Domenii | Autori

Arhiva

Competențele în demersul didactic, autor Dana Pop


Această lucrare este o trecere în revistă a principalelor competențe umane, dezvoltate de-a lungul întregii vieți, și o exemplificare, prin trei proiecte didactice, a formării și dezvoltării anumitor tipuri de abilități, la orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Competențele în demersul didactic, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3408-4

You must be logged in to post a comment.