Domenii | Autori

Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Formarea competenţelor cerute de standardul de pregătire profesională, corespunzător domeniului de pregătire de bază electric pentru elevii care studiază în liceele tehnologice şi şcoli profesionale, reprezintă cheia mobilităţii profesionale a viitorilor absolvenţi. Noţiunile teoretice trebuie puse în valoare, prin aplicaţii practice realizate în orele de laborator şi instruire practică sub îndrumarea profesorilor ingineri şi profesorilor de instruire practică.
Itemii prezentaţi în această culegere vizează verificarea noţiunilor teoretice specifice modulelor
Electrotehnică şi Măsurări electrice, module integrate în cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală ELECTRIC, din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional.

Lecturați gratuit Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2395-8

Evaluare modernă sau evaluare tradițională, autor Luminița Comșa

Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calităţile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo.
Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea proiectată!
Evaluarea de orice fel nu trebuie să pedepsească, ci să stimuleze pentru etapa următoare a învăţării! Cel care învaţă trebuie să înţeleagă că evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are de învăţat.
Evaluarea trebuie proiectată cu scopul judecării stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului, fiind o parte componentă a procesului de învăţare, chiar dacă este realizată de altcineva decât cel care este implicat în procesul de predare – învăţare.

Lecturați gratuit Evaluare modernă sau evaluare tradițională, autor Luminița Comșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2398-9

Inele factoriale, autor Luminița Comșa

Această lucrare îşi propune să prezinte o clasă de inele şi anume inelele care au proprietatea de factorialitate.
Am ales această temă pentru că sunt profesor de gimnaziu și am considerat tema referitoare la inele factoriale – adică, de fapt, aritmetică pe domenii de integritate, mai apropiată de aritmetica pe care o predau (pe N și pe Z).

Lecturați gratuit Inele factoriale, autor Luminița Comșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2397-2

Modele de abordare a lecţiilor de vocabular, autor Henriette Tonţa

Antrenându-i pe elevi în exerciţii de creaţie, de indentificare, de exemplificare, le vom stârni interesul pentru descoperirea sensurilor cuvintelor. Aceste descoperiri într-o manieră interactivă, au ca rezultat şi îmbogăţirea vocabularului. Iar aceasta la rândul ei, generează o mai bună înţelegere şi receptare a textelor, mai ales în cazul textelor literare. Studiul sensurilor cuvintelor este important şi pentru îmbogăţirea altor noţiuni de vocabular cum ar fi arhaismele, neologismele.
În cazul în care elevii cunosc un număr maxim de sinonime, reuşesc să găseasca şi variantele arhaice sau neologice şi aceasta va conduce către o mai bună receptare a textelor în care se regăsesc acestea.
Aceste demersuri didactice, ce se referă la câteva metode interactive, sunt importante prin faptul că stimulează spiritul de creativitate şi imaginaţia. Elevul este pus în situaţia de a recepta câteva conţinuturi de vocabular într-o manieră activă, prin care aceasta descoperă şi creează. Exerciţiile de creaţie sunt sarcini individuale, deci fiecare elev îşi poate exprima personalitatea şi se poate evidenţia în felul său. Un rol important în modelarea personalităţii elevilor îl poate avea şi metoda jocului de rol prezentată în acestă lucrare. Elevii îşi însuşesc noţiuni importante de vocabular printr-un joc, interpretând rolurile unor personaje.

Lecturați gratuit Modele de abordare a lecţiilor de vocabular, autor Henriette Tonţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2407-8

Studiu privind eficienţa mijloacelor fundamentale ale kinetoterapiei în corectarea cifozelor depistate în rândul copiilor de vârstă preşcolară (5-7 ani), autor Diana-Elena Luchian

Kinetoterapia concentrează toate tehnicile, procedeele şi metodele terapeutice pentru orice tip sau grad al diverselor deficienţe fizice cunoscute, fie singură, fie asociată cu tratamentul ortopedic sau chirurgical. Ea va însoţi în mod obligatoriu pacientul cu o deficienţă fizică pe toată durata tratamentului. Ideal ar fi ca pacientul să păstreze obiceiul de a practica mişcările specifice kinetoterapiei, zilnic, pe toată durata vieţii. Trebuie însă subliniat că nici o tehnică, procedeu sau metodă de kinetoterapie nu poate opri procesul de agravare al unei deviaţii vertebrale sau de alt tip, de natură evolutivă. De aceea, în astfel de cazuri, trebuie apelat la metode ortopedice sau/şi chirurgicale asociate cu kinetoterapia, în recuperarea unei astfel de deficienţe.
Preocuparea pentru creşterea normală, dezvoltarea armonioasă, depistarea şi corectarea la timp a deficienţelor şi tulburărilor care apar în timpul evoluţiei fizice a copiilor sunt sarcini permanente şi de mare încredere pe care medicii, educatorii şi părinţii trebuie să le îndeplinească cu grijă şi simţ de răspundere.

Lecturați gratuit Studiu privind eficienţa mijloacelor fundamentale ale kinetoterapiei în corectarea cifozelor depistate în rândul copiilor de vârstă preşcolară (5-7 ani), autor Diana-Elena Luchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2377-4

Studiu constatativ privind nivelul creşterii şi dezvoltării fizice la copiii de vârstă preşcolară, autor Diana-Elena Luchian

Preocuparea pentru creşterea normală, dezvoltarea armonioasă, depistarea şi corectarea la timp a deficienţelor şi tulburărilor care apar în timpul evoluţiei fizice a copiilor sunt sarcini permanente şi de mare încredere pe care medicii, educatorii şi părinţii trebuie să le îndeplinească cu grijă şi simţ de răspundere.
Folosind cu convingere şi măiestrie pedagogică exerciţiile fizice, sub formele lor cele mai variate, adaptate vârstei şi sexului, precum şi mijloacele ajutătoare, educatorii vor avea dreptul la stima celor ce cunosc importanţa creşterii şi dezvoltării unor generaţii mai sănătoase, mai viguroase, mai bine educate şi instruite.

Lecturați gratuit Studiu constatativ privind nivelul creşterii şi dezvoltării fizice la copiii de vârstă preşcolară, autor Diana-Elena Luchian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2376-7

Activități integrate la CLR și MATE. Clasa a II-a, autor Mirela Popa

Lecturați gratuit Activități integrate la CLR și MATE. Clasa a II-a, autor Mirela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2374-3

Is there anybody out there?, Coordinators: Hilgo Wempe, Anca Gabriela Bărbulescu, Georgeta Dincă, Pernille Cecilie Koksbang

This handbook is a result of the Erasmus+ project “Is there anybody out there?” (no. 2017-1-NL01-KA219-
035261), conceived in multinational team.
This project was implemented in partnership by four schools from: The Netherlands, Romania, Denmark and Ireland. The project partners are:
OSG de Ring van Putten, Spijkenisse, The Netherlands
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, Romania
Kerteminde 10.KlasseCenter, Munkebo, Denmark
Carrick-on-Shannon Community School, Carrick-on-Shannon, Ireland

Lecturați gratuit Is there anybody out there?, Coordinators: Hilgo Wempe, Anca Gabriela Bărbulescu, Georgeta Dincă, Pernille Cecilie Koksbang

ISBN 978-606-30-2425-2

Problematica jocului didactic în procesul de învățare și terapie educațională la elevii cu C.E.S, autor Elena Gabriela Olaru

Putem spune că jocul este „munca copilului”. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social.
De-a lungul activităţii didactice am constatat că jocul didactic poate fi folosit în orice etapă a învăţării, respectând obiectivele stabilite pentru unitatea de învăţare corespunzătoare. Se impune o exigenţă sporită în ceea ce priveşte dozarea ritmică a volumului de cunoştinţe ce trebuie asimilate de elevi şi, în mod deosebit, necesitatea ca lecţia să fie completată sau intercalată cu jocuri didactice .
Un exerciţiu sau o problemă poate deveni joc didactic dacă: realizează un scop sau o sarcină didactică, foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinilor propuse, foloseşte un conţinut accesibil şi atractiv, utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi, educatorul fiind „arbitrul” principal al întrecerii.

Lecturați gratuit Problematica jocului didactic în procesul de învățare și terapie educațională la elevii cu C.E.S., autor Elena Gabriela Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2373-6

Drept constituțional. Noțiuni generale. Constituția României, autor Daniela Lameș

Studierea constituției în contextul statului, societății și dreptului, clarifică rolul acesteia ca fiind liantul prin care sunt statuate și delimitate normele fundamentale ale oricărui stat de drept, ce aparține unei societăți umane bine determinate.
Statul, încă din cele mai vechi timpuri, a semnificat pentru popoare: stabilitate și permanență, reprezentând forma general acceptată pentru societate în conservarea valorilor umane, dar și pentru dezvoltarea sa, sub toate aspectele esențiale.

Lecturați gratuit Drept constituțional. Noțiuni generale. Constituția României, autor Daniela Lameș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2412-2

Integrating songs and games in EFL teaching: a communicative aproach, autor Tania Paraschiv

I think there is no child who would not like to sing a song or to play a game. Playing is their innate nature and, in the context of the classroom activities this allows them to discover and rediscover themselves. Activities linked to songs or games create a new approach in the language teaching as they can provide a relaxing but dynamic atmosphere, fun and engagement and, most importantly, a significant development of the students’ skills.
This paper will deal with the benefits of integrating songs and games in the English classes and their contribution to the students’ language skills improvement.

Lecturați gratuit Integrating songs and games in EFL teaching: a communicative aproach, autor Tania Paraschiv

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2389-7

Monografia probei atletice de 400 metri plat din zona Reghin – Tg. Mureş, autor Aurelian Mărginean

În urma cercetării s-a constatat că rezultate mai bune au obţinut sportivii din eşantionul experimental, modelul de antrenament fiind cel pentru probele de 200 – 400 metri plat.
Participarea la concursuri a fost abordată prin creşterea numărului de starturi, în special la probe mai scurte decât proba de bază, pentru creşterea vitezei de deplasare şi mărirea experienţei competiţionale.
Experimentul pedagogic a demonstrat că modelul de antrenament aplicat grupei experimentale, precum şi creşterea numărului de starturi, duce la creşterea vitezei specifice şi a vitezei de deplasare, obţinerea unui parcurs optim al cursei, dând garanţia obţinerii performanţei dorite.

Lecturați gratuit Monografia probei atletice de 400 metri plat din zona Reghin – Tg. Mureş, autor Aurelian Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2355-2

Prevenţia dislexiei prin metoda combinată a povestirii cu muzică la copii de vârsta 5-7 ani – Diszlexia veszélyeztetett 5-7 éves gyerekek fejlesztése mese és zenei elemeket kombináló programmal, autor Katalin Siklody

A gyermekek életének egyik legnagyobb fordulópontja, amikor az óvodából iskolába kerülnek, s a kötetlen óvodai élet után komoly elvárásoknak kell megfelelniük.
Mint minden életszakasz váltás idején az iskolába kerülés időszakában is sérülékenyebbé válnak. Akkor tudják ezt az időszakot könnyebben átvészelni ha önbizalommal és kíváncsisággal tele léphetnek az iskolába.

Lecturați gratuit Prevenţia dislexiei prin metoda combinată a povestirii cu muzică la copii de vârsta 5-7 ani – Diszlexia veszélyeztetett 5-7 éves gyerekek fejlesztése mese és zenei elemeket kombináló programmal, autor Katalin Siklody

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2353-8

Copilăria-un start egal pentru toți. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Copilăria este un start egal pentru toți, de noi ca părinți depinde în ce direcție ne orientăm copiii.E foarte important să ținem cont de aptitudinile copiilor noștri, de ceea ce le place, de resursele de care dispunem la un moment dat.Ceea ce urmează după copilărie e de fapt un set de alegeri… de care depinde întreaga noastră viață viitoare! Noi alegem ceea ce vrem să devenim.
Trăiți-vă copilăria! Nu vă veți mai întâlni cu ea!

(Ancuța Diana Maria)

Lecturați gratuit Copilăria-un start egal pentru toți. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2344-6

Linia cu scop de ornament, autor Vasilica Tudor

O generaţie nouă, bine pregătită, care să utilizeze deprinderile practice, să se adapteze pe piaţa muncii, să aibă o viaţă socială activă, este scopul acestui demers şi ar trebui să fie al tuturor celor implicați în educaţie. Formarea competenţelor, nu numai informarea elevilor ar trebui să devină cu adevărat preocuparea educatorilor.
Această lucrare este un demers util pentru mine, ca autor, pentru colegii mei, dar şi pentru colaboratorii mei, copiii

Lecturați gratuit Linia cu scop de ornament, autor Vasilica Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2320-0

Dezvoltarea capacităţii coordinative în lecția de educație fizică prin utilizarea mijloacelor specifice jocurilor sportive la elevii din ciclul gimnazial, autor Cristian-Nicolae Dumbravă

Deprinderea copiilor cu practicarea diferitelor ramuri sportive formează calea ce asigură pe baze trainice viitorul ,,sportului pentru toţi’’. În acest sens, practica a demonstrat că adulţii care nu şi–au însuşit în anii şcolarităţii principalele procedee tehnice ale unui sport, greu mai pot fi atraşi spre mişcare, spre exerciţiile fizice generatoare de sănătate şi bună dispoziţie.
Capacităţile de coordonare constituie un factor important ce contribuie la însuşirea corectă a tehnicii, la progresul tehnic şi la aplicarea eficientă a tehnicii în joc.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacităţii coordinative în lecția de educație fizică prin utilizarea mijloacelor specifice jocurilor sportive la elevii din ciclul gimnazial, autor Cristian-Nicolae Dumbravă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2327-9

Activitatea muzicală în Palatele și Cluburile Copiilor. Aspecte. Standarde. Metode, autor Dan Sava

Palatele şi Cluburile Copiilor oferă posibilitatea practicării muzicii prin alte forme decât cele oferite de şcoală. Numărul mare de elevi care participă în cadrul activităților muzicale oferite de Palat demonstrează popularitatea, dar și necesitatea acestui gen de activitate.
Cercul pe care eu îl coordonez, cel de „Instrumente muzicale tradiționale” cuprinde mai multe tipuri de activități, acestea fiind: orele de instrumente muzicale (pian și vioară), precum și cele de muzică vocală tradițională. Fiecare activitate organizată şi desfăşurată cu copiii trebuie să fie o reuşită, să aducă de fiecare dată lucruri noi şi interesante pentru cei ce învaţă, astfel că, fiecare personalitate să cunoască modificări şi transformări pozitive. Astfel, pe parcursul lucrării mi-am propus să prezint fiecare activitate în parte, cu noțiuni de bază, modalități de lucru, metodele şi caracteristicile aferente.

Lecturați gratuit Activitatea muzicală în Palatele și Cluburile Copiilor. Aspecte. Standarde. Metode, autor Dan Sava

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1782-7

Educaţie raţional emotivă şi comportamentală prin poveşti terapeutice, autor Cristina Adina Marincaş

Lucrarea de faţă subliniază importanţa terapiei raţional-emotive şi comportamentale asupra dezvoltării copiilor, prin unul dintre instrumentele ce pot fi utilizate şi care şi-a dovedit eficienţa în cadrul unor studii anterioare: povestea terapeutică sau biblioterapia.

Lecturați gratuit Educaţie raţional emotivă şi comportamentală prin poveşti terapeutice, autor Cristina Adina Marincaş

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2307-1

THE LITERARY TEXT AS PRETEXT FOR STUDYING ENGLISH LANGUAGE AND CIVILIZATION AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

The study is structured into two main parts (chapters), to which an introduction, conclusions and appendices were added. It presents the theoretical frame, applies it to the actual practice of teaching at secondary school level and focuses on the experimental activities carried out and the ensuing materials.
The first section of the paper focuses on the role of literature in studying a language, with emphasis on the connection between literature and art and on the techniques involved in approaching it. It begins with a brief overview of the process of perceiving a literary text, highlights some methods and procedures for studying language and literature, developing the capacity of receiving oral messages and themes that lead to the study of written literature in English and Romanian classes. Then, the literary text is seen as a pretext for pursuing the study of English, for acquiring communication skills, decoding a text, learning how to read, understanding the importance of the vocabulary involved and foregrounding the teacher’ s role.
Chapter two presents the development of cultural representations, the positive attitudes and interests in language study and in the Anglo-Saxon cultural space in English classes dedicated to: novel or traditional grammar patterns, the basic vocabulary used in these texts, the specific aspects of culture and civilization. It ‘also deals with issues of curriculum structure, identifying objectives and performance standards by comparing the two subjects (English and Romanian), the material resources used in teaching, the thematic organization of content and the role of literature textbook, thus targeting the advantages and disadvantages of the theme under the lens.
Of course, the paper does not boast of an exhaustive treatment of the issue under scrutiny, its ultimate objectives being those of raising awareness as to the role of literature in young people’s lives and of opening up the discussion on the way in which literature is dealt with in the educational system.

Lecturați gratuit THE LITERARY TEXT AS PRETEXT FOR STUDYING ENGLISH LANGUAGE AND CIVILIZATION AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2303-3

ENGLISH ROMANIAN CROSS-CURRICULAR PERSPECTIVES AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

Chapter one addresses the similarities and dissimilarities between the two subjects and foregrounds cross curricular and applied activities in the classroom, looking into: the literary language used; writing the main •ideas (intended to identify the narrator’s point of v1ew); the distinction between fiction and autobiography; sources of humour; how atmosphere is created; producing creative writing; the correspondence with the real; reading poetry etc. In short, this last section includes the intended comparative-contrastive approach to teaching English and Romanian.
Chapter two of this paper deals with the results of a research. The first section intends to reinstate the mother tongue importance starting from Atkinson’s opinion and to make some suggestions for activities which use Ll in mono-lingual classes through a questionnaire handed to the students and teachers. The next section of this chapter expresses the results of a second questionnaire. The purpose is to investigate the effects of the teaching of revision strategies in a computer – based environment both on revision and on the quality of texts. The third section of this chapter focuses on the answers of the teachers and of the students on an interview. The last part of this chapter includes a vast amount of resources that is used during the English classes which are specifically on the subject and divided into two appendices.

Lecturați gratuit ENGLISH ROMANIAN CROSS-CURRICULAR PERSPECTIVES AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2304-0

Curente culturale și literare, autor Gabriela Popa

Curentul literar/artistic este mişcare artistică sau literară care reuneşte un număr de scriitori sau de artişti în baza unui program estetic şi a unor înclinaţii (relativ) comune.
Curentul cultural este un concept mai larg decât cel de curent literar şi se referă la oamenii de cultură (filozofi, savanţi, scriitori, artişti) dintr-o epocă, uniţi de o ideologie şi de scopuri social-politice şi culturale comune. Scriitorii care fac parte din acelaşi curent cultural nu au întotdeauna aceleaşi principii estetice.

Lecturați gratuit Curente culturale și literare, autor Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2299-9

Evoluția romanului românesc, autor Gabriela Popa

Romanul este o scriere epică în proză, deschisă modificărilor de structură și îmbogățirilor de conținut. Definirea termenului evoluează o dată cu istoria speciei și în raport cu epoca și cu dezideratele estetice ale fiecărui moment cultural.
Romanul se dezvoltă prin asimilarea celorlalte specii literare, cum ar fi epopeea, basmul, povestirea şi nuvela.
Georg Lukacs, în lucrarea Teoria romanului, motivează trecerea de la epopee la roman prin distanţarea eroului de lume, pentru că epopeea echilibra raportul spaţiului cu timpul, în sensul unei concentrări maxime în jurul unor eroi reprezentativi.
Romanul este rezultatul deformării acestor specii, dar mai ales al povestirii, care îşi schimbă proporţiile, planurile, conflictele, intriga şi personajele.
Ajuns astăzi, în mod incontestabil, cel mai frecventat tip de proză literară, romanul a avut o traiectorie plină de sinuozități. Originea lui e greu de precizat, amintind de amploarea narativă a epopeii. Termenul de roman provine din fr. roman, atestat în Franța începând din a doua jumătate a secolului al XII-lea, când însemna orice scriere care nu era în limba latină, iar mai târziu, în secolul al XIII-a, termenul capătă sensul restrâns de scriere narativă. Abia la sfârșitul secolului al XIII-lea devine o specie exclusiv în proză.

Lecturați gratuit Evoluția romanului românesc, autor Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2300-2

A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. METHODOLOGICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Samuel Beckett found his own voice after the Second World War, when he made the original synthesis of Proust’s explorations of memory, Joyce’s linguistic virtuosity, Surrealists’ interest in dream logic and Eliot’s and Kafka’s profound sense of sterility and blockage. These writers were on the scene of literature in 1928, when Beckett arrived in Paris and attached himself to the circle around Joyce and Eugene Zola’s avant-garde magazine, Transition.

Lecturați gratuit A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. METHODOLOGICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2295-1

A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. THEORETICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Samuel Beckett found his own voice after the Second World War, when he made the original synthesis of Proust’s explorations of memory, Joyce’s linguistic virtuosity, Surrealists’ interest in dream logic and Eliot’s and Kafka’s profound sense of sterility and blockage. These writers were on the scene of literature in 1928, when Beckett arrived in Paris and attached himself to the circle around Joyce and Eugene Zola’s avant-garde magazine, Transition.

Lecturați gratuit A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. THEORETICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2294-4

Valori etice şi estetice ale basmului românesc, autor Alina Olimpia Nagy

Lumea basmului îi dezvoltă copilului capacitatea de a-şi construi şi verbaliza trăirile, proiectiile. În călătoriile imaginare copilul se simte fericit, participând afectiv şi însoţind protagoniştii basmelor în tărâmuri fictive.
Este necesar să oferim copiilor unele exemple de viată în mod indirect, prin intermediul basmului decât un învăţ, o povaţă, fără suport intuitiv. Preşcolarul aflat la vârsta întrebărilor este satisfăcut cu ajutorul imaginarului din basme şi poveşti, dându-i-se posibilitatea de a-şi da seama că e înconjurat de răspunsuri posibile, imaginarul îi dă posibilitatea să trăiască momente asemănătoare eroilor îndrăgiţi, copilul îşi construieşte singur canoane, asemeni eroilor din basme.

Lecturați gratuit Valori etice şi estetice ale basmului românesc, autor Alina Olimpia Nagy

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2274-6

Eseuri libere, autor Felicia-Dora Dogaru

Una dintre cele mai frumoase definiţii ale scrisului, pentru că la el ne referim atunci când vorbim despre cărţi, aparţine lui Platon. El foloseşte termenul Pharmakon, care înseamnă în acelaşi timp si leac si otravă , scrisul fiind leac împotriva uitarii. Desigur, în societatea acelor vremuri termenul era foarte relevant şi adevărat , scrisul fiind singura eternizare a ideilor. Atunci când Zenon a fost intrebat : ,,- De ce citeşti? el a răspuns:,,-Ca să fac comerţ cu morţii,,. Dilema care rezultă de aici ar fi următoarea : – Ce anume i-a determinat pe oameni de-a lungul timpului să-şi fixeze ideile şi să le transmită celor care vor veni după ei?

Lecturați gratuit Eseuri libere, autor Felicia-Dora Dogaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2301-9

Optimizarea pregătirii tehnice la echipa reprezentativă liceală de fotbal prin dezvoltarea îndemânării, autor Ionuţ Acasandrei

Jocul de fotbal, în ansamblul său, a evoluat de-a lungul anilor datorită impactului social imens, a numărului tot mai crescut de practicanţi, dar şi a preocupărilor şi cercetărilor din plan metodologic şi ştiinţific. Activitatea practică a generat sursa permanentă de informaţii care a stat la baza cercetării ştiinţifice. Cu o teorie şi o metodică fundamentate ştiinţific, care derivă din ştiinţa teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, fotbalul este o disciplină ştiinţifică consolidată prin cercetări şi studii asupra întregului său conţinut. Abordarea permanentă a unor căi şi surse de informare privind evoluţia jocului în ansamblu, datele furnizate de disciplinele ştiinţifice specializate dar şi de celelalte discipline sportive, caracteristice concepţiei de joc şi pregătire, metodica instruirii la toate nivelele, criteriile de selecţie şi promovare în performanţa sportivă, modelul şi modelarea jucătorilor, contribuie la îmbogăţirea teoriei şi metodicii sportului, fiind în acelaşi timp o sursă permanentă, evolutivă, pentru cercetarea proprie.

Lecturați gratuit Optimizarea pregătirii tehnice la echipa reprezentativă liceală de fotbal prin dezvoltarea îndemânării, autor Ionuţ Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2275-3

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a XI-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2284-5

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a IX-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2283-8

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a X-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2282-1

Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Această lucrare își propune să aducă ceva util pentru cei care se află la început de drum, lipsiți de cunoștinte practice sau experiență la catedră. Având în vedere că Limba și literatura română este una dintre disciplinele de bază ale curriculumului, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este nevoie numai de cunoașterea metodelor moderne, centrate pe gândirea și creativitatea elevilor, ci și de curajul aplicării lor. Din păcate, se constată că majoritatea cărților de pedagogie sau metodică se rezumă doar la a prezenta aceste strategii didactice și nu aduc prea multe exemple practice. Pe de altă parte, manualele școlare nu oferă suportul necesar pentru exersarea unor metode activ-participative. De aceea am considerat necesar demersul de a realiza acest ghid practic pentru profesorul debutant.

Lecturați gratuit Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2281-4

„Învăţăm jucându-ne”. Studiu experimental privind valorificarea jocului didactic în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea de faţă se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecţionarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode şi procedee în obţinerea performanţelor în învăţământul primar.
Şcolarizarea copiilor la 6 ani ridică probleme din punct de vedere intelectual, afectiv şi psiho-motor în adaptarea la regimul muncii şcolare. Acest lucru ne determină să folosim jocul didactic, pe parcursul lecţiilor, care să vină în sprijinul adaptării lor la procesul de învăţare menţinerii atenţiei pentru o perioadă mai mare de timp, accelerării ritmului de lucru, corectării defectelor de vorbire şi prevenirii rămânerii în urmă la învăţătură.

Lecturați gratuit „Învăţăm jucându-ne”. Studiu experimental privind valorificarea jocului didactic în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2251-7