVESTE CU ȘTIINȚE I” au în vedere profilul de formare al absolventului de gimnaziu şi sunt corelate cu finalităţile educaţiei propuse în diverse documente naţionale şi europene. Reuşita socio-profesională a elevului înseamnă cultivarea spiritului, a responsabilităţii, a asumării de roluri şi sarcini, implicare, asertivitate, dorinţă de cunoaştere şi autocunoaştere, gândire critică şi adaptabilitate, stabilirea priorităţilor, optimizare, discernământ, respectarea regulilor.

Descărcaţi gratuit O poveste cu științe ! Opțional, clasa a VI-a, autor Elena Barbălată

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1771-1

Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specificului sadovenian din per-spectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice nece-sare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se contu-rează în opera sadoveniană și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel nara-tiv, construind personaje și intrigi saturate de mister.

Descărcaţi gratuit Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1562-5

Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche


Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specifice prozei lui Carlos Fuentes din perspectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice necesare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se conturează în opera scriitorului mexican și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel narativ prin construcția unor discursuri misterioase și a unor personaje ce sunt ridicate la rangul de mit.

Descărcaţi gratuit Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1561-8

BASE-ALTERING PROCESSES IN THE ENGLISH VOCABULARY, autor Irina Antoaneta Ene

The present paper was conceived as to give some interesting pieces of information which might prove that base altering processes are not so much taken into consideration by linguists, despite their great contribution to the enrichment of English vocabulary. As it was obvious from the paper many things regarding base altering processes are still confused and the example that I have in mind is that of terminology (the laborious debate on the difference between ‘corruption’ and ‘alteration’).
Paradoxically, while the theoretical field concerning the base altering processes is deficient the practical one is very prolific, because dictionaries are full of ‘altered’ words, which proves that English like other languages undergoes different kinds of linguistic influences. I might say that the presence of these ‘altered’ words in the dictionaries stands for the ‘identity card’ of base altering processes.
It is true that English was immeasurably enriched by the successive linguistic waves that invaded over the British Isles, but the English language today is rich and expressive not so much because new words were imposed on it as because they were welcomed.

Descărcaţi gratuit BASE-ALTERING PROCESSES IN THE ENGLISH VOCABULARY, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2189-3

Efectele publicității asupra copiilor, autor Irina Antoaneta Ene

Renunţarea la televiziune nu este un lucru uşor de realizat, căci imaginea video şi cea publicitară au instalat o adevărată dictatură în spaţiul public şi privat al societăţii. Îl împresoară pe omul modern din toate părţile, lăsându-i o libertate tot mai mică. Această lucrare mi-a fost inspirată de copiii care petrec cea mai mare parte a timpului lor liber în faţa televizorului, dar mai ales a calculatorului, hipnotizaţi de viteza uriaşă de schimbare a cadrelor, a cromaticii şi a efectelor tehnice. Odată cu apariţia televiziunilor comerciale avem de-a face cu un asalt al spoturilor publicitare, care mai de care mai variate. Copiii sunt fascinaţi de jocul imaginilor, de personajele care dau viaţă acestor spoturi, de coloana lor sonoră, devenind astfel mici „sclavi” ai televizorului, dar şi ai produselor şi comportamentelor prezentate în aceste reclame.

Descărcaţi gratuit Efectele publicității asupra copiilor, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2188-6