Domenii | Autori

Arhiva

Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Printre atribuţiile profesorului de educaţie fizică se regăseşte şi aceea a evaluării elevilor lui. Evaluarea la educaţie fizică este un proces extrem de important, care are două aspecte importante: o parte a evaluării are caracter strict obiectiv, fiind formată din probe cu baremuri măsurabile, iar cea de-a doua parte are un caracter subiectiv, dar care, prin precizările actualului Sistem Național Școlar de Evaluare, încearcă să cuantifice acest subiectivism.
Evaluare elevilor prin probe de control are menirea de a stabili, cu cât mai mare exactitate, nivelul unui colectiv, de a-l caracteriza din punct de vedere fizic şi motric, dar şi potenţialul fiecărui elev în parte, pentru a vedea în ce direcţie trebuie acţionat în vederea îmbunătăţirii indicilor capacității lui motrice.
În esenţă, scopul lucrării a fost acela de a stabili cu exactitate nivelul capacității motrice a elevilor din învăţământul gimnazial, pe baza aplicării unor mijloace specifice jocului de fotbal și a evaluării prin probe şi norme de control relevante.

Lecturați gratuit Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2779-6

You must be logged in to post a comment.