Domenii | Autori

Arhiva

Metode şi procedee specifice utilizate pentru dezvoltarea deprinderilor motrice la vârsta preşcolară, autor Stăncuța Udrea

Datorită influenţelor pe care le are asupra creşterii şi dezvoltării fizice armonioase a copiilor, cât şi rolului determinant în înzestrarea acestora cu deprinderi, priceperi şi calităţi motrice, educaţia fizică este componentă a formării tinerei generaţii. Ea a fost astfel prezentă în conceptele de educaţie. Drept urmare, sistemele de învăţământ au inclus-o ca disciplină (obiect) pe tot parcursul educaţiei instituţionalizate, începând cu învăţământul preprimar, până la învăţământul superior.
Dacă dorim să formăm oameni sănătoşi, rezistenţi, cu capacitate de muncă eficientă şi creativă, cu o viaţă îndelungată, atunci educaţiei fizice şi sportului trebuie să li se asigure un loc asemănător cu a celorlalte discipline şi activităţi instuctiv-educative, care îşi aduc contribuţia la formarea personalităţii.

Lecturați gratuit Metode şi procedee specifice utilizate pentru dezvoltarea deprinderilor motrice la vârsta preşcolară, autor Stăncuța Udrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3960-7

You must be logged in to post a comment.