Domenii | Autori

Arhiva

Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea de faţă se bazează pe o cercetare a problematicii alocării fondurilor europene, cu aplicaţie pe programele de cooperare transfrontalieră. Sunt descrise şi analizate atât fondurile de pre-aderare cât şi fondurile post-aderare, punându-se accent pe analiza lor comparativă. Este, de asemenea, prezentat un studiu de caz care poate fi folosit ca un exemplu de bune practice pentru o ţară care beneficiază în continuare de fonduri Phare.

Lecturați gratuit Analiza comparativă a schemelor de finanţare în cazul fondurilor de pre-aderare şi a fondurilor post-aderare, autor Ramona Banias

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2719-2

You must be logged in to post a comment.