Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Şcoala de azi trebuie să urmărească în primul rând formarea omului demn de cugetul lui, să-l iniţeze, să valorifice în fiecare elev energiile latente, să-l aducă la nivelul unei gândiri critice, să-l îndrume spre cunoaşterea şi înţelegerea lumii şi a propriei persoane.
Resuscitarea interesului pentru literatură, ca element important pentru formarea copilului reprezintă un factor important în dezvoltarea pedagogică actuală.
Dacă obiectivul fundamental al predării-învăţării literaturii în şcoală este formarea lectorului capabil să utilizeze instrumente de apreciere şi evaluare (nu neapărat al unui specialist), formarea unui cititor conştient de alegerea sa şi de gustul său, este necesar să analizăm mai întâi, prin raportare la modelul abstract al idealului nostru pedagogic, experienţa reală a copilului. Este vorba de a exploata pertinent şi creator curiozitatea nativă a elevilor, evitând, printr-o riguroasă abordare a lecturii, atât cea obligatorie cât şi cea suplimentară, consumarea subproduselor literare, lectura întâmplătoare etc.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2225-8

You must be logged in to post a comment.