Domenii | Autori

Arhiva

Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko


Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității. Ele implica activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii, argumentate, de a le comunica celorlalți.

Lecturați gratuit Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-92-3

You must be logged in to post a comment.